Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D850 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D850 „C“ na verziu 1.30. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Používatelia softvéru NX Studio a obslužného programu Picture Control Utility 2 budú musieť aktualizovať softvér NX Studio na verziu 1.3.1 alebo novšiu a obslužný program Picture Control Utility 2 na verziu 2.4.14 alebo novšiu.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.21 na 1.30
 • • Do ponúk snímania fotografií a videosekvencií sa pridalo [Portrait impression balance] (Vyváženie dojmu z portrétu). Ďalšie informácie nájdete v Supplementary Firmware Update Manual (Príručke doplnkovej aktualizácie firmvéru). Ak chcete zobraziť snímky vo formáte NEF (RAW) zhotovené pomocou firmvéru verzie 1.30 alebo novšej v počítači, budete musieť aktualizovať softvér NX Studio na verziu 1.3.1 alebo novšiu a obslužný program Picture Control Utility 2 na verziu 2.4.14 alebo novšiu.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k pokusom o spustenie úkonu [Lock mirror up for cleaning] (Uzamknutie zrkadla na čistenie) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA), čo spôsobilo, že fotoaparát zobrazil hlásenie „Deaktivovať [Pripojenie k sieti] v ponuke Bluetooth“ a uzamkol zrkadlo v dolnej polohe, čím zabránil jeho zdvihnutiu na čistenie, keď sa zvolila možnosť [Enable] (Aktivovať) pre niektorú z nasledujúcich položiek v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA):
  • - [Bluetooth] > [Network connection] (Pripojenie k sieti)
  • - [Airplane mode] (Režim v lietadle)
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.20 na 1.21
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch viedol k zlyhaniu funkcie virtuálneho horizontu po aktualizácii firmvéru na verziu 1.20.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 1.20
 • • Pridala sa podpora pre karty CFexpress (typ B). Ďalšie informácie nájdete na podpornej webovej stránke spoločnosti Nikon pre vašu krajinu alebo váš región.
 • • Zmenilo sa predvolené nastavenie pre Používateľské nastavenie b6 Center-weighted area (Oblasť so zdôrazneným stredom) z ⌀8 mm na ⌀12 mm.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Pri snímaní s clonovým krúžkom objektívu otočeným na maximálnu clonu na objektíve bez vstavaného procesora, pre ktorý sa údaje objektívu dodali prostredníctvom Non-CPU lens data (Údaje objektívu bez vstavaného procesora) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) sa fotoaparátu niekedy nepodarilo zobraziť správnu hodnotu clony na monitore ani ju zaznamenať do poľa s hodnotou clony Exif pre fotografie zhotovené s možnosťou On (Mode 2) (Zap. (Režim 2)) zvolenou pre Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým náhľadom) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ).
  • - Keď sa videosekvencia so živým náhľadom vysielala do externého záznamníka prostredníctvom HDMI, indikátory hlasitosti R a L na monitore fotoaparátu zobrazovali indikátory zariadenia s rozhraním HDMI obrátene.
  • - Počas nehlučného fotografovania došlo k stmavnutiu časti displeja, ak boli splnené všetky nasledujúce podmienky:
   • ▹ Možnosť On (Mode 1) (Zap. (Režim 1)) zvolená pre Silent live view photography (Nehlučné fotografovanie so živým náhľadom) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • ▹ Pomalé sériové snímanie (CL) zvolené pre režim snímania
   • ▹ Možnosť 2 fps (2 sn./s) zvolená pre Používateľské nastavenie d1 CL mode shooting speed (Rýchlosť snímania režimu CL) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Keď sa pripojil objektív VR, fotoaparát prestal reagovať, ak boli splnené všetky nasledujúce podmienky:
   • ▹ Zapnutý živý náhľad fotografií
   • ▹ Čas uzávierky nastavený na 1,3 s alebo dlhší
   • ▹ Možnosť On (Zap.) zvolená pre Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • ▹ Možnosť On (series) (Zap. (séria)) alebo On (single photo) (Zap. (jednotlivá fotografia)) zvolená pre HDR (high dynamic range) (HDR (vysoký dynamický rozsah)) > HDR mode (Režim HDR) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ)
   • ▹ Možnosť ON (Zap.) zvolená pomocou spínača objektívu VR
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý znemožňoval aktualizáciu firmvéru určitých objektívov a príslušenstva.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.03 na 1.10
 • • Fotoaparát teraz podporuje aj priame pripojenie Wi-Fi k zariadeniam so systémom SnapBridge. Ďalšie informácie nájdete v „Dodatku k Užívateľskej príručke“, v ktorom je táto funkcia popísaná. Pred použitím tejto funkcie prejdite na nasledujúcu verziu aplikácie:
  • - SnapBridge verzia 2.5.4 alebo novšia verzia
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Fotoaparát mal niekedy problém so zaostrovaním na objekty v zaostrovacích bodoch na okrajoch obrazového poľa.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.03
 • • Vyriešil sa problém, ktorý za zriedkavých okolností spôsobil oneskorenie spustenia uzávierky alebo spustenia činnosti automatického zaostrovania.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Zobrazenie SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) teraz uvádza len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom pásme.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Používatelia, ktorí opúšťali položku Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) po jej pridaní a otvorení prostredníctvom MY MENU (MOJA PONUKA), sa nevrátili do MY MENU (MOJA PONUKA), ale do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
  • - Fotografie zhotovené s možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) niekedy obsahovali šum alebo tiene so zelenkastým nádychom.
  • - Po snímaní pri časoch uzávierky dlhších ako 1/10 s sa niekedy vyskytlo mierne oneskorenie resetovania clony (okrem objektívov typu E a PC-E).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.30 D850
Podporované fotoaparáty D850
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.21
Názov súboru F-D850-V130W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D850-V130W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D850-V130W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D850Update“:
  • D850_0130.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D850_0130.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.30 D850
Podporované fotoaparáty D850
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.21
Názov súboru F-D850-V130M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D850-V130M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D850-V130M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D850Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D850_0130.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D850_0130.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D850-V130M.dmg
  (Pribl. 26.42 MB)

 • Stiahnuť

  F-D850-V130W.exe
  (Pribl. 24.15 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.