Slovenščina

Čeprav naprava ne podpira te storitve prenosa, jo lahko uporabite za ogled prenesenih podatkov. Povezave do prenosov lahko pošljete po e-pošti za prenos v računalnik.

Strojna programska oprema za fotoaparat D6

Izberite svoj operacijski sistem.

 • Windows
 • OS Mac

Ta program za posodobitev programske opreme je namenjen zgoraj navedeni napravi v lasti stranke (»zadevni izdelek«) in je na voljo samo ob sprejetju pogodbe, ki je navedena spodaj. Če izberete možnost »Sprejmi« in kliknete »Prenos«, pomeni, da sprejemate pogoje in določila pogodbe. Preden boste datoteke prenesli, se prepričajte, da razumete pogoje pogodbe.

 • • Ta storitev zagotavlja programsko opremo, ki jo je mogoče uporabiti za posodobitev strojne programske opreme »C« fotoaparata D6 z različico 1.40. Preden nadaljujete, izberite Firmware version (Različica strojne programske opreme) v SETUP MENU (NASTAVITVENI MENI) fotoaparata in preverite različico strojne programske opreme. Če je zgoraj navedena strojna programska oprema že nameščena, te posodobitve ni treba prenesti ali namestiti.
 • • Ta posodobitev vključuje vse spremembe iz prejšnjih posodobitev.
 • • Preden nadaljujete, preberite spodnje informacije.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.33 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.40
 • • V meni za predvajanje »i« je bil dodan element Select all to send (wired LAN/WT) (Izberi vse za pošiljanje (žični LAN/WT)), ki se lahko uporablja za označevanje nalaganja vseh slik, ki izpolnjujejo merila, ki so trenutno izbrana za filtrirano predvajanje.
 • • Spremembe so bile narejene za gumbe, ki se uporabljajo za označevanje slik za nalaganje, ko je fotoaparat priključen na računalnik ali strežnik FTP:
  • - Slike lahko sedaj označite za prednostno nalaganje, tako da držite gumb V redu in pritisnete levo stran večnamenskega izbirnika.
  • - Ko držite gumb V redu in pritisnete sredino večnamenskega izbirnika, označite slike za neprednostno nalaganje.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Samodejna nastavitev beline ni delovala po pričakovanjih, (a) če nastavitev beline ni bila med nastavitvami, priklicanimi s pomočjo nastavitve po meri f3 (Custom controls (Krmilni elementi po meri)) > Recall shooting functions (Priklic funkcij za fotografiranje) ali Recall shooting functions (hold) (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) v CUSTOM SETTING MENU (MENI NASTAVITEV PO MERI) ali (b) če je bilo dejanje Recall shooting functions (Priklic funkcij za fotografiranje) ali Recall shooting functions (hold) (Priklic funkcij za fotografiranje (držanje)) izvedeno, ko sta bili osvetlitev in nastavitev beline zaklenjeni s pomočjo krmilnega elementa, ki mu je bilo dodeljeno AE/AWB lock (hold) (Zaklep AE/AWB (držanje)) prek nastavitve po meri f3 (Custom controls (Krmilni elementi po meri)) v CUSTOM SETTING MENU (MENI NASTAVITEV PO MERI).
  • - Zaslonka je bila ponastavljena, ko je bil gumb za predogled pritisnjen za povečavo na prikazu za pogled v živo pri najbolj odprti zaslonki.
Spremembe v primerjavi s prejšnjimi različicami
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.32 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.33
 • • Odpravljena je bila težava, ki je v zelo redkih primerih povzročila rafal dveh fotografij, posnetih z enim pritiskom sprožilca, ko je za način proženja bilo izbrano Single frame (Ena slika).
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.31 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.32
 • • Odpravljena je bila težava, ki je v zelo redkih primerih povzročila, da se zaklop ni sprožil, ko je bil sprožilec pritisnjen med zaporednim fotografiranjem portretnega motiva.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.30 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.31
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Zbujanje fotoaparata s pritiskom krmilnega elementa, kot je gumb AF-ON, ko je potekel časovnik stanja pripravljenost, je v zelo redkih primerih povzročilo, da so se nastavitve fotoaparata spremenile ali pa se je snemanje začelo, ne da bi pritisnili na sprožilec.
  • - Sprožilec se je v zelo redkih primerih prenehal odzivati po rafalu fotografij v neprekinjenem načinu proženja ali po neprekinjeni seriji fotografij, posnetih v hitrem zaporedju fotografij v načinu proženja za eno sliko.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.20 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.30
 • • Nova možnost, Keep exp. when f/ changes (Ohrani osvetlitev ob spremembi f/), je bila dodana meniju nastavitev po meri na položaju b8. Ko je Off (Izklop) izbrano za ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Auto ISO sensitivity control (Samodejno upravljanje občutljivosti ISO) v meniju za fotografiranje v načinu M, lahko dejanja, kot je preklop na objektiv z drugačnim razponom zaslonke, povzročijo nenamerne spremembe zaslonke. Če je možnost, ki ni Off (Izklop), izbrana za Keep exp. when f/ changes (Ohrani osvetlitev ob spremembi f/), bo fotoaparat prilagodil čas zaklopa ali občutljivost ISO za ohranitev osvetlitve na njeni trenutni vrednosti.

  Druga dejanja, za katera velja ohranitev samodejne osvetlitve, so:

  • - prilagajanje povečave na objektivih, ki imajo drugačne vrednosti za najbolj odprto zaslonko pri največji in najmanjši povečavi,
  • - priklop telekonverterja in
  • - sprememba razdalje ostrenja, ko je priključen mikro objektiv.
 • • Spremembe so bile narejene za izboljšanje zanesljivosti delovanja samodejnega ostrenja.
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.11 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.20
 • • Element Recall shooting functions (hold) (Priklic funkcij fotografiranja (držanje)) je bil dodan nastavitvam po meri f3 Custom controls (Krmilni elementi po meri). Dodelitev te vloge krmilnemu elementu omogoča priklic predhodno shranjenih vrednosti za nastavitve, kot je osvetlitev in merjenje, tako da enkrat pritisnete krmilni element med fotografiranjem z iskalom. Predhodne vrednosti je mogoče priklicati, tako da še drugič pritisnete krmilni element. Recall shooting functions (hold) (Priklic funkcij fotografiranja (držanje)) je lahko dodeljeno Preview button (Gumb za predogled), Fn1 button (Gumb Fn1), Fn2 button (Gumb Fn2), Fn button for vertical shooting (Gumb Fn za pokončno fotografiranje), AF-ON button (Gumb AF-ON), Sub-selector center (Sredina pomožnega izbirnika), AF-ON button for vertical shooting (Gumb AF-ON za pokončno fotografiranje), Movie record button (Gumb za snemanje videoposnetka) ali Lens focus function buttons (Funkcijski gumbi za izostritev objektiva).
 • • Nova možnost, Prefer sub-selector center (Raje izberi sredino pomožnega izbirnika), je bila dodana meniju nastavitev po meri na položaju f13. Čeprav pri privzetih nastavitvah pomožni izbirnik ne more biti uporabljen za postavitev točke ostrenja, ko je pritisnjena sredina, vam izbira Off (Izklop) za Prefer sub-selector center (Raje izberi sredino pomožnega izbirnika) omogoča, da držite sredino in še vedno postavite točko ostrenja, tako da pritisnete pomožni izbirnik gor, dol, levo ali desno. Na primer, dodelite lahko AF-area mode (Način delovanja z območjem AF) v sredino pomožnega izbirnika in nato uporabite pomožni izbirnik, da postavite točko ostrenja, medtem ko se sredina še vedno uporablja v vlogi AF-area mode (Način delovanja z območjem AF).
 • • Element Focus point selection speed (Hitrost izbire točke ostrenja) je bil dodan nastavitvi po meri a17 Focus point options (Možnosti točk ostrenja). Hitrost, pri kateri se lahko točke ostrenja za fotografiranje z iskalom izmenično nastavljajo z držanjem pomožnega izbirnika ali pritisnjenim večnamenskim izbirnikom gor, dol, levo ali desno, je lahko izbrana med Normal (Običajno), High (Visoko) in Extra high (Zelo visoko).
 • • Vrednosti so sedaj vedno prikazane med povečavo med predvajanjem, tudi ko je izbrano None (image only) (Brez (samo slika)) za možnosti prikaza predvajanja.
 • • Fotoaparat lahko sedaj bolj zanesljivo izostri slabo osvetljene motive s slabim kontrastom, ko je AF z dinamičnim območjem izbrano za AF-area mode (Način delovanja z območjem AF).
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.10 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.11
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - V primeru zoom objektivov, za katere ni bilo predhodnih shranjenih vrednosti, je izvajanje samodejnega natančnega nastavljanja AF pri eni goriščni razdalji (najmanjši ali največji) imelo za posledico, da se vrednost preostale goriščne razdalje ni pravilno shranila. Ta popravek so spremljale spremembe v poteku dela.
  • - Ko je bil radijsko voden AWL uporabljen z dvema ali več oddaljenimi bliskavicami, izhodni signal bliskavice za upravljanje bliskavice i-TTL ni bil prilagojen, da bi odražal vrednosti, izbrane za:
   • ▹ kompenzacijo bliskavice,
   • ▹ kompenzacijo osvetlitve (Entire frame (Celoten kader), izbrano za nastavitev po meri e3 Exposure comp. for flash (Kompenzacija osvetlitve za bliskavico) v CUSTOM SETTING MENU (MENI NASTAVITVE PO MERI)),
   • ▹ korak več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za bliskavico ali
   • ▹ korak osvetlitve/več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za bliskavico
Spremembe »C« različice strojne programske opreme 1.00 v primerjavi z različico strojne programske opreme 1.10
 • • Uporabniki lahko zdaj izberejo pas (2,4 GHz ali 5 GHz) za gostiteljski SSID pri povezavi na brezžična omrežja prek brezžičnega oddajnika WT-6, priklopljenega na fotoaparat. Pas je naveden v pogovornem oknu za izbiro omrežja čarovnika za povezavo in po povezavi na prikazu Wired LAN/WT (Žična povezava LAN/WT).
 • • Izboljšano je bilo samodejno ostrenje za fotografiranje z iskalom.
 • • Izbira točke ostrenja zdaj deluje nemoteno, tudi če uporabnik nenadoma zamenja smer na večnamenskem izbirniku ali pomožnem izbirniku.
 • • Odpravljene so bile naslednje težave:
  • - Samodejno ostrenje je včasih povzročilo nepredvidljive rezultate, kadar je bilo uporabljeno z nekaterimi objektivi AF-S z najbolj odprto zaslonko, manjšo od f/2,8.
  • - Namesto da bi utripal, je kazalnik omrežja svetil, ko je bila vzpostavljena ethernetna povezava.
  • - Brezžičnega oddajnika WT-6 ni bilo mogoče uporabiti za povezovanje brezžičnih omrežij s SSID-ji, ki so vsebovali presledek, podpičje (»;«), et (»&«) ali levo poševnico (»\«, ali v naboru znakov JIS, »¥«).
  • - Kazalnika preosvetljenosti in podosvetljenosti v iskalu sta bila obrnjena, ko je bilo izbrano +0- za nastavitev po meri f9 (Reverse indicators (Obrnjeni kazalniki)) v CUSTOM SETTING MENU (Meni nastavitev po meri).
  • - Kazalnika osvetljenosti sta se počasi osvežila, ko so čas zaklopa, zaslonka ali občutljivost ISO bili prilagojeni s pomočjo (vrtljivega) glavnega gumba za upravljanje ali (vrtljivega) pomožnega gumba za upravljanje.
  • - Če je v primeru, ko je Focus point and AF-area mode (Način točk ostrenja in delovanja z območjem AF) bilo izbrano za nastavitev po meri a5 (Store points by orientation (Shrani točke ločeno glede na usmerjenost)) v CUSTOM SETTING MENU (Meni nastavitev po meri), potekel časovnik stanja pripravljenosti, ko je bil fotoaparat v pokončni (portretni) usmerjenosti in je bil fotoaparat nato obrnjen v ležečo (pokrajinsko) usmerjenost, preden je bil časovnik stanja pripravljenosti znova vklopljen, fotoaparat ni obnovil načina delovanja z območjem AF, predhodno izbranega za ležečo usmerjenost, ampak se je preklopil v način delovanja z območjem AF, izbran, ko je bil fotoaparat v pokončni usmerjenosti.
  • - Naslednje ni bilo takoj posodobljeno, da bi odražalo resnično število preostalih posnetkov, ko so bile izbrisane slike:
   • • število preostalih posnetkov, prikazano na zgornji nadzorni plošči, ko je bil fotoaparat izklopljen in
   • • prikaz števca kadrov na nadzorni plošči na zadnji strani, ko je Frame count (Števec kadrov) bilo izbrano za nastavitev po meri d12 (Rear control panel (Nadzorna plošča na zadnji strani)) v CUSTOM SETTING MENU (Meni nastavitev po meri).
  • - Element AF fine-tuning options (Možnosti natančnega nastavljanja AF) je bilo mogoče uporabiti za shranjevanje samo enega niza vrednosti natančnega nastavljanja za objektive AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1.4 FL ED VR: uporabniki so lahko shranili bodisi vrednosti za uporabo z vgrajenim telekonverterjem bodisi vrednosti za uporabo brez telekonverterja, ne pa obojih hkrati.
Ogled različice strojne programske opreme fotoaparata
 1. Vklopite fotoaparat.
 2. Pritisnite gumb MENU fotoaparata in izberite Firmware version (Različica strojne programske opreme) v SETUP MENU (NASTAVITVENI MENI) za prikaz različice strojne programske opreme.
 3. Preverite različico strojne programske opreme fotoaparata.
 4. Izklopite fotoaparat.
Opis izdelka
Ime Različica strojne programske opreme »C« D6 1.40
Podprti fotoaparati D6
Podprte različice strojne programske opreme fotoaparata Različice strojne programske opreme »C« 1.00–1.33
Ime datoteke F-D6-V140W.exe
Sistemske zahteve
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Opomba: potrebna sta računalnik in čitalec kartic.
Avtorske pravice Nikon Corporation
Vrsta arhiva Samonamestitveni
Reprodukcija Ni dovoljena
Posodobitev strojne programske opreme fotoaparata
 1. Ustvarite mapo na trdem disku računalnika in jo poimenujte po želji.
 2. Prenesite F-D6-V140W.exe v mapo, ustvarjeno v 1. koraku.
 3. Zaženite F-D6-V140W.exe, da razširite naslednjo datoteko v mapo z imenom »D6Update«:
  • D6__0140.bin (strojna programska oprema fotoaparata)
 4. Uporabite režo za kartice ali čitalec kartic, da prenesete »D6__0140.bin« na pomnilniško kartico, ki ste jo formatirali s fotoaparatom.
  Opomba: Prepričajte se, da strojno programsko opremo kopirate v korenski (najvišji) imenik na pomnilniški kartici. Fotoaparat prepozna novo strojno programsko opremo, če je nameščena v mapo v korenskem imeniku.
 5. Vstavite pomnilniško kartico v 1. režo fotoaparata in vklopite fotoaparat.
 6. Izberite Firmware version (Različica strojne programske opreme) v SETUP MENU (NASTAVITVENI MENI) in upoštevajte zaslonska navodila, da zaključite posodobitev strojne programske opreme.
 7. Po končani posodobitvi izklopite fotoaparat in odstranite pomnilniško kartico.
 8. Preverite, ali je bila strojna programska oprema posodobljena z najnovejšo različico.

Opomba: za natančnejša navodila ali informacije o opremi, ki je potrebna za dokončanje posodobitve, prenesite naslednjo datoteko pdf:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Opomba: posodobitve vdelane programske opreme lahko za vas opravi pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon.

Opomba: Licenco za odprtokodno programsko opremo, vključeno v gonilnik fotoaparata NVM Express, lahko najdete v poglavju »BSD License (NVM Express Driver)«.

Opis izdelka
Ime Različica strojne programske opreme »C« D6 1.40
Podprti fotoaparati D6
Podprte različice strojne programske opreme fotoaparata Različice strojne programske opreme »C« 1.00–1.33
Ime datoteke F-D6-V140M.dmg
Sistemske zahteve
 • macOS Big Sur, različica 11
 • macOS Catalina, različica 10.15
 • macOS Mojave, različica 10.14
 • macOS High Sierra, različica 10.13
 • macOS Sierra, različica 10.12
Opomba: potrebna sta računalnik in čitalec kartic.
Avtorske pravice Nikon Corporation
Vrsta arhiva Samonamestitveni
Reprodukcija Ni dovoljena
Posodobitev strojne programske opreme fotoaparata
 1. Prenesite F-D6-V140M.dmg.
 2. Dvokliknite ikono F-D6-V140M.dmg, da namestite sliko diska, ki vsebuje mapo z imenom »D6Update«, v kateri je naslednja datoteka:
  • D6__0140.bin (strojna programska oprema fotoaparata)
 3. Uporabite režo za kartice ali čitalec kartic, da prenesete »D6__0140.bin« na pomnilniško kartico, ki ste jo formatirali s fotoaparatom.
  Opomba: Prepričajte se, da strojno programsko opremo kopirate v korenski (najvišji) imenik na pomnilniški kartici. Fotoaparat prepozna novo strojno programsko opremo, če je nameščena v mapo v korenskem imeniku.
 4. Vstavite pomnilniško kartico v 1. režo fotoaparata in vklopite fotoaparat.
 5. Izberite Firmware version (Različica strojne programske opreme) v SETUP MENU (NASTAVITVENI MENI) in upoštevajte zaslonska navodila, da zaključite posodobitev strojne programske opreme.
 6. Po končani posodobitvi izklopite fotoaparat in odstranite pomnilniško kartico.
 7. Preverite, ali je bila strojna programska oprema posodobljena z najnovejšo različico.

Opomba: za natančnejša navodila ali informacije o opremi, ki je potrebna za dokončanje posodobitve, prenesite naslednjo datoteko pdf:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Opomba: posodobitve vdelane programske opreme lahko za vas opravi pooblaščeni servisni zastopnik družbe Nikon.

Opomba: Licenco za odprtokodno programsko opremo, vključeno v gonilnik fotoaparata NVM Express, lahko najdete v poglavju »BSD License (NVM Express Driver)«.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

 • Prenos

  F-D6-V140M.dmg
  (Pribl. 61.58 MB)

 • Prenos

  F-D6-V140W.exe
  (Pribl. 53.50 MB)

Datoteke v zapisu pdf si lahko ogledate z brezplačno programsko opremo Adobe® Reader®.
Prenos Adobe® Reader®.