Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D6 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D6 „C“ na verziu 1.11. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - V prípade objektívov so zoomom, pre ktoré neexistovali žiadne predtým uložené hodnoty, viedla činnosť automatického jemného doladenia automatického zaostrenia pri jednej ohniskovej vzdialenosti (minimálnej alebo maximálnej) k tomu, že sa nepodarilo správne uložiť hodnotu pre zvyšnú ohniskovú vzdialenosť. Toto vyriešenie sprevádzali zmeny v pracovnom toku.
  • - Keď sa rádiovo ovládané AWL používalo s dvomi alebo viacerými diaľkovo ovládanými zábleskovými jednotkami, výkon blesku pre riadenie záblesku i-TTL sa neupravil podľa hodnôt vybraných pre:
   • ▹ korekciu zábleskovej expozície,
   • ▹ korekciu expozície (možnosť Entire frame (Celé obrazové pole) zvolená pre Používateľské nastavenie e3 Exposure comp. for flash (Korekcia expozície pre blesk) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ)),
   • ▹ prírastok bracketingu intenzity záblesku alebo
   • ▹ prírastok bracketingu expozície/intenzity záblesku
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.10
 • • Používatelia si teraz môžu vybrať pásmo (2,4 alebo 5 GHz) pre hostiteľský identifikátor SSID pri pripojení k bezdrôtovým sieťam prostredníctvom bezdrôtového vysielača WT-6 pripojeného k fotoaparátu. Dané pásmo je uvedené v dialógovom okne voľby siete prostredníctvom sprievodcu pripojením a po pripojení v zobrazení Wired LAN/WT (Pevne pripojená sieť LAN/WT).
 • • Vylepšilo sa automatické zaostrovanie pre fotografovanie pomocou hľadáčika.
 • • Voľba zaostrovacieho bodu teraz funguje hladko, aj keď používateľ náhle prepne smer na multifunkčnom voliči alebo pomocnom voliči.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Automatické zaostrovanie niekedy viedlo k nepredvídateľným výsledkom pri použití s určitými objektívmi AF-S so svetelnosťou objektívu väčšou ako f/2,8.
  • - Namiesto blikania zostal indikátor siete po zriadení ethernetového pripojenia svietiť.
  • - Bezdrôtový vysielač WT-6 sa nedal použiť na pripojenie k bezdrôtovým sieťam s SSID obsahujúcimi medzeru, bodkočiarku („;“), znak a („&“) alebo opačnú lomku („\“ alebo v skupine znakov JIS „¥“).
  • - Indikátory preexponovania a podexponovania v hľadáčiku boli obrátené, keď sa +0- zvolilo pre Používateľské nastavenie f9 (Reverse indicators (Obrátené indikátory)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Indikátory expozície sa pomaly obnovovali, keď sa čas uzávierky, clona alebo citlivosť ISO nastavili pomocou hlavného alebo pomocného príkazového voliča.
  • - Ak v prípade, že sa zvolila možnosť Focus point and AF-area mode (Zaostrovací bod a režim činnosti AF) pre Používateľské nastavenie a5 (Store points by orientation (Uložiť body podľa orientácie)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ), pričom došlo k vypršaniu intervalu časového spínača pohotovostného režimu pri fotoaparáte s orientáciou na výšku a potom sa fotoaparát otočil na šírku pred tým, ako sa časový spínač pohotovostného režimu znova aktivoval, fotoaparát neobnovil režim činnosti AF, ktorý sa predtým zvolil pre orientáciu na šírku, ale namiesto toho sa prepol do režimu činnosti AF zvoleného, keď bol fotoaparát orientovaný na výšku.
  • - Nasledujúca hodnota sa neaktualizovala okamžite, aby odrážala skutočný počet zostávajúcich snímok, ktoré zostali po odstránení snímok:
   • • počet zostávajúcich snímok zobrazených na hornom kontrolnom paneli, keď sa fotoaparát vypol, a
   • • zobrazenie počtu snímok na zadnom kontrolnom paneli, keď sa zvolila možnosť Frame count (Počet snímok) pre Používateľské nastavenie d12 (Rear control panel (Zadný kontrolný panel)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
  • - Položku AF fine-tuning options (Možnosti jemného doladenia automatického zaostrenia) bolo možné použiť len na uloženie jednej série hodnôt jemného doladenia pre objektívy AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1,4 FL ED VR: používatelia mohli uložiť buď hodnoty na použitie so vstavaným telekonvertorom alebo hodnoty na použitie bez neho, ale nie obe možnosti.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D6-V111W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D6-V111W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D6-V111W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D6Update“:
  • D6__0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D6__0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Network (Sieť) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a overte, či je možnosť Disable (Vypnuté) zvolená pre Network connection (Pripojenie k sieti).
 7. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 8. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 9. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D6
Podporované fotoaparáty D6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D6-V111M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D6-V111M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D6-V111M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D6Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D6__0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D6__0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Network (Sieť) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a overte, či je možnosť Disable (Vypnuté) zvolená pre Network connection (Pripojenie k sieti).
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Poznámka: Licencia týkajúca sa softvéru s otvoreným zdrojom, ktorý je súčasťou ovládača NVM Express fotoaparátu, nájdete v časti „BSD License (NVM Express Driver)“.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.