Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

WR-R11a firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru pre WR-R11a na verziu 1.02. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred zobrazením čísla verzie firmvéru alebo aktualizáciou firmvéru pre WR-R11a pripojte bezdrôtový diaľkový ovládač k fotoaparátu. Informácie o podporovaných fotoaparátoch nájdete v nižšie uvedenej časti „Fotoaparáty, ktoré je možné použiť na zobrazenie a aktualizáciu firmvéru pre WR-R11a“.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Fotoaparáty, ktoré je možné použiť na zobrazenie a aktualizáciu firmvéru pre WR-R11a

Na zobrazenie čísla verzie a aktualizáciu firmvéru pre WR-R11a je možné použiť nasledujúce fotoaparáty:

 • • Z 9, Z 8, D6
 • - Pred ďalším postupom aktualizujte firmvér fotoaparátu na najnovšiu verziu.
 • - Iné fotoaparáty sa nedajú použiť.
 • - Aktualizácie firmvéru je možné vykonať aj prostredníctvom autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
Zmeny verzie firmvéru z 1.01 na 1.02
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Zhotovovanie fotografií v rýchlom slede s WR-R11a a SB-5000 pri pripojení prostredníctvom rádiového pokročilého bezdrôtového osvetlenia občas viedlo k získaniu nezvyčajných snímok.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z 1.00 na 1.01
 • • Proces ukončenia párovania sa zlepšil, aby sa uľahčilo ukončenie párovania.
Zobrazenie verzie firmvéru WR-R11a
 1. Pripojte WR-R11a k fotoaparátu.
 2. Zapnite fotoaparát.
 3. Stlačte tlačidlo MENU na fotoaparáte a v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru).
 4. Skontrolujte verziu firmvéru WR-R11a („W“).
 5. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru WR-R11a 1.02
Podporované zariadenia Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-R11a
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.00 – 1.01
Názov súboru F-WRR11a-V102W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru

Pripravte si jeden z nasledujúcich zdrojov napájania:

 • • Sieťový zdroj
 • • Plne nabitá batéria
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-WRR11a-V102W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-WRR11a-V102W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „WRR11aUpdate“:
  • WRR11_0102.bin (firmvér)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „WRR11_0102.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu.

  • Ak má fotoaparát dva sloty na pamäťové karty, skontrolujte, či umožňuje výber hlavného a druhého slotu:

  • Ak nie, vložte kartu do slotu 1.
  • Ak áno, vložte kartu do hlavného slotu.
 6. Pripojte WR-R11a k fotoaparátu.
 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Stlačením tlačidla MENU fotoaparátu zobrazte ponuky.
 9. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 10. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 11. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
WR-R_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,24 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru WR-R11a 1.02
Podporované zariadenia Bezdrôtové diaľkové ovládače WR-R11a
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.00 – 1.01
Názov súboru F-WRR11a-V102M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Ventura verzia 13
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru

Pripravte si jeden z nasledujúcich zdrojov napájania:

 • • Sieťový zdroj
 • • Plne nabitá batéria
 1. Stiahnite si F-WRR11a-V102M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-WRR11a-V102M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „WRR11aUpdate“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • WRR11_0102.bin (firmvér)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „WRR11_0102.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu.

  • Ak má fotoaparát dva sloty na pamäťové karty, skontrolujte, či umožňuje výber hlavného a druhého slotu:

  • Ak nie, vložte kartu do slotu 1.
  • Ak áno, vložte kartu do hlavného slotu.
 5. Pripojte WR-R11a k fotoaparátu.
 6. Zapnite fotoaparát.
 7. Stlačením tlačidla MENU fotoaparátu zobrazte ponuky.
 8. Zvoľte [Firmware version] (Verzia firmvéru) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 9. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 10. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
WR-R_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-WRR11a-V102M.dmg
  (Pribl. 138.83 KB)

 • Stiahnuť

  F-WRR11a-V102W.exe
  (Pribl. 227.52 KB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.