Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

Z 5 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 5 „C“ na verziu 1.02. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Pridala sa podpora pre objektívy NIKKOR Z 50mm f/1.2 S.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k tomu, že sa nezvolili určité hodnoty clony, keď sa otočili ovládacie krúžky pre nasledujúce objektívy na zastavenie clony v režime videosekvencií:
  • - NIKKOR Z 24–50mm f/4–6.3
  • - NIKKOR Z 24–200mm f/4–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR
  • - NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval hodnote korekcie zábleskovej expozície TTL zvolenej pomocou fotoaparátu, aby sa odrazila na zábleskových jednotkách, čo malo za následok, že sa korekcia zábleskovej expozície nepoužila, keď:
  • - sa ovládali dve alebo viac zábleskových jednotiek prostredníctvom rádiového AWL a
  • - boli všetky zábleskové jednotky v rovnakej skupine.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešil sa problém, ktorý sa vyskytol pri použití fotoaparátu s batériovým modulom MB-N10 s dvoma nainštalovanými batériami, pričom v priestore A bola batéria EN-EL15 alebo EN-EL15a, a to, že fotoaparát sa niekedy nedokázal prepnúť na batériu v priestore B, keď sa vybila batéria v priestore A.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.02 Z 5
Podporované fotoaparáty Z 5
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.01
Názov súboru F-Z5-V102W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z5-V102W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z5-V102W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z5Update“:
  • Z_5_0102.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_5_0102.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.02 Z 5
Podporované fotoaparáty Z 5
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.01
Názov súboru F-Z5-V102M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžadujú sa počítač a čítačka kariet.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z5-V102M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z5-V102M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z5Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_5_0102.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou čítačky kariet skopírujte „Z_5_0102.bin“ na pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.