Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware Z 6II

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto Z 6II la versiunea 1.60. Înainte de a continua, selectaţi [Versiune firmware] în fila [MENIU SETARE] a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Această actualizare include toate modificările făcute în actualizările anterioare.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.60 faţă de versiunea 1.50
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la [MENIU SETARE PERSONALIZ.]:
  • - Au fost adăugate opțiunile [Permanent] și [Numai când blițul nu este utilizat] pentru setarea personalizată d9 [Aplicare setări la viz. în timp real] > [Activată].
  • - A fost adăugat d10 [Culori de afișare calde]
  • - A fost adăugat d11 [Cadru imagine]
  • - A fost adăugat g7 [Indicator roșu cadru înregistrare]
 • • A fost adăugată opțiunea [Dim. afiș. vizor (viz. t. real foto)] la [MENIU SETARE].
 • • Modul monitor [Prioritate vizor] a fost înlocuit cu modurile [Prioritate vizor (1)] și [Prioritate vizor (2)].
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Uneori, apărea o scădere a luminozității într-o parte a fotografiilor realizate cu folosirea unui bliț.
  • - În unele cazuri, butonul OK nu putea fi utilizat pentru a întrerupe fotografierea cu temporizator de interval sau cu comutare focalizare atunci când se utiliza vizorul.
  • - Focalizarea putea fi încă reglată cu ajutorul inelului de focalizare atunci când era selectat [Dezactivare] pentru [Inel focal. manuală în mod AF] în [MENIU SETARE PERSONALIZ.] dacă era aleasă o opțiune diferită de [Neliniar] pentru [Interval rotație inel focalizare] din [MENIU SETARE PERSONALIZ.].
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 1.50 faţă de versiunea 1.40
 • • A fost adăugat suport pentru ediția iOS a NX MobileAir, începând cu NX MobileAir versiunea 1.0.4.
 • • A fost adăugat suport pentru gripurile telecomandă fără fir MC-N10.
 • • Au fost aduse îmbunătățiri la răspunsul inelului de focalizare când se selectează [MF] pentru [Mod focalizare].
 • • A fost rezolvată o problemă care apărea când aparatul foto era alimentat prin intermediul USB și care determina oprirea alimentării după 15 ore de utilizare continuă.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.40 faţă de versiunea 1.30
 • • Au fost adăugate:
  • - suport pentru obiectivele NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S,
  • - suport pentru telecomenzi ML-L7,
  • - Opțiunea Interval rotație inel focalizare 1 la MENIU SETARE PERSONALIZ. în poziția f9,
  • - Opțiunea Comut. roluri inel focal./control 1 la MENIU SETARE PERSONALIZ. în poziția f10 și
  • - Opțiunile Salvare poziție de focalizare și Restabilire poziție focalizare 2 la rolurile care pot fi atribuite utilizând setarea personalizată f2 (Comenzi personalizate) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • Începând cu 20 aprilie 2022, aceste funcții sunt disponibile numai cu următoarele obiective:
 • 1. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
 • 2. NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S și NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S
 • • Au făcute aduse următoarele îmbunătățiri:
  • - Aparatul foto focalizează mai rapid pe subiectul din centrul cadrului dacă nu reușește să detecteze fața sau ochii unui subiect portret când este selectat Zonă AF automată pentru Mod zonă AF.
  • - Reapelarea memoriei a fost modificată astfel încât, indiferent de modul de focalizare selectat, poziția de focalizare aleasă folosind focalizarea automată nu se schimbă dacă butonul de declanșare este apăsat la jumătate în timp ce reapelarea memoriei este activată.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Uneori, aparatul foto nu reușea să focalizeze pe subiectul din zona de focalizare în fotografiile realizate imediat după ce era introdus acumulatorul.
  • - Reactivarea temporizatorului standby în modul setări utilizator U1, U2 sau U3 determina modificarea timpului de expunere dacă valoarea stocată era mai mare de 30 s.
  • - Fotografiile vizualizate în vizor prin rotirea selectorului principal de comandă după mărirea unei imagini în orientarea „pe înalt“ (portret) nu erau afișate corect.
  • - Apărea tremurat în filmele înregistrate în timp ce segmentul de film era redat pe un dispozitiv HDMI cu opțiunea 3840x2160; 60p sau 3840x2160; 50p selectată pentru Dim. cadru/cadenţă cadre în MENIU FILMARE.
  • - Butonul de înregistrare film nu funcționa cu anumite stabilizatoare gimbal în timp ce se înregistra video pe un dispozitiv extern prin HDMI cu opțiunea 3840x2160; 30p, 3840x2160; 25p sau 3840x2160; 24p selectată pentru Dim. cadru/cadenţă cadre din MENIU FILMARE și opțiunea 10 biţi selectată pentru Avansat > Profunzime date ieşire în MENIU SETARE.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.30 faţă de versiunea 1.21
 • • A fost adăugat suport pentru:
  • - adaptoarele pentru montură FTZ II,
  • - obiectivele NIKKOR Z 24-120mm f/4 S,
  • - obiectivele NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 și
  • - obiectivele NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Au fost adăugate elementele Echilibru impresie portret la MENIU FOTOGRAFIERE și la MENIU FILMARE.
 • • Acum, monitorul afișează permanent afișajul de fotografiere în timp ce este înclinat atunci când se selectează Activată pentru Examinare imagine în MENIU REDARE.
 • • A fost adăugată Notă vocală la opțiunile disponibile pentru setarea personalizată f2 (Comenzi personalizate) > Buton înregistrare film din MENIU SETARE PERSONALIZ. În acest rol, butonul înregistrare film poate fi folosit în timpul redării pentru a înregistra și a reda note vocale cu o durată de până la 60 de secunde.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Setarea personalizată f4 (Blocare diafragmă) din MENIU SETARE PERSONALIZ. nu era disponibilă când era atașat un adaptor pentru montură FTZ.
  • - Cu toate că în mod normal focalizarea rămânea blocată dacă butonul AF-ON era menținut apăsat în timp ce butonul de declanșare era utilizat pentru a face o serie de fotografii, aparatul foto refocaliza fără a ține cont de butonul AF-ON dacă fotografierea era întreruptă cu:
   • ▹ Setarea personalizată a6 (Activare AF) din MENIU SETARE PERSONALIZ. setată la Numai AF-ON cu Activare selectată pentru Declanșare nefocalizată,
   • ▹ Continuu S sau Continuu R selectată pentru Mod declanșare,
   • ▹ AF unic selectat pentru Mod focalizare și
   • ▹ Punct unic AF selectat pentru Mod zonă AF.
  • - Indicatorul luminos bliț pregătit de pe unitățile bliț SB-5000 nu se aprindea dacă era utilizată o unitate WR-R10 sau WR-R11b pentru fotografierea cu controlul blițului de la distanță fără fir.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.21 faţă de versiunea 1.20
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri rare, determina zgomote neobișnuit de puternice de la mecanismul diafragmei atunci când erau rotite inelele de zoom sau de focalizare de pe obiectivele cu montură F conectate prin intermediul unui adaptor pentru montură FTZ.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.20 faţă de versiunea 1.10
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 și NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S.
 • • A fost îmbunătățit răspunsul afișajului punctului de focalizare în vizualizarea în timp real în timpul AF detectare fețe/ochi și AF urmărire subiect.
 • • Au fost îmbunătățite performanța AF detectare fețe/ochi și vizibilitatea subiectului cu unitățile de bliț opționale.
 • • Au fost îmbunătățiți timpii de detectare ai focalizării automate la setarea Mod focalizare la AF unic.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Selectarea Focalizare pentru setarea personalizată a1 (Selecție prioritate AF-C) determina uneori un răspuns mai lent al obturatorului.
  • - Uneori, precizia focalizării nu era constantă.
  • - Utilizarea opțiunilor Picture Control personalizate create cu Gestionare Picture Control la înregistrarea filmelor la o dimensiune/cadență a cadrelor de 3.840 x 2.160 (4K UHD); 60p sau 50p producea uneori rezultate neașteptate.
Modificările din versiunea firmware „C“ 1.10 faţă de versiunea 1.02
 • • Au fost adăugate 3840x2160; 60p și 3840x2160; 50p la opțiunile disponibile pentru Dim. cadru/cadență cadre în MENIU FILMARE. Mai multe informații sunt disponibile în secțiunile documentului „Manual de referință (instrucțiuni complete)” dedicate acestei funcții.
  • < Carduri de memorie CFexpress/XQD >
  • Se recomandă un card cu o rată maximă de transfer a datelor de 250 MB/s sau mai mare pentru înregistrarea și redarea filmelor la o dimensiune a cadrului de 3.840 x 2.160 (4K UHD) 60/50p.
  • < Carduri de memorie SD >
  • Se recomandă un card din clasa de viteză 3 UHS cu o rată maximă de transfer a datelor de 250 MB/s sau mai mare pentru înregistrarea și redarea filmelor la o dimensiune a cadrului de 3.840 x 2.160 (4K UHD) 60/50p.
 • • A fost îmbunătățită performanța de detectare a ochilor în modurile zonă AF Zonă AF automată (persoane) și AF zonă largă (Mare-persoane).
 • • Suportul pentru ieșirea video RAW este disponibil prin intermediul unui serviciu de upgrade contra cost, * iar versiunea firmware 1.10 adaugă suport în cadrul acestui serviciu pentru dispozitivele de înregistrare video externe Blackmagic Design (în prezent, Video Assist 5” 12G HDR și Video Assist 7” 12G HDR). Dacă ați achiziționat deja upgrade-ul pentru ieșirea video RAW pentru aparatul dumneavoastră foto, actualizarea la versiunea firmware 1.10 va adăuga automat suport pentru dispozitivele de înregistrare video externe Blackmagic Design. Rețineți totuși că ieșirea video RAW nu este disponibilă la o rezoluție de 4K UHD 60p/50p.
 • • Utilizatorii Final Cut Pro X de la Apple (versiunea 10.4.9 sau ulterioară) pot afișa și regla acum sensibilitatea ISO și temperatura culorii pentru segmentele de film ProRes RAW redate pe dispozitivele de înregistrare externe ATOMOS NINJA V folosind serviciul de upgrade contra cost ieșire video RAW. *
  • < Alegerea tipului de ieșire RAW >
  • Înainte de a începe să filmați RAW, alegeți o opțiune pentru HDMI > Avansat > RAW output options > RAW output type din MENIU SETARE în funcție de tipul de dispozitiv de înregistrare conectat: selectați Type A pentru dispozitivele de înregistrare NINJA V și Type B pentru dispozitivele de înregistrare Video Assist.
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica uneori aparatul foto să descarce datele de locație prin intermediul SnapBridge atunci când era utilizat cu un grip MB-N11.
 • * Upgrade-ul pentru ieșirea video RAW este disponibil pe baza unui serviciu contra cost. Pentru informații suplimentare, contactați un reprezentant de service autorizat Nikon.
Modificările din versiunea firmware „C“ 1.02 faţă de versiunea 1.01
 • • A fost rezolvată următoarea problemă:
  • - Uneori, fotografiile cu bliț realizate cu opțiunea Zonă AF automată selectată pentru Mod zonă AF din MENIU FOTOGRAFIERE nu erau expuse corect.
 • • A fost îmbunătățită fiabilitatea generală.
Modificările din versiunea firmware „C“ 1.01 faţă de versiunea 1.00
 • • A fost rezolvată o problemă care cauza uneori supraexpunere în fotografiile realizate în modurile cu declanșare continuă folosind un mod zonă AF cu detectare fețe/ochi umani sau de animale.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.60 pentru aparatul foto Z 6II
Aparate foto compatibile Z 6II
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.50
Nume fişier F-Z6II-V160W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Notă: Sunt necesare un computer și un cititor de carduri.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-Z6II-V160W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-Z6II-V160W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „Z6IIUpdate”:
  • Z6_2_0160.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind un cititor de carduri, copiaţi „Z6_2_0160.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta aparatului foto selectată în acel moment ca fantă principală şi porniți aparatul foto.
 6. Selectaţi [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucțiuni sau informații detaliate privind echipamentele necesare pentru a realiza actualizarea, descărcați următorul fișier pdf:
Z-series_FirmUp_Win_Ro.pdf (PDF) (0,32 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.60 pentru aparatul foto Z 6II
Aparate foto compatibile Z 6II
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.50
Nume fişier F-Z6II-V160M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS Ventura versiunea 13
 • macOS Monterey versiunea 12
 • macOS Big Sur versiunea 11
 • macOS Catalina versiunea 10.15
 • macOS Mojave versiunea 10.14
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
Notă: Sunt necesare un computer și un cititor de carduri.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-Z6II-V160M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-Z6II-V160M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „Z6IIUpdate”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • Z6_2_0160.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind un cititor de carduri, copiaţi „Z6_2_0160.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta aparatului foto selectată în acel moment ca fantă principală şi porniți aparatul foto.
 5. Selectaţi [Versiune firmware] din [MENIU SETARE] şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 6. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 7. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucțiuni sau informații detaliate privind echipamentele necesare pentru a realiza actualizarea, descărcați următorul fișier pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,27 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.