Slovenčina

COOLPIX A900 firmvér

Vyberte svoj operačný systém.

 • Windows
 • Mac OS

Tento program na aktualizáciu softvéru je určený pre vyššie uvedený výrobok, ktorý vlastní zákazník („ovplyvnený výrobok“) a je poskytnutý len po odsúhlasení nižšie uvedenej zmluvy. Váš výber položky „Prijať“ a odkliknutie položky „Stiahnuť“ pokladáme to odsúhlasenie obchodných podmienok zmluvy. Pred začatím sťahovania sa uistite, že rozumiete obchodným podmienkam.

 • • Táto služba dodáva softvér, ktorý sa dá použiť na aktualizáciu firmvéru pre fotoaparáty COOLPIX A900 na verziu 1.4. Skôr, ako budete pokračovať, vyberte Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke fotoaparátu Set up (Nastavenie) a skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu. Ak už máte nainštalovaný vyššie uvedený firmvér, nemusíte si túto aktualizáciu sťahovať ani inštalovať.
 • • Táto aktualizácia zahŕňa všetky zmeny vykonané v predchádzajúcich aktualizáciách.
 • • Pred ďalším postupom si prečítajte nižšie uvedené informácie.
 • DÔLEŽITÉ:
 • Snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu sa po aktualizácii firmvéru odstránia. Pred aktualizáciou firmvéru nezabudnite zálohovať snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Pokyny týkajúce sa kopírovania snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.
Zmeny verzie firmvéru z 1.3 na 1.4
 • • Pridala sa podpora pre SnapBridge verzie 1.2 a novšej.
 • • Vyriešil sa nasledujúci problém:
  • - Fotoaparát sa niekedy nespároval správne s určitými zariadeniami so systémom Android.
Zmeny z predchádzajúcich verzií
Zmeny verzie firmvéru z 1.1 na 1.3
 • • Keď je zvolená možnosť Home time zone (Domovské časové pásmo) alebo Travel destination (Cieľové miesto cesty) vo vedľajšej ponuke Set up (Nastavenie) > Time zone and date (Časové pásmo a dátum) > Time zone (Časové pásmo), na displeji sa teraz zobrazujú len názvy veľkých miest v aktuálne zvolenom časovom pásme.
Zmeny verzie firmvéru z 1.0 na 1.1
 • • Obmedzil sa výskyt problému, ktorý v ojedinelých prípadoch zabraňoval obnoveniu normálnej činnosti, ak sa fotoaparát reštartoval po zobrazení hlásenia „Turn the camera off and then on again (Vypnite a potom znova zapnite fotoaparát)“.
 • • Zlepšila sa spoľahlivosť prenosu fotografií a videosekvencií pomocou aplikácie SnapBridge.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý niekedy viedol k nesprávnemu zobrazeniu údajov o polohe pridaných pomocou aplikácie SnapBridge.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý v ojedinelých prípadoch spôsobil zaznamenanie fotografií v čierno-bielom režime.
 • • Vyriešil sa problém, ktorý viedol k nespoľahlivému spojeniu medzi fotoaparátom a aplikáciou SnapBridge pre iOS verzie 10.2.
Zobrazenie verzia firmvéru fotoaparátu
 1. Zapnite fotoaparát.
 2. Stlačením tlačidla MENU fotoaparátu zobrazte ponuky.
 3. Stlačením multifunkčného voliča doľava zobrazte ikony ponuky, potom zvýraznite Set up (Nastavenie) a stlačte OK.
 4. Zvýraznite Firmware version (Verzia firmvéru) v ponuke Set up (Nastavenie) a stlačením OK zobrazte verziu firmvéru fotoaparátu.
 5. Skontrolujte verziu firmvéru fotoaparátu.
 6. Vypnite fotoaparát.
Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX A900
Podporované fotoaparáty COOLPIX A900
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru F-A900-V14W.exe
Operačný systém
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Vytvorte priečinok na pevnom disku počítača a pomenujte ho podľa želania.
 2. Stiahnite si F-A900-V14W.exe do priečinka vytvoreného v kroku 1.
 3. Spustením F-A900-V14W.exe extrahujte firmvér do podpriečinka v novom priečinku. Výsledná hierarchia súborov a priečinkov je uvedená nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu umiestnený v priečinku „firmware“)
 4. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 5. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 6. V ponuke Set up (Nastavenie) zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 7. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 8. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame, aby ste si zálohovali snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Informácie o kopírovaní snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_MS_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,17 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Popis výrobku
Názov Verzia firmvéru 1.4 COOLPIX A900
Podporované fotoaparáty COOLPIX A900
Podporované verzie firmvéru Verzia 1.0 – 1.3
Názov súboru F-A900-V14M.dmg
Operačný systém
 • macOS High Sierra verzia 10.13
 • macOS Sierra verzia 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Poznámka: Vyžaduje sa čítačka kariet alebo počítač so zabudovaným slotom na pamäťové karty.
Autorské práva Nikon Corporation
Typ archívu Vlastné extrahovanie
Reprodukcia Nie je povolená
Aktualizácia firmvéru fotoaparátu
 1. Stiahnite si F-A900-V14M.dmg.
 2. Dvojnásobným kliknutím na ikonu F-A900-V14M.dmg zobrazte štruktúru disku obsahujúcu priečinok a súbor nižšie:
  • firmware (podpriečinok obsahujúci daný firmvér)
  • firmware.bin (firmvér fotoaparátu, ktorý sa nachádza v priečinku „firmware“)
 3. Pomocou slotu na kartu alebo čítačky kariet skopírujte priečinok „firmware“ na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali vo fotoaparáte.
  Poznámka: Nezabudnite skopírovať priečinok „firmware“ do koreňového (najvyššieho) adresára pamäťovej karty. Fotoaparát nerozpozná nový firmvér, ak sa umiestni do priečinka pod koreňovým adresárom.
 4. Vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
 5. V ponuke Set up (Nastavenie) zvoľte Firmware version (Verzia firmvéru) a podľa pokynov na obrazovke dokončite aktualizáciu firmvéru.
 6. Po dokončení aktualizácie vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu.
 7. Skontrolujte, či sa firmvér aktualizoval na novú verziu.

Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru odporúčame, aby ste si zálohovali snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu. Informácie o kopírovaní snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu nájdete v príručke fotoaparátu.

Poznámka: Podrobnejšie pokyny alebo informácie o vybavení potrebnom na dokončenie aktualizácie nájdete v nasledujúcom súbore pdf po stiahnutí:
CPX_MS_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,14 MB)

Poznámka: Aktualizácie môžu pre vás vykonať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

Aktualizácia firmvéru fotoaparátu COOLPIX v 5 jednoduchých krokoch

Licenčná zmluva koncového používateľa

Táto služba preberania nie je k dispozícii pre vaše zariadenie.

Môžete si poslať e-mail s odkazom na toto stiahnutie a použiť ho na inom zariadení.

PDF súbory si môžete prezerať pomocou bezplatného softvéru Adobe® Reader®.
Stiahnite si Adobe® Reader®.

Centrum sťahovania