Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý možno použiť na aktualizáciu firmvéru objektívov NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S na verziu 1.21. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia firmvéru sa vykonáva s objektívom NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S pripojeným k fotoaparátu. Zoznam kompatibilných fotoaparátov nájdete v časti „Kompatibilné fotoaparáty“.
 • • Pri aktualizácii firmvéru upevnite NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S priamo na fotoaparát; nepripájajte telekonvertor.
 • • Na vykonanie aktualizácie budete potrebovať pamäťovú kartu použitú vo fotoaparáte a kompatibilnú čítačku kariet.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Kompatibilné fotoaparáty

Nasledujúce fotoaparáty je možné použiť na aktualizáciu firmvéru objektívov NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S:

 • • Fotoaparáty série Z

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Zmeny z verzie firmvéru 1.20 na 1.21
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Zaostrená vzdialenosť zobrazená na informačnom displeji objektívu bezprostredne po zapnutí fotoaparátu sa niekedy nezmenila, ak sa krúžok zoomu otočil počas vypnutia fotoaparátu. V zriedkavých prípadoch to spôsobilo zastavenie automatického zaostrovania.
  • - Keď sa zvolila iná možnosť ako Non-linear (Nelineárny) pre Používateľské nastavenie f9 (Focus ring rotation range (Rozsah otočenia zaostrovacieho krúžku)), ozval sa zvuk na signalizáciu toho, že sa vyvolala uložená poloha zaostrenia napriek tomu, že sa otočil zaostrovací krúžok na ukončenie vyvolania pamäte pred dokončením úkonu vyvolania spusteného stlačením ovládacieho prvku fotoaparátu, ktorému bola priradená úloha Recall focus position (Vyvolanie polohy zaostrenia).
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny z verzie firmvéru 1.10 na 1.20
 • • Pridala sa podpora nasledujúcich funkcií pri upevnení objektívu na Z 9:
  • - Fotoaparát a objektív VR sú synchronizované na dosiahnutie zlepšenej stabilizácie obrazu (synchro VR).
  • - Keď sa zvolí iná možnosť ako Non-linear (Nelineárne) pre Používateľské nastavenie f9 (Focus ring rotation range (Rozsah otáčania zaostrovacieho krúžku)), zaostrovací krúžok bude reagovať lineárne na zmeny zaostrenia medzi najkratšou zaostriteľnou vzdialenosťou a nekonečnom, a to bez ohľadu na rýchlosť otáčania krúžku.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v ojedinelých prípadoch viedol k zastaveniu hybridného automatického zaostrovania pri najkratšej zaostriteľnej vzdialenosti počas automatického zaostrovania s detekciou kontrastu.
Zobrazenie verzie firmvéru objektívu
 1. Pripojte objektív NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S k fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Firmware version (Verzia firmvéru) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu a objektívu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.21 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Podporované objektívy NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Podporované verzie firmvéru objektívu Verzie firmvéru 1.10 – 1.20
Názov súboru F-MLZ70_200F28VRS0121W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru objektívu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-MLZ70_200F28VRS0121W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-MLZ70_200F28VRS0121W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z70_200F28VRSUpdate“:
  • MLZ70_200F28VRS0121.bin (firmvér objektívu)
 4. Pomocou slotu na pamäťovú kartu alebo čítačky kariet skopírujte „MLZ70_200F28VRS0121.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu firmvéru.
 7. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.21 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Podporované objektívy NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Podporované verzie firmvéru objektívu Verzie firmvéru 1.10 – 1.20
Názov súboru F-MLZ70_200F28VRS0121M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru objektívu
 1. Stiahnite si F-MLZ70_200F28VRS0121M.dmg.
 2. Dvakrát kliknite na ikonu F-MLZ70_200F28VRS0121M.dmg na zobrazenie obrázka s diskom, ktorý obsahuje priečinok s názvom „Z70_200F28VRSUpdate“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • MLZ70_200F28VRS0121.bin (firmvér objektívu)
 3. Pomocou slotu na pamäťovú kartu alebo čítačky kariet skopírujte „MLZ70_200F28VRS0121.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu firmvéru.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Zapnite fotoaparát a skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-MLZ70_200F28VRS0121W.exe
  (Pribl. 1.77 MB)

 • Stiahnuť

  F-MLZ70_200F28VRS0121M.dmg
  (Pribl. 2.27 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.