Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

COOLPIX P1000 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru pre fotoaparáty COOLPIX P1000 na verziu 1.4. Pred pokračovaním skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z 1.3 na 1.4
 • • Vyriešil sa problém, ktorý spôsoboval zlyhanie párovania medzi fotoaparátom a zariadeniami s nainštalovanou aplikáciou SnapBridge v systéme iOS 14 alebo iPadOS 14.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z 1.2 na 1.3
 • • Vyriešil sa problém, pri ktorom sa snímky zhotovené pomocou Continuous H (Rýchle sériové snímanie) alebo Continuous L (Pomalé sériové snímanie) s možnosťou 3200 alebo 6400 zvolenou pre ISO sensitivity (Citlivosť ISO) v režimoch P, S, A a M zaznamenali s citlivosťou ISO 1600 namiesto hodnoty uvedenej na obrazovke snímania.
Zmeny verzie firmvéru z 1.1 na 1.2
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Počas nabíjania batérie pomocou nabíjacieho sieťového zdroja neprestala kontrolka nabíjania po dokončení nabíjania blikať.
Zmeny verzie firmvéru z 1.0 na 1.1
 • • Upravili sa niektoré hodnoty korekcie údajov NRW (RAW).
Zobrazenie verzia firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačením tlačidla MENU fotoaparátu zobrazte ponuky.
 3. Stlačením multifunkčného voliča doľava zobrazte ikony ponuky, potom zvýraznite Set up (Nastavenie) a stlačte OK.
 4. Zvýraznite Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke Set up (Nastavenie) a stlačením OK zobrazte verziu firmvéru fotoaparátu.
 5. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 6. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX P1000
Podporované fotoaparáty COOLPIX P1000
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru F-P1000-V14W.exe
Operačný systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-P1000-V14W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-P1000-V14W.exe extrahujte firmvér do podpriečinka v novom priečinku. Výsledná hierarchia súborov a priečinkov je uvedená nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu umiestnený v priečinku „firmware“)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
  Poznámka: Uistite sa, že karta nie je uzamknutá (chránená proti zápisu).
 6. V ponuke Set up (Nastavenie) zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX P1000
Podporované fotoaparáty COOLPIX P1000
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru F-P1000-V14M.dmg
Operačný systém
 • macOS Big Sur verzia 11
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-P1000-V14M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-P1000-V14M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok a súbor nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci daný firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu, ktorý sa nachádza v priečinku „firmware“)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
  Poznámka: Uistite sa, že karta nie je uzamknutá (chránená proti zápisu).
 5. V ponuke Set up (Nastavenie) zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-P1000-V14M.dmg
  (Pribl. 13.68 MB)

 • Stiahnuť

  F-P1000-V14W.exe
  (Pribl. 12.16 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.