Română

COOLPIX S33

Alte produse
Manuale
Descărcaţi manuale pentru produse.
Descărcaţi manuale pentru produse.
Titlu Limbă Dimensiune  
Manual de referinţă (instrucţiuni complete) Română 8.88 MB Descărcare
Manualul utilizatorului Română 3.95 MB Descărcare
Acord pentru descărcarea manualului

Prezenţii Termeni şi Condiţii pentru descărcare („Acord”) constituie un acord juridic între dumneavoastră (în calitate de individ sau entitate unică) şi Nikon Corporation sau companiile sale asociate („Nikon”) care stabileşte termenii şi condiţiile care reglementează descărcarea de către dumneavoastră a manualului de operare pentru produsele noastre („Manual”).  Dând clic pe butonul „Descărcare” de pe această pagină pentru a începe descărcarea Manualului, indicaţi că acceptaţi prezentul Acord şi că vă obligaţi să respectaţi termenii prezentului Acord.  Înainte de a începe descărcarea, vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentul Acord.

Acord

Prezenta licenţă nu reprezintă comercializarea Manualului şi nu deveniţi proprietarul Manualului prin achiziţionarea oricărui produs, descărcarea şi/sau utilizarea acestuia.  Nikon îşi menţine dreptul de proprietate asupra Manualului, a tuturor copiilor acestuia şi a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate şi îşi rezervă toate drepturile care nu v-au fost acordate în mod expres în temeiul prezentului Acord.  Prezentul Acord reprezintă înţelegerea completă şi exclusivă, verbală sau scrisă, între dumneavoastră şi Nikon.

1. MANUAL

Manualele sunt destinate clienţilor care au achiziţionat produsele noastre.  Este posibil să nu putem răspunde solicitărilor persoanelor care nu au achiziţionat produsele noastre.  Vă rugăm să reţineţi că manualul şi orice informaţii de contact din acesta pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Manualul este protejat de legislaţia japoneză privind drepturile de autor şi de legislaţia şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor.  Pe fiecare exemplar trebuie să reproduceţi nota privind drepturile de autor Nikon şi orice alte menţiuni referitoare la proprietatea exclusivă existente în varianta originală.

2. RESTRICŢII

Cu excepţia situaţiilor prezentate altfel în prezentul Acord, nu puteţi realiza şi distribui copii ale Manualului către alte persoane sau să transferaţi electronic Manualul de pe un computer pe altul prin intermediul unei reţele.  NU PUTEŢI MODIFICA SAU ELIMINA NOTIFICĂRILE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR, MĂRCILE COMERCIALE SAU ALTE NOTIFICĂRI DE PROTECŢIE CUPRINSE ÎN MANUAL.  NU PUTEŢI ATRIBUI SAU DISPUNE ÎN ALT FEL, MODIFICA, ADAPTA, TRADUCE, ÎNCHIRIA, VINDE ÎN RATE, ÎMPRUMUTA, REVINDE, DISTRIBUI, FACE DISPONIBIL ÎN REŢEA SAU CREA SAU SOLICITA CREAREA UNOR PRODUSE DERIVATE PE BAZA MANUALULUI SAU A ORICĂREI PĂRŢI A ACESTUIA.

3. GARANŢIE LIMITATĂ ŞI DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, MANUALUL ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢIE, INDIFERENT DE TIPUL ACESTEIA, IAR NIKON, ANGAJAŢII, DISTRIBUITORII, DEALERII ŞI AGENŢII SĂI ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA ÎN MOD SPECIFIC CU PRIVIRE LA ORICE GARANŢIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANŢIE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN SCOP ANUME SAU DE NEÎNCĂLCARE A LEGILOR.  ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, NIKON, ANGAJAŢII, DISTRIBUITORII, DEALERII ŞI AGENŢII SĂI NU GARANTEAZĂ PERFORMANŢA SAU REZULTATELE PE CARE LE-AŢI PUTEA OBŢINE DIN UTILIZAREA ACESTUI MANUAL SAU CĂ ACESTA VA RĂSPUNDE CERINŢELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU CĂ UTILIZAREA ACESTUIA VA FI NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUSURI.  ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, NIKON, ANGAJAŢII, DISTRIBUITORII, DEALERII ŞI AGENŢII SĂI NU VOR FI FĂCUŢI RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE SAU CHELTUIALĂ DE ORICE FEL, INDIRECTĂ, SECUNDARĂ SAU INCIDENTALĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DE PIERDEREA PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU DE ALTFEL, APĂRUTE SAU REZULTATE DIN UTILIZAREA MANUALULUI, INDIFERENT CUM S-AU PRODUS, CHIAR DACĂ NIKON, ANGAJAŢII, DISTRIBUITORII, DEALERII SAU AGENŢII SĂI AU FOST INFORMAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, PIERDERI SAU CHELTUIELI.  ACEASTĂ DECLARAŢIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂŢII REPREZINTĂ O PARTE ESENŢIALĂ A ACORDULUI ŞI UTILIZAREA MANUALULUI NU ESTE PERMISĂ DECÂT CU ACCEPTAREA ACESTEI DECLARAŢII.

4. INFORMAŢII GENERALE

Prezentul Acord este guvernat de şi se interpretează în conformitate cu legislaţia japoneză, fără a ţine cont de principiile conflictelor legislaţiilor.  În cazul apariţiei unui litigiu din sau în legătură cu acest Acord, prin prezenta vă daţi consimţământul cu privire la jurisdicţia personală a Japoniei şi renunţaţi la orice obiecţie cu privire la necompetenţa acestei instanţe.  În plus, sunteţi de acord să notificaţi actele de procedură în orice acţiune care derivă din acest Acord prin poştă sau alte mijloace, rezonabile din punct de vedere comercial, de confirmare a primirii.  Dacă se va constata că o prevedere din prezentul Acord este nevalidă din orice motiv, prevederile rămase nu vor fi invalidate şi vor rămâne în vigoare producându-şi efectul.  Prezentul Acord stabileşte întreaga relaţie şi înţelegere dintre dumneavoastră şi Nikon şi înlocuieşte sau anulează orice alte acorduri în legătură cu obiectul prezentului Acord.  Eşecul oricăreia dintre părţi de a cere îndeplinirea strictă a oricărui termen sau prevederi din prezentul Acord sau de exercitare a oricărei opţiuni, drept sau remediu conţinute de acesta, nu va fi interpretată ca o renunţare de aplicare pe viitor a respectivului termen, prevedere, opţiune, drept sau remediu şi acestea vor rămâne în vigoare producându-şi efectul.  Titlurile secţiunilor prezentului Acord sunt introduse pentru uşurinţa urmăririi Acordului şi nu constituie parte a acestuia şi nici nu modifică înţelesul sau interpretarea prezentului Acord.  Exceptând prevederile contrare exprese din prezentul Acord, prevederile din secţiunile 3 şi 4, împreună cu orice prevederi care, prin menţiunile exprese din acestea, sunt aplicabile perioadei de după încetarea prezentului Acord, îşi vor menţine valabilitatea după încetarea prezentului Acord, din orice motiv.

Manuale pentru produse Nikon/ 15.02.2018   Ver.2.0.0

Firmware

    Descărcaţi firmware pentru produsele digitale Nikon (firmware-ul este software-ul încorporat care controlează aparatele foto şi alte dispozitive). Pentru a vizualiza descrierile, avertismentele şi instrucţiunile de descărcare şi instalare, faceţi clic pe „Vizualizare pagină descărcare”.Reţineţi că, pentru unele actualizări firmware, este posibil să fie necesar un cititor de carduri sau alte echipamente. Instrucţiunile sunt disponibile pe pagina de descărcare.

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare.
Titlu Versiune Lansat  
Firmware COOLPIX S33 Ver.1.1 2016/07/14 Vizualizare pagină descărcare Detalii
Software
Descărcaţi software pentru produsele Nikon. Pentru a vizualiza descrierile, avertismentele şi instrucţiunile de descărcare şi instalare, faceţi clic pe „Vizualizare pagină descărcare”.
Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare.
Titlu Versiune Lansat  
NX Studio Full
Ver. 1.7.0
2024/06/18 Vizualizare pagină descărcare Detalii
NX Studio Full
Ver. 1.6.1
2024/03/13 Vizualizare pagină descărcare Detalii

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.