Slovenščina

Čeprav naprava ne podpira te storitve prenosa, jo lahko uporabite za ogled prenesenih podatkov. Povezave do prenosov lahko pošljete po e-pošti za prenos v računalnik.

Strojna programska oprema za fotoaparat Z 9

Izberite svoj operacijski sistem.

 • Windows
 • OS Mac

Ta program za posodobitev programske opreme je namenjen zgoraj navedeni napravi v lasti stranke (»zadevni izdelek«) in je na voljo samo ob sprejetju pogodbe, ki je navedena spodaj. Če izberete možnost »Sprejmi« in kliknete »Prenos«, pomeni, da sprejemate pogoje in določila pogodbe. Preden boste datoteke prenesli, se prepričajte, da razumete pogoje pogodbe.

 • • Ta storitev zagotavlja programsko opremo, ki jo je mogoče uporabiti za posodobitev strojne programske opreme »C« fotoaparata Z 9 z različico 4.10. Pred nadaljevanjem uporabite [Firmware version] (Različica strojne programske opreme) v [SETUP MENU] (NASTAVITVENI MENI) in preverite različico strojne programske opreme. Če je zgoraj navedena strojna programska oprema že nameščena, te posodobitve ni treba prenesti.
 • • Ta posodobitev vključuje vse spremembe iz prejšnjih posodobitev.
 • • Preden nadaljujete, preberite spodnje informacije.

Čas, potreben za dokončanje te posodobitve

Ta posodobitev traja približno 6 minut. Ob začetku posodobitve se prikaže vrstica napredka; vendar če posodabljate z različice strojne programske opreme »C«, starejše od 2.00, lahko opazite, da traja približno 2 minuti, da se vrstica napredka prikaže. Ne izklopite fotoaparata, dokler posodobitev strojne programske opreme ni zaključena.

Prednastavitve IPTC

Izvajanje te posodobitve z različice strojne programske opreme »C« 3.10 ali starejše bo izbrisalo prednastavitve IPTC iz fotoaparata. To je predvidena posledica izboljšav prednastavitev IPTC. Uporabniki, ki nameravajo še naprej uporabljati obstoječe prednastavitve, jih bodo morali kopirati na pomnilniško kartico s pomočjo [IPTC] > [Load/save] (Naloži/shrani) > [Slot 1] (Reža 1)/[Slot 2] (Reža 2) > [Copy to card] (Kopiranje na kartico) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni) pred izvedbo posodobitve. Shranjene prednastavitve lahko naložite s pomnilniške kartice s pomočjo [IPTC] > [Load/save] (Naloži/shrani) > [Slot 1] (Reža 1)/[Slot 2] (Reža 2) > [Copy to camera] (Kopiraj v fotoaparat), ko je posodobitev zaključena.
Upoštevajte, da prednastavitev IPTC ne morete naložiti, če so bile nastavitve menija shranjene na pomnilniško kartico s pomočjo [Save/load menu settings] (Shrani/naloži nastavitve menija) > [Save menu settings] (Shrani nastavitve menija) v fotoaparatu s strojno programsko opremo »C« 3.10 ali starejšo in naložene na fotoaparat s pomočjo [Save/load menu settings] (Shrani/naloži nastavitve menija) > [Load menu settings] (Naloži nastavitve menija) po izvajanju te posodobitve. Zagotovite, da boste prednastavitve IPTC kopirali in naložili v posameznih korakih s pomočjo načina, opisanega zgoraj.
Če se ta posodobitev izvaja na fotoaparatu z različico strojne programske opreme »C« 4.00 ali novejšo, se lahko obstoječe prednastavitve IPTC uporabljajo po posodobitvi, ne da bi izvajali zgornje korake.

Spremembe »C« različice strojne programske opreme 4.01 v primerjavi z različico strojne programske opreme 4.10
 • • Dodano je bilo [Birds] (Ptiči) in [Airplanes] (Letala) v [AF subject detection options] (Možnosti AF za zaznavanje motiva) v menijih za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.
Spremembe v primerjavi s prejšnjimi različicami
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 4.00 v primerjavi z različico strojne programske opreme 4.01
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Fotoaparat se je v redkih primerih nehal odzivati ali ni pravilno snemal videoposnetka, če ste videoposnetek poskusili snemati, ko je potekel časovnik stanja pripravljenosti in bil nato znova zagnan s [Frame size/frame rate] (Velikost okvirja/hitrost snemanja), nastavljenim na 1920×1080 v VIDEO RECORDING MENU (Meni snemanja videoposnetka).
  • - Vlogi [Choose image area] (Izbira območja slike) in [Switch FX/DX] (Preklop med FX/DX), dodeljeni krmilnim elementom fotoaparata, sta bili onemogočeni, ko je bila izbrana možnost počasnega videoposnetka.
  • - Prvi posnetek pri rafalnem fotografiranju včasih ni dobil primerne nastavitve beline, ko je za nastavitev beline bilo izbrano [Auto] (Samodejno) ali [Natural light auto] (Samodejna naravna svetloba).
  • - Če se je fotografiranje nadaljevalo, ko je bilo izbrano [ON] (Vklop) za [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) > [Photo flicker reduction] (Zmanjšanje utripanja pri fotografijah), se je prikaz pogleda v živo za fotografije občasno prekinil.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 3.10 v primerjavi z različico strojne programske opreme 4.00

Opomba: Uporabniki naslednje programske opreme jo bodo morali posodobiti na najnovejšo različico.

 • • Camera Control Pro 2, različica 2.36.0 ali novejša, IPTC Preset Manager, različica 1.3.0 ali novejša, NX Studio, različica 1.4.0 ali novejša, NX MobileAir, različica 1.2 ali novejša (izdaja Android), NX Field, različica 1.4 ali novejša

Opomba: Spremembe, navedene spodaj pod »Fotografija«, »Snemanje videoposnetkov«, »Predvajanje«, »Krmilni elementi«, »Prikazi« in »Omrežje (Prav tako NX Field)«, so podrobno opisane v Dodatna navodila za posodobitev vdelane programske opreme.

■ Fotografiranje

 • • V meni za fotografiranje je bilo dodano [Auto capture] (Samodejni zajem). Uporabniki lahko izberejo merila za zajem med [Motion] (Gibanje) (smer, v katero se motiv premika), [Distance] (Razdalja) (kako daleč je motiv od fotoaparata) in [Subject detection] (Zaznavanje motiva) (če je zaznan ali če ni zaznan motiv določene vrste) in fotoaparat bo samodejno fotografiral, medtem ko bo zaznal motive, ki izpolnjujejo izbrana merila. Upoštevajte, da je [Distance] (Razdalja) na voljo z objektivi NIKKOR Z in morda ne bo delovalo po pričakovanjih pri uporabi z drugimi objektivi.
 • • Čas, ko bo fotoaparat nadaljeval z nalaganjem kadrov v medpomnilnik, preden bo preklical fotografiranje med fazo zajema pred sprožitvijo hitrega zajema kadrov, je bil podaljšan s 30 sekund na 300 sekund.
 • • [Large] (Velika) je bilo dodano možnim velikostim, ki so na voljo za [Role played by card in Slot 2] (Vloga kartice v reži 2) > [JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2] (JPEG reža 1 – JPEG reža 2) v meniju za fotografiranje.
 • • Dodani so bili novi koraki za več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za uporabo med samodejno nastavitvijo več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami z [AE & flash bracketing] (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za samodejno izostritev in bliskavico), [AE bracketing] (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za samodejno izostritev) ali [Flash bracketing] (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za bliskavico) izbranim za [Auto bracketing set] (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami). Ta sprememba prav tako velja za [Interval timer shooting] (Intervalno fotografiranje s časovnikom) > [Options] (Možnosti) > [AE bracketing] (Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za samodejno izostritev) > [Increment] (Korak).

■ Snemanje videoposnetkov

 • • V meni za snemanje videoposnetkov je bilo dodano [Auto capture] (Samodejni zajem). Uporabniki lahko izberejo merila za zajem med [Motion] (Gibanje) (smer, v katero se motiv premika), [Distance] (Razdalja) (kako daleč je motiv od fotoaparata) in [Subject detection] (Zaznavanje motiva) (če je zaznan ali če ni zaznan motiv določene vrste) in fotoaparat bo samodejno snemal videoposnetek, medtem ko bo zaznal motive, ki izpolnjujejo izbrana merila. Upoštevajte, da je [Distance] (Razdalja) na voljo z objektivi NIKKOR Z in morda ne bo delovalo po pričakovanjih pri uporabi z drugimi objektivi.
 • • Možnosti za nizko občutljivost ISO so bile dodane v [ISO sensitivity settings] (Nastavitve občutljivosti ISO) > [ISO sensitivity (mode M)] (Občutljivost ISO (način M)) za uporabo med snemanjem videoposnetkov N-Log.
 • • Spremenjen je bil razpon hitrosti, ki je na voljo za visokoločljivostni zoom.
 • • Dodano je bilo snemanje počasnega videoposnetka.

■ Predvajanje

 • • Elementa [Select for upload to computer] (Izberi za nalaganje na računalnik) in [Select for upload (FTP)] (Izberi za nalaganje (FTP)) v meniju »i« za predvajanje sta bila spremenjena in dodana sta bila [Select for priority upload to computer] (Izberi za prednostno nalaganje na računalnik) in [Select for priority upload (FTP)] (Izberi za prednostno nalaganje (FTP)).

■ Krmilni elementi

 • • Dodana je bila podpora za funkcijo povečave s pogonom na zoom objektivih s pogonom.
 • • Element [Exposure delay mode] (Način zakasnjene osvetlitve) je bil dodan v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) na položaj d6.
 • • Dodano krmilnim elementom po meri in vlogam, ki se lahko dodelijo prek naslednjih elementov v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri). Nove možnosti ponastavitev so prav tako bile dodane.
  • - f2[Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje))
  • - f3[Custom controls (playback)] (Krmilni elementi po meri (predvajanje))
  • - g2[Custom controls] (Krmilni elementi po meri)
  •    Med vlogami, ki so lahko sedaj dodeljene prek nastavitev po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)) in g2 [Custom controls] (Krmilni elementi po meri), je [Switch eyes] (Preklopi med očmi), ki se lahko uporablja za preklop med izostritvijo levega in desnega očesa motiva.
  •    Nova vloga [Frame advance zoom position] (Položaj zooma med menjavanjem kadrov) > [Prefer focus point] (Prednostna točka ostrenja) za nastavitev po meri f3 [Custom controls (playback)] (Krmilni elementi po meri (predvajanje)) se lahko uporablja med povečavo med predvajanjem za centriranje prikaza na aktivno točko ostrenja za vsako sliko, ko se premikate med slikami s pomočjo (vrtljivega) gumba za upravljanje.
   Izberite [Prefer focus point] (Priljubljena točka izostritve) za f3 [Custom controls (playback)] (Krmilni elementi po meri (predvajanje)) > [Main command dial] (Glavni vrtljivi gumb za upravljanje) ali [Sub-command dial] (Vrtljivi pomožni gumb za upravljanje) > [Frame advance zoom position] (Položaj zooma pri premikanju sličic). (Zadnja posodobitev 13. julija 2023.)
 • • Izvedene posodobitve za [Non-CPU lens data] (Podatki objektiva brez CPE) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni).
 • • Povečana je bila omejitev znakov za vnose »Category« (Kategorija) v prednastavitvah IPTC.
 • • Element [Camera sounds] (Glasovi fotoaparata) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni) je bil preoblikovan z dodanimi novimi možnostmi, vključno z novimi glasovi in nastavitvijo ravni glasnosti za elektronski zaklop.

■ Prikazi

 • • Informacije o razdalji izostritve so bile dodane kazalniku razdalje ostrenja, prikazanem med ročnim ostrenjem.
 • • Možnost, izbrana za [Viewfinder display size] (Velikost prikaza iskala) (predhodno [Finder display size (photo Lv)] (Velikost prikaza iskala (slika Lv))) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni), sedaj prav tako velja v načinih videoposnetka in predvajanja.

■ Omrežje (Prav tako NX Field)

 • • Izvedene spremembe in dodatki v elementu [Connect to FTP server] (Poveži s strežnikom FTP) v [NETWORK MENU] (Omrežni meni).
 • • Spremenjen je bil postopek, uporabljen, ko ste konfigurirali fotoaparat za sinhronizirano proženje, s povečanjem skupin, ki jih lahko ustvarite, na dvajset, medtem ko je bilo število fotoaparatov v vsaki skupini, ki jih je mogoče krmiliti z glavnega fotoaparata, povečano na šestnajst.
 • • Dodano je bilo [Overwrite copyright info] (Prepis informacij o avtorskih pravicah) v [Connect to other cameras] (Povezava z drugimi fotoaparati) v [NETWORK MENU] (Omrežni meni).

■ Spremembe, povezane z aplikacijo

Z NX MobileAir:
 • • prikaz pogleda v živo fotoaparata za način fotografije sedaj prikazuje stanje NX MobileAir in
 • • nastavitve fotoaparata, shranjene na pomnilniško kartico s pomočjo [Save/load menu settings] (Shrani/naloži nastavitve menija), se lahko sedaj prenesejo na pametno napravo ali kopirajo s pametne naprave na pomnilniško kartico fotoaparata s pomočjo NX MobileAir.

■ Druge spremembe

 • • Izboljšana je bila natančnost [3D-tracking] (3D-sledenje) za majhne, hitro premikajoče se motive, ko je [Auto] (Samodejno), [People] (Ljudje), [Animal] (Žival) ali [Vehicle] (Vozilo) izbrano za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva z AF) in noben motiv izbrane vrste ni zaznan.
 • • Izboljšana natančnost ostrenja za temne motive z nizkim kontrastom.
 • • Izboljšano zaklepanje izostritve z zaznavanjem utripanja v neprekinjenem načinu proženja pri nizki hitrosti.
 • • Narejene druge izboljšave delovanja samodejnega ostrenja in njegove zanesljivosti.
 • • Izboljšana učinkovitost samodejne nastavitve beline med portretnim fotografiranjem.
 • • Odpravljena je bila težava, ki je včasih povzročila, da se je iskalo potemnilo med predvajanjem, ko je bilo [Auto] (Samodejno) izbrano za [Viewfinder brightness] (Svetlost iskala).
 • • Sedaj je lažje pridobiti pravilno osvetlitev s prvega posnetka med intervalnim fotografiranjem s časovnikom v visokokontrastnih nastavitvah ali nastavitvah, ki so dovolj temne za zvezdni pogled.
 • • Histogramski pogled ni več na voljo, ko je omogočen zvezdni pogled.
 • • Spremenjeno je bilo opozorilo nizke zmogljivosti videoposnetka, tako da je sedaj prikazano v belem na rdečem ozadju, ko je na voljo še manj kot ena minuta. Opozorilo je sedaj prav tako prikazano, ko snemanje ni v teku.
 • • Uporabniki imajo sedaj natančnejši nadzor, ko se premikajo med videoposnetki med predvajanjem s pomočjo vrstice napredka.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Fotoaparat se je včasih nehal odzivati, če je časovnik stanja pripravljenosti bil znova aktiviran, ko je potekel, s [Prioritize viewfinder (1)] (Prednost iskala (1)) ali [Prioritize viewfinder (2)] (Prednost iskala (2)) izbranim za [Limit monitor mode selection] (Omejitev izbire načina zaslona) in hitrim zajemom kadrov izbranim za [Release mode] (Način proženja).
  • - Fotoaparat se je včasih nehal odzivati, če so bile narejene spremembe na parametrih Picture Control med procesiranjem NEF (RAW).
  • - Iskalo v redkih primerih ni pravilno prikazalo točke ostrenja med rafalnim fotografiranjem.
  • - [Image size] (Velikost slike) ni bilo mogoče prilagoditi z držanjem gumba QUAL in vrtenjem (vrtljivega) pomožnega gumba za upravljanje, če je bil objektiv formata DX priključen z [ON] (Vklop), izbranim za [Image size settings] (Nastavitve velikosti slike) > [Enable DX image sizes] (Omogoči velikost slike DX).
  • - Bliskavice SB-800 so se včasih nehale odzivati, potem ko so bile slike posnete z onemogočeno bliskavico.
  • - [Vignette control] (Upravljanje vinjetiranja) včasih ni pravilno upravljalo vinjetiranja, ko je bila izbrana možnost, ki ni [Off] (Izklop).
  • - Uporabniki niso več mogli izbrati območja slike FX, potem ko so izbrali območje slike DX v Camera Control Pro 2 z možnostjo 100p ali 120p izbrano za hitrost snemanja videoposnetka.
  • - Izostritev je bilo še vedno možno prilagoditi s pomočjo obroča za ostrenje, ko je bilo [Disable] (Onemogoči) izbrano za [Manual focus ring in AF mode] (Obroč za ročno ostrenje v načinu delovanja z AF) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri), če je bila možnost, ki ni [Non-linear] (Nelinearno), izbrana za [Focus ring rotation range] (Razpon vrtenja obroča za ostrenje) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri).
  • - Polnilna baterija se je hitreje izpraznila, ko je bil fotoaparat izklopljen, če je bilo [ON] (Vklop) izbrano za [Connect to smart device] (Povezava s pametno napravo) > [Wi-Fi connection] (Povezava Wi-Fi) v [NETWORK MENU] (Omrežni meni), tudi če je bilo [OFF] (Izklop) izbrano tako za [Bluetooth connection] (Povezava Bluetooth) kot za [Upload while off] (Naloži med izklopom).
  • - Besedilo v menijih in v pomoči v nemščini in korejščini je vsebovalo tipkarske napake.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 3.01 v primerjavi z različico strojne programske opreme 3.10
 • • Dodana je bila podpora za objektive NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • Izboljšana je bila natančnost izostritve za motive z nizkim kontrastom med rafalnim fotografiranjem z [Wide-area AF (S)] (AF s širokim območjem (S)), [Wide-area AF (L)] (AF s širokim območjem (L)), [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)), [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)), [3D-tracking] (3D-sledenje) ali [Auto-area AF] (AF s samodejno izbiro območja), izbranim za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF).
 • • Izboljšana je bila hitrost menjavanja sličic med rafalnim fotografiranjem z dodatnimi bliskavicami.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Element [Retouch] (Retuširanje) > [Trim] (Obrezovanje) v meniju za predvajanje »i« je v redkih primerih ustvaril popačene kopije ali ni dovolil izbire želenega izreza.
  • - Kopije, ustvarjene z mešanjem velikega števila slik s pomočjo elementa [Retouch] (Retuširanje) > [Lighten] (Najsvetlejša) v meniju za predvajanje »i«, so včasih imele zelen odtenek.
  • - Ocenjevanje slik med povečavo med predvajanjem je v nekaterih primerih začasno pokvarilo zaslon.
  • - V izredno redkih primerih se je fotoaparat nehal odzivati.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 3.00 v primerjavi z različico strojne programske opreme 3.01
 • • Daljinsko držalo MC-N10 se sedaj lahko uporablja za sinhronizirano proženje na fotoaparatih, priključenih prek daljinskega priključka z deset poli.
 • • Izboljšano je bilo sledenje ostrenja v načinu izostritve AF-C, ko je [Wide-area AF (S)] (AF s širokim območjem (S)), [Wide-area AF (L)] (AF s širokim območjem (L)), [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)) ali [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)) bilo izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF).
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Če je možnost, ki ni [Subject detection off] (Zaznavanje motiva izklopljeno), bila izbrana za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva z AF) z [Wide-area AF (S)] (AF s širokim območjem (S)), [Wide-area AF (L)] (AF s širokim območjem (L)), [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)) ali [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)), izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF), samodejno ostrenje ni delovalo, ko so bili zaznani motivi izven točke ostrenja.
  • - Če je bilo [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF), [AF-area mode + AF-ON] (Način delovanja z območjem AF + AF-ON), [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) dodeljeno krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), s [3D-tracking] (3D-sledenje) izbranim za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF) v shranjenih nastavitvah, fotoaparat včasih ni mogel izostriti ali slediti želenemu motivu, ko je bilo samodejno ostrenje zagnano s pritiskom na izbrani krmilni element v načinu izostritve AF-C.
  • - Ko je bilo [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF), [AF-area mode + AF-ON] (Način delovanja z območjem AF + AF-ON), [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) dodeljeno krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), se je fotoaparat v redkih primerih prenehal odzivati, če je bil izbrani krmilni element pritisnjen neposredno pred ali po fotografiranju, medtem ko je [Pinpoint AF] (AF na manjšem območju) ali [Single-point AF] (AF z eno točko) bilo izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF).
  • - Napake FTP so se včasih pojavile med povezavo na strežnike FTP.
  • - Nalaganje na določene strežnike FTP se je nadaljevalo za nedoločen čas, ne da bi se naložile slike.
  • - Ko je bila nastavitev po meri d14 [Release timing indicator] (Indikator časa proženja)dodana v [MY MENU] (Moj meni) ali [RECENT SETTINGS] (Nedavne nastavitve), je ni bilo mogoče izbrati v nobenem izmed obeh menijev ali je odstraniti iz [MY MENU] (Moj meni) s pomočjo [Remove items] (Odstranitev elementov).
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 2.11 v primerjavi z različico strojne programske opreme 3.00

Opomba: Spremembe, navedene spodaj pod »Fotografije«, »Snemanje videoposnetkov«, »Prikazi«, »Predvajanje«, »Krmilni elementi« in »Omrežje«, so podrobno opisane v Supplementary Firmware Update Manual (Dodatna navodila za posodobitev vdelane programske opreme).

■ Fotografiranje

 • • Element [Image size] (Velikost slike) v meniju za fotografiranje je sedaj [Image size settings] (Nastavitve velikosti slike) in ponuja nove možnosti, ki veljajo samo za slike, posnete s pomočjo območja slike DX.
 • • [C60] je bilo dodano hitrostim snemanja, ki so na voljo za hitro zajemanje sličic. Nastavitev po meri d4 v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) je sedaj [Pre-Release Capture options] (Možnosti zajemanja pred proženjem).
 • • [High-frequency flicker reduction] (Zmanjšanje visokofrekvenčnega utripanja) je bilo dodano v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje).
 • • [Focus position auto reset] (Samodejna ponastavitev položaja izostritve) je bilo dodano v sklopu [Focus shift shooting] (Fotografiranje s pomikom izostritve) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje).

■ Snemanje videoposnetkov

 • • [High-frequency flicker reduction] (Zmanjšanje visokofrekvenčnega utripanja) je bilo dodano v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetka).
 • • [Hi-Res Zoom] (Povečava visoke ločljivosti) je bilo dodano v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetkov).
 • • [Reset using remote] (Ponastavitev z daljinskim upravljanjem) je bilo dodano v sklopu [Timecode] (Časovna koda) v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetkov).

■ Prikazi

 • • Način zaslona [Prioritize viewfinder] (Prednostna izbira iskala) je bil zamenjan s [Prioritize viewfinder (1)] (Prednostna izbira iskala (1)) in [Prioritize viewfinder (2)] (Prednostna izbira iskala (2)).
 • • Razširjen je bil razpon možnosti svetlosti zaslona, kar vključuje svetlejše in temnejše nastavitve.
 • • V [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) je bilo dodano naslednje:
  • - Dodana je bila možnost [3D-tracking focus point color] (Barva točke ostrenja 3D-sledenja) za nastavitev po meri a11 [Focus point display] (Prikaz točke ostrenja).
  • - Dodani sta bili možnosti [Always] (Vedno) in [Only when flash is not used] (Samo ko se ne uporablja bliskavica) za nastavitev po meri d9 [View mode (photo Lv)] (Način prikaza (slika Lv)) > [Show effects of settings] (Prikaži učinke nastavitev).

■ Predvajanje

 • • Element [Rotate tall] (Obrni pokonci) v meniju za predvajanje je postal [Auto-rotate pictures] (Samodejno zasukaj slike). Če je izbrano [ON] (Vklop), se na zaslonu prikaže predvajanje in iskalo se bo samodejno zasukalo, da bo skladno z usmerjenostjo fotoaparata.
 • • Prikaz predvajanja sedaj prikazuje barvno temperaturo za slike, posnete z [Preset manual] (Ročna prednastavitev), izbrano za [White balance] (Nastavitev beline).
 • • Sedaj so na voljo možnosti, ki lahko vsako serijo fotografij, posnetih v neprekinjenih načinih proženja, obravnavajo kot skupino.
 • • [File info] (Informacije o datoteki) je bilo dodano možnostim, ki so na voljo v okviru [Playback display options] (Možnosti prikaza predvajanja) v [PLAYBACK MENU] (Meni za predvajanje).

■ Krmilni elementi

 • • Možnost popolnega formatiranja je bila dodana v okviru [Format memory card] (Formatiranje pomnilniške kartice) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni) za uporabo z združljivimi pomnilniškimi karticami CFexpress.
 • • V [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) je bilo dodano naslednje:
  • - Možnost [Type A auto restore delay] (Zakasnitev samodejne obnovitve tipa A) je bila dodana za nastavitev po meri d14 [Release timing indicator] (Časovni indikator proženja).
  • - [Center-weighted area] (Sredinsko uteženo območje) je bilo dodano elementom, ki so na voljo za prilagajanje prikazov za fotografiranje s pomočjo nastavitev po meri d18 [Custom monitor shooting display] (Prikaz za fotografiranje zaslona po meri) in d19 [Custom viewfinder shooting display] (Prikaz za fotografiranje iskala po meri).
  • - Nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), f3 [Custom controls (playback)] (Krmilni elementi po meri(predvajanje)) in g2 [Custom controls] (Krmilni elementi po meri) sedaj ponujajo dostop do razširjenega izbora vlog in krmilnih elementov po meri.

■ Omrežje

 • • Stanje povezave je sedaj prikazano v prikazu za fotografiranje, ko je fotoaparat povezan s strežnikom FTP.
 • • Fotoaparat sedaj podpira FTPS.
 • • Element [ATOMOS AirGlu BT options] (Možnosti ATOMOS AirGlu BT) je bil dodan v [NETWORK MENU] (Omrežni meni).

■ Druge spremembe

 • • Izboljšana natančnost samodejnega ostrenja.
 • • Izboljšano delovanje samodejnega ostrenja pri šibki svetlobi, z znižanjem najnižje ravni zahtevane osvetlitve za 0,5 EV.
 • • Zmanjšana občutljivost [3D-tracking] (3D-sledenje) za predmete, ki se premikajo med motivom in fotoaparatom.
 • • Izboljšano delovanje izostritve, ko je [Animal] (Žival) izbrano za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF) med [3D-tracking] (3D-sledenje).
 • • Zmanjšana namera fotoaparata, da izostri na ozadje med zaznavanjem motiva, ko je bilo izbrano [Wide-area AF (S/L/C1/C2)] (AF s širokim območjem (S/L/C1/C2)), [3D-tracking] (3D-sledenje) ali [Auto-area AF] (AF s samodejno izbiro območja).
 • • Poudarjanje izostritve, elektronski daljinomer in kazalnik razdalje ostrenja so sedaj na voljo, ko je ostrenje nastavljeno s pomočjo obroča za ostrenje na objektivu, ne samo v načinu ročnega ostrenja ampak tudi v drugih načinih ostrenja. Poleg tega so bile narejene prilagoditve pri dolžini časa, ko je prikazan kazalnik razdalje ostrenja.
 • • Čas zaklopa, zaslonka in občutljivost ISO bodo sedaj prikazani, če je osvetlitev prilagojena, ko je prikaz pogleda v živo povečan.
 • • Izboljšano odzivanje ročnega ostrenja v videonačinu in ko je neslišni način izbran med fotografiranjem.
 • • Prikaz za fotografiranje sedaj prikazuje stanje povezave sinhroniziranega proženja. Prav tako je bil izboljšan prikaz v seznamu oddaljenih fotoaparatov, do katerega se dostopa prek [Connect to other cameras] (Povezava z drugimi fotoaparati) > [Remote camera list] (Seznam oddaljenih fotoaparatov) v [NETWORK MENU] (Omrežni meni).
 • • [Português (PT)] (Portugalščina (PT)) je bila dodana med jezike, ki so na voljo prek elementa [Language] (Jezik) v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni) za fotoaparate Z 9, ki se prodajajo v Kanadi in Združenih državah Amerike.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Če (a) je bilo AF-S izbrano za način izostritve, (b) je način delovanja z območjem AF, ki je podpiral zaznavanje motiva, bil izbran prek krmilnega elementa, kateremu je bilo dodeljeno [AF-area mode + AF-ON] (Način delovanja z območjem AF + AF-ON) s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)) in (c) je možnost, ki ni [Subject detection off] (Zaznavanje motiva izklopljeno), bila izbrana za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje), takrat pritisk krmilnega elementa po meri včasih ni aktiviral zaznavanje motiva.
  • - Če (a) je 3D-sledenje bilo izbrano za način delovanja z območjem AF, (b) je možnost, ki ni [Subject detection off] (Zaznavanje motiva izklopljeno), bila izbrana za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) in (c) so nastavitve fotografiranja, priklicane prek krmilnega elementa, kateremu je bilo dodeljeno [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), imele [3D-tracking] (3D-sledenje) izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF) in [Subject detection off] (Zaznavanje motiva izklopljeno) izbrano za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF), potem se je zaznavanje motiva nadaljevalo med AF-ON, ko je bil pritisnjen krmilni element po meri.
  • - Če (a) je AF-C bilo izbrano za način izostritve, (b) je možnost, ki ni [3D-tracking] (3D-sledenje) bila izbrana za način delovanja z območjem AF, (c) je možnost, ki ni [Subject detection off] (Zaznavanje motiva izklopljeno), bila izbrana za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) in (d) so nastavitve fotografiranja, priklicane prek krmilnega elementa, kateremu je bilo dodeljeno [Recall shooting functions] (Priklic funkcij fotografiranja) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij fotografiranja (držanje)) s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), imele [3D-tracking] (3D-sledenje) izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF), zaznavanje motiva ni bilo izvedeno, kjer je bilo pričakovano, ko je AF-ON bilo sproženo prek krmilnega elementa po meri.
  • - Časi zaklopa 1/320 s do 1/640 s so proizvajali neenakomerno osvetlitev znotraj kadra na slikah, posnetih z bliskavicami SB‑800 z uporabo samodejnega FP s hitro sinhronizacijo.
  • - Izbira drugega pomnilnika nastavitev po meri v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) po izbiri neprivzete nastavitve za [Auto bracketing] (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami) > [Increment] (Korak) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) je povzročila, da se je vrednost za [Auto bracketing] (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami) > [Increment] (Korak) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) vrnila na 1.
  • - Informacije o fotografiranju so v redkih primerih izginile iz iskala.
  • - Poskus snemanja 8K videoposnetka s priključenim objektivom NIKKOR Z 14-30mm f/4S in izbrano možnostjo, ki ni [Off] (Izklop), izbrano za [Vibration reduction] (Zmanjšanje tresljajev) v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetka) je včasih povzročilo, da se je fotoaparat nehal odzivati.
  • - Sledenje malim motivom ali motivom z majhnim kontrastom ob enobarvnem ozadju, kot je modro nebo, je včasih povzročilo, da se je območje ostrenja premaknilo na vrh prikaza.
  • - Izbira [C30] ali [C120] za način proženja, ko je možnost, ki ni [Off] (Izklop), bila izbrana za [Active D-Lighting] (Aktivna osvetlitev D-Lighting) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje), je včasih povzročila, da je se je svetlost zaslona ali iskala spremenila.
  • - Fotoaparat v redkih primerih ni pravilno snemal 8K videoposnetkov.
  • - V videonačinu fotoaparat ni povečal zaslonke (zmanjšal števila f/), ko je dosegel zgornjo mejo za občutljivost ISO v načinih P in S, če je bila vrednost, izbrana za [ISO sensitivity settings] (Nastavitve občutljivosti ISO) > [Maximum sensitivity] (Največja občutljivost) v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetkov), pod [12800] (12.800).
 • • Dodana je bila podpora za daljinska držala MC-N10.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 2.10 v primerjavi z različico strojne programske opreme 2.11
 • • Odpravljena je bila težava, ki je v zelo redkih primerih povzročila, da se je fotoaparat prenehal odzivati.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 2.00 v primerjavi z različico strojne programske opreme 2.10
 • • [High-frequency flicker reduction] (Zmanjšanje utripanja visokih frekvenc) je bilo dodano vlogam, ki so lahko dodeljene krmilnim elementom fotoaparata s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)). Za več informacij si oglejte Supplementary Firmware Update Manual (Dodatna navodila za posodobitev vdelane programske opreme).
 • • Samodejno ostrenje sedaj bolje sledi manjšim motivom.
 • • Samodejno ostrenje sedaj proizvaja bolj natančne rezultate pri motivih portretov ljudi, zaznanih prek AF z zaznavanjem oči/obrazov z [Continuous AF] (Neprekinjeno AF), izbranim za [Focus mode] (Način delovanja z izostritvijo).
 • • Odpravljena je bila težava, ki je povzročila, da je fotoaparat ostril na ozadje, ko je bilo [Single-point AF] (AF z eno točko), [Dynamic-area AF (S)] (Dinamično območje AF (S)) ali [Dynamic-area AF (M)] (Dinamično območje AF (M)) izbrano za [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF) ali ko je bilo [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)) ali [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)) izbrano z velikostjo območja izostritve po meri [1×1].
 • • Sedaj lahko pričakujete boljše rezultate zmanjšanja tresljajev med posnetki z vodoravnim premikom, posnetimi s fotoaparatom, usmerjenim navzgor ali navzdol, in možnostjo, ki ni [Off] (Izklop), izbrano za [Vibration reduction] (Zmanjšanje tresljajev).
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Pri nekaterih objektivih z bajonetom Z je izbira [Focus] (Izostritev) za nastavitev po meri a1 [AF-C priority selection] (Izbira prednosti AF-C) s [Continuous AF] (Neprekinjeno AF), izbranim za [Focus mode] (Način delovanja z izostritvijo), včasih onemogočila proženje zaklopa, tudi če je bil motiv izostren.
  • - [Aperture lock] (Zaklepanje zaslonke) ni bilo mogoče izbrati za nastavitev po meri f4 [Control lock] (Zapora upravljanja) v načinih M in A, ko je bil nameščen objektiv z bajonetom F.
  • - Dodelitev [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)) je povzročilo, da [Save current settings] (Shrani trenutne nastavitve) ni bilo na voljo, ko je bil nameščen objektiv z bajonetom F, opremljen z obročem za nastavljanje zaslonke in napajalnimi kontakti.
  • - Samodejno upravljanje popačenja včasih ni veljalo za slike, posnete z [ON] (Vklop), izbranim za [Auto distortion control] (Samodejno upravljanje popačenja) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje).
  • - Fotoaparat ni prepoznal funkcij Picture Control po meri, shranjenih na pomnilniško kartico s pomočjo različice Mac programa Picture Control Utility 2.
  • - Priklic funkcij za fotografiranje je včasih povzročil nepričakovane spremembe pri osvetlitvi, če:
   • ▸ občutljivost ISO je bila nastavljena na fiksno vrednost v načinu M,
   • ▸ možnost, ki ni [Exposure maintenance off] (Ohranjanje osvetlitve izklopljeno), je bila izbrana za nastavitev po meri b7 [Keep exp. when f/ changes] (Ohrani osvetlitev ob spremenjenem f/) in
   • ▸ [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) je bilo dodeljeno krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)) tako brez možnosti (ali samo z načinom M), izbrane za [Shooting mode] (Način fotografiranja), kot tudi brez potrditve poleg katerega koli izmed [Shutter speed] (Čas zaklopa), [Aperture] (Zaslonka) in [ISO sensitivity settings] (Nastavitve občutljivosti ISO).
  • - Ko je bilo [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) ali [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) dodeljeno krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), zaznavanje motiva ni delovalo po pričakovanjih, če se je nastavitev za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF), priklicana s pritiskom krmilnega elementa, razlikovala od možnosti, trenutno izbrane za [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva AF) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje).
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.11 v primerjavi z različico strojne programske opreme 2.00
 • Opomba: Spremembe, navedene spodaj pod »Fotografije«, »Snemanje videoposnetkov«, »Prikazi«, »Predvajanje« in »Krmilni elementi«, so podrobno opisane v Supplementary Firmware Update Manual (Dodatna navodila za posodobitev vdelane programske opreme).
 • Opomba: nekatere nastavitve po meri so dobile novo oštevilčenje zaradi dodanih novih menijskih možnosti.
 • Fotografije
 • • Dodana sta bila načina delovanja z območjem AF [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)) in [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)).
 • • V načinu za fotografiranje nadzorna plošča sedaj prikazuje dodatne informacije za dolge osvetlitve, vključno s pretečenim časom in preostalim časom.
 • • Hitro zajemanje sličic sedaj vključuje snemanje »rafal pred sproženjem«.
 • • Spremenjen je bil postopek za izbiro barvne temperature, ko je [Choose color temperature] (Izberi barvno temperaturo) izbrano za nastavitev beline.
 • • Spremenjena je bila velikost območja, ki ga fotoaparat uporablja za merjenje vrednosti za nastavitev beline za [Preset manual] (Ročna prednastavitev).
 • Snemanje videoposnetkov
 • • Dodana sta bila načina delovanja z območjem AF [Wide-area AF (C1)] (AF s širokim območjem (C1)) in [Wide-area AF (C2)] (AF s širokim območjem (C2)).
 • • Spremenjen je bil postopek za izbiro barvne temperature, ko je [Choose color temperature] (Izberi barvno temperaturo) izbrano za nastavitev beline.
 • • Spremenjena je bila velikost območja, ki ga fotoaparat uporablja za merjenje vrednosti za nastavitev beline za [Preset manual] (Ročna prednastavitev).
 • • Dodani sta bili razmerji povečave zaslona 50 % in 200 % za uporabo med snemanjem videoposnetka.
 • • Nadzorna plošča sedaj prikazuje trenutno velikost okvirja in hitrost snemanja v videonačinu.
 • • Opravljeno je naslednje dodajanje v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetka):
  • - Dodani sta bili možnosti za snemanje videoposnetka RAW [N-RAW 12-bit (NEV)] in [ProRes RAW HQ 12-bit (MOV)] v [Video file type] (Vrsta video datoteke).
  • - Dodano je bilo [Extended oversampling] (Razširjeno prekomerno vzorčenje).
 • • Opravljena so bila naslednja dodajanja v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri):
  • - Dodana je bila možnost [View video info] (Ogled informacij o videoposnetku) za nastavitev po meri g1, [Customize “i” menu] (Prilagodi meni i).
  • - Dodana je bila možnost [Fast AF-ON] (Hiter AF-ON) za nastavitev po meri g2, [Custom controls] (Krmilni elementi po meri).
  • - Dodano je bilo [Fine ISO control (mode M)] (Natančni nadzor ISO (način M)) v položaju g8.
  • - Dodano je bilo [Extended shutter speeds (mode M)] (Podaljšani časi zaklopa (način M)) v položaju g9.
  • - Dodano je bilo [Brightness information display] (Prikaz informacij o svetlosti) v položaju g14.
  • - Dodano je bilo [Red REC frame indicator] (Kazalnik rdeči okvirček REC) v položaju g17.
 • • Opravljeno je bilo naslednje dodajanje v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni):
  • - Dodana možnost [1080i (interlaced)] (1080i (prepleteno)) v [HDMI] > [Output resolution] (Izhodna ločljivost).
 • Prikazi
 • • Narejene so bile spremembe za načina prikazovalnika [Viewfinder only] (Samo iskalo) in [Prioritize viewfinder] (Prednost iskala).
 • • Dodani so bili kazalniki časa proženja za hitro zajemanje sličic.
 • • Opravljeno je bilo naslednje dodajanje v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri):
  • - Dodano je bilo [High fps viewfinder display] (Prikaz iskala z visoko hitrostjo sličic na sekundo) v položaju d20.
 • • Opravljena so bila naslednja dodajanja v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni):
  • - Dodani sta bili možnosti [Lo 1] in [Lo 2] v [Viewfinder brightness] (Svetlost iskala) > [Manual] (Ročno).
  • - Dodano je bilo [Auto temperature cutout] (Samodejni temperaturni izrez).
 • Predvajanje
 • • Dodana je bila možnost [Motion blend] (Mešanje gibanja) v [Retouch] (Retuširanje) v meniju »i«.
 • • Možnostim, ki so na voljo v meniju »i«, je bilo dodano [Save consecutive frames] (Shrani zaporedne sličice), ko je predvajanje videoposnetka zaustavljeno.
 • • Uporabniki lahko sedaj preskočijo vse razen prvega posnetka v vsakem rafalu med listanjem slik v celozaslonskem predvajanju.
 • Krmilni elementi
 • • Opravljena so bila naslednja dodajanja v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri):
  • - Dodano je bilo [Focus point selection speed] (Hitrost izbire točk ostrenja) v položaju a14.
  • - Dodana je bila možnost [Recall shooting functions (hold)] (Priklic funkcij fotografiranja (držanje)) za nastavitev po meri f2, [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi (fotografiranje)).
  • - Dodano na seznam kontrolnih elementov, ki jim je mogoče dodeliti vloge po meri s pomočjo nastavitev po meri f2 ([Custom controls (shooting)] (Nastavitve po meri (snemanje))) in g2 ([Custom controls] (Nastavitve po meri)) in dodano [Save focus position] (Shrani položaj izostritve) in [Recall focus position] (Prikliči položaj izostritve) vlogam, ki so lahko dodeljene.
  • - Dodano [Switch focus/control ring roles] (Preklopi vloge obroča za izostritev/krmiljenje) v položaju f11 (od 20. aprila 2022 je ta funkcija na voljo samo pri objektivih NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Dodano je bilo [Prefer sub-selector center] (Raje izberi sredino pomožnega izbirnika) v položaju f13.
 • • Opravljeno je bilo naslednje dodajanje v [SETUP MENU] (Nastavitveni meni):
  • - Nastavitve, shranjene in naložene s pomočjo [Save/load menu settings] (Shrani/naloži nastavitve menija) sedaj vključuje tiste za [Delete pictures from both slots] (Brisanje slik iz obeh rež) in [Filtered playback criteria] (Filtrirana merila za predvajanje) v meniju za predvajanje.
 • Druge spremembe
 • • Dodana je bila podpora za objektive NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Razpoložljive velikosti, ko so slike prenešene s pomočjo SnapBridge različice 2.9.0 ali novejše, zdaj vključujejo [8 megapixels (4K)] (8 megapikslov (4K)) poleg obstoječih možnosti [Original format] (Originalni format) in [2 megapixels] (2 megapiksla).
 • • Možnosti, označene v meniju »i«, lahko sedaj izberete s pomočjo sredine bodisi pomožnega izbirnika ali večnamenskega izbirnika za pokončno fotografiranje.
 • • Krmilni elementi, ki jim je bilo dodeljeno [Recall shooting functions] (Priklic funkcij za fotografiranje) s pomočjo nastavitev po meri f2, [Custom controls (shooting)] (Krmilni elementi po meri (fotografiranje)), se lahko sedaj uporabljajo v tej vlogi, ko je fotoaparat priključen prek USB na napravo, ki uporablja aplikacije, kot je NX Tether ali NX MobileAir.
 • • Narejene spremembe pri samodejnem ostrenju za izboljšano zanesljivost, sledenje ostrenja in zaznavanje motiva pri slabi osvetlitvi.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Vodoravne črte so se v redkih primerih prikazale na slikah, posnetih v načinih P in A.
  • - Zaustavitev zaslonke pod f/5,6 z [AF-C], izbranim za način izostritve, in [Focus] (Izostritev), izbranim za [AF-C priority selection] (Izbira prednosti AF-C), je včasih onemogočilo proženje zaklopa v načinu hitrega zajemanja sličic.
  • - Počasi se premikajoči motivi včasih niso bili izostreni na slikah, posnetih v načinu izostritve [AF-C] pri zaslonkah, hitrejših od f/2,8.
  • - Izbira [ON] (Vklop) za [Exposure smoothing] (Glajenje osvetlitve) med fotografiranjem z intervalnim časovnikom, ko je bil objektiv brez CPE priključen, je povzročila postopno poslabšanje prekomerne osvetlitve v vsaki seriji slik.
  • - Poskusi vzpostavitve povezave s strežniki SFTP, konfiguriranimi s pomočjo macOS, niso bili uspešni in so sporočili napako, če ni bila za cilj izbrana domača mapa.
  • - Ko so uporabniki preklopili iz enega pomnilnika nastavitev po meri na drugega in shranili drugačno nastavitev za nastavitev po meri a9, [Focus mode restrictions] (Omejitve načina izostritve), se nastavitev načina izostritve, shranjena v drugem pomnilniku, ni priklicala; namesto tega je nastavitev za prvi pomnilnik bila še vedno v veljavi in je ni bilo mogoče spremeniti.
  • - Fotoaparat se je včasih prenehal odzivati, če je bila slika posneta z [ON] (Vklop), izbranim tako za [Picture review] (Povzetek slike) v [PLAYBACK MENU] (Meni za predvajanje) kot za [Photo flicker reduction] (Zmanjšanje utripanja na fotografiji) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje).
  • - Sporočila v nekaterih jezikih so včasih prekrila prikaz.
  • - Aplikaciji, kot sta NX Tether in SnapBridge, sta prikazali nepravilne vrednosti za najbolj odprto zaslonko z nekaterimi objektivi med oddaljenim fotografiranjem.
  • - Časovnik stanja pripravljenosti v redkih okoliščinah ni bil znova aktiviran, če je bil sprožilec pritisnjen kmalu po tem, ko je potekel.
  • - Naslednje težave so nastale v načinu M, če je bila možnost, ki ni [Exposure maintenance off] (Ohranjanje osvetlitve izklopljeno), izbrana za nastavitev po meri b7 ([Keep exp. when f/ changes] (Ohrani osvetlitev ob spremenjenem f/)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri), ko je bilo [OFF] (Izklop) izbrano za [ISO sensitivity settings] (Nastavitve občutljivosti ISO) > [Auto ISO sensitivity control] (Samodejno upravljanje občutljivosti ISO) v meniju za fotografiranje:
   • ▸ Izbira [ISO sensitivity] (Občutljivost ISO) za nastavitev po meri b7 ([Keep exp. when f/ changes] (Ohrani osvetlitev ob spremenjenem f/)) je povzročila, da je bil fotoaparat manj odziven, ko je bila občutljivost ISO nastavljena s pomočjo gumba ISO in (vrtljivih) gumbov za upravljanje. Fotoaparat je prav tako prikazal občutljivosti ISO, nižje od najnižje razpoložljive vrednosti (v teh razmerah je bila najnižja razpoložljiva vrednost ISO 64).
   • ▸ Izbira [Shutter speed] (Čas zaklopa) za nastavitev po meri b7 ([Keep exp. when f/ changes] (Ohrani osvetlitev ob spremenjenem f/)) je povzročila, da je bil fotoaparat manj odziven, ko je bil čas zaklopa nastavljen s pomočjo (vrtljivih) gumbov za upravljanje.
  • - Odstranjevanje in zamenjava pomnilniške kartice po kopiranju nastavitve beline z obstoječega fotoaparata s pomočjo [White balance] (Nastavitev beline) > [Preset manual] (Ročna prednastavitev) v [PHOTO SHOOTING MENU] (Meni za fotografiranje) ali [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetkov) je povzročilo, da je bila slika za izbrano prednastavitev prikazana kot prazna črna slika.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.10 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.11
 • • Odpravljena je bila težava, ki je preprečevala, da bi fotoaparat izostril na zaznane motive med snemanjem videoposnetka z vsem izbranim v [VIDEO RECORDING MENU] (Meni za snemanje videoposnetka), opisanim v nadaljevanju:
  • - [Image area] (Območje slike) > [Choose image area] (Izbira območja slike): [DX]
  • - [AF-area mode] (Način delovanja z območjem AF): Kateri koli izmed [Wide-area AF (S)] (AF s širokim območjem (S)), [Wide-area AF (L)] (AF s širokim območjem (L)), [Subject-tracking AF] (AF s sledenjem motivu) in [Auto-area AF] (AF s samodejno izbiro območja)
  • - [AF subject detection options] (Možnosti zaznavanja motiva z AF) > [Subject detection] (Zaznavanje motiva): Katera koli možnost, ki ni [Subject detection off] (Izklop zaznavanja motiva)
 • • Odpravljene so bile tipkarske napake v imenih nekaterih elementov v skupini a ([Focus] (Izostritev)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (Meni nastavitev po meri) v nekaterih jezikih.
 • • Odpravljena je bila težava, ki je v redkih primerih povzročila, da so se vodoravne črte pojavile v krogu na sredini slik, posnetih z Z TELECONVERTER TC-1.4x ali Z TELECONVERTER TC-2.0x, priključenim na objektiv NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, in možnostjo, ki ni [Off] (Izklop), izbrano za [Vignette control] (Upravljanje vinjetiranja) v [PHOTO SHOOTING MENU] (MENI ZA FOTOGRAFIRANJE).
 • • Dodana je bila podpora za objektive NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (z različice strojne programske opreme »C« 1.10).
 • • Odpravljene so bile naslednje težave (od različice strojne programske opreme »C« 1.10):
  • - Uporaba elementov menija, ki ponujajo samo možnosti [ON] (Vklop) in [OFF] (Izklop), je včasih pokvarila prikaz menija, ko je bil priklopljen objektiv, ki je podpiral nastavitev po meri a14 ([Manual focus ring in AF mode] (Obroč za ročno ostrenje v načinu delovanja z AF)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (MENI NASTAVITEV PO MERI).
  • - Barve v HLG ali N-Log se niso pravilno prilagodile za prikaz v iskalu, ko je bilo izbrano [ON] (Vklop) za nastavitev po meri g8 ([View assist] (Pomoč pri pogledu)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (MENI NASTAVITEV PO MERI).
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.00 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.10
 • • Dodana je bila podpora za objektive NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Povečana je bila dolžina rafala za slike dvojnega formata (NEF/RAW + JPEG ali JPEG + JPEG), posnete s hitrostjo 20 posnetkov na sekundo v neprekinjenem načinu proženja z veliko hitrostjo.
  • Strojna programska oprema »C«, različica 1.00:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (visoka učinkovitost★)) + JPEG basic (large) (Osnovni JPEG (velik)): pribl. 3 sekunde *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (1. reža JPEG – 2. reža JPEG) (1. reža: JPEG fine (large) (Natančni JPEG (velik)); 2. reža: JPEG basic (small) (Osnovni JPEG (majhen))): pribl. 3 sekunde *
  • Strojna programska oprema »C«, različica 1.10:
   • - NEF/RAW (high-efficiency★) (NEF/RAW (visoka učinkovitost★)) + JPEG basic (large) (Osnovni JPEG (velik)): pribl. 8 sekund *
   • - JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 (1. reža JPEG – 2. reža JPEG) (1. reža: JPEG fine (large) (Natančni JPEG (velik)); 2. reža: JPEG basic (small) (Osnovni JPEG (majhen))): pribl. 8 sekund *

  * Dolžina rafala, ki ga je mogoče posneti, preden se zmanjša hitrost menjavanja sličic. Številke so referenčne vrednosti, pridobljene med internimi meritvami, izvedenimi z objektivom NIKKOR Z 50mm f/1.8 S in pomnilniško kartico ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. Dolžina rafala se bo v nekaterih primerih skrajšala:

  • - [Backup] (Varnostna kopija) je izbrano za [Role played by card in Slot 2] (Vloga, ki jo ima kartica v reži 2) ali
  • - [ON] (Vklop) je izbrano za [Auto distortion control] (Samodejno upravljanje popačenja).
 • • Možnosti, osvetljene v seznamu [Filtered playback criteria] (Merila za filtrirano predvajanje) v [PLAYBACK MENU] (MENI ZA PREDVAJANJE), je sedaj prav tako mogoče izbrati in preklicati izbiro s pritiskom na desno stran večnamenskega izbirnika.
 • • Odpravljena je bila težava, ki je preprečevala sinhronizacijo dodatnih bliskavic SB-5000 z zaklopom, ko so bili izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
  • - Čas zaklopa, hitrejši od hitrosti sinhronizacije bliskavice, je bil izbran z [1/200 s (Auto FP)] (1/200 s (Samodejni FP)) ali [1/250 s (Auto FP)] (1/250 s (Samodejni FP)), izbrano za nastavitev po meri e1 [Flash sync speed] (Hitrost sinhronizacije bliskavice) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (MENI NASTAVITEV PO MERI).
  • - Bliskavica SB-5000 se je upravljala prek radijskega AWL s pomočjo dodatnega brezžičnega daljinskega upravljalnika WR-R10 ali WR-R11a, nameščenega na fotoaparat.
  • - Bliskavica ni bila nameščena na nastavek za dodatno opremo fotoaparata.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Uporaba elementov menija, ki ponujajo samo možnosti [ON] (Vklop) in [OFF] (Izklop), je včasih pokvarila prikaz menija, ko je bil priklopljen objektiv, ki je podpiral nastavitev po meri a14 ([Manual focus ring in AF mode] (Obroč za ročno ostrenje v načinu delovanja z AF)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (MENI NASTAVITEV PO MERI).
  • - Barve v HLG ali N-Log se niso pravilno prilagodile za prikaz v iskalu, ko je bilo izbrano [ON] (Vklop) za nastavitev po meri g8 ([View assist] (Pomoč pri pogledu)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (MENI NASTAVITEV PO MERI).
Ogled različice strojne programske opreme fotoaparata
 1. Vklopite fotoaparat.
 2. Pritisnite gumb MENU fotoaparata in izberite [Firmware version] (Različica strojne programske opreme) v [SETUP MENU] (NASTAVITVENI MENI) za prikaz različice strojne programske opreme.
 3. Preverite različico strojne programske opreme fotoaparata.
 4. Izklopite fotoaparat.
Opis izdelka
Ime Različica strojne programske opreme »C« Z 9 4.10
Podprti fotoaparati Z 9
Podprte različice strojne programske opreme fotoaparata Različice strojne programske opreme »C« 1.00–4.01
Ime datoteke F-Z9-V410W.exe
Sistemske zahteve
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Opomba: potrebna sta čitalec kartic in računalnik.
Avtorske pravice Nikon Corporation
Vrsta arhiva Samonamestitveni
Reprodukcija Ni dovoljena
Posodobitev strojne programske opreme fotoaparata
 1. Ustvarite mapo na trdem disku računalnika in jo poimenujte po želji.
 2. Prenesite F-Z9-V410W.exe v mapo, ustvarjeno v 1. koraku.
 3. Zaženite F-Z9-V410W.exe, da razširite naslednjo datoteko v mapo z imenom »Z9Update«:
  • Z_9_0410.bin (strojna programska oprema fotoaparata)
 4. Uporabite čitalec kartic, da prenesete »Z_9_0410.bin« na pomnilniško kartico, ki ste jo formatirali s fotoaparatom.
  Opomba: Prepričajte se, da strojno programsko opremo kopirate v korenski (najvišji) imenik na pomnilniški kartici. Fotoaparat prepozna novo strojno programsko opremo, če je nameščena v mapo v korenskem imeniku.
 5. Vstavite pomnilniško kartico v 1. režo fotoaparata in vklopite fotoaparat.
 6. Izberite [Firmware version] (Različica strojne programske opreme) v [SETUP MENU] (NASTAVITVENI MENI) in upoštevajte zaslonska navodila, da zaključite posodobitev strojne programske opreme.
 7. Po končani posodobitvi izklopite fotoaparat in odstranite pomnilniško kartico.
 8. Preverite, ali je bila strojna programska oprema posodobljena z najnovejšo različico.

Opomba: za podrobna navodila ali informacije o opremi, ki je potrebna za izvedbo posodobitve, prenesite naslednjo datoteko pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Opomba: posodobitve vdelane programske opreme lahko za vas opravi pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon.

Opomba: Licenco za odprtokodno programsko opremo, vključeno v gonilnik fotoaparata NVM Express, lahko najdete v poglavju »BSD License (NVM Express Driver)«.

Opis izdelka
Ime Različica strojne programske opreme »C« Z 9 4.10
Podprti fotoaparati Z 9
Podprte različice strojne programske opreme fotoaparata Različice strojne programske opreme »C« 1.00–4.01
Ime datoteke Z_9_0410.bin
Avtorske pravice Nikon Corporation
Reprodukcija Ni dovoljena
Posodobitev strojne programske opreme fotoaparata
 1. Prenesite naslednjo datoteko strojne programske opreme na računalnik.
  Prepričajte se, da imate preneseno datoteko strojne programske opreme na vašem računalniku.
  • Z_9_0410.bin (strojna programska oprema fotoaparata)
 2. Uporabite čitalec kartic, da prenesete »Z_9_0410.bin« na pomnilniško kartico, ki ste jo formatirali s fotoaparatom.
  Opomba: Prepričajte se, da strojno programsko opremo kopirate v korenski (najvišji) imenik na pomnilniški kartici. Fotoaparat prepozna novo strojno programsko opremo, če je nameščena v mapo v korenskem imeniku.
 3. Vstavite pomnilniško kartico v 1. režo fotoaparata in vklopite fotoaparat.
 4. Izberite [Firmware version] (Različica strojne programske opreme) v [SETUP MENU] (NASTAVITVENI MENI) in upoštevajte zaslonska navodila, da zaključite posodobitev strojne programske opreme.
 5. Po končani posodobitvi izklopite fotoaparat in odstranite pomnilniško kartico.
 6. Preverite, ali je bila strojna programska oprema posodobljena z najnovejšo različico.

Opomba: posodobitve vdelane programske opreme lahko za vas opravi pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon.

Opomba: Licenco za odprtokodno programsko opremo, vključeno v gonilnik fotoaparata NVM Express, lahko najdete v poglavju »BSD License (NVM Express Driver)«.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

 • Prenos

  F-Z9-V410W.exe
  (Pribl. 72.00 MB)

 • Prenos

  Z_9_0410.bin
  (Pribl. 93.01 MB)

Datoteke v zapisu pdf si lahko ogledate z brezplačno programsko opremo Adobe® Reader®.
Prenos Adobe® Reader®.