Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na počítači.

D850 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D850 „C“ na verziu 1.11. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.10 na 1.11
 • • Vyriešil sa problém, ktorý znemožňoval aktualizáciu firmvéru určitých objektívov a príslušenstva.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.03 na 1.10
 • • Fotoaparát teraz podporuje aj priame pripojenie Wi-Fi k zariadeniam so systémom SnapBridge. Ďalšie informácie nájdete v „Dodatku k Užívateľskej príručke“, v ktorom je táto funkcia popísaná. Pred použitím tejto funkcie prejdite na nasledujúcu verziu aplikácie:
  • - SnapBridge verzia 2.5.4 alebo novšia verzia
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Fotoaparát mal niekedy problém so zaostrovaním na objekty v zaostrovacích bodoch na okrajoch obrazového poľa.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.03
 • • Vyriešil sa problém, ktorý za zriedkavých okolností spôsobil oneskorenie spustenia uzávierky alebo spustenia činnosti automatického zaostrovania.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Zobrazenie SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) teraz uvádza len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom pásme.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Používatelia, ktorí opúšťali položku Clean image sensor (Čistiť obrazový snímač) po jej pridaní a otvorení prostredníctvom MY MENU (MOJA PONUKA), sa nevrátili do MY MENU (MOJA PONUKA), ale do SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
  • - Fotografie zhotovené s možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Long exposure NR (Redukcia šumu pri dlhej expozícii) niekedy obsahovali šum alebo tiene so zelenkastým nádychom.
  • - Po snímaní pri časoch uzávierky dlhších ako 1/10 s sa niekedy vyskytlo mierne oneskorenie resetovania clony (okrem objektívov typu E a PC-E).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D850
Podporované fotoaparáty D850
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D850-V111W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D850-V111W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D850-V111W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D850Update“:
  • D850_0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D850_0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.11 D850
Podporované fotoaparáty D850
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.10
Názov súboru F-D850-V111M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D850-V111M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D850-V111M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D850Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D850_0111.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D850_0111.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu fotoaparátu, ktorý je aktuálne zvolený ako hlavný slot a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D850-V111W.exe
  (Pribl. 23.99 MB)

 • Stiahnuť

  F-D850-V111M.dmg
  (Pribl. 26.57 MB)

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.