Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 50 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 50 „C“ na verziu 2.40. Pred ďalším postupom skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Používatelia softvéru ViewNX-i budú musieť softvér ViewNX-i aktualizovať na verziu 1.4.3 alebo novšiu, používatelia softvéru Capture NX-D na verziu 1.6.3 alebo novšiu.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.30 na 2.40
 • • AF s detekciou očí je teraz k dispozícii počas zaznamenávania videosekvencie.
 • • Zlepšila sa činnosť detekcie očí pre [Auto-area AF] (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa).
 • • Zlepšila sa obnovovacia frekvencia pre zaostrovacie body zobrazené v živom náhľade počas automatického zaostrovania AF so sledovaním objektu a AF s detekciou tváre/očí.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.20 na 2.30
 • • [Save focus position] (Uložiť polohu zaostrenia) a [Recall focus position] (Vyvolať polohu zaostrenia) sa pridali k úlohám, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľského nastavenia f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). Od 20. októbra 2022 podporujú tieto možnosti nasledujúce objektívy:
  • - NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • - NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
  • - NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S
  • - NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S
 • • Správanie automatického zaostrovania počas vyvolania pamäte sa zlepšilo, aby sa zaistilo, že sa poloha zaostrenia v žiadnom režime zaostrovania nezmení, aj keď sa počas vyvolania zaostrenia stlačí tlačidlo spúšte do polovice.
 • • Počas fotografovania s diaľkovým ovládaním pomocou ML-L7 teraz fotoaparát zaostrí pri každom zábere zhotovenom s možnosťou [AF-C] zvolenou pre [Focus mode] (Režim zaostrovania), ak je zvolená možnosť [Release] (Spúšť) pre Používateľské nastavenie a1 [AF-C priority selection] (Voľba priority AF-C) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k tomu, že nastavenia zvolené pre Používateľské nastavenie f2 [Custom controls (shooting)] (Používateľské ovládacie prvky (snímanie)) v [CUSTOM SETTING MENU] (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) nefungovali podľa očakávania v režimoch používateľských nastavení.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.11 na 2.20
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - bajonetové adaptéry FTZ II,
  • - objektívy NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektívy NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zlepšila sa činnosť detekcie tváre/očí a viditeľnosť objektov na snímkach zhotovených pomocou voliteľného blesku.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.10 na 2.11
 • • Pridala sa podpora objektívov NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 a NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý sa vyskytol po aktualizácii firmvéru fotoaparátu na verziu 2.10 a ktorý niekedy spôsobil zosilnenie zvukov vychádzajúcich z mechanizmu clony, keď sa otočil krúžok zoomu alebo zaostrovací krúžok na niektorých objektívoch s bajonetom Nikon F pripojených prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.03 na 2.10
 • • Do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) sa pridala možnosť Save focus position (Uložiť polohu zaostrenia). Ak sa zvolí možnosť On (Zap.), účinná poloha zaostrenia pri vypnutí fotoaparátu sa po nasledujúcom zapnutí fotoaparátu obnoví. Táto možnosť platí len pri použití fotoaparátu s objektívmi s automatickým zaostrovaním s bajonetom Nikon Z.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k resetovaniu možnosti zvolenej v Používateľskom nastavení a2 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí pri automatickom zaostrení s automatickým výberom poľa)) v režimoch P, S, A a M vždy, keď sa resetovali Používateľské nastavenia pre režim U1 alebo U2.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.02 na 2.03
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Stlačením tlačidla zväčšenia prehrávaného obrazu na zobrazenie náhľadu sa zrušili zmeny v položkách Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) > Hue (Odtieň) vykonané pomocou NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v RETOUCH MENU (PONUKA ÚPRAV).
  • - Určité hodnoty clony sa nezvolili, keď sa otočili ovládacie krúžky nasledujúcich objektívov na zastavenie clony v režime videosekvencií:
   • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.01 na 2.02
 • • Vyriešil sa problém s verziami 2.00 a 2.01 firmvéru, pri ktorom sa hodnoty jemného doladenia zvolené pre AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia) > Saved value (Uložená hodnota) pri zhotovovaní snímok nepoužili správnym spôsobom.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.00 na 2.01
 • • Vyriešili sa problémy so zobrazením znakov, ktoré sa vyskytli, keď sa pre položku jazyka v ponukách fotoaparátu zvolila kórejčina alebo zjednodušená čínština. Žiadna aktualizácia sa nevyžaduje, ak položka jazyka v ponukách fotoaparátu neuvádza možnosti pre kórejčinu alebo zjednodušenú čínštinu.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 2.00
 • • Po pridaní možnosti Animal detection on (Zapnutie detekcie zvierat) k Používateľskému nastaveniu a2 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí s automatickým zaostrením s automatickým výberom poľa)) je teraz dostupné AF s detekciou tvárí/očí pri psoch a mačkách; keď sa táto možnosť aktivuje, fotoaparát bude v takomto prípade detegovať oči a tváre psov a mačiek (v režime videosekvencií sa detegujú len tváre). Animal detection on (Zapnutie detekcie zvierat) sa zvolí automaticky, keď je volič režimov v polohe SCN (režim motívových programov) so zvolenou možnosťou Pet portrait (Portrét domáceho zvieraťa).
 • • Pridala sa podpora pre telekonvertory TC-1,4x/TC-2,0x s bajonetom Nikon Z.
 • • Pridala sa podpora pre aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F. Aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F sú podporované od verzie 1.10 firmvéru bajonetového adaptéra FTZ.
 • • Zmenili sa niektoré zobrazené hodnoty clonového čísla, keď sa expozícia upraví v krokoch po 1/3 EV (teraz sa f/1,2 zobrazí ako f/1,3). Od 21. júla 2020 to platí pre objektívy NIKKOR Z 58mm f/0,95 S Noct.
 • • Teraz sa prírastok bracketingu správnym spôsobom použije na fotografie zhotovené s expozíciou uzamknutou počas AE bracketing (Bracketing automatickej expozície) v režime snímania Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)).
 • • Teraz sa aktivuje priorita spúšte, ak sa AF-S Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) zvolí pre Focus mode (Režim zaostrovania), keď je funkcia AF-ON priradená tlačidlu AE-L/AF-L.
 • • Pre sledovanie objektu sa vykonali nasledujúce vylepšenia:
  • - Teraz môžu používatelia prepínať medzi zobrazením automatického zaostrenia s automatickým výberom poľa a zobrazením voľby cieľa pomocou používateľského ovládacieho prvku, ako je tlačidlo Fn1.
  • -  Správanie sledovania objektu, keď sa počas fotografovania statických snímok zvolí AF-C, teraz viac pripomína správanie funkcie 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) pri digitálnych jednookých zrkadlovkách.
 • • Podmienky pre zobrazenie výzvy na použitie blesku sa prehodnotili a teraz sa táto výzva zobrazí za primeranejších podmienok.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Výrez zvolený pre snímky s orientáciou na výšku pomocou PictBridge sa neodrazil presne na vytlačenej snímke.
  • - V ojedinelých prípadoch sa automatické zaostrovanie nezaplo, ak sa vysunul objektív NIKKOR Z DX 16–50mm f/3,5–6,3 VR, keď sa súčasne zapol fotoaparát.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Pridala sa podpora pre tlačidlo Fn2 nachádzajúce sa na určitých objektívoch.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora spínača obmedzenia rozsahu zaostriteľných vzdialeností dostupného na určitých objektívoch s bajonetom Nikon Z (s platnosťou od 12. februára 2020, len NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Tlačidlo Fn2 objektívu nie je podporované.
 • • Metráž videosekvencie snímaná v režime autoportrétu sa teraz filmuje pomocou AF-F (nepretržité automatické zaostrovania), a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre režim automatického zaostrovania.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 2.40 Z 50
Podporované fotoaparáty Z 50
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.30
Názov súboru F-Z50-V240W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z50-V240W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z50-V240W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z50Update“:
  • Z_50_0240.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_50_0240.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 2.40 Z 50
Podporované fotoaparáty Z 50
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.30
Názov súboru F-Z50-V240M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z50-V240M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z50-V240M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z50Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_50_0240.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_50_0240.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.