Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 6 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 6 „C“ na verziu 3.60. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Aktualizácie z firmvéru verzie 2.10 alebo staršej vyžadujú pamäťovú kartu XQD a čítačku kariet. Aktualizácie z firmvéru verzie 2.20 alebo novšej je možné vykonať pomocou pamäťovej karty XQD a čítačky kariet alebo čítačky kariet CFexpress a pamäťovej karty CFexpress schválených na použitie s aktuálnou verziou firmvéru.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.50 na 3.60
 • • Pridala sa podpora pre ovládacie gripy MC-N10.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.40 na 3.50
 • • [Save focus position] (Uložiť polohu zaostrenia) a [Recall focus position] (Vyvolať polohu zaostrenia) sa pridali k úlohám, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom control assignment] (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Od 20. októbra 2022 podporujú tieto možnosti nasledujúce objektívy:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Správanie automatického zaostrovania počas vyvolania pamäte sa zlepšilo, aby sa zaistilo, že sa poloha zaostrenia v žiadnom režime zaostrovania nezmení, aj keď sa počas vyvolania zaostrenia stlačí tlačidlo spúšte do polovice.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Nastavenia zvolené pre Používateľské nastavenie f2 [Custom control assignment] (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) niekedy nefungovali podľa očakávania v režimoch používateľských nastavení.
  • - Nastavenie zvolené pre [Flash control] (Riadenie záblesku) > [Wireless flash options] (Možnosti bezdrôtového blesku) voWireless Remote Control [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) sa niekedy zmenilo z [Optical/radio AWL] (Optické/rádiové AWL) na [Optical AWL] (Optické AWL), keď sa záblesková jednotka SB-500 použila s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.31 na 3.40
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - bajonetové adaptéry FTZ II,
  • - objektívy NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektívy NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Počas filmovania je výskyt blikania na displeji menej pravdepodobný, keď sa metráž N-Log alebo RAW zaznamená na externý videorekordér s rozhraním HDMI pri nízkej úrovni osvetlenia.
 • • Zlepšila sa činnosť detekcie očí pre Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • • Zvýšila sa obnovovacia frekvencia pre zaostrovací bod zobrazený počas detekcie tváre/očí a automatického zaostrovania so sledovaním objektu.
 • • Zlepšila sa činnosť detekcie tváre/očí a viditeľnosť objektov na snímkach zhotovených pomocou voliteľného blesku.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát niekedy prestal reagovať, keď sa zvolila možnosť Auto (Automatický režim) pre Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Fotoaparát niekedy prekročil hodnotu zvolenú pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.30 na 3.31
 • • Pridala sa podpora objektívov NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 a NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý sa vyskytol po aktualizácii firmvéru fotoaparátu na verziu 3.30 a ktorý niekedy spôsobil zosilnenie zvukov vychádzajúcich z mechanizmu clony, keď sa otočil krúžok zoomu alebo zaostrovací krúžok na niektorých objektívoch s bajonetom Nikon F pripojených prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.20 na 3.30
 • • Do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) sa pridala možnosť Save focus position (Uložiť polohu zaostrenia). Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), účinná poloha zaostrenia pri vypnutí fotoaparátu sa po nasledujúcom zapnutí fotoaparátu obnoví. Táto možnosť platí len pri použití fotoaparátu s objektívmi s automatickým zaostrovaním s bajonetom Nikon Z.
 • • Pridala sa možnosť Voice memo (Hlasová poznámka) k úlohám, ktoré je možné priradiť pre Movie record button (Tlačidlo záznamu videosekvencií) prostredníctvom Používateľského nastavenia f2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)). V rámci úlohy Voice memo (Hlasová poznámka) sa tlačidlo záznamu videosekvencií dá použiť na záznam a prehrávanie hlasových poznámok s dĺžkou maximálne približne 60 sekúnd počas zobrazenia snímky.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy spôsobil, že fotoaparát prestal reagovať pri prerušení záznamu časozbernej videosekvencie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.12 na 3.20
 • • Podpora výstupu videosekvencií vo formáte RAW je dostupná prostredníctvom aktualizácie služby za poplatok, * a firmvér verzie 3.20 pridáva podporu v rámci tejto služby pre externé videorekordéry Blackmagic Design (aktuálne Video Assist 5" 12G HDR a Video Assist 7" 12G HDR). Ak ste si už zakúpili prechod výstupu videosekvencií vo formáte RAW na vyššiu verziu pre váš fotoaparát, aktualizáciou firmvéru na verziu 3.20 sa automaticky pridá podpora pre externé videorekordéry Blackmagic Design.
 • • Používatelia Final Cut Pro X od spoločnosti Apple (verzia 10.4.9 alebo novšia) teraz môžu nastaviť citlivosť ISO — a zobraziť a nastaviť farebnú teplotu — pre výstup metráže ProRes RAW do externých záznamníkov ATOMOS NINJA V s použitím prechodu výstupu videosekvencie vo formáte RAW na vyššiu verziu v rámci služby za poplatok. *
  • < Výber typu výstupu RAW >
  • Pred filmovaním videosekvencie vo formáte RAW vyberte možnosť pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > RAW output options (Možnosti výstupu RAW) > RAW output type (Typ výstupu RAW) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na základe typu pripojeného záznamníka: zvoľte Type A (Typ A) pre záznamníky NINJA V a Type B (Typ B) pre záznamníky Video Assist.
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 50mm f/1.2 S.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Otočenie zaostrovacieho alebo (ak sa Focus (M/A) (Zaostrovanie (M/A)) priradilo ovládaciemu krúžku) ovládacieho krúžku niekedy nedokázalo aktivovať manuálne zaostrovanie počas sériového fotografovania, keď sa pripojil objektív NIKKOR Z.
  • - Indikátor expozície sa nezobrazil v režime M, keď sa pripojil objektív bez vstavaného procesora prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ.
  • - Určité hodnoty clony sa nezvolili, keď sa otočili ovládacie krúžky pre nasledujúce objektívy na zastavenie clony v režime videosekvencií:
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
 • • Niekedy sa počas bracketingu v režime M zobrazili neočakávané hodnoty clony, ak sa zvolila možnosť bracketingu, ktorá vykonala zmeny clony s pripojeným objektívom NIKKOR Z.
 • • Ovládacie prvky motorového nastavenia clony niekedy prestali reagovať po dlhšom zapnutí časového spínača pohotovostného režimu v režime videosekvencií.
 • * Prechod výstupu videosekvencií vo formáte RAW na vyššiu verziu je dostupný na základe služby za poplatok. Ďalšie informácie získate od autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.11 na 3.12
 • • Vyriešil sa problém s verziami 3.10 a 3.11 firmvéru, pri ktorom sa hodnoty jemného doladenia zvolené pre AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia) > Saved value (Uložená hodnota) pri zhotovovaní snímok nepoužili správnym spôsobom.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.10 na 3.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý sa vyskytol pri použití fotoaparátu s batériovým modulom MB-N10 s dvoma nainštalovanými batériami, pričom v priestore A bola batéria EN-EL15 alebo EN-EL15a, a to, že fotoaparát sa niekedy nedokázal prepnúť na batériu v priestore B, keď sa vybila batéria v priestore A.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 3.00 na 3.10
 • • Pridala sa podpora pre telekonvertory TC-1,4x/TC-2,0x s bajonetom Nikon Z.
 • • Pridala sa podpora pre aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F. Aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F sú podporované od verzie 1.10 firmvéru bajonetového adaptéra FTZ.
 • • Zmenili sa niektoré zobrazené hodnoty clonového čísla, keď sa expozícia upraví v krokoch po 1/3 EV (teraz sa f/1,2 zobrazí ako f/1,3). Od 21. júla 2020 to platí pre objektívy NIKKOR Z 58mm f/0,95 S Noct.
 • • Teraz sa prírastok bracketingu správnym spôsobom použije na fotografie zhotovené s expozíciou uzamknutou počas AE bracketing (Bracketing automatickej expozície) v režime snímania Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)).
 • • Keď sa pripojí externý záznamník kompatibilný s protokolom Atomos Open, záznam videosekvencie bude vtedy možné spustiť a zastaviť pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu, ak sa splnia všetky nasledujúce podmienky:
  • - Fotoaparát je v režime videosekvencií a záznamník je pripojený prostredníctvom HDMI.
  • - Vložená je pamäťová karta.
  • - Nasledujúce možnosti sú zvolené pre HDMI > Advanced (Pokročilé) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA):
   • ▹ External recording control (Externé ovládanie záznamu) > On (Zap.)
   • ▹ Output data depth (Hĺbka výstupných dát) > 10 bit (10-bitové)
   • ▹ N-log setting (Nastavenie N-log) > Off (Vyp.)
  • 3840x2160; 30p/25p/24p je zvolené pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Na monitore fotoaparátu sa ukazoval zelený nádych, keď sa fotoaparát pripojil k externému zobrazovaciemu zariadeniu prostredníctvom HDMI, ak:
   • ▹ Možnosť Adobe RGB sa zvolila pre Color space (Farebný priestor) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ),
   • ▹ Možnosť Shutter-release button (Tlačidlo spúšte) > Record movies (Záznam videosekvencií) sa zvolila pre Používateľské nastavenie g2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie ovládaciemu prvku)) v Skupine „g“ (Movie (Videosekvencia)) CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ),
   • ▹ Možnosť 10 bit (10-bitové) sa zvolila pre HDMI > Advanced (Pokročilé) > Output data depth (Hĺbka výstupných dát) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA),
   • ▹ Možnosť On (cannot record to card) (Zap. (nie je možný záznam na kartu)) sa zvolila pre HDMI > Advanced (Pokročilé) > N-Log setting (Nastavenie N-Log) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA),
   • ▹ Možnosť On (Zap.) sa zvolila pre HDMI > Advanced (Pokročilé) > View assist (Asistent zobrazenia) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a
   • ▹ režim videosekvencií sa zvolil pomocou voliča režimu fotografií/videosekvencií.
  • - Výrez zvolený pre snímky s orientáciou na výšku pomocou PictBridge sa neodrazil presne na vytlačenej snímke.
  • - V ojedinelých prípadoch sa automatické zaostrovanie nezaplo, ak sa vysunul objektív NIKKOR Z DX 16–50mm f/3,5–6,3 VR, keď sa súčasne zapol fotoaparát.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.20 na 3.00
 • • Pridala sa podpora pamäťových kariet ProGrade a Lexar CFexpress (typ B) a potvrdila sa činnosť s pamäťovými kartami SanDisk CFexpress (typ B). Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu krajinu alebo váš región.
 • • Používateľské nastavenie a4 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí pri automatickom zaostrení s automatickým výberom poľa)) teraz ponúka možnosť Animal detection (Detekcia zvierat), ktorou sa pridávajú psy a mačky k objektom podporovaným automatickým zaostrovaním pri detekcii tvárí a očí. Výsledkom je, že fotoaparát teraz dokáže rozpoznať tváre a oči psov a mačiek a zaostriť na ne. Detekcia tvárí zvierat (ale nie detekcia očí) je k dispozícii aj v režime videosekvencie.
 • • Vylepšila sa funkčnosť automatického zaostrovania so sledovaním objektu (dostupné vtedy, keď sa Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) zvolí pre AF-area mode (Režim činnosti AF)) nasledovne:
  • - Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu je teraz možné spustiť prostredníctvom tlačidla Fn1 alebo Fn2 na fotoaparáte alebo tlačidla Fn1 či Fn2 na objektíve. Automatické zaostrovanie so sledovaním objektu sa musí najprv priradiť ovládaciemu prvku pomocou Používateľského nastavenia f2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) v Skupine f (Controls (Ovládacie prvky)) v rámci CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) alebo Používateľského nastavenia g2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)).
  • - Keď sa v režime fotografií zvolí AF-C (kontinuálne automatické zaostrovanie), činnosť automatického zaostrovania so sledovaním objektu sa zmení nasledovne:
   Ak sa automatické zaostrovanie so sledovaním objektu spustí stlačením tlačidla AF-ON alebo stlačením tlačidla spúšte do polovice, uvoľnením tlačidla sa sledovanie ukončí. Ukončením sledovania uvoľnením tlačidla sa obnoví zaostrovací bod, ktorý bol účinný pred začiatkom sledovania. Zámerom tejto zmeny je replikovať správanie digitálnych jednookých zrkadloviek, keď sa zvolí 3D tracking (Trojrozmerné sledovanie).
 • • Používateľské nastavenie f2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) v Skupine f (Controls (Ovládacie prvky)) v rámci CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) teraz ponúka možnosť Lens Fn2 button (Tlačidlo Fn2 objektívu), ktorá sa môže použiť na výber úlohy tlačidla L-Fn2 dostupného na určitých objektívoch s bajonetom Nikon Z (s platnosťou od 12. februára 2020, len NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Pridala sa podpora spínača obmedzenia rozsahu zaostriteľných vzdialeností dostupného na určitých objektívoch s bajonetom Nikon Z (s platnosťou od 12. februára 2020, len NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
 • • Optimalizovala sa citlivosť prepínača na manuálne zaostrovanie, keď sa zaostrovací alebo ovládací krúžok na objektíve s bajonetom Nikon Z otočí počas automatického zaostrovania. Vezmite do úvahy, že ovládací krúžok funguje s touto schopnosťou len vtedy, keď sa mu priradí úloha Focus (M/A) (Zaostrovanie (M/A)).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Keď sa Viewfinder brightness (Jas hľadáčika) nastavil manuálne, niekedy došlo k zmene jasu pri reštartovaní časového spínača pohotovostného režimu.
  • - Zariadenia so systémom iOS verzie iOS 13 niekedy po dokončení párovania zobrazili požiadavku na spárovanie prostredníctvom Bluetooth.
  • Informácie o licencii týkajúcej sa softvéru s otvoreným zdrojovým kódom zahrnutým do ovládača NVM Express driver fotoaparátu nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.10 na 2.20
 • • Pridala sa podpora pre pamäťové karty Sony CFexpress typu B.
  • Informácie o licencii týkajúcej sa softvéru s otvoreným zdrojovým kódom zahrnutým do ovládača NVM Express driver fotoaparátu nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.
 • • Pridala sa podpora korekcie skreslenia s objektívmi AF-S NIKKOR 120–300 mm f/2,8E FL ED SR VR s bajonetom Nikon F.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý mal za následok, že sa v spodnej časti displeja objavili farebné prúžky, keď sa snímky nasnímané v režime ukážky s možnosťou FX (36x24) zvolenou pre oblasť snímky zobrazili s mierou zväčšenia viac ako 100 %.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.01 na 2.10
 • • Pridala sa podpora optickej stabilizácie obrazu s objektívmi NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR a NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR s bajonetom Nikon Z. Vezmite do úvahy, že pripojením týchto objektívov sa deaktivuje možnosť Mechanical shutter (Mechanická uzávierka) pre Používateľské nastavenie d5 (Shutter type (Typ uzávierky)) v Skupine d (Shooting/display (Snímanie/zobrazenie)) v rámci CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), na základe čoho zostanú na výber len možnosti Auto (Automatický režim) a Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely).
 • • Teraz je možné ISO sensitivity (Citlivosť ISO) upraviť pomocou ovládacieho krúžku objektívu, pričom sa možnosť ISO sensitivity (Citlivosť ISO) pridala k možnostiam dostupným pre Používateľské nastavenie f2 (Custom control assignment (Vlastné priradenie funkcií ovládacím prvkom)) > Lens control ring (Ovládací krúžok objektívu) v Skupine f (Controls (Ovládacie prvky)) v rámci CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Od 14. novembra 2019 zobrazenie clony na informačnom displeji objektívu pre objektívy NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S a NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct uvádza aktuálnu clonu aj vedľajšie hodnoty clony v režimoch A a M.
 • • Keď sa možnosť On (Zap.) zvolila pre Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) a možnosť, ktorá nezahŕňa „synchronizáciu blesku s dlhými časmi uzávierky“, sa zvolila pre Flash mode (Zábleskový režim), čas uzávierky sa predtým obmedzil na hodnoty spomedzi tých, ktoré sa vybrali pre Používateľské nastavenie e1 (Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku)) a e2 (Flash shutter speed (Čas uzávierky pri použití blesku)), ale to sa teraz zmenilo s cieľom prispôsobiť sa správaniu digitálnych jednookých zrkadloviek, čoho výsledkom je, že najdlhší čas uzávierky teraz zodpovedá hodnote zvolenej pre Auto ISO sensitivity control (Automatické nastavenie citlivosti ISO) > Minimum shutter speed (Najdlhší čas uzávierky).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v mimoriadne zriedkavých prípadoch viedol k tomu, že fotoaparát nedokázal správne zaznamenať videosekvencie s možnosťou 1920x1080; 120p zvolenou pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý občas viedol k „šumu“ vo forme bielych prúžkov v spodnej časti displeja, keď bol zapnutý elektronický hľadáčik.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch viedol k „šumu“ vo forme jemných vodorovných prúžkov, ktoré sa objavili v rámci obrazového poľa vo videosekvenciách a v zobrazení živého náhľadu.
 • • Opravili sa chyby v časových pásmach s Koordinovaným svetovým časom UTC pre nasledujúce tri mestá v zobrazení položiek Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA):
  • Caracas: bolo -4:30, teraz je -4:00
  • Casablanca: bolo 00:00, teraz je +1:00
  • Ankara: bolo +2:00, teraz je +3:00
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k zobrazeniu nesprávneho dátumu vytvorenia v dialógových oknách „properties“ (vlastnosti) systému Windows 10 pre videosekvencie a time-lapse videosekvencie vytvorené týmto fotoaparátom, ako aj kópie vytvorené pomocou ovládacích prvkov fotoaparátu na úpravu videosekvencií.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.00 na 2.01
 • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • • Ak fotoaparát rozpoznal tváre počas snímania statických záberov alebo záznamu videosekvencií pri nižšie uvedených nastaveniach, vo veľmi zriedkavých prípadoch začal reagovať pomalšie, zobrazil chybu alebo úplne prestal reagovať.
   • Snímanie statických záberov
   • Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) sa zvolilo pre AF-area mode (Režim činnosti AF) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • Face and eye detection on (Zapnutie detekcie tvárí a očí) alebo Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí) sa zvolilo pre Používateľské nastavenie a4 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí pri automatickom zaostrení s automatickým výberom poľa)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
   • Záznam videosekvencií
   • Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) sa zvolilo pre AF-area mode (Režim činnosti AF) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ)
   • Face and eye detection on (Zapnutie detekcie tvárí a očí) alebo Face detection on (Zapnutie detekcie tvárí) sa zvolilo pre Používateľské nastavenie a4 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí pri automatickom zaostrení s automatickým výberom poľa)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
  • • Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa spodné časti snímok zhotovených so všetkými nasledujúcimi nastaveniami v účinnosti nezobrazili podľa očakávania:
   • - Volič režimov otočený na AUTO, P alebo A
   • - Možnosť NEF (RAW) sa zvolila pre Image quality (Kvalita snímky) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • 14-bit (14-bitová) sa zvolila pre NEF (RAW) recording (Záznam vo formáte NEF (RAW)) > NEF (RAW) bit depth (Farebná (bitová) hĺbka formátu NEF (RAW)) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • Auto (Automatický režim) sa zvolil pre Používateľské nastavenie d5 (Shutter type (Typ uzávierky)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
   • - Režim snímania Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)) sa zvolil pomocou tlačidla režimu snímania/samospúšte
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 2.00
 • • Pridalo sa automatické zaostrovanie pri detekcii očí na použitie pri snímaní fotografií. Ak chcete aktivovať automatické zaostrovanie pri detekcii očí, zvoľte:
  • - AF-S alebo AF-C pre Focus mode (Režim zaostrovania) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
  • - Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) pre AF-area mode (Režim činnosti AF) v PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
  • - Face and eye detection on (Zapnutie detekcie tváre a očí) pre Používateľské nastavenie a4 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tváre/očí s automatickým zaostrením s automatickým výberom poľa)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)
  Ak fotoaparát rozpozná tvár objektu s portrétom, tvár bude orámovaná žltým rámčekom, ktorý označuje zaostrovací bod. Ak sa rozpoznajú oči objektu, okolo každého oka sa zobrazí žltý rámček, ktorý označuje zaostrovací bod. Ak fotoaparát rozpozná viac ako jednu tvár alebo jedno oko, na každej strane zaostrovacieho bodu sa zobrazia trojuholníky; ak chcete umiestniť zaostrovací bod na inú tvár alebo na iné oko, stlačte multifunkčný alebo pomocný volič doľava alebo doprava.
 • • Zlepšila sa činnosť automatického zaostrovania pre fotografie a videosekvencie snímané pri slabom osvetlení: -3,5 – 19 EV (automatické zaostrovanie pri slabom osvetlení -6 – 19 EV), merané v režime fotografií s jednorazovým automatickým zaostrovaním (AF-S) pri ISO 100 a 20°C s objektívom f/2.
 • • Nasledujúce vylepšenia sa vykonali pre možnosť Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)) pre Release mode (Režim snímania):
  • - Teraz bude reagovať na zmeny objektu počas snímania nielen zaostrenie, ale aj expozícia
  • - Teraz sa po zaplnení vyrovnávacej pamäte ľahšie číta obrazovka sériového snímania
 • • Skrátila sa dĺžka času vypnutia zobrazenia (doba zatemnenia) pri zhotovovaní snímok s možnosťou On (Zap.) alebo On (monitor only) (Zap. (len monitor)) zvolenou pre Image review (Ukážka snímok) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA).
 • • Položka d5 v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), ktorá sa predtým nazývala Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely), sa premenovala na Shutter type (Typ uzávierky) a ponúka na výber možnosti Auto (Automatický režim), Mechanical shutter (Mechanická uzávierka) a Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely). Ak sa zvolí možnosť Auto (Automatický režim), fotoaparát automaticky vyberie typ uzávierky podľa času uzávierky.
 • • Zmenila sa farba, na ktorú sa zmení farba zaostrovacieho bodu, keď sa stlačí tlačidlo AF-ON, alebo sa stlačí tlačidlo spúšte do polovice so zvolenou možnosťou Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) a aktívnou detekciou tváre alebo aktívnym sledovaním cieľa.
 • • Upravil a prepracoval sa text pomocníka.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát prestal reagovať, ak sa vykonali určité úkony, pokiaľ prebiehal výstup HDMI s možnosťou 3840 x 2160 (4K UHD) (3 840 x 2 160 (4K UHD)) zvolenou pre veľkosť obrazu.
  • - Niekedy došlo k prekročeniu hodnoty zvolenej pre maximálnu citlivosť počas zaznamenávania videosekvencie v režime M s možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie citlivosti ISO (režim M)), ak sa aktivovala Active D-Lighting (Funkcia Active D-Lighting).
  • - Položky v My Menu (Moja ponuka) sa niekedy nezobrazili správne.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Keď sa zvolí možnosť On (Zap.) pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > N-Log setting (Nastavenie N-Log) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA), Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) teraz nadobudne účinok počas snímania videosekvencie, ak:
  • - je fotoaparát v režime P (programová automatika), S (clonová automatika) alebo A (časová automatika) alebo
  • - je fotoaparát v režime M (manuálny režim) a možnosť On (Zap.) sa zvolí pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie citlivosti ISO (režim M)) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v softvéri od iných výrobcov viedol k zobrazeniu nesprávnej hodnoty políčka ohniskovej vzdialenosti ekvivalentnej 35 mm formátu Exif pre fotografie zhotovené s objektívom bez vstavaného procesora pripojeným prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ s ohniskovou vzdialenosťou určenou pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k preexponovaniu fotografií zhotovených pomocou voliteľných bleskov, ak sa rozpoznala tvár v zábleskových režimoch, v ktorých sa zvolila možnosť Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) pre AF-area mode (Režim činnosti AF).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nesprávnej voľbe clony v režime P (programová automatika) s bleskom upevneným na fotoaparáte v rámci podmienok, v ktorých by sa zvyčajne zvolila hodnota f/32.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval synchronizácii zábleskových jednotiek ovládaných prostredníctvom pokročilého bezdrôtového osvetlenia pri časoch uzávierky 1/100 s alebo kratších s:
  • - možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Flicker reduction shooting (Snímanie s potlačením rušenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a
  • - možnosťou Enable (Zapnuté) zvolenou pre Používateľské nastavenie d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 3.60 Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 3.50
Názov súboru F-Z6-V360W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Aktualizácie z firmvéru verzie 2.10 alebo staršej vyžadujú pamäťovú kartu XQD a čítačku kariet. Aktualizácie z firmvéru verzie 2.20 alebo novšej je možné vykonať pomocou pamäťovej karty XQD a čítačky kariet alebo pamäťovej karty CFexpress a čítačky kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z6-V360W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z6-V360W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z6Update“:
  • Z_6_0360.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_6_0360.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 3.60 Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 3.50
Názov súboru F-Z6-V360M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Ventura verzia 13
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Aktualizácie z firmvéru verzie 2.10 alebo staršej vyžadujú pamäťovú kartu XQD a čítačku kariet. Aktualizácie z firmvéru verzie 2.20 alebo novšej je možné vykonať pomocou pamäťovej karty XQD a čítačky kariet alebo pamäťovej karty CFexpress a čítačky kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z6-V360M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z6-V360M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z6Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_6_0360.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_6_0360.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.