Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z fc firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z fc „C“ na verziu 1.20. Pred ďalším postupom skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.20
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - objektívy NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 a
  • - objektívy NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zvýšila sa obnovovacia frekvencia pre zaostrovací bod zobrazený počas detekcie tváre/očí a automatického zaostrovania so sledovaním objektu.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Snímky boli podexponované, ak sa zhotovili pri časoch uzávierky 1/250 s alebo kratších so zábleskovou jednotkou (inou ako SB-5000) kompatibilnou s automatickou vysokorýchlostnou synchronizáciou blesku FP a s možnosťou 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (automatická vysokorýchlostná synchronizácia blesku FP)) zvolenou pre Flash sync speed (Rýchlosť synchronizácie blesku).
  • - Keď sa priradila funkcia Zoom on/off (Zapnutie/vypnutie zoomu) prostredníctvom AE-L/AF-L button (Tlačidlo AE-L/AF-L), tlačidlo AE-L/AF-L nebolo možné použiť na priblíženie zobrazenia, pokiaľ sa tlačidlo spúšte stlačilo do polovice.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora pre:
  • - Bajonetové adaptéry FTZ II a
  • - Objektívy NIKKOR Z 24-120mm f/4 S.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.20 Z fc
Podporované fotoaparáty Z fc
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-Zfc-V120W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Zfc-V120W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Zfc-V120W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „ZfcUpdate“:
  • Z_fc_0120.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_fc_0120.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.20 Z fc
Podporované fotoaparáty Z fc
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-Zfc-V120M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Monterey verzia 12
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Zfc-V120M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Zfc-V120M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „ZfcUpdate“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_fc_0120.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_fc_0120.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.