Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D7500 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D7500 „C“ na verziu 1.11. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešil sa problém vyskytujúci sa počas fotografovania so živým náhľadom pomocou kombinácie opticky a rádiom ovládaných zábleskových jednotiek, ktorý niekedy viedol k tomu, že sa opticky ovládané jednotky neodpálili.
 • • Vyriešil sa problém vyskytujúci sa pri upevnení zábleskovej jednotky na fotoaparát, ktorý niekedy viedol k tomu, že fotoaparát nebral do úvahy hodnotu zvolenú pre [ISO sensitivity settings] (Nastavenia citlivosti ISO) > [Maximum sensitivity with command dial] (Maximálna citlivosť s command dial) vo [PHOTO SHOOTING MENU] (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) po načítaní nastavení pomocou [Save/load settings] (Uložiť/načítať nastavenia) > [Load settings] (Načítať nastavenia) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).
 • Poznámka
 • Vykonaním aktualizácie firmvéru v prípade, že je fotoaparát ovplyvnený druhým problémom z dvoch vyššie uvedených problémov, sa samotný problém nevyrieši. Po vykonaní aktualizácie bude potrebné, aby ste:
  • • resetovali všetky nastavenia pomocou [Reset all settings] (Resetovať všetky nastavenia) > [Reset] (Resetovať) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA) alebo
  • • načítali predtým uložené nastavenia (ak sú k dispozícii) z pamäťovej karty pomocou [Save/load settings] (Uložiť/načítať nastavenia) > [Load settings] (Načítať nastavenia) v [SETUP MENU] (PONUKA NASTAVENIA).
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.10
 • • Teraz sa fotoaparát môže pripojiť prostredníctvom Wi-Fi k zariadeniam s nainštalovanou aplikáciou SnapBridge. Ďalšie informácie nájdete v „Dodatku k Užívateľskej príručke“, v ktorom je táto funkcia popísaná. Pred použitím tejto funkcie prejdite na nasledujúcu verziu aplikácie:
  • - SnapBridge verzia 2.5.4 alebo novšia verzia
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Ak sa volič režimov otočil z P na U1 a potom späť na P, citlivosť ISO sa nastavila na hodnotu zvolenú pre U1.
  • - Opakované stláčanie tlačidiel priblíženia a oddialenia počas živého náhľadu videosekvencie spôsobilo neočakávané správanie, keď sa možnosť 3840x2160; 30p zvolila pre Frame size/frame rate (Veľkosť obrazu/frekvencia snímania) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Zobrazenie SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) teraz uvádza len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom pásme.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D7500
Podporované fotoaparáty D7500
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D7500-V111W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D7500-V111W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D7500-V111W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D7500Update“:
  • D7500_0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D7500_0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D7500
Podporované fotoaparáty D7500
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D7500-V111M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D7500-V111M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D7500-V111M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D7500Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D7500_0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D7500_0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D7500-V111W.exe
  (Pribl. 22.81 MB)

 • Stiahnuť

  F-D7500-V111M.dmg
  (Pribl. 25.20 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.