Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 6II firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 6II „C“ na verziu 1.50. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.40 na 1.50
 • • Pridala sa podpora pre vydanie systému iOS softvéru NX MobileAir počnúc softvérom NX MobileAir verzie 1.0.4.
 • • Pridala sa podpora pre ovládacie gripy MC-N10.
 • • Vykonali sa vylepšenia odozvy zaostrovacieho krúžka, keď sa možnosť [MF] (Manuálne zaostrovanie) zvolila pre [Focus mode] (Režim zaostrovania).
 • • Vyriešil sa problém vyskytujúci sa pri napájaní fotoaparátu prostredníctvom USB, ktorý viedol k ukončeniu napájania po 15 hodinách nepretržitého používania.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.30 na 1.40
 • • Pridalo sa nasledovné:
  • - podpora pre objektívy NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S,
  • - podpora pre diaľkové ovládače ML-L7,
  • Focus ring rotation range (Rozsah otočenia zaostrovacieho krúžka) 1 do CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v polohe f9,
  • Switch focus/control ring roles (Výmena úloh zaostrovacieho/ovládacieho krúžka) 1 do CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) v polohe f10 a
  • Save focus position (Uložiť polohu zaostrenia) a Recall focus position (Vyvolať polohu zaostrenia) 2 k úlohám, ktoré je možné priradiť pomocou Používateľského nastavenia f2 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
 • Od 20. apríla 2022 sú tieto funkcie dostupné len s nasledujúcimi objektívmi:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S a NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Vykonali sa nasledujúce vylepšenia:
  • - Fotoaparát zaostrí rýchlejšie na objekt v strede obrazového poľa, ak sa mu nepodarí detegovať tvár alebo oči objektu s portrétom, keď sa zvolí možnosť Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) pre AF-area mode (Režim činnosti AF).
  • - Vyvolanie pamäte sa zmenilo tak, že bez ohľadu na zvolený režim zaostrovania sa poloha zaostrenia vybraná prostredníctvom automatického zaostrovania nezmení, ak sa tlačidlo spúšte stlačí do polovice, pokiaľ je účinné vyvolanie pamäte.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Fotoaparát niekedy nedokázal zaostriť na objekt v zaostrovacom poli na snímkach zhotovených bezprostredne po vložení batérie.
  • - Opätovná aktivácia časového spínača pohotovostného režimu v režime Používateľských nastavení U1, U2 alebo U3 spôsobila zmenu času uzávierky, ak uložená hodnota predstavovala dlhší čas uzávierky ako 30 s.
  • - Snímky s orientáciou na výšku sa pri prezeraní pomocou otáčania hlavného príkazového voliča po priblížení v hľadáčiku nezobrazovali správne.
  • - Vo videosekvenciách zaznamenaných počas metráže vysielanej do zariadenia s rozhraním HDMI s možnosťou 3840×2160; 60p alebo 3840×2160; 50p zvolenou pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) sa objavilo chvenie.
  • - Tlačidlo záznamu videosekvencií nefungovalo s určitými otočnými podperami, pokiaľ sa videosekvencia zaznamenávala na externé zariadenie prostredníctvom rozhrania HDMI s možnosťou 3840×2160; 30p, 3840×2160; 25p alebo 3840×2160; 24p zvolenou pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ) a možnosťou 10 bit (10-bitové) zvolenou pre Advanced (Rozšírené) > Output data depth (Hĺbka výstupných dát) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.21 na 1.30
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - bajonetové adaptéry FTZ II,
  • - objektívy NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - objektívy NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Položky Portrait impression balance (Vyváženie vzhľadu portrétu) sa pridali k PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Teraz bude monitor počas vyklopenia vždy zobrazovať obrazovku snímania, keď sa zvolí možnosť On (Zap.) pre Image review (Ukážka snímok) v PLAYBACK MENU (PONUKA PREHRÁVANIA).
 • • Voice memo (Zvuková poznámka) sa pridala k možnostiam dostupným pre Používateľské nastavenie f2 (Custom controls (Používateľské ovládacie prvky)) > Movie record button (Tlačidlo záznamu videosekvencií) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ). V rámci tejto úlohy sa tlačidlo záznamu videosekvencií dá použiť počas prehrávania na záznam a prehrávanie zvukových poznámok s dĺžkou maximálne 60 sekúnd.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Používateľské nastavenie f4 (Aperture lock (Aretácia clony)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) nebolo dostupné, keď sa pripojil bajonetový adaptér FTZ.
  • - Aj keď zaostrenie zostalo za normálnych okolností uzamknuté, ak sa tlačidlo AF-ON podržalo stlačené, pokiaľ sa tlačidlo spúšte používalo na zhotovovanie série snímok, fotoaparát znova zaostril bez podnetu od tlačidla AF-ON, ak sa snímanie pozastavilo pomocou nasledovného:
   • ▹ Používateľské nastavenie a6 (AF activation (Aktivácia automatického zaostrovania)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ) sa nastavilo na AF-ON only (Len AF-ON) s možnosťou Enable (Zapnuté) zvolenou pre Out-of-focus release (Snímanie bez zaostrenia),
   • ▹ Continuous L (Pomalé sériové snímanie) alebo Continuous H (Rýchle sériové snímanie) sa zvolilo pre Release mode (Režim snímania),
   • ▹ Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) sa zvolilo pre Focus mode (Režim zaostrovania) a
   • ▹ Single-point AF (Automatické zaostrovanie na jednotlivé zaostrovacie body) sa zvolilo pre AF-area mode (Režim činnosti AF).
  • - Indikátor pripravenosti blesku sa na zábleskových jednotkách SB-5000 nerozsvietil, ak sa na fotografovanie s bezdrôtovými diaľkovo ovládanými bleskami použil ovládač WR-R10 alebo WR-R11b.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.20 na 1.21
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v ojedinelých prípadoch viedol k nezvyčajne hlasným zvukom z mechanizmu clony, keď sa na objektívoch s bajonetom Nikon F pripojených prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ otočil krúžok zoomu alebo zaostrovací krúžok.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.20
 • • Pridala sa podpora objektívov NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 a NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • Zlepšila sa odozva zobrazenia zaostrovacích bodov pri živom náhľade počas detekcie tvárí/očí a automatického zaostrovania so sledovaním objektu.
 • • Zlepšila sa činnosť AF s detekciou tvárí/očí a viditeľnosť objektov s voliteľnými bleskami.
 • • Zlepšili sa časy detekcie automatického zaostrovania pri slabom osvetlení pri nastavení Focus mode (Režim zaostrovania) Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie).
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Voľbou Focus (Zaostrovanie) pre Používateľské nastavenie a1 (AF-C priority selection (Voľba priority AF-C)) sa niekedy spomalila odozva uzávierky.
  • - Presnosť zaostrenia bola niekedy nespoľahlivá.
  • - Použitie vlastných Picture Control vytvorených pomocou Manage Picture Control (Spravovať Picture Control) pri snímaní videosekvencií s veľkosťou obrazu/frekvenciou snímania 3 840 x 2 160 (4K UHD); 60p alebo 50p niekedy prinieslo neočakávané výsledky.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.10
 • • Pridali sa 3840x2160; 60p (3 840 x 2 160; 60p) a 3840x2160; 50p (3 840 x 2 160; 50p) k možnostiam dostupným pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ). Viac informácií je k dispozícii v častiach „Návod na použitie (kompletná príručka)“ venovaných tejto funkcii.
  • < Pamäťové karty CFexpress/XQD >
  • Na záznam a prehrávanie videosekvencií pri veľkosti obrazu 3 840 x 2 160 (4K UHD) 60/50p sa odporúča karta s maximálnou rýchlosťou prenosu údajov 250 MB/s alebo vyššou.
  • < Pamäťové karty SD >
  • Na záznam a prehrávanie videosekvencií pri veľkosti obrazu 3 840 x 2 160 (4K UHD) 60/50p sa odporúča karta UHS Speed Class 3 alebo lepšia s maximálnou rýchlosťou prenosu údajov 250 MB/s alebo vyššou.
 • • Zlepšila sa činnosť detekcie očí v režimoch činnosti AF Auto-area AF (people) (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa (ľudia)) a Wide-area AF (L-people) (Širokoplošné automatické zaostrovanie (L-ľudia)).
 • • Podpora výstupu videosekvencií vo formáte RAW je dostupná prostredníctvom aktualizácie služby za poplatok*, pričom firmvér verzie 1.10 pridáva podporu v rámci tejto služby pre externé videorekordéry Blackmagic Design (aktuálne Video Assist 5” 12G HDR a Video Assist 7” 12G HDR). Ak ste si už zakúpili prechod výstupu videosekvencií vo formáte RAW na vyššiu verziu pre váš fotoaparát, aktualizáciou firmvéru na verziu 1.10 sa automaticky pridá podpora pre externé videorekordéry Blackmagic Design. Vezmite však do úvahy, že videovýstup RAW nie je dostupný pri rozlíšení 4K UHD 60p/50p.
 • • Používatelia Final Cut Pro X od spoločnosti Apple (verzia 10.4.9 alebo novšia) teraz môžu zobraziť a nastaviť citlivosť ISO a farebnú teplotu pre výstup metráže ProRes RAW do externých záznamníkov ATOMOS NINJA V s použitím prechodu výstupu videosekvencie vo formáte RAW na vyššiu verziu v rámci služby za poplatok. *
  • < Výber typu výstupu RAW >
  • Pred filmovaním videosekvencie vo formáte RAW vyberte možnosť pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > RAW output options (Možnosti výstupu RAW) > RAW output type (Typ výstupu RAW) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na základe typu pripojeného záznamníka: zvoľte Type A (Typ A) pre záznamníky NINJA V a Type B (Typ B) pre záznamníky Video Assist.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy zabraňoval fotoaparátu sťahovať údaje o polohe prostredníctvom aplikácie SnapBridge pri použití s multifunkčným Battery Pack MB-N11.
 • * Prechod videovýstupu vo formáte RAW na vyššiu verziu je dostupný na základe služby za poplatok. Ďalšie informácie získate od autorizovaného servisu spoločnosti Nikon.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Fotografie s bleskom zhotovené s možnosťou Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) zvolenou pre AF-area mode (Režim činnosti AF) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) neboli niekedy správne exponované.
 • • Zlepšila sa celková spoľahlivosť.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy spôsoboval preexponovanie na fotografiách zhotovených v režimoch sériového snímania pomocou režimu činnosti AF s detekciou tvárí/očí ľudí alebo zvierat.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 Z 6II
Podporované fotoaparáty Z 6II
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.40
Názov súboru F-Z6II-V150W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z6II-V150W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z6II-V150W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z6IIUpdate“:
  • Z6_2_0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z6_2_0150.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.50 Z 6II
Podporované fotoaparáty Z 6II
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.40
Názov súboru F-Z6II-V150M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z6II-V150M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z6II-V150M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z6IIUpdate“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z6_2_0150.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z6_2_0150.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-Z6II-V150M.dmg
  (Pribl. 47.09 MB)

 • Stiahnuť

  F-Z6II-V150W.exe
  (Pribl. 37.39 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.