Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 50 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 50 „C“ na verziu 2.03. Pred ďalším postupom skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Používatelia softvéru ViewNX-i budú musieť softvér ViewNX-i aktualizovať na verziu 1.4.3 alebo novšiu, používatelia softvéru Capture NX-D na verziu 1.6.3 alebo novšiu.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.02 na 2.03
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Stlačením tlačidla zväčšenia prehrávaného obrazu na zobrazenie náhľadu sa zrušili zmeny v položkách Set Picture Control (Nastaviť Picture Control) > Hue (Odtieň) vykonané pomocou NEF (RAW) processing (Spracovanie NEF (RAW)) v RETOUCH MENU (PONUKA ÚPRAV).
  • - Určité hodnoty clony sa nezvolili, keď sa otočili ovládacie krúžky nasledujúcich objektívov na zastavenie clony v režime videosekvencií:
   • ▹ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
   • ▹ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
   • ▹ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
   • ▹ NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.01 na 2.02
 • • Vyriešil sa problém s verziami 2.00 a 2.01 firmvéru, pri ktorom sa hodnoty jemného doladenia zvolené pre AF fine-tune (Jemné doladenie automatického zaostrenia) > Saved value (Uložená hodnota) pri zhotovovaní snímok nepoužili správnym spôsobom.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 2.00 na 2.01
 • • Vyriešili sa problémy so zobrazením znakov, ktoré sa vyskytli, keď sa pre položku jazyka v ponukách fotoaparátu zvolila kórejčina alebo zjednodušená čínština. Žiadna aktualizácia sa nevyžaduje, ak položka jazyka v ponukách fotoaparátu neuvádza možnosti pre kórejčinu alebo zjednodušenú čínštinu.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.11 na 2.00
 • • Po pridaní možnosti Animal detection on (Zapnutie detekcie zvierat) k Používateľskému nastaveniu a2 (Auto-area AF face/eye detection (Detekcia tvárí/očí s automatickým zaostrením s automatickým výberom poľa) je teraz dostupné AF s detekciou tvárí/očí pri psoch a mačkách; keď sa táto možnosť aktivuje, fotoaparát bude v takomto prípade detegovať oči a tváre psov a mačiek (v režime videosekvencií sa detegujú len tváre). Animal detection on (Zapnutie detekcie zvierat) sa zvolí automaticky, keď je volič režimov v polohe SCN (režim motívových programov) so zvolenou možnosťou Pet portrait (Portrét domáceho zvieraťa).
 • • Pridala sa podpora pre telekonvertory TC-1,4x/TC-2,0x s bajonetom Nikon Z.
 • • Pridala sa podpora pre aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F. Aktualizácie firmvéru objektívu s bajonetom Nikon F sú podporované od verzie 1.10 firmvéru bajonetového adaptéra FTZ.
 • • Zmenili sa niektoré zobrazené hodnoty clonového čísla, keď sa expozícia upraví v krokoch po 1/3 EV (teraz sa f/1,2 zobrazí ako f/1,3). Od 21. júla 2020 to platí pre objektívy NIKKOR Z 58mm f/0,95 S Noct.
 • • Teraz sa prírastok bracketingu správnym spôsobom použije na fotografie zhotovené s expozíciou uzamknutou počas AE bracketing (Bracketing automatickej expozície) v režime snímania Continuous H (extended) (Rýchle sériové snímanie (rozšírené)).
 • • Teraz sa aktivuje priorita spúšte, ak sa AF-S Single AF (Jednoduché automatické zaostrovanie) zvolí pre Focus mode (Režim zaostrovania), keď je funkcia AF-ON priradená tlačidlu AE-L/AF-L.
 • • Pre sledovanie objektu sa vykonali nasledujúce vylepšenia:
  • - Teraz môžu používatelia prepínať medzi zobrazením automatického zaostrenia s automatickým výberom poľa a zobrazením voľby cieľa pomocou používateľského ovládacieho prvku, ako je tlačidlo Fn1.
  • -  Správanie sledovania objektu, keď sa počas fotografovania statických snímok zvolí AF-C, teraz viac pripomína správanie funkcie 3D-tracking (Trojrozmerné sledovanie) pri digitálnych jednookých zrkadlovkách.
 • • Podmienky pre zobrazenie výzvy na použitie blesku sa prehodnotili a teraz sa táto výzva zobrazí za primeranejších podmienok.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Výrez zvolený pre snímky s orientáciou na výšku pomocou PictBridge sa neodrazil presne na vytlačenej snímke.
  • - V ojedinelých prípadoch sa automatické zaostrovanie nezaplo, ak sa vysunul objektív NIKKOR Z DX 16–50mm f/3,5–6,3 VR, keď sa súčasne zapol fotoaparát.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Pridala sa podpora pre tlačidlo Fn2 nachádzajúce sa na určitých objektívoch.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Pridala sa podpora spínača obmedzenia rozsahu zaostriteľných vzdialeností dostupného na určitých objektívoch s bajonetom Nikon Z (s platnosťou od 12. februára 2020, len NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S). Tlačidlo Fn2 objektívu nie je podporované.
 • • Metráž videosekvencie snímaná v režime autoportrétu sa teraz filmuje pomocou AF-F (nepretržité automatické zaostrovania), a to bez ohľadu na možnosť zvolenú pre režim automatického zaostrovania.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 2.03 Z 50
Podporované fotoaparáty Z 50
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.02
Názov súboru F-Z50-V203W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z50-V203W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z50-V203W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z50Update“:
  • Z_50_0203.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_50_0203.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 2.03 Z 50
Podporované fotoaparáty Z 50
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 2.02
Názov súboru F-Z50-V203M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet a počítač.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z50-V203M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z50-V203M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z50Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_50_0203.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_50_0203.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.