Slovenčina

D610 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu D610 „C“ na verziu 1.04. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.03 na 1.04
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nadmernému použitiu korekcie skreslenia na snímkach zhotovených pomocou objektívu AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4,5-5,6G VR pri ohniskovej vzdialenosti 10 mm a s možnosťou FX (36x24) 1.0x zvolenou pre Image area (Oblasť snímky) > Choose image area (Vybrať oblasť snímky), možnosťou Off (Vyp.) zvolenou pre Image area (Oblasť snímky) > Auto DX crop (Automatické orezanie na formát DX) a možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Auto distortion control (Automatická regulácia skreslenia) vo SHOOTING MENU (PONUKA REŽIMU SNIMANIA).
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.02 na 1.03
 • • Zobrazenie SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo) teraz uvádza len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom pásme.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.01 na 1.02
 • • Pridala sa podpora pre nasledujúce funkcie objektívov AF-P:
  • - Ak uplynie interval časového spínača pohotovostného režimu po zaostrení fotoaparátu, poloha zaostrenia sa po opätovnej aktivácii časovača nezmení.
  • - V režime manuálneho zaostrovania bude blikať indikátor zostrenia v hľadáčiku (alebo v živom náhľade zaostrovací bod zvolený na monitore) s cieľom uviesť to, že sa otočením zaostrovacieho krúžka dosiahlo nekonečno, alebo sa dosiahla najkratšia zaostriteľná vzdialenosť.
 • • Pridala sa podpora objektívov AF-P DX.
 • • Vyriešili sa nasledujúce problémy:
  • - Optimálna expozícia sa niekedy nedosiahla na fotografiách zhotovených so živým náhľadom pomocou objektívu s elektromagneticky ovládanou clonou (objektívy typu E).
  • - Camera Control Pro 2 pri použití na zhotovenie snímok po voľbe možnosti pre Používateľské nastavenie d10 (Exposure delay mode (Režim oneskorenia expozície)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA VLASTNÝCH NASTAVENÍ) niekedy zobrazil chybu „The camera was not able to take a picture“ (Fotoaparát nebol schopný zhotoviť snímku) napriek tomu, že v skutočnosti zhotovil snímku.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Pridala sa podpora údajov automatickej regulácie skreslenia verzie L:2.000. Pred aktualizovaním údajov automatickej regulácie skreslenia na verziu L:2.000 alebo novšiu najskôr aktualizujte firmvér fotoaparátu.
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.04 D610
Podporované fotoaparáty D610
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.03
Názov súboru F-D610-V104W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-D610-V104W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-D610-V104W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „D610Update“:
  • D610_0104.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D610_0104.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Win_En.pdf (PDF) (0,21 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.04 D610
Podporované fotoaparáty D610
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Verzie firmvéru „C“ 1.00 – 1.03
Názov súboru F-D610-V104M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-D610-V104M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-D610-V104M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „D610Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • D610_0104.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „D610_0104.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do slotu 1 fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
DSLR_Firmup_Mac_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

 • Stiahnuť

  F-D610-V104W.exe
  (Pribl. 10.12 MB)

 • Stiahnuť

  F-D610-V104M.dmg
  (Pribl. 11.90 MB)

Táto služba preberania nie je k dispozícii pre vaše zariadenie.

Môžete si poslať e-mail s odkazom na toto stiahnutie a použiť ho na inom zariadení.

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.

Centrum sťahovania