Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware Z 9

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto Z 9 la versiunea 5.00. Utilizați [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] pentru a verifica versiunea firmware a aparatului foto înainte de a continua. Nu va fi nevoie să descărcați această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Această actualizare include toate modificările făcute în actualizările anterioare.
 • • Pentru actualizarea firmware-ului sunt necesare un cititor de carduri și un computer.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.

Timp necesar pentru finalizarea acestei actualizări

Această actualizare durează aproximativ 6 minute. Când începe actualizarea se va afișa o bară de progres, dar când se actualizează de la o versiune a firmware-ului „C” anterioară versiunii 2.00 este posibil să observați că poate dura aproximativ 2 minute pentru ca bara de progres să fie afișată. Nu opriți aparatul foto înainte de finalizarea actualizării firmware-ului.

Presetări IPTC

Realizarea acestei actualizări de la o versiune 3.10 sau anterioară a firmware-ului „C” va șterge presetările IPTC din aparatul foto. Acesta este o consecință preconizată a îmbunătățirilor aduse presetărilor IPTC. Utilizatorii care doresc să continue utilizarea presetărilor existente vor trebui să le copieze pe un card de memorie folosind [IPTC] > [Încărcare/salvare] > [Fanta 1]/[Fanta 2] > [Copiere pe card] din [MENIU SETARE] înainte de efectuarea actualizării. Presetările salvate pot fi încărcate de pe cardul de memorie utilizând [IPTC] > [Încărcare/salvare] > [Fanta 1]/[Fanta 2] > [Copiere în aparatul foto] după finalizarea actualizării.
Rețineți că presetările IPTC nu pot fi încărcate dacă setările meniului au fost salvate pe un card de memorie utilizând [Salvare/încărcare setări de meniu] > [Salvare setări de meniu] într-un aparat foto cu versiunea 3.10 sau anterioară a firmware-ului „C” și încărcate în aparatul foto folosind [Salvare/încărcare setări de meniu] > [Încărcare setări de meniu] după realizarea acestei actualizări. Asigurați-vă că copiați și încărcați presetările IPTC în mod individual, prin metoda descrisă mai sus.
Dacă această actualizare se realizează la un aparat foto cu versiunea 4.00 sau mai recentă a firmware-ului „C”, presetările IPTC existente pot fi utilizate după actualizare fără a lua măsurile de mai sus.

Actualizare firmware modul GNSS

După actualizarea firmware-ului „C” pentru Z 9 (realizată la prima actualizare), la a doua actualizare se va actualiza firmware-ul modulului GNSS. Pentru a realiza a doua actualizare, urmați pașii 3, 4 și 5 din secțiunea „Actualizarea firmware-ului aparatului foto”.

Notă: A doua actualizare nu este necesară dacă firmware-ul „G” al modulului GNSS este deja la versiunea 0.17, întrucât îmbunătățirea s-a aplicat deja la această versiune.

Modificările din versiunea firmware „C” 5.00 faţă de versiunea 4.10

Notă: Utilizatorii următoarelor programe software vor trebui să le actualizeze cele mai recente versiuni.

 • • Camera Control Pro 2 versiunea 2.37.0 sau ulterioară, NX Studio versiunea 1.6.1 sau ulterioară și SnapBridge versiunea 2.11.0 sau ulterioară.

Notă: Modificările enumerate mai jos la „Fotografiere statică”, „Înregistrare video”, „Redare”, „Comenzi”, „Afișaje” și „Rețea” sunt detaliate în Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware.

Notă: Datorită adăugării unor noi elemente din meniu, unele elemente ale meniului Setări personalizate au fost renumerotate.

■ Fotografiere statică

 • • Au fost adăugate și modificate următoarele funcții la [Captare automată] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
  • - Acum, data și ora de începere a capturii automate pot fi acum configurate în avans
  • - A fost adăugată [DX (24×16)] la opțiunile zonă imagine
  • - A fost adăugată [Avioane] la opțiunile tipului de detectare a subiectului
  • - Acum, captarea automată este disponibilă cu setările de focalizare manuală ale aparatului foto
  • - Aspectul și unele denumiri ale elementelor din afișajul setărilor au fost modificate
  • - Intervalul de detectare disponibil pentru [Avansate: distanță] a fost extins
 • • A fost adăugată o opțiune [C15] de captare cadre cu viteză ridicată + pentru modul de declanșare.
 • • A fost adăugat un mod de setare a frecvenței la [Reduc. efect clipire înaltă frecv.] din [MENIU FOTOGRAFIERE] care permite configurarea presetărilor frecvenței.
 • • A fost adăugat [Portret cu tonuri bogate] la [Setare Picture Control].
 • • A fost adăugat elementul [Echilibru impresie portret] la [MENIU FOTOGRAFIERE].
 • • A fost adăugat efectul [Atenuare piele] la [MENIU FOTOGRAFIERE].
 • • A fost adăugat [Mod ISO NR ridicat] la [MENIU FOTOGRAFIERE] care permite selectarea unui mod de procesare cu reducerea zgomotului.
 • • Sunt disponibile opțiuni noi pentru calitatea imaginii pentru fotografierea cu captură de cadre cu viteză ridicată + cu [Setări calitate imagine] > [Calitate imagine (HSFC)] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
 • • Zoom-ul afișajului vizualizării în timp real este acum până la 400%.
 • • Lampa LED cu lumină continuă a Profoto A10 poate fi folosită acum ca dispozitiv de iluminare pentru asistență AF.
  Notă: pentru Profoto A10 este necesară actualizarea firmware-ului. Pentru detalii, consultați site-ul web profesional al Profoto.

■ Înregistrare video

 • • Au fost adăugate și modificate următoarele funcții la [Captare automată] din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
  • - Acum, data și ora de începere a capturii automate pot fi acum configurate în avans
  • - A fost adăugată [DX] la opțiunile zonă imagine
  • - A fost adăugată [Avioane] la opțiunile tipului de detectare a subiectului
  • - Acum, captarea automată este disponibilă cu setările de focalizare manuală ale aparatului foto
  • - Aspectul și unele denumiri ale elementelor din afișajul setărilor au fost modificate
  • - Intervalul de detectare disponibil pentru [Avansate: distanță] a fost extins
 • • A fost adăugat elementul [Portret cu tonuri bogate] la opțiunile Picture Control.
 • • A fost adăugat elementul [Echilibru impresie portret] la [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
 • • A fost adăugat efectul [Atenuare piele] la [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
 • • Au fost adăugate și modificate următoarele funcții la [Zoom digital de înaltă rezoluţie] din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
  • - A fost modificată culoarea marcajelor zonei AF focalizate care apar pe afișajul de fotografiere când este activată funcția Zoom digital de înaltă rezoluție.
  • - Operațiile funcției Zoom digital de înaltă rezoluție pot fi efectuate acum folosind selectorul secundar.
 • • Zoom-ul afișajului vizualizării în timp real este acum până la 400%.
 • • A fost adăugată o funcție de includere a numelor de fișiere utilizate în aparatul foto în timpul înregistrării videoclipurilor pe un dispozitiv de înregistrare extern care acceptă transmiterea prin HDMI a numelor de fișiere. Următoarele dispozitive de înregistrare externe Atomos acceptă această funcție (începând cu martie 2024).
  • - Ninja V *
  • - Ninja V+ *
  • - Ninja (modelele 2023)
  • - Ninja Ultra
  • - Shogun (modelele 2023)
  • - Shogun Ultra
  • - Shogun Connect *

  * Unele dispozitive de înregistrare pot necesita un upgrade al SO ATOMOS sau activarea cu plată a dispozitivului de înregistrare. Pentru detalii, contactați ATOMOS.

■ Redare

 • • A fost adăugată opțiunea [Viteză redare înregistr. video] în meniul „i” redare video.
 • • A fost adăugat elementul [Personalizare opțiuni retușare] la [Retușare] din meniul „i” redare.
 • • A fost adăugată opțiunea [Rotire automată a imaginii] în meniul redare.
 • • A fost adăugată [Opțiuni redare automată serie] la [Redare serie] în meniul redare.
 • • Derularea printre fotografii menține acum orientarea curentă chiar dacă aparatul foto este rotit.
 • • Viteza de redare a înregistrării video este afișată acum pe afișajul de redare în timp ce se vizualizează un clip video în cadru întreg.
 • • A fost adăugată opțiunea [4608×3072; 14,2 M] la [Retușare] > [Redimensionare] din meniul „i” redare când sunt afișate imagini RAW.

■ Comenzi

 • • Au fost adăugate comenzi personalizate și roluri care pot fi atribuite prin intermediul următoarelor elemente din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
  • - f1 și g1[Personalizare meniu <i>]
  • - f2[Comenzi person. (fotografiere)] și g2[Comenzi personalizate]
  • - f3[Comenzi personalizate (redare)]

     Alegeți [Preferare punct focal. (priorit. față)] pentru f3 [Comenzi personalizate (redare)] > [Selector de comandă principal] sau [Selector secundar de comandă] > [Poziție zoom avansare cadre].
  Setările pentru f3 [Comenzi personalizate (redare)] > [Selector de comandă principal] sau [Selector secundar de comandă] > [Avansare cadre] pot fi aplicate acum când se derulează printre fotografii în timpul zoom redare.
  Selectarea modului monitor poate fi acum asociată cu butoanele Protejare/Fn4 și Audio.

 • • Acum, modurile de fotografiere pot fi selectate individual în modurile fotografie și video.
  Notă: modurile de fotografiere din toate arhivele de fotografiere de la „A” la „D” sunt setate la P imediat după ce firmware-ul este actualizat.
 • • A fost adăugat elementul [Lățime chenar punct focalizare] la a11 [Afișare punct focalizare] din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
 • • A fost adăugat un element [Diafragmă maximă Lv în MF] la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] în poziția a14.
 • • Au fost adăugate elementele [Apăs. la jumăt. pt. anul. zoom (MF)] la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] în pozițiile d19 și g17.
 • • Balansul de alb și compensarea expunerii pot fi reglate acum în timp ce setările funcțiilor de fotografiere sunt reapelate prin apăsarea (menținerea) butonului.
 • • Au fost efectuate modificări în modul în care se execută o formatare completă cu opțiunea [Formatare card memorie] din [MENIU SETARE].

■ Afișaje

 • • A fost modificată poziția în care este afișată avertizarea de temperatură ridicată a cardului de memorie în modul video.

■ Rețea

 • • Acum apare o avertizare când conexiunea la un accesoriu ATOMOS AirGlu BT este instabilă sau întreruptă.
 • • A fost adăugată opțiunea [Conexiune Wi-Fi (STA mode)] care vă permite să conectați aparatul foto la dispozitivul inteligent prin intermediul unui punct de acces LAN fără fir.
 • • Numerele porturilor pot fi specificate acum utilizând [Conectare la serverul FTP] din [MENIU REȚEA].
 • • A fost adăugată opțiunea [Încărcare în format HEIF] la [Conectare la serverul FTP] > [Opțiuni] din [MENIU REȚEA].
  Notă: imaginile HEIF convertite nu sunt stocate pe cardul de memorie.
 • • Acum, accesoriile ATOMOS AirGlu BT și gripurile telecomandă MC-N10 pot fi utilizate împreună.
 • • Adresa IP obținută automat va fi menținută după dezactivarea adresării IP automate.
 • • Adresele serverelor gateway/DNS obținute automat sunt afișate acum pe afișajul de editare TCP/IP.
 • • Acum, numele fișierelor imagine și audio se potrivesc dacă numele fișierului imagine este redenumit în timpul transferului.
 • • Au fost modificate valorile implicite pentru următoarele setări afișate la conectarea fără fir:
  • - Cheile de criptare
  • - Parolele afișate după restabilirea setărilor implicite ale aparatului foto

■ Alte modificări

 • • Când [Mod zonă AF] este setat la [Urmărire 3D], subiectul uman este mare în raport cu cadrul și sunt detectați mai mulți ochi lângă punctul de focalizare cu urmărire, aparatul foto va acorda prioritate focalizării pe ochiul mai apropiat de punct.
 • • Timpul în care afișajul de fotografiere se întunecă după ce declanșatorul este eliberat când este selectat [ON] pentru [Reducere efect clipire fotografii] din [MENIU FOTOGRAFIERE] s-a scurtat.
 • • Histograma RGB este acum mai ușor de vizualizat când este selectat [Mod 1] sau [Mod 2] pentru d12 [Culori de afișare calde] din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
 • • Acum, [MENIU SETARE] > [Versiune firmware] arată firmware-ul „G” pentru modulul GNSS.
 • • Actualizarea firmware pentru modulul GNSS este disponibilă acum.
  Notă: A doua actualizare nu este necesară dacă firmware-ul „G” al modulului GNSS este deja la versiunea 0.17, versiune în care îmbunătățirea s-a aplicat deja.
  Notă: pentru procedurile de actualizare, consultați „Actualizare firmware modul GNSS”.
 • • Firmware-ul pentru modulul GNSS a fost actualizat.
  • - A fost îmbunătățită performanța de achiziție când se utilizează în anumite zone în care se poate obține semnal de la sistemul de sateliți Quasi-Zenith „QZSS”.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Valorile reglării fine setate în [Opțiuni de reglare fină AF] din meniul setare nu se aplicau în timp ce subiectul era detectat cu [AF zonă largă (Mică)], [AF zonă largă (Mare)], [AF zonă largă (C1)] sau [AF zonă largă (C2)] selectată pentru [Mod zonă AF].
  • - Comutarea la afișajul de redare și încercarea de a opera selectorul secundar nu avea rezultatul așteptat în timp ce indicatorul luminos acces card memorie era aprins după fotografierea în serie când era activată [Redare serie] > [Sel. secundar afiș. prima imagine] din [MENIU REDARE].
  • - Uneori, nu se putea obține expunerea optimă în modul serie sau în timpul fotografierii cu comutarea focalizării.
  • - Uneori, declanșarea obturatorului se dezactiva când era selectat „Bulb” pentru timpul de expunere.
  • - Uneori, subiectele nu puteau fi detectate în poziția corectă atunci când se fotografiau avioane în mod repetat.

Ultima actualizare 29 martie 2024.

Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 4.10 faţă de versiunea 4.01
 • • Au fost adăugate opțiunile [Păsări] și [Avioane] la [Opțiuni AF detectare subiect] în meniurile fotografiere și înregistrare video.
Modificările din versiunea firmware „C” 4.01 faţă de versiunea 4.00
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazuri rare, aparatul foto nu mai răspundea sau nu reușea să înregistreze corect un videoclip dacă se încerca realizarea înregistrării video după ce temporizatorul standby expira și apoi era reactivat cu opțiunea [Dim. cadru/cadenţă cadre] setată la 1920x1080 în MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO.
  • - Rolurile [Alegere zonă imagine] și [Comutare FX/DX] atribuite comenzilor aparatului foto se dezactivau când era selectată o opțiune video cu redare încetinită.
  • - Uneori, prima fotografie din fotografierea în serie nu reușea să obțină balansul de alb adecvat când era selectat [Automat] sau [Lumină naturală automată] pentru balansul de alb.
  • - Dacă se continua fotografierea în timp ce era selectat [ON] pentru [MENIU FOTOGRAFIERE] > [Reducere efect clipire fotografii], afișajul vizualizare în timp real era parțial distorsionat.
Modificările din versiunea firmware „C” 4.00 faţă de versiunea 3.10

Notă: Utilizatorii următoarelor programe software vor trebui să le actualizeze cele mai recente versiuni.

 • • Camera Control Pro 2 versiunea 2.36.0 sau ulterioară, IPTC Preset Manager versiunea 1.3.0 sau ulterioară, NX Studio versiunea 1.4.0 sau ulterioară, NX MobileAir versiunea 1.2 sau ulterioară (ediția Android), NX Field versiunea 1.4 sau ulterioară

Notă: Modificările enumerate mai jos la „Fotografiere statică”, „Înregistrare video”, „Redare”, „Comenzi”, „Afișaje” și „Rețea (și NX Field)” sunt detaliate în Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware.

■ Fotografiere statică

 • • A fost adăugată opțiunea [Captare automată] la meniul fotografiere. Utilizatorii pot selecta criteriile de captare din [Mișcare] (direcția în care se deplasează subiectul), [Distanță] (cât de departe este subiectul față de aparatul foto) și [Detectare subiect] (dacă este detectat sau nu un subiect de un anumit tip), iar aparatul foto va face fotografii automat, în timp ce detectează subiectele care îndeplinesc criteriile selectate. Rețineți că [Distanță] este disponibilă cu obiectivele NIKKOR Z și este posibil să nu funcționeze conform așteptărilor atunci când se utilizează cu alte obiective.
 • • Perioada de timp în care aparatul foto va continua să înregistreze cadrele în memoria tampon înainte de a anula fotografierea în timpul fazei de Captură pre-declanșare a capturii de cadre de mare viteză a fost mărită de la 30 la 300 de secunde.
 • • A fost adăugat [Mare] la opţiunile de dimensiune disponibile pentru [Rolul cardului din Fanta 2] > [Fanta 1 JPEG - Fanta 2 JPEG] în meniul fotografiere.
 • • Au fost adăugate noi incremente de bracketing pentru utilizare în timpul bracketing-ului automat cu [Bracketing AE și bliț], [Bracketing AE] sau [Bracketing bliț] selectată pentru [Setare bracketing automat]. Această modificare se aplică și pentru [Fotograf. cu temporiz. interval] > [Opțiuni] > [Bracketing AE] > [Increment].

■ Înregistrare video

 • • A fost adăugată opțiunea [Captare automată] la meniul înregistrare video. Utilizatorii pot selecta criteriile de captare din [Mișcare] (direcția în care se deplasează subiectul), [Distanță] (cât de departe este subiectul față de aparatul foto) și [Detectare subiect] (dacă este detectat sau nu un subiect de un anumit tip), iar aparatul foto va înregistra video automat, în timp ce detectează subiectele care îndeplinesc criteriile selectate. Rețineți că [Distanță] este disponibilă cu obiectivele NIKKOR Z și este posibil să nu funcționeze conform așteptărilor atunci când se utilizează cu alte obiective.
 • • Au fost adăugate opțiuni de sensibilitate ISO scăzută la [Setări sensibilitate ISO] > [Sensibilitate ISO (mod M)] pentru utilizare în timpul înregistrării video N-Log.
 • • A fost modificată gama de viteze disponibilă pentru Zoom digital cu rezoluție înaltă.
 • • A fost adăugată înregistrarea video cu încetinitorul.

■ Redare

 • • Au fost aduse modificări elementelor [Select. pt. încărcare în computer] și [Selectare pentru încărcare (FTP)] din meniul „i” redare și au fost adăugate elementele [Select. pt. încărcare prioritară în computer] și [Selectare pentru încărcare prioritară (FTP)].

■ Comenzi

 • • A fost adăugat suport pentru funcția zoom electric de pe obiectivele cu zoom electric.
 • • A fost adăugat un element [Mod întârziere expunere] la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] în poziția d6.
 • • Au fost adăugate comenzi personalizate și roluri care pot fi atribuite prin intermediul următoarelor elemente din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]. Au fost adăugate și noi opțiuni pentru resetare.
  • - f2[Comenzi person. (fotografiere)]
  • - f3[Comenzi personalizate (redare)]
  • - g2[Comenzi personalizate]
  •    Printre rolurile care pot fi atribuite acum prin intermediul setărilor personalizate f2 [Comenzi person. (fotografiere)] și g2 [Comenzi personalizate] se numără [Comutare ochi], care poate fi utilizat pentru a comuta focalizarea între ochiul stâng și ochiul drept al subiectului.
  •    Poate fi utilizat un rol nou [Poziție zoom avansare cadre] > [Preferare punct focalizare] pentru setarea personalizată f3 [Comenzi personalizate (redare)] în timpul zoom redare pentru a centra afișajul pe punctul de focalizare activ pentru fiecare fotografie atunci când se derulează printre imagini utilizând un selector de comandă.
   Alegeți [Preferare punct focalizare] pentru f3 [Comenzi personalizate (redare)] > [Selector de comandă principal] sau [Selector secundar de comandă] > [Poziție zoom avansare cadre].
 • • Au fost făcute actualizări la [Date obiectiv non-CPU] din [MENIU SETARE].
 • • A fost crescută limita de caractere pentru intrările „Category” în presetările IPTC.
 • • A fost restructurat elementul [Sunete aparat foto] din [MENIU SETARE] cu adăugarea de noi opțiuni, inclusiv sunete noi și reglarea nivelului volumului pentru obturatorul electronic.

■ Afișaje

 • • Au fost adăugate informații despre distanța de focalizare la indicatorul distanței de focalizare afișat în timpul focalizării manuale.
 • • Opțiunea selectată pentru [Dimensiune afișaj vizor] (numită anterior [Dim. afiş. vizor (viz. t. real foto)]) din [MENIU SETARE] se aplică acum și în modurile video și redare.

■ Rețea (și NX Field)

 • • Au fost făcute modificări și completări la elementul [Conectare la serverul FTP] din [MENIU REȚEA].
 • • A fost modificată procedura utilizată la configurarea aparatului foto pentru declanșarea sincronizată, mărind la douăzeci numărul de grupuri care pot fi create, în timp ce numărul de aparate foto din fiecare grup care poate fi controlat de pe aparatul foto principal a fost crescut la șaisprezece.
 • • A fost adăugat [Suprascriere infor. drept de autor] la [Conectare la alte aparate foto] din [MENIU REȚEA].

■ Modificări legate de aplicație

Cu NX MobileAir:
 • • afișajul vizualizării în timp real al aparatului foto pentru modul fotografie prezintă acum starea NX MobileAir și
 • • setările aparatului foto salvate pe un card de memorie utilizând [Salvare/încărcare setări de meniu] pot fi acum descărcate pe dispozitivul inteligent sau copiate de pe dispozitivul inteligent pe cardul de memorie al aparatului foto utilizând NX MobileAir.

■ Alte modificări

 • • A fost îmbunătățită acuratețea opțiunii [Urmărire 3D] pentru subiectele mici, care se deplasează rapid când se alege [Automată], [Persoane], [Animale], sau [Vehicule] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] și nu este detectat niciun subiect de tipul selectat.
 • • A fost îmbunătățită precizia focalizării pentru subiecte întunecate, cu contrast scăzut.
 • • A fost îmbunătățită blocarea focalizării cu detectarea efectului de clipire în modul de declanșare continuu cu viteză redusă.
 • • Au fost aduse alte îmbunătățiri operației de focalizare automată și fiabilității acesteia.
 • • A fost îmbunătățită performanța balansului de alb automat în timpul fotografierii portret.
 • • A fost rezolvată o problemă care, uneori, făcea ca vizorul să se întunece în timpul redării când se selecta [Automată] pentru [Luminozitate vizor].
 • • Acum este mai ușor să obțineți expunerea corectă de la prima fotografie în timpul fotografierii cu temporizator de interval la setări cu contrast ridicat sau la setări suficient de întunecate pentru vizualizarea la lumina stelelor.
 • • Afișajul histogramei nu mai este disponibil atunci când este activată vizualizarea la lumina stelelor.
 • • A fost modificată avertizarea privind capacitate video scăzută, astfel încât acesta este afișat acum pe un fundal roșu când rămâne mai puțin de un minut. Avertizarea este afișată acum și când înregistrarea nu este în curs.
 • • Acum, utilizatorii au un control mai precis când derulează printre videoclipuri în timpul redării utilizând bara de progres.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Uneori, aparatul foto nu mai răspundea dacă temporizatorul standby era reactivat după ce expirase cu [Prioritate vizor (1)] sau cu [Prioritate vizor (2)] selectat pentru [Limitare selecție mod monitor] și captura de cadre de mare viteză selectată pentru [Mod declanșare].
  • - Aparatul foto nu mai răspundea dacă se făceau modificări la parametrii Picture Control în timpul procesării NEF (RAW).
  • - În cazuri rare, vizorul nu reușea să afișeze corect punctul de focalizare în timpul fotografierii în serie.
  • - [Dimensiune imagine] nu putea fi ajustată ținând apăsat butonul QUAL și rotind selectorul secundar de comandă dacă era atașat un obiectiv format DX cu [ON] selectat pentru [Setări dimensiune imagine] > [Activare dimensiuni imagine DX].
  • - Uneori, unitățile bliț SB-800 nu mai răspundeau după ce se făceau fotografii cu blițul dezactivat.
  • - Uneori, [Control vignetare] nu reușea să controleze corect vignetarea atunci când era selectată o opțiune diferită de [Dezactivat].
  • - Utilizatorii nu mai puteau selecta zona imagine FX după alegerea zonei imagine DX în Camera Control Pro 2 având selectată o opțiune 100p sau 120p pentru cadența cadrelor video.
  • - Focalizarea putea fi încă reglată cu ajutorul inelului de focalizare atunci când era selectat [Disable] pentru [Inel focal. manuală în mod AF] în [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] dacă era aleasă o opțiune diferită de [Neliniar] pentru [Interval rotație inel focalizare] din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
  • - Acumulatorul se consuma mai rapid în timp ce aparatul foto era oprit era selectat [ON] pentru [Conectare la dispozitiv inteligent] > [Conexiune Wi-Fi] din [MENIU REȚEA] chiar dacă fusese selectat [OFF] atât pentru [Conexiune Bluetooth], cât și pentru [Încărcare când este oprit].
  • - Meniurile și textul de ajutor în germană și coreeană conțineau greșeli de tipar.
Modificările din versiunea firmware „C” 3.10 faţă de versiunea 3.01
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • A fost îmbunătățită acuratețea focalizării pentru subiectele cu contrast scăzut în timpul fotografierii în serie cu [AF zonă largă (Mică)], [AF zonă largă (Mare)], [AF zonă largă (C1)], [AF zonă largă (C2)], [Urmărire 3D] sau [Zonă AF automată] selectată pentru [Mod zonă AF].
 • • A fost îmbunătățită viteza de avansare a cadrelor în timpul fotografierii în serie cu unități bliț opționale.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazuri rare, elementul [Retușare] > [Decupare] din meniul redare „i” determina realizarea unor copii distorsionate sau nu permitea selectarea tăierii dorite.
  • - Copiile create prin combinarea unui număr mare de fotografii utilizând elementul [Retușare] > [Mai luminos] din meniul redare „i”, prezentau uneori o nuanță de culoare verde.
  • - În anumite cazuri, evaluarea imaginilor în timpul zoom-ului redare deforma temporar afișajul.
  • - În cazuri foarte rare, aparatul foto nu mai răspundea.
Modificările din versiunea firmware „C” 3.01 faţă de versiunea 3.00
 • • Gripul telecomandă fără fir MC-N10 poate fi folosit acum pentru declanșarea sincronizată pe aparatele foto conectate printr-un terminal cu zece pini pentru telecomandă.
 • • A fost îmbunătățită urmărirea focalizării în modul AF-C când este selectată opțiunea [AF zonă largă (Mică)], [AF zonă largă (Mare)], [AF zonă largă (C1)] sau [AF zonă largă (C2)] pentru [Mod zonă AF].
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Dacă era aleasă o opțiune diferită de [Detectare subiect dezactivată] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] cu [AF zonă largă (Mică)], [AF zonă largă (Mare)], [AF zonă largă (C1)] sau [AF zonă largă (C2)] selectată pentru [Mod zonă AF], uneori focalizarea automată eșua când subiectele erau detectate dincolo de punctul de focalizare.
  • - Dacă [Mod zonă AF], [Mod zonă AF + AF-ON], [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era asociată unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] cu [Urmărire 3D] selectată pentru [Mod zonă AF] în setările salvate, aparatul foto nu reușea uneori să focalizeze sau să urmărească subiectul dorit când focalizarea automată era inițiată prin apăsarea comenzii alese în modul de focalizare AF-C.
  • - Când [Mod zonă AF], [Mod zonă AF + AF-ON], [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era asociat unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)], aparatul foto se bloca, în cazuri rare, când comanda aleasă era apăsată imediat înainte sau după fotografiere în timp ce [AF localizată] sau [Punct unic AF] era selectată pentru [Mod zonă AF].
  • - Uneori apăreau erori FTP în timpul conectării la servere FTP.
  • - Încărcarea pe anumite servere FTP continua la nesfârșit fără ca vreo fotografie să fie încărcată.
  • - Odată adăugată la [MENIUL MEU] sau [SETĂRI RECENTE], setarea personalizată d14 [Indicator sincronizare declanșare] nu mai putea fi selectată în niciun meniu și nici eliminată din [MENIUL MEU] folosind [Eliminare elemente].
Modificările din versiunea firmware „C” 3.00 faţă de versiunea 2.11

Notă: Modificările enumerate mai jos la „Fotografiere statică”, „Înregistrare video”, „Afișaje”, „Redare”, „Comenzi” și „Rețea” sunt detaliate în Supplementary Firmware Update Manual (Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware).

■ Fotografiere statică

 • • Elementul [Dimensiune imagine] din meniul fotografiere este acum [Setări dimensiune imagine] și oferă opțiuni noi care se aplică doar fotografiilor realizate cu utilizarea zonei imagine DX.
 • • A fost adăugat [C60] la cadențele cadrelor disponibile pentru captura de cadre de mare viteză. Setarea personalizată d4 din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] este acum [Opțiuni Captură pre-declanșare].
 • • A fost adăugat elementul [Reduc. efect clipire înaltă frecv.] la [MENIU FOTOGRAFIERE].
 • • A fost adăugată opțiunea [Resetare auto. poziție focalizare] la [Fotograf. cu comutare focalizare] din [MENIU FOTOGRAFIERE].

■ Înregistrare video

 • • A fost adăugat elementul [Reduc. efect clipire înaltă frecv.] la [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
 • • A fost adăugat elementul [Zoom digital de înaltă rezoluție] la [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].
 • • A fost adăugată opțiunea [Resetare cu telecomanda] la [Cod temporal] din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO].

■ Afișaje

 • • Modul monitor [Prioritate vizor] a fost înlocuit cu modurile [Prioritate vizor (1)] și [Prioritate vizor (2)].
 • • A fost extinsă gama de opțiuni de luminozitate a monitorului pentru a include atât setări mai luminoase, cât și setări mai întunecate.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]:
  • - A fost adăugată o opțiune [Culoare punct focal. urmărire 3D] pentru setarea personalizată a11 [Afișare punct focalizare].
  • - Au fost adăugate opțiunile [Permanent] și [Numai când blițul nu este utilizat] pentru setarea personalizată d9 [Mod vizualizare (viz. timp real foto)] > [Afișare efecte setări].

■ Redare

 • • Elementul [Rotire pe înalt] din meniul redare este acum [Rotire automată imagini]. Dacă este selectat [ON], redarea se va afișa pe monitor și vizorul se va roti automat pentru a se potrivi cu orientarea aparatului foto.
 • • Afișajul de redare prezintă acum temperatura culorii pentru fotografiile realizate cu [Presetare manuală] selectat pentru [Balans de alb].
 • • Acum sunt disponibile opțiuni pentru manipularea ca grup a fiecărei serii de fotografii făcute în modurile de declanșare continuă.
 • • A fost adăugată [Informații fișier] la opțiunile disponibile în [Opțiuni de afișare a redării] din [MENIU REDARE].

■ Comenzi

 • • A fost adăugată o opțiune de formatare completă la [Formatare card memorie] din [MENIU SETARE] pentru utilizarea cu carduri de memorie CFexpress compatibile.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]:
  • - A fost adăugată o opțiune [Întârz. restabilire auto. Type A] pentru setarea personalizată d14 [Indicator sincronizare declanșare].
  • - A fost adăugat [Zonă central-evaluativă] la elementele disponibile pentru personalizarea afișajelor de fotografiere utilizând setarea personalizată d18 [Afișaj person. fotogr. prin monitor] și d19 [Afișaj person. fotogr. prin vizor].
  • - Setările personalizate f2 [Comenzi person. (fotografiere)], f3 [Comenzi personalizate (redare)] și g2 [Comenzi personalizate] oferă acum acces la o selecție extinsă de roluri și comenzi personalizate.

■ Rețea

 • • Acum, starea conexiunii este indicată în afișajul de fotografiere atunci când aparatul foto este conectat la un server FTP.
 • • Acum, aparatul foto acceptă FTPS.
 • • A fost adăugat un element [Opțiuni ATOMOS AirGlu BT] la [MENIU REȚEA].

■ Alte modificări

 • • A fost îmbunătățită precizia focalizării automate.
 • • Au fost îmbunătățite performanțele focalizării automate la lumină redusă, reducându-se nivelul minim al iluminării necesare cu 0,5 EV.
 • • A fost redusă sensibilitatea [Urmărire 3D] la obiectele care trec printre subiect și aparatul foto.
 • • A fost îmbunătățită performanța focalizării când este selectată opțiunea [Animale] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] în timpul [Urmărire 3D].
 • • A fost redusă tendința aparatului foto de a focaliza pe fundal în timpul detectării subiectului când este selectată opțiunea [AF zonă largă (Mică/Mare/C1/C2)], [Urmărire 3D] sau [Zonă AF automată].
 • • Reliefarea focalizării, telemetrul electronic și indicatorul distanței de focalizare sunt acum disponibile atunci când focalizarea se reglează folosind inelul de focalizare al obiectivului, nu numai în modul focalizare manuală, ci și în alte moduri de focalizare. În plus, au fost făcute reglări la perioada de timp în care indicatorul distanței de focalizare este afișat.
 • • Timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO vor fi acum afișate dacă expunerea este reglată în timp ce afișajul vizualizării în timp real este mărit.
 • • A fost îmbunătățit răspunsul focalizării manuale în modul video și atunci când este selectat modul fără sunet în timpul fotografierii statice.
 • • Afișajul de fotografiere arată acum starea conexiunii la declanșarea sincronizată. Au fost aduse îmbunătățiri și la afișarea listei de aparate foto la distanță accesată prin [Conectare la alte aparate foto] > [Listă aparate foto la distanță] din [MENIU REȚEA].
 • • [Português (PT)] a fost adăugată la limbile disponibile prin elementul [Limbă (Language)] din [MENIU SETARE] pentru aparatele foto Z 9 comercializate în Canada și în Statele Unite ale Americii.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Dacă (a) era selectat AF-S pentru modul de focalizare, (b) era selectat un mod zonă AF care accepta detectarea subiectului cu o comandă căreia îi fusese asociată opțiunea [Mod zonă AF + AF-ON] utilizând setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] și (c) era selectată o opțiune diferită de [Detectare subiect dezactivată] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] din [MENIU FOTOGRAFIERE], uneori apăsarea comenzii personalizate nu reușea să activeze detectarea subiectului.
  • - Dacă (a) era selectată urmărirea 3D pentru modul zonă AF, (b) era selectată o opțiune diferită de [Detectare subiect dezactivată] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] din [MENIU FOTOGRAFIERE] și (c) setările de fotografiere, reapelate cu o comandă căreia îi fusese asociată opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] utilizând setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)], aveau [Urmărire 3D] selectată pentru [Mod zonă AF] și [Detectare subiect dezactivată] selectată pentru [Opțiuni AF detectare subiect], atunci detectarea subiectului rămânea activă în timpul AF-ON după ce comanda personalizată era apăsată.
  • - Dacă (a) era selectată AF-C pentru modul focalizare, (b) era selectată o opțiune diferită de [Urmărire 3D] pentru modul zonă AF, (c) era selectată o opțiune diferită de [Detectare subiect dezactivată] pentru [Opțiuni AF detectare subiect] din [MENIU FOTOGRAFIERE] și (d) setările de fotografiere, reapelate cu o comandă căreia îi fusese asociată opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] utilizând setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)], aveau [Urmărire 3D] selectată pentru [Mod zonă AF], atunci detectarea subiectului nu se realiza când ar fi trebuit, atunci când AF-ON era activat cu comanda personalizată.
  • - Timpii de expunere de la 1/320 s la 1/640 s produceau expuneri neuniforme în cadru în fotografiile realizate cu unitățile bliț SB‑800 folosind sincronizarea rapidă FP automată.
  • - Alegerea unei arhive de setări personalizate din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] după selectarea unei setări diferită de cea implicită pentru [Bracketing automat] > [Increment] din [MENIU FOTOGRAFIERE] determina ca valoarea pentru [Bracketing automat] > [Increment] din [MENIU FOTOGRAFIERE] să revină la 1.
  • - În cazuri rare, informațiile de fotografiere dispăreau din vizor.
  • - Încercarea de a înregistra videoclipuri 8K cu un obiectiv NIKKOR Z 14-30mm f/4S atașat și o opțiune diferită de [Dezactivat] selectată pentru [Reducere vibrație] din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO] făcea ca uneori aparatul foto să nu mai răspundă.
  • - Urmărirea subiectelor mici sau cu contrast scăzut pe un fundal cu o culoare uniformă, cum ar fi cerul albastru, determina uneori deplasarea zonei de focalizare în partea de sus a afișajului.
  • - Selectarea [C30] sau [C120] pentru modul de declanșare atunci când era aleasă o opțiune diferită de [Dezactivat] pentru [D-Lighting activ] din [MENIU FOTOGRAFIERE] determina modificarea luminozității monitorului sau a vizorului.
  • - În cazuri rare, aparatul foto nu reușea să înregistreze corect videoclipuri 8K.
  • - În modul video, aparatul foto nu reușea să mărească diafragma (să micșoreze numărul f/) după ce atingea limita superioară a sensibilității ISO în modurile P și S în cazul în care valoarea selectată pentru [Setări sensibilitate ISO] > [Sensibilitate maximă] din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO] era sub [12800].
 • • A fost adăugat suport pentru gripul telecomandă fără fir MC-N10.
Modificările din versiunea firmware „C” 2.11 faţă de versiunea 2.10
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri foarte rare, făcea ca aparatul foto să nu mai răspundă.
Modificările din versiunea firmware „C” 2.10 faţă de versiunea 2.00
 • • Opțiunea [Reduc. efect clipire înaltă frecv.] a fost adăugată la rolurile care pot fi atribuite comenzilor aparatului foto folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)]. Pentru mai multe informații, consultați Supplementary Firmware Update Manual (Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware).
 • • Focalizarea automată este acum mai eficientă în urmărirea subiectelor de mici dimensiuni.
 • • Focalizarea automată produce acum rezultate mai precise cu subiectele portret umane detectate cu ajutorul AF detectare ochi/fețe cu opțiunea [AF continuu] selectată pentru [Mod focalizare].
 • • A fost rezolvată o problemă care determina aparatul foto să focalizeze pe fundal atunci când era selectată opțiunea [Punct unic AF], [Zonă dinamică AF (Mică)] sau [Zonă dinamică AF (Medie)] pentru [Mod zonă AF] sau când era selectată opțiunea [AF zonă largă (C1)] sau [AF zonă largă (C2)] cu o dimensiune personalizată a zonei de focalizare de [1×1].
 • • Acum vă puteți aștepta la rezultate mai bune de la reducerea vibrațiilor în timpul fotografiilor realizate cu rotirea panoramică a aparatului foto orientat în sus sau în jos și cu o opțiune diferită de [Dezactivat] selectată pentru [Reducere vibrație].
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Cu anumite obiective cu montură Z, alegerea [Focalizare] pentru setarea personalizată a1 [Selecție prioritate AF-C] cu opțiunea [AF continuu] selectată pentru [Mod focalizare] dezactiva uneori declanșarea obturatorului chiar și atunci când subiectul era focalizat.
  • - Opțiunea [Blocare diafragmă] nu putea fi selectată pentru setarea personalizată f4 [Blocare control] în modurile M și A când era atașat un obiectiv cu montură F.
  • - Atribuirea opțiunii [Reluare funcții fotografiere] unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] dezactiva opțiunea [Salvare setări curente] atunci când era atașat un obiectiv cu montură F echipat cu inel pentru diafragmă și contacte de alimentare.
  • - Uneori, controlul automat al distorsiunilor nu era aplicat la fotografiile realizate cu [ON] selectat pentru [Control automat al distors.] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
  • - Aparatul foto nu recunoștea opțiunile Picture Control personalizate salvate pe un card de memorie când se utiliza ediția pentru Mac a Picture Control Utility 2.
  • - Uneori, reluarea funcțiilor de fotografiere avea ca rezultat modificări neașteptate ale expunerii dacă:
   • ▸ sensibilitatea ISO era setată la o valoare fixă în modul M,
   • ▸ era selectată o opțiune diferită de [Menținere expunere dezactivată] pentru setarea personalizată b7 [Păstr. exp. când se modifică f/] și
   • ▸ opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era atribuită unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] fără selectarea niciunei opțiuni (sau doar a modului M) pentru [Mod fotografiere] și fără bifarea niciuneia dintre opțiunile [Timp expunere], [Diafragmă] și [Setări sensibilitate ISO].
  • - Când opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era atribuită unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)], detectarea subiectului nu funcționa conform așteptărilor dacă setarea pentru [Opțiuni AF detectare subiect] era reapelată prin apăsarea unei comenzi diferite de opțiunea selectată în acel moment pentru [Opțiuni AF detectare subiect] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
Modificările din versiunea firmware „C” 2.00 faţă de versiunea 1.11
 • Notă: Modificările enumerate mai jos la „Fotografiere statică”, „Înregistrare video”, „Afișaje”, „Redare” și „Comenzi” sunt detaliate în Supplementary Firmware Update Manual (Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware).
 • Notă: Unele setări personalizate au fost renumerotate din cauza adăugării unor noi opțiuni de meniu.
 • Fotografiere statică
 • • Au fost adăugate modurile zonă AF [AF zonă largă (C1)] și [AF zonă largă (C2)].
 • • În modul fotografiere, panoul de control prezintă acum informații suplimentare pentru expunerile îndelungate, inclusiv timpul scurs și timpul rămas.
 • • Captura de cadre de mare viteză prezintă acum funcția de înregistrare în „serie cu pre-declanșare”.
 • • A fost modificată procedura pentru alegerea unei temperaturi de culoare când se selectează [Alegere temperatură culoare] pentru balansul de alb.
 • • A fost modificată dimensiunea zonei pe care aparatul foto o utilizează pentru a măsura valorile pentru [Presetare manuală] pentru balansul de alb.
 • Înregistrare video
 • • Au fost adăugate modurile zonă AF [AF zonă largă (C1)] și [AF zonă largă (C2)].
 • • A fost modificată procedura pentru alegerea unei temperaturi de culoare când se selectează [Alegere temperatură culoare] pentru balansul de alb.
 • • A fost modificată dimensiunea zonei pe care aparatul foto o utilizează pentru a măsura valorile pentru [Presetare manuală] pentru balansul de alb.
 • • Au fost adăugate rapoarte de zoom ale afișajului de 50% și 200% pentru utilizarea în timpul înregistrării video.
 • • Panoul de control afișează acum dimensiunea cadrului și cadența cadrelor curente în modul video.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO]:
  • - Au fost adăugate opțiunile de înregistrare video RAW [N-RAW pe 12 biți (NEV)] și [ProRes RAW HQ pe 12 biți (MOV)] la [Tip fișier video].
  • - A fost adăugată [Supraeșantionare extinsă].
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]:
  • - A fost adăugată o opțiune [Vizualizare informații video] pentru setarea personalizată g1, [Personalizare meniu i].
  • - A fost adăugată o opțiune [AF-ON rapid] pentru setarea personalizată g2, [Comenzi personalizate].
  • - A fost adăugată opțiunea [Control ISO fin (mod M)] în poziția g8.
  • - A fost adăugată opțiunea [Interval extins timpi exp. (mod M)] în poziția g9.
  • - A fost adăugată opțiunea [Afișaj informații luminozitate] în poziția g14.
  • - A fost adăugată opțiunea [Indicator roșu cadru înregistrare] în poziția g17.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la [MENIU SETARE]:
  • - A fost adăugată o opțiune [1080i (interpolat)] la [HDMI] > [Rezoluție ieșire].
 • Afișaje
 • • Au fost aduse modificări la modurile monitor [Numai vizor] și [Prioritate vizor].
 • • Au fost adăugați indicatori de temporizare a declanșatorului pentru captura de cadre de mare viteză.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]:
  • - A fosta adăugată opțiunea [Afișaj vizor cu număr fps mare] în poziția d20.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETARE]:
  • - Au fost adăugate opțiunile [Lo 1] și [Lo 2] la [Luminozitate vizor] > [Manuală].
  • - A fost adăugată opțiunea [Temperatură întrerupere automată].
 • Redare
 • • A fost adăugată o opțiune [Îmbinare mișcări] la [Retușare] în meniul redare „i”.
 • • A fost adăugată [Salvare cadre consecutive] la opțiunile disponibile în meniul „i” în timp ce redarea video este întreruptă.
 • • Acum, utilizatorii pot sări peste toate fotografiile dintr-o serie, cu excepția primei fotografii, atunci când se paginează printre fotografii în redarea cadru întreg.
 • Comenzi
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE]:
  • - A fost adăugată opțiunea [Viteză selectare punct focalizare] în poziția a14.
  • - A fost adăugată o opțiune [Reluare funcții fotografiere (menț.)] pentru setarea personalizată f2, [Comenzi person. (fotografiere)].
  • - Au fost adăugate noi comenzi la lista de comenzi cărora le pot fi asociate roluri utilizând setările personalizate f2 ([Comenzi person. (fotografiere)]) și g2 ([Comenzi personalizate]), iar la lista de roluri care pot fi atribuite au fost adăugate opțiunile [Salvare poziție de focalizare] și [Restabilire poziție focalizare].
  • - A fost adăugată opțiunea [Comut. roluri inel focal./control] la poziția f11 (începând cu 20 aprilie 2022, această funcție este disponibilă doar cu obiectivele NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - A fost adăugată opțiunea [Prefer centrul selec. secundar] la poziția f13.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la [MENIU SETARE]:
  • - Acum, setările salvate și încărcate utilizând [Salvare/încărcare setări de meniu] le includ pe cele pentru [Ștergere imagini din ambele fante] și [Criterii redare filtrată] din meniul redare.
 • Alte modificări
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Acum, dimensiunile disponibile când fotografiile sunt descărcate utilizând SnapBridge versiunea 2.9.0 sau mai recentă includ opțiunea [8 megapixels (4K)] (8 megapixeli (4K)) în plus față de opțiunile existente [Original format] (Format original) și [2 megapixels] (2 megapixeli).
 • • Acum, opțiunile evidențiate în meniul „i” pot fi selectate folosind centrul selectorului secundar sau pe cel al selectorului multiplu pentru fotografiere verticală.
 • • Acum, comenzile cărora le-a fost asociată opțiunea [Reluare funcții fotografiere] cu setarea personalizată f2, [Comenzi person. (fotografiere)], pot fi utilizate în acest rol cât timp aparatul foto este conectat prin USB la un dispozitiv pe care rulează aplicații precum NX Tether sau NX MobileAir.
 • • Au fost aduse modificări focalizării automate pentru o mai bună fiabilitate, urmărire a focalizării și detectare a subiectului la lumină redusă.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazuri rare, apăreau linii orizontale în fotografiile realizate în modurile P și A.
  • - Reducerea diafragmei sub f/5.6 cu [AF-C] ales pentru modul de focalizare și [Focalizare] selectată pentru [Selecție prioritate AF-C] dezactiva uneori declanșarea obturatorului în modul captură de cadre de mare viteză.
  • - Uneori, subiectele care se mișcau lent nu erau focalizate în fotografiile realizate în modul focalizare [AF-C] la diafragme mai mari de f/2.8.
  • - Selectarea [ON] pentru [Uniformizare expunere] în timpul fotografierii cu temporizator de interval, atunci când era atașat un obiectiv non-CPU, producea înrăutățirea graduală a supraexpunerii în fiecare serie de fotografii.
  • - Încercările de conectare la serverele SFTP configurate utilizând macOS eșuau cu afișarea unei erori, dacă nu era selectat ca destinație folderul principal.
  • - Când utilizatorii treceau de la o arhivă setări personalizate la o alta care stoca o setare diferită pentru setarea personalizată a9, [Restricții mod focalizare], setarea modului de focalizare stocată în a doua arhivă nu era reapelată; în schimb, setarea pentru prima arhivă rămânea în continuare activă și nu putea fi modificată.
  • - Uneori, aparatul foto nu mai răspundea dacă se realiza o fotografie cu [Activată/ON] selectată atât pentru [Examinare imagine] din [MENIU REDARE], cât și pentru [Reducere efect clipire fotografii] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
  • - Uneori, în unele limbi, mesajele ieșeau din afișaj.
  • - Aplicațiile, precum NX Tether și SnapBridge, afișau valori incorecte pentru diafragma maximă cu unele obiective în timpul fotografierii la distanță.
  • - În cazuri rare, temporizatorul standby nu se reactiva dacă butonul de declanșare era apăsat la scurt timp după oprirea acestuia.
  • - Apăreau următoarele probleme în modul M dacă era selectată o opțiune diferită de [Menținere expunere dezactivată] pentru setarea personalizată b7 ([Păstr. exp. când se modifică f/]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] când era selectat [OFF] pentru [Setări sensibilitate ISO] > [Control sensibilitate ISO auto.] din meniul fotografiere:
   • ▸ Selectarea [Sensibilitate ISO] pentru setarea personalizată b7 ([Păstr. exp. când se modifică f/]) determina un răspuns mai lent al aparatului foto când sensibilitatea ISO era reglată folosind butonul ISO și selectoarele de comandă. De asemenea, aparatul foto afișa sensibilități ISO mai mici decât cea mai mică valoare disponibilă (în aceste circumstanțe, cea mai mică valoare disponibilă era ISO 64).
   • ▸ Selectarea [Timp expunere] pentru setarea personalizată b7 ([Păstr. exp. când se modifică f/]) determina un răspuns mai lent al aparatului foto când timpul de expunere era reglat folosind selectoarele de comandă.
  • - Scoaterea și înlocuirea cardului de memorie după copierea balansului de alb dintr-o fotografie existentă folosind [Balans de alb] > [Presetare manuală] din [MENIU FOTOGRAFIERE] sau din [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO] determina ca fotografia pentru presetarea selectată să fie afișată ca o imagine neagră goală.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.11 faţă de versiunea 1.10
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica aparatul foto să focalizeze pe subiectele detectate în timpul înregistrării video cu toate opțiunile următoare selectate în [MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO]:
  • - [Zonă imagine] > [Alegere zonă imagine]: [DX]
  • - [Mod zonă AF]: Oricare dintre [AF zonă largă (Mică)], [AF zonă largă (Mare)], [AF urmărire subiect] și [Zonă AF automată]
  • - [Opțiuni AF detectare subiect] > [Detectare subiect]: Orice opțiune diferită de [Detectare subiect dezactivată]
 • • Au fost corectate greșelile de tipar din denumirile unora dintre elementele din Grupul a ([Focalizare]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE] în anumite limbi.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri rare, determina apariția unor dungi orizontale într-un cerc în centrul fotografiilor realizate cu un TELECONVERTOR Z TC-1.4x sau un TELECONVERTOR Z TC-2.0x atașat la un obiectiv NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S și cu o opțiune diferită de [Dezactivat] selectată pentru [Control vignetare] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (începând cu versiunea 1.10 a firmware-ului „C”).
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme (începând cu versiunea 1.10 a firmware-ului „C”):
  • - Utilizarea elementelor din meniu care oferă numai opțiunile [ON] și [OFF] deforma uneori afișajul meniului atunci când era atașat un obiectiv care accepta setarea personalizată a14 ([Inel focal. manuală în mod AF]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
  • - Culorile din HLG sau N-Log nu erau ajustate corect pentru afișarea în vizor atunci când era selectat [ON] pentru setarea personalizată g8 ([Asistență vizualizare]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
Modificările din versiunea firmware „C” 1.10 faţă de versiunea 1.00
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • A fost mărită durata seriei pentru imaginile în format dublu (NEF/RAW + JPEG sau JPEG + JPEG) realizate la 20 fps în modul de declanșare continuu cu viteză ridicată.
  • Versiunea 1.00 a firmware-ului „C”:
   • - NEF/RAW (Eficienţă ridicată★) + JPEG basic (mare): Aprox. 3 secunde *
   • - Fanta 1 JPEG - Fanta 2 JPEG (Fanta 1: JPEG fine (mare); Fanta 2: JPEG basic (mică)): Aprox. 3 secunde *
  • Versiunea 1.10 a firmware-ului „C”:
   • - NEF/RAW (Eficienţă ridicată★) + JPEG basic (mare): Aprox. 8 secunde *
   • - Fanta 1 JPEG - Fanta 2 JPEG (Fanta 1: JPEG fine (mare); Fanta 2: JPEG basic (mică)): Aprox. 8 secunde *

  * Durata seriei care poate fi realizată înainte de scăderea vitezei de avansare a cadrelor. Valorile de referință sunt obținute prin intermediul măsurătorilor realizate în interior cu un obiectiv NIKKOR Z 50mm f/1.8 S și un card de memorie ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. Durata seriei va scădea în anumite circumstanțe, inclusiv dacă:

  • - [Copie de rezervă] este selectată pentru [Rolul cardului din Fanta 2] sau
  • - [ON] este selectat pentru [Control automat al distors.].
 • • Acum, opțiunile evidențiate în lista [Criterii redare filtrată] din [MENIU REDARE] pot fi selectate și deselectate prin apăsarea selectorului multiplu spre dreapta.
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica sincronizarea unităților bliț opționale SB-5000 cu obturatorul atunci când erau îndeplinite toate condițiile următoare:
  • - Era selectat un timp de expunere mai scurt decât viteza de sincronizare a blițului cu [1/200 s (FP automat)] sau [1/250 s (FP automat)] selectat pentru setarea personalizată e1 [Timp sincronizare bliț] din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
  • - SB-5000 era controlat prin AWL radio folosind o telecomandă opțională fără fir WR-R10 sau WR-R11a montată pe aparatul foto.
  • - Unitatea bliț nu era montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Utilizarea elementelor din meniu care oferă numai opțiunile [ON] și [OFF] deforma uneori afișajul meniului atunci când era atașat un obiectiv care accepta setarea personalizată a14 ([Inel focal. manuală în mod AF]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
  • - Culorile din HLG sau N-Log nu erau ajustate corect pentru afișarea în vizor atunci când era selectat [ON] pentru setarea personalizată g8 ([Asistență vizualizare]) din [MENIU SETĂRI PERSONALIZATE].
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 5.00 pentru aparatul foto Z 9
Aparate foto compatibile Z 9
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–4.10
Nume fişier Z_9_0500.bin
Drepturi de autor Nikon Corporation
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcați următorul fișier firmware pe computer.
  Asigurați-vă că ați descărcat fișierul firmware pe computer.
  • Z_9_0500.bin (firmware-ul aparatului foto)
 2. Folosind un cititor de carduri, copiaţi „Z_9_0500.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 3. Introduceți cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto și porniți aparatul foto.
 4. Selectaţi [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 5. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 6. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.