Slovenščina
Priročniki
Prenesite priročnike izdelkov.
Prenesite priročnike izdelkov.
Naslov Jezik Velikost  
Dodatna navodila za posodobitev vdelane programske opreme Slovenščina 117.33 KB Prenos
Referenčni priročnik (celotna navodila) Slovenščina 12.70 MB Prenos
Spletna navodila za uporabo Slovenščina - Ogled
Navodila za uporabo Slovenščina 6.48 MB Prenos
Vodnik po omrežju Slovenščina 2.20 MB Prenos
Poraba energije v stanju pripravljenosti Slovenščina 131.24 KB Prenos
Setting Guide (For Still Photography) English 1.66 MB Prenos
Technical Guide(N-Log Recording Edition) English 973.24 KB Prenos
Technical Guide(N-Log 3D LUT Edition) English 493.61 KB Prenos
Technical Guide (RAW Video Recording Edition) English 1.16 MB Prenos
N-Log Specification Document English 37.35 KB Prenos
Pogodba o prenosu priročnika

Ti pogoji in določila za prenose (»pogodba«) ustvarjajo pravni dogovor med vami (posameznikom ali posamezno pravno osebo) in družbo Nikon Corporation ali njegovimi povezanimi družbami (»Nikon«), ki predstavlja pogoje in določila, ki veljajo za vaš prenos priročnika za uporabo naših izdelkov (»priročnik«).  Če kliknete gumb »Prenos« na tej strani za začetek prenosa priročnika, pomeni, da soglašate s to pogodbo in sprejemate njene pogoje.  Pred začetkom prenosa pazljivo preberite to pogodbo.

Pogodba

Z licenco priročnika ne prodajamo in vi z nakupom izdelka, prenosom in/ali uporabo niste postali lastnik priročnika.  Nikon ostaja lastnik priročnika in vseh njegovih kopij oziroma vseh z njim povezanih pravic intelektualne lastnine in si pridržuje vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene s to pogodbo.  Ta pogodba je popoln in izključen, ustni ali pisni, dogovor v zvezi s priročnikom med vami in družbo Nikon.

1. PRIROČNIK

Priročniki so namenjeni strankam, ki so kupile naše izdelke.  Morda ne bomo mogli odgovoriti na vprašanja posameznikov, ki niso kupili naših izdelkov.  Prosimo, upoštevajte, da se lahko priročniki in v njih navedene informacije za stik spremenijo brez predhodnega obvestila.

Priročniki so zaščiteni z japonskim zakonom ter mednarodnimi zakoni in dogovori o avtorskih pravicah.  Vsak razmnožen izvod mora vsebovati obvestilo o avtorskih pravicah družbe Nikon in kakršne koli druge napotke o lastništvu, ki so bili v izvirniku.

2. OMEJITVE

Razen če v pogodbi ni navedeno drugače, ne smete izdelovati ali distribuirati kopij priročnika drugim ali ga elektronsko prenašati v omrežju iz enega računalnika v drugega.  OBVESTIL O AVTORSKIH PRAVICAH, BLAGOVNIH ZNAMKAH IN DRUGIH ZAŠČITNIH OBVESTIL V PRIROČNIKU NE SMETE SPREMENITI ALI ODSTRANITI.  NA OSNOVI PRIROČNIKA ALI KATEREGA KOLI NJEGOVEGA DELA NE SMETE DODELITI ALI ODSTRANITI, SPREMENITI, PRILAGODITI, PREVESTI, DATI V NAJEM, DATI V ZAKUP, POSODITI, PONOVNO PRODATI, DISTRIBUIRATI, OMREŽITI ALI USTVARITI IZPELJANIH IZDELKOV.

3. OMEJENA GARANCIJA IN ZAVRNITEV JAMSTVA

PRIROČNIK JE V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE PRISTOJNA ZAKONODAJA, »TAKŠEN, KOT JE«, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, IN NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI IN AGENTI IZRECNO ZAVRAČAJO KAKRŠNO KOLI EKSPLICITNO ALI IMPLICITNO GARANCIJO, VKLJUČNO Z (A NE OMEJENO NA) IMPLICITNO GARANCIJO O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE.  NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI ALI AGENTI V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE PRISTOJNA ZAKONODAJA, V NOBENEM PRIMERU NE JAMČIJO ZA DELOVANJE ALI DOBLJENE REZULTATE IZ PRIROČNIKA, NITI NE JAMČIJO, DA BO PRIROČNIK IZPOLNIL VAŠE ZAHTEVE OZIROMA DA BO NJEGOVO DELOVANJE NEPREKINJENO, BREZ NAPAK ALI BREZ VIRUSOV.  NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI ALI AGENTI V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE PRISTOJNA ZAKONODAJA, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, IZGUBO ALI KAKRŠNE KOLI STROŠKE, IZGUBO DOBIČKA, PREKINITEV POSLOVANJA ALI DRUGO, KAR UTEGNETE UTRPETI ZARADI PRIROČNIKA, NE GLEDE NA VZROK NJENEGA NASTANKA, TUDI ČE SO NIKON, NJEGOVI ZAPOSLENI, DISTRIBUTERJI, PRODAJALCI ALI AGENTI VEDELI ZA MOŽNOST NASTANKA TAKE ŠKODE, IZGUBE ALI STROŠKOV.  ZAVRNITEV JAMSTVA JE BISTVENI DEL TE POGODBE. PRIROČNIK LAHKO UPORABLJATE SAMO V SKLADU S TO ZAVRNITVIJO JAMSTVA.

4. SPLOŠNO

Za pogodbo velja japonska zakonodaja in se v skladu z njo tudi razlaga, ne glede na njeno neskladje s pravnimi načeli.  V primeru spora, ki izhaja iz te pogodbe ali se nanjo nanaša, se strinjate z osebno pristojnostjo Japonske in v tem primeru nimate nobenih pridržkov.  Strinjate se tudi s sodno vročitvijo v katerem koli primeru, ki izhaja iz te pogodbe, po običajni pošti ali na drug komercialno sprejemljiv način dostave s potrdilom o prejemu.  Če se katero koli določilo te pogodbe izkaže za neveljavno, ostanejo vsa druga določila v polni veljavi.  Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo in sporazum med vami in Nikonom ter razveljavlja in nadomešča vse druge dogovore v zvezi z vsebino te pogodbe.  Če katera koli od strank ne bi mogla dosledno izvajati katerega koli pogoja ali določila te pogodbe ali izvajati pravic in povračil, ki izhajajo iz nje, se to ne bo tolmačilo kot opustitev pravice te stranke, da kdaj v prihodnosti uporabi ta pogoj, določilo, možnost, pravico ali povračilo, ki bo v celoti veljalo še naprej.  Naslovi razdelkov v pogodbi so vstavljeni samo zaradi večje preglednosti in ne predstavljajo njenega dela ali na kakršen koli način vplivajo na pomen ali razlago te pogodbe.  Če ni v pogodbi izrecno napisano drugače, določila odstavkov 3 in 4 skupaj z določili, ki se nanašajo na obdobje po prekinitvi pogodbe, ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi pogodbe iz kakršnega koli razloga.

Priročniki za Nikonove izdelke/ 2018/02/15/   različica 2.0.0

Strojna programska oprema

    Prenesite strojno programsko opremo za Nikonove digitalne izdelke (strojna programska oprema je vgrajena programska oprema, ki upravlja fotoaparate in druge naprave). Za ogled opisov, previdnostnih ukrepov in navodil za prenos in namestitev kliknite »Ogled strani za prenos«.Upoštevajte, da boste za nekatere posodobitve vdelane programske opreme potrebovali čitalec kartic ali drugo opremo. Navodila so na voljo na strani za prenos.

Čeprav naprava ne podpira te storitve prenosa, jo lahko uporabite za ogled prenesenih podatkov.
Naslov Različica Objavljeno  
Strojna programska oprema za fotoaparat Z 7 C:Ver.3.60 2023/07/12 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Programska oprema
Prenesite programsko opremo za Nikonove izdelke. Za ogled opisov, previdnostnih ukrepov in navodil za prenos in namestitev kliknite »Ogled strani za prenos«.
Čeprav naprava ne podpira te storitve prenosa, jo lahko uporabite za ogled prenesenih podatkov.
Naslov Različica Objavljeno  
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.06
2023/10/12 Ogled strani za prenos Podrobnosti
NX Studio Full
Ver. 1.5.0
2023/10/11 Ogled strani za prenos Podrobnosti
NX Tether Full
Ver. 1.0.5
2023/10/03 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Wireless Transmitter Utility Full
Ver. 1.11.0
2023/10/03 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Picture Control Utility 2 Full
Ver. 2.4.15
2023/05/23 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Camera Control Pro 2 Full
Ver. 2.36.0
2023/05/23 Ogled strani za prenos Podrobnosti
N-Log 3D LUT Full
Ver. 1.05
2023/05/16 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Webcam Utility (Windows) Full
Ver. 1.1.1
2022/04/20 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Pairing Tool for NX Field Full
Ver. 1.0.1
2022/03/30 Ogled strani za prenos Podrobnosti
Webcam Utility (Mac) Full
Ver. 1.1.0
2021/11/09 Ogled strani za prenos Podrobnosti
NEF Codec Full
Ver. 1.31.2
2021/11/09 Ogled strani za prenos Podrobnosti

Datoteke v zapisu pdf si lahko ogledate z brezplačno programsko opremo Adobe® Reader®.
Prenos Adobe® Reader®.