Slovenčina

Z 6 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru fotoaparátu Z 6 „C“ na verziu 1.01. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) fotoaparátu a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
Zmeny verzie firmvéru z „C“ 1.00 na 1.01
 • • Keď sa zvolí možnosť On (Zap.) pre HDMI > Advanced (Rozšírené) > N-Log setting (Nastavenie N-Log) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA), Maximum sensitivity (Maximálna citlivosť) teraz nadobudne účinok počas snímania videosekvencie, ak:
  • - je fotoaparát v režime P (programová automatika), S (clonová automatika) alebo A (časová automatika) alebo
  • - je fotoaparát v režime M (manuálny režim) a možnosť On (Zap.) sa zvolí pre ISO sensitivity settings (Nastavenia citlivosti ISO) > Auto ISO control (mode M) (Automatické ovládanie citlivosti ISO (režim M)) v MOVIE SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA VIDEOSEKVENCIÍ).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v softvéri od iných výrobcov viedol k zobrazeniu nesprávnej hodnoty políčka ohniskovej vzdialenosti ekvivalentnej 35 mm formátu Exif pre fotografie zhotovené s objektívom bez vstavaného procesora pripojeným prostredníctvom bajonetového adaptéra FTZ s ohniskovou vzdialenosťou určenou pomocou položky Non-CPU lens data (Údaje o objektíve bez vstavaného procesora) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k preexponovaniu fotografií zhotovených pomocou voliteľných bleskov, ak sa rozpoznala tvár v zábleskových režimoch, v ktorých sa zvolila možnosť Auto-area AF (Automatické zaostrenie s automatickým výberom poľa) pre AF-area mode (Režim činnosti AF).
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nesprávnej voľbe clony v režime P (programová automatika) s bleskom upevneným na fotoaparáte v rámci podmienok, v ktorých by sa zvyčajne zvolila hodnota f/32.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý zabraňoval synchronizácii zábleskových jednotiek ovládaných prostredníctvom pokročilého bezdrôtového osvetlenia pri časoch uzávierky 1/100 s alebo kratších s:
  • - možnosťou On (Zap.) zvolenou pre Flicker reduction shooting (Snímanie s potlačením rušenia) vo PHOTO SHOOTING MENU (PONUKA SNÍMANIA FOTOGRAFIÍ) a
  • - možnosťou Enable (Zapnuté) zvolenou pre Používateľské nastavenie d5 (Electronic front-curtain shutter (Elektronická uzávierka s použitím prvej lamely)) v CUSTOM SETTING MENU (PONUKA POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ).
Prezeranie verzie firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačte tlačidlo MENU fotoaparátu a zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) na zobrazenie verzie firmvéru fotoaparátu.
 3. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 4. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.01 Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Firmvér „C“ verzie 1.00
Názov súboru F-Z6-V101W.exe
Systémové požiadavky
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-Z6-V101W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-Z6-V101W.exe extrahujte nasledujúci súbor do priečinka s názvom „Z6Update“:
  • Z_6_0101.bin (firmvér fotoaparátu)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „Z_6_0101.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,30 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru „C“ 1.01 Z 6
Podporované fotoaparáty Z 6
Podporované verzie firmvéru fotoaparátu Firmvér „C“ verzie 1.00
Názov súboru F-Z6-V101M.dmg
Systémové požiadavky
 • macOS Mojave verzia 10.14
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťovú kartu.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-Z6-V101M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-Z6-V101M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok s názvom „Z6Update“, ktorý zasa obsahuje nasledujúci súbor:
  • Z_6_0101.bin (firmvér fotoaparátu)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte „Z_6_0101.bin“ na pamäťovú kartu naformátovanú vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať firmvér do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. Zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) v SETUP MENU (PONUKA NASTAVENIA) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Ak chcete získať podrobné pokyny alebo informácie o zariadení potrebnom na dokončenie aktualizácie, stiahnite si nasledujúci súbor pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,25 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Licenčná zmluva koncového používateľa

Táto služba preberania nie je k dispozícii pre vaše zariadenie.

Môžete si poslať e-mail s odkazom na toto stiahnutie a použiť ho na inom zariadení.

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.

Centrum sťahovania