Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

COOLPIX P950 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru pre fotoaparáty COOLPIX P950 na verziu 1.4. Pred pokračovaním skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z 1.3 na 1.4
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Počas snímania časozbernej videosekvencie fotoaparát zvyčajne uzamkne zaostrenie pri prvom zábere, ale pri niektorých objektoch sa poloha zaostrenia môže postupne po druhom zábere posúvať.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z 1.2 na 1.3
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Snímky zhotovené pomocou možnosti [Multiple exp. Lighten] (Viacnásobná expozícia - Zjasniť) > [Star trails] (Stopy hviezd) boli preexponované.
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať na všetky zadania pomocou ovládacích prvkov, keď sa fotografie zhotovili pri nastavení [Continuous H: 120 fps] (Sériové snímanie R: 120 sn./s) alebo [Continuous H: 60 fps] (Sériové snímanie R: 60 sn./s).
Zmeny verzie firmvéru z 1.1 na 1.2
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Horizontálne čiary sa objavili na snímkach nasnímaných v režime snímania [Continuous H] (Rýchle sériové snímanie) pomocou [Subject tracking] (Sledovanie objektu).
  • - Poradie, v ktorom sa snímky zobrazili v zozname miniatúr [Download pictures] (Stiahnuť snímky) aplikácie SnapBridge, sa niekedy zmenilo.
   Poznámka: Aktualizujte aplikáciu SnapBridge na verziu 2.8.3 alebo novšiu.
Zmeny verzie firmvéru z 1.0 na 1.1
 • • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval zlyhanie párovania medzi fotoaparátom a zariadeniami s nainštalovanou aplikáciou SnapBridge v systéme iOS 14 alebo iPadOS 14.
Zobrazenie verzia firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačením tlačidla MENU fotoaparátu zobrazte ponuky.
 3. Stlačením multifunkčného voliča doľava zobrazte ikony ponuky, potom zvýraznite [Set up] (Nastavenie) a stlačte OK.
 4. Zvýraznite [Firmware version] (Verzia firmvéru) v ponuke [Set up] (Nastavenie) a stlačením OK zobrazte verziu firmvéru fotoaparátu.
 5. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 6. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX P950
Podporované fotoaparáty COOLPIX P950
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru F-P950-V14W.exe
Operačný systém
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-P950-V14W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-P950-V14W.exe extrahujte firmvér do podpriečinka v novom priečinku. Výsledná hierarchia súborov a priečinkov je uvedená nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu umiestnený v priečinku „firmware“)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
  Poznámka: Uistite sa, že karta nie je uzamknutá (chránená proti zápisu).
 6. V ponuke [Set up] (Nastavenie) zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX P950
Podporované fotoaparáty COOLPIX P950
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru firmware.bin
Autorské práva Nikon Corporation
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pracovnej ploche a pomenujte ho ako „firmware“.
 2. Stiahnite si „firmware.bin“.
 3. Skopírujte „firmware.bin“ do priečinka „firmware“, ktorý ste vytvorili v kroku 1.
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
  Poznámka: Uistite sa, že karta nie je uzamknutá (chránená proti zápisu).
 6. V ponuke [Set up] (Nastavenie) zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.