Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z fc firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z fc „C“ na verziu 1.50. Pred ďalším postupom skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.41 na 1.50
 • • Pridala sa podpora nabíjateľných lítium-iónových batérií EN-EL25a.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.40 na 1.41
 • • Vyriešil sa problém, ktorý sa vyskytol v zriedkavých prípadoch pri zlyhaní automatického zaostrovania, keď sa [AF-area mode] (Režim činnosti AF) nastavil na [Pinpoint AF] (Automatické zaostrovanie na malé objekty) alebo sa snímali tmavé či málo kontrastné objekty.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.30 na 1.40
 • • Pridala sa podpora pre vydanie iOS aplikácie NX MobileAir. Použite aplikáciu NX MobileAir verzie 1.1.3 alebo novšej.
 • • Pridala sa podpora pre ovládacie gripy MC-N10.
 • • Pridala sa podpora pre funkciu motorového ovládania zoomu dostupnú na niektorých objektívoch.
 • • Zlepšila sa voľba zaostrovacích bodov pre režim autoportrétu pomocou ML-L7.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.20 na 1.30
 • • [Save focus position] (Uložiť polohu zaostrenia) a [Recall focus position] (Vyvolať polohu zaostrenia) sa pridali k úlohám, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Od 29. novembra 2022 podporujú tieto možnosti nasledujúce objektívy:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Správanie automatického zaostrovania počas vyvolania pamäte sa zlepšilo, aby sa zaistilo, že sa poloha zaostrenia v žiadnom režime zaostrovania nezmení, aj keď sa počas vyvolania zaostrenia stlačí tlačidlo spúšte do polovice.
 • • Počas fotografovania s diaľkovým ovládaním pomocou ML-L7 teraz fotoaparát zaostrí pri každom zábere zhotovenom s možnosťou [AF-C] zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania), ak je zvolená možnosť [Release] (Spúšť) pre Používateľské nastavenie a1 [AF-C priority selection] (Voľba priority AF-C) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k tomu, že nastavenia zvolené pre Používateľské nastavenie f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) v [CUSTOM SETTINGS MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) nefungovali podľa očakávania v režimoch používateľských nastavení.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.20
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - objektívy NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zvýšila sa obnovovacia frekvencia pre zaostrovací bod zobrazený počas detekcie tváre/očí a automatického zaostrovania so sledovaním objektu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Snímky boli podexponované, ak sa zhotovili pri časoch uzávierky 1/250 s alebo kratších so zábleskovou jednotkou (inou ako SB-5000) kompatibilnou s automatickou vysokorýchlostnou synchronizáciou blesku FP a s možnosťou [1/200 s (Auto FP)] (1/200 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) zvolenou pre [Flash sync speed] (Rýchlosť synchronizácie blesku).
  • - Keď sa priradila funkcia [Zoom on/off] (Zapnutie/vypnutie zoomu) prostredníctvom [AE-L/AF-L button] (Tlačidlo AE-L/AF-L), tlačidlo AE-L/AF-L nebolo možné použiť na priblíženie zobrazenia, pokiaľ sa tlačidlo spúšte stlačilo do polovice.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - Bajonetové adaptéry FTZ II a
  • - Objektívy NIKKOR Z 24-120mm f/4 S.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 Z fc
Podporované fotoaparáty Z fc
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.41
Názov súboru F-Zfc-V150W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Zfc-V150W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Zfc-V150W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „ZfcUpdate“:
  • Z_fc_0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_fc_0150.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 Z fc
Podporované fotoaparáty Z fc
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.41
Názov súboru Z_fc_0150.bin
Autorské práva Nikon Corporation
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si do svojho počítača nasledujúci súbor s firmvérom.
  Uistite sa, že máte stiahnutý súbor s firmvérom vo svojom počítači.
  • Z_fc_0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 2. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_fc_0150.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 3. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 4. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 5. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 6. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.