Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D780 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D780 „C“ na verziu 1.10. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.03 na 1.10
 • • Pridala sa podpora pre vydanie iOS aplikácie NX MobileAir. Použite aplikáciu NX MobileAir verzie 1.0.4 alebo novšej.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, ak sa zvolila možnosť [Auto] (Automatický režim) pre [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) > [Set Picture Control] (Nastaviť Picture Control).
  • - Automatické zaostrovanie pri sledovaní objektu sa nedalo použiť, keď sa možnosť [1920x1080; 100p] (1 920 x 1 080; 100p) alebo [1920x1080; 120p] (1 920 x 1 080; 120p) zvolila pre [Frame size/frame rate] (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v ponuke snímania videosekvencií.
  • - Fotoaparát nedokázal zaostriť pomocou automatického zaostrovania, ak bol pripojený objektív AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED a spínač stabilizácie obrazu objektívu sa zapol a vypol.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.03
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k preexponovaniu alebo podexponovaniu živého náhľadu, keď sa expozícia v skutočnosti nastavila správne. Vyskytovalo sa to počas živého náhľadu, keď sa objektív bez vstavaného procesora upevnil na fotoaparát s:
  • - možnosťou [On] (Zap.) zvolenou pre Používateľské nastavenie d9 ([Exposure preview (LV)] (Náhľad expozície (živý náhľad))),
  • - voličom režimov otočeným do polohy M (manuálny režim) a
  • - clonou nastavenou tak, aby indikátor expozície ukazoval optimálnu expozíciu pri hodnotách iných ako f/5,6.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotografie s bleskom zhotovené pomocou riadenia záblesku TTL a objektívu bez vstavaného procesora sa neexponovali správne.
  • - Stlačením tlačidla zväčšenia prehrávaného obrazu na zobrazenie náhľadu sa zrušili zmeny v položkách [Set Picture Control] (Nastaviť Picture Control) > [Hue] (Odtieň) vykonané pomocou [NEF (RAW) processing] (Spracovanie NEF (RAW)) v [RETOUCH MENU] (PONUKA ÚPRAV).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy bránil použitiu určitých pamäťových kariet SD.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.10 D780
Podporované fotoaparáty D780
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.03
Názov súboru F-D780-V110W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D780-V110W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D780-V110W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D780Update“:
  • D780_0110.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „D780_0110.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.10 D780
Podporované fotoaparáty D780
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.03
Názov súboru F-D780-V110M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Ventura verzia 13
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D780-V110M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D780-V110M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D780Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D780_0110.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „D780_0110.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D780-V110M.dmg
  (Pribl. 35.59 MB)

 • Stiahnuť

  F-D780-V110W.exe
  (Pribl. 28.59 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.