Slovenčina

Aj keď vaše zariadenie túto službu sťahovania nepodporuje, dá sa použiť na zobrazenie informácií o sťahovaní. Odkazy na sťahovanie je možné odoslať e-mailom na stiahnutie na inom zariadení.

COOLPIX W100 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru pre fotoaparáty COOLPIX W100 na verziu 1.6. Pred ďalším postupom zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.

Dôležité

Snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu sa po aktualizácii firmvéru odstránia. Pred aktualizáciou firmvéru nezabudnite zálohovať snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Pokyny týkajúce sa kopírovania snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.

Zmeny verzie firmvéru z 1.5 na 1.6
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Keď sa používatelia pokúsili spárovať fotoaparát so zariadením smart pomocou aplikácie SnapBridge v systéme iOS 13, párovanie skončilo zlyhaním a v tom zmysle sa zobrazilo hlásenie.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z 1.4 na 1.5
 • • Dosiahol sa pokrok v riešení problému, ktorý spôsoboval rušenie párovania, alebo viedol k nespoľahlivým pripojeniam, keď sa fotoaparát používal s verziou Android aplikácie SnapBridge.
Zmeny verzie firmvéru z 1.3 na 1.4
 • • Vyriešil sa problém, ktorý mohol viesť k rýchlemu vybitiu batérie, ak sa fotoaparát ponechal bez použitia po úplnom nabití pomocou dodaného nabíjacieho sieťového zdroja a USB kábla.
Zmeny verzie firmvéru z 1.2 na 1.3
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nespoľahlivému spojeniu medzi fotoaparátom a aplikáciou SnapBridge pre iOS verzie 10.2.
 • • Zlepšila sa spoľahlivosť prenosu fotografií a videosekvencií pomocou aplikácie SnapBridge.
Zmeny verzie firmvéru z 1.1 na 1.2
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v zriedkavých prípadoch zabraňoval zapnutiu fotoaparátu a zvyšoval spotrebu energie batérie, keď sa zvolila možnosť Disable (Vypnuté) pre Bluetooth > Connection (Pripojenie) a možnosť On (Zap.) pre Airplane mode (Režim V lietadle) v Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) > Network menu (Ponuka siete).
Zmeny verzie firmvéru z 1.0 na 1.1
 • • Fotoaparát teraz podporuje verziu iOS funkcie SnapBridge.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Snímanie pomocou diaľkového ovládača sa niekedy ukončilo a fotoaparát zobrazil pohľad cez objektív, ak sa opakovane použila funkcia SnapBridge na snímanie fotografií pomocou diaľkového ovládača v pôvodnej veľkosti.
  • - Fotografie zhotovené pomocou Shoot at intervals (Snímať v intervaloch) sa neuložili všetky do rovnakého priečinka, keď bol fotoaparát spárovaný so smartfónom alebo tabletom.
  • - Fotoaparát niekedy zamrzol počas prehrávania videosekvencie, ak sa zrýchlené prehrávanie dopredu zastavilo bezprostredne pred záverečnou snímkou.
Zobrazenie verzia firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačením flexibilného tlačidla 4 na fotoaparáte zobrazte ponuku Settings (Nastavenia).
 3. Stlačením flexibilného tlačidla 4 zvoľte Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) a potom zobrazte Firmware version (Verzia firmvéru) pomocou multifunkčného voliča a stlačte flexibilné tlačidlo 4.
 4. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 5. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.6 COOLPIX W100
Podporované fotoaparáty COOLPIX W100
Podporované verzie firmvéru Verzie 1.0 – 1.5
Názov súboru F-W100-V16W.exe
Operačný systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-W100-V16W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-W100-V16W.exe extrahujte firmvér do podpriečinka v novom priečinku. Výsledná hierarchia súborov a priečinkov je uvedená nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu umiestnený v priečinku „firmware“)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke Settings (Nastavenia) > Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame, aby ste si zálohovali snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Informácie o kopírovaní snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_FC_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,58 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.6 COOLPIX W100
Podporované fotoaparáty COOLPIX W100
Podporované verzie firmvéru Verzie 1.0 – 1.5
Názov súboru F-W100-V16M.dmg
Operačný systém
 • macOS Catalina verzia 10.15
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-W100-V16M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-W100-V16M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok a súbor nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci daný firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu, ktorý sa nachádza v priečinku „firmware“)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke Settings (Nastavenia) > Camera settings (Nastavenia fotoaparátu) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame, aby ste si zálohovali snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Informácie o kopírovaní snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_FC_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,54 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Licenčná zmluva koncového používateľa

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.