Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware Z 9

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto Z 9 la versiunea 2.10. Utilizați Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a verifica versiunea firmware a aparatului foto înainte de a continua. Nu va fi nevoie să descărcați această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Această actualizare include toate modificările făcute în actualizările anterioare.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.

Timp necesar pentru finalizarea acestei actualizări

Această actualizare durează aproximativ 6 minute. Când începe actualizarea se va afișa o bară de progres, dar va dura circa 2 minute pentru ca bara de progres să fie afișată. Nu opriți aparatul foto înainte de finalizarea actualizării firmware-ului.

Modificările din versiunea firmware „C” 2.10 faţă de versiunea 2.00
 • • Opțiunea [Reduc. efect clipire înaltă frecv.] a fost adăugată la rolurile care pot fi atribuite comenzilor aparatului foto folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)]. Pentru mai multe informații, consultați Supplementary Firmware Update Manual (Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware).
 • • Focalizarea automată este acum mai eficientă în urmărirea subiectelor de mici dimensiuni.
 • • Focalizarea automată produce acum rezultate mai precise cu subiectele portret umane detectate cu ajutorul AF detectare ochi/fețe cu opțiunea [AF continuu] selectată pentru [Mod focalizare].
 • • A fost rezolvată o problemă care determina aparatul foto să focalizeze pe fundal atunci când era selectată opțiunea [Punct unic AF], [Zonă dinamică AF (Mică)] sau [Zonă dinamică AF (Medie)] pentru [Mod zonă AF] sau când era selectată opțiunea [AF zonă largă (C1)] sau [AF zonă largă (C2)] cu o dimensiune personalizată a zonei de focalizare de [1×1].
 • • Acum vă puteți aștepta la rezultate mai bune de la reducerea vibrațiilor în timpul fotografiilor realizate cu rotirea panoramică a aparatului foto orientat în sus sau în jos și cu o opțiune diferită de [Dezactivat] selectată pentru [Reducere vibrație].
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Cu anumite obiective cu montură Z, alegerea [Focalizare] pentru setarea personalizată a1 [Selecție prioritate AF-C] cu opțiunea [AF continuu] selectată pentru [Mod focalizare] dezactiva uneori declanșarea obturatorului chiar și atunci când subiectul era focalizat.
  • - Opțiunea [Blocare diafragmă] nu putea fi selectată pentru setarea personalizată f4 [Blocare control] în modurile M și A când era atașat un obiectiv cu montură F.
  • - Atribuirea opțiunii [Reluare funcții fotografiere] unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] dezactiva opțiunea [Salvare setări curente] atunci când era atașat un obiectiv cu montură F echipat cu inel pentru diafragmă și contacte de alimentare.
  • - Uneori, controlul automat al distorsiunilor nu era aplicat la fotografiile realizate cu [ON] selectat pentru [Control automat al distors.] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
  • - Aparatul foto nu recunoștea opțiunile Picture Control personalizate salvate pe un card de memorie când se utiliza ediția pentru Mac a Picture Control Utility 2.
  • - Uneori, reluarea funcțiilor de fotografiere avea ca rezultat modificări neașteptate ale expunerii dacă:
   • ▸ sensibilitatea ISO era setată la o valoare fixă în modul M,
   • ▸ era selectată o opțiune diferită de [Menținere expunere dezactivată] pentru setarea personalizată b7 [Păstr. exp. când se modifică f/] și
   • ▸ opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era atribuită unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)] fără selectarea niciunei opțiuni (sau doar a modului M) pentru [Mod fotografiere] și fără bifarea niciuneia dintre opțiunile [Timp expunere], [Diafragmă] și [Setări sensibilitate ISO].
  • - Când opțiunea [Reluare funcții fotografiere] sau [Reluare funcții fotografiere (menț.)] era atribuită unei comenzi folosind setarea personalizată f2 [Comenzi person. (fotografiere)], detectarea subiectului nu funcționa conform așteptărilor dacă setarea pentru [Opțiuni AF detectare subiect] era reapelată prin apăsarea unei comenzi diferite de opțiunea selectată în acel moment pentru [Opțiuni AF detectare subiect] din [MENIU FOTOGRAFIERE].
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 2.00 faţă de versiunea 1.11
 • Notă: Modificările enumerate mai jos la „Fotografiere statică”, „Înregistrare video”, „Afișaje”, „Redare” și „Comenzi” sunt detaliate în Supplementary Firmware Update Manual (Manual cu modificările aduse de actualizarea firmware).
 • Notă: Unele setări personalizate au fost renumerotate din cauza adăugării unor noi opțiuni de meniu.
 • Fotografiere statică
 • • Au fost adăugate modurile zonă AF AF zonă largă (C1) și AF zonă largă (C2).
 • • În modul fotografiere, panoul de control prezintă acum informații suplimentare pentru expunerile îndelungate, inclusiv timpul scurs și timpul rămas.
 • • Captura de cadre de mare viteză prezintă acum funcția de înregistrare în „serie cu pre-declanșare”.
 • • A fost modificată procedura pentru alegerea unei temperaturi de culoare când se selectează Alegere temperatură culoare pentru balansul de alb.
 • • A fost modificată dimensiunea zonei pe care aparatul foto o utilizează pentru a măsura valorile pentru Presetare manuală pentru balansul de alb.
 • Înregistrare video
 • • Au fost adăugate modurile zonă AF AF zonă largă (C1) și AF zonă largă (C2).
 • • A fost modificată procedura pentru alegerea unei temperaturi de culoare când se selectează Alegere temperatură culoare pentru balansul de alb.
 • • A fost modificată dimensiunea zonei pe care aparatul foto o utilizează pentru a măsura valorile pentru Presetare manuală pentru balansul de alb.
 • • Au fost adăugate rapoarte de zoom ale afișajului de 50% și 200% pentru utilizarea în timpul înregistrării video.
 • • Panoul de control afișează acum dimensiunea cadrului și cadența cadrelor curente în modul video.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO:
  • - Au fost adăugate opțiunile de înregistrare video RAW N-RAW pe 12 biți (NEV) și ProRes RAW HQ pe 12 biți (MOV) la Tip fișier video.
  • - A fost adăugată Supraeșantionare extinsă.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la MENIU SETĂRI PERSONALIZATE:
  • - A fost adăugată o opțiune Vizualizare informații video pentru setarea personalizată g1, Personalizare meniu i.
  • - A fost adăugată o opțiune AF-ON rapid pentru setarea personalizată g2, Comenzi personalizate.
  • - A fost adăugată opțiunea Control ISO fin (mod M) în poziția g8.
  • - A fost adăugată opțiunea Interval extins timpi exp. (mod M) în poziția g9.
  • - A fost adăugată opțiunea Afișaj informații luminozitate în poziția g14.
  • - A fost adăugată opțiunea Indicator roșu cadru înregistrare în poziția g17.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la MENIU SETARE:
  • - A fost adăugată o opțiune 1080i (interpolat) la HDMI > Rezoluție ieșire.
 • Afișaje
 • • Au fost aduse modificări la modurile monitor Numai vizor și Prioritate vizor.
 • • Au fost adăugați indicatori de temporizare a declanșatorului pentru captura de cadre de mare viteză.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la MENIU SETĂRI PERSONALIZATE:
  • - A fosta adăugată opțiunea Afișaj vizor cu număr fps mare în poziția d20.
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la MENIU SETARE:
  • - Au fost adăugate opțiunile Lo 1 și Lo 2 la Luminozitate vizor > Manuală.
  • - A fost adăugată opțiunea Temperatură întrerupere automată.
 • Redare
 • • A fost adăugată o opțiune Îmbinare mișcări la Retușare în meniul redare „i”.
 • • A fost adăugată Salvare cadre consecutive la opțiunile disponibile în meniul „i” în timp ce redarea video este întreruptă.
 • • Acum, utilizatorii pot sări peste toate fotografiile dintr-o serie, cu excepția primei fotografii, atunci când se paginează printre fotografii în redarea cadru întreg.
 • Comenzi
 • • Au fost făcute următoarele adăugiri la MENIU SETĂRI PERSONALIZATE:
  • - A fost adăugată opțiunea Viteză selectare punct focalizare în poziția a14.
  • - A fost adăugată o opțiune Reluare funcții fotografiere (menț.) pentru setarea personalizată f2, Comenzi person. (fotografiere).
  • - Au fost adăugate noi comenzi la lista de comenzi cărora le pot fi asociate roluri utilizând setările personalizate f2 (Comenzi person. (fotografiere)) și g2 (Comenzi personalizate), iar la lista de roluri care pot fi atribuite au fost adăugate opțiunile Salvare poziție de focalizare și Restabilire poziție focalizare.
  • - A fost adăugată opțiunea Comut. roluri inel focal./control la poziția f11 (începând cu 20 aprilie 2022, această funcție este disponibilă doar cu obiectivele NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - A fost adăugată opțiunea Prefer centrul selec. secundar la poziția f13.
 • • A fost făcută următoarea adăugire la MENIU SETARE:
  • - Acum, setările salvate și încărcate utilizând Salvare/încărcare setări de meniu le includ pe cele pentru Ștergere imagini din ambele fante și Criterii redare filtrată din meniul redare.
 • Alte modificări
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Acum, dimensiunile disponibile când fotografiile sunt descărcate utilizând SnapBridge versiunea 2.9.0 sau mai recentă includ opțiunea 8 megapixels (4K) (8 megapixeli (4K)) în plus față de opțiunile existente Original format (Format original) și 2 megapixels (2 megapixeli).
 • • Acum, opțiunile evidențiate în meniul „i” pot fi selectate folosind centrul selectorului secundar sau pe cel al selectorului multiplu pentru fotografiere verticală.
 • • Acum, comenzile cărora le-a fost asociată opțiunea Reluare funcții fotografiere cu setarea personalizată f2, Comenzi person. (fotografiere), pot fi utilizate în acest rol cât timp aparatul foto este conectat prin USB la un dispozitiv pe care rulează aplicații precum NX Tether sau NX MobileAir.
 • • Au fost aduse modificări focalizării automate pentru o mai bună fiabilitate, urmărire a focalizării și detectare a subiectului la lumină redusă.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazuri rare, apăreau linii orizontale în fotografiile realizate în modurile P și A.
  • - Reducerea diafragmei sub f/5.6 cu AF-C ales pentru modul de focalizare și Focalizare selectată pentru Selecție prioritate AF-C dezactiva uneori declanșarea obturatorului în modul captură de cadre de mare viteză.
  • - Uneori, subiectele care se mișcau lent nu erau focalizate în fotografiile realizate în modul focalizare AF-C la diafragme mai mari de f/2.8.
  • - Selectarea ON pentru Uniformizare expunere în timpul fotografierii cu temporizator de interval, atunci când era atașat un obiectiv non-CPU, producea înrăutățirea graduală a supraexpunerii în fiecare serie de fotografii.
  • - Încercările de conectare la serverele SFTP configurate utilizând macOS eșuau cu afișarea unei erori, dacă nu era selectat ca destinație folderul principal.
  • - Când utilizatorii treceau de la o arhivă setări personalizate la o alta care stoca o setare diferită pentru setarea personalizată a9, Restricții mod focalizare, setarea modului de focalizare stocată în a doua arhivă nu era reapelată; în schimb, setarea pentru prima arhivă rămânea în continuare activă și nu putea fi modificată.
  • - Uneori, aparatul foto nu mai răspundea dacă se realiza o fotografie cu Activată/ON selectată atât pentru Examinare imagine din MENIU REDARE, cât și pentru Reducere efect clipire fotografii din MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - Uneori, în unele limbi, mesajele ieșeau din afișaj.
  • - Aplicațiile, precum NX Tether și SnapBridge, afișau valori incorecte pentru diafragma maximă cu unele obiective în timpul fotografierii la distanță.
  • - În cazuri rare, temporizatorul standby nu se reactiva dacă butonul de declanșare era apăsat la scurt timp după oprirea acestuia.
  • - Apăreau următoarele probleme în modul M dacă era selectată o opțiune diferită de Menținere expunere dezactivată pentru setarea personalizată b7 (Păstr. exp. când se modifică f/) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE când era selectat OFF pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensibilitate ISO auto. din meniul fotografiere:
   • ▸ Selectarea Sensibilitate ISO pentru setarea personalizată b7 (Păstr. exp. când se modifică f/) determina un răspuns mai lent al aparatului foto când sensibilitatea ISO era reglată folosind butonul ISO și selectoarele de comandă. De asemenea, aparatul foto afișa sensibilități ISO mai mici decât cea mai mică valoare disponibilă (în aceste circumstanțe, cea mai mică valoare disponibilă era ISO 64).
   • ▸ Selectarea Timp expunere pentru setarea personalizată b7 (Păstr. exp. când se modifică f/) determina un răspuns mai lent al aparatului foto când timpul de expunere era reglat folosind selectoarele de comandă.
  • - Scoaterea și înlocuirea cardului de memorie după copierea balansului de alb dintr-o fotografie existentă folosind Balans de alb > Presetare manuală din MENIU FOTOGRAFIERE sau din MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO determina ca fotografia pentru presetarea selectată să fie afișată ca o imagine neagră goală.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.11 faţă de versiunea 1.10
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica aparatul foto să focalizeze pe subiectele detectate în timpul înregistrării video cu toate opțiunile următoare selectate în MENIU ÎNREGISTRARE VIDEO:
  • Zonă imagine > Alegere zonă imagine: DX
  • Mod zonă AF: Oricare dintre AF zonă largă (Mică), AF zonă largă (Mare), AF urmărire subiect și Zonă AF automată
  • Opțiuni AF detectare subiect > Detectare subiect: Orice opțiune diferită de Detectare subiect dezactivată
 • • Au fost corectate greșelile de tipar din denumirile unora dintre elementele din Grupul a (Focalizare) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE în anumite limbi.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri rare, determina apariția unor dungi orizontale într-un cerc în centrul fotografiilor realizate cu un TELECONVERTOR Z TC-1.4x sau un TELECONVERTOR Z TC-2.0x atașat la un obiectiv NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S și cu o opțiune diferită de Dezactivat selectată pentru Control vignetare din MENIU FOTOGRAFIERE.
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (începând cu versiunea 1.10 a firmware-ului „C”).
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme (începând cu versiunea 1.10 a firmware-ului „C”):
  • - Utilizarea elementelor din meniu care oferă numai opțiunile ON și OFF deforma uneori afișajul meniului atunci când era atașat un obiectiv care accepta setarea personalizată a14 (Inel focal. manuală în mod AF) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE.
  • - Culorile din HLG sau N-Log nu erau ajustate corect pentru afișarea în vizor atunci când era selectat ON pentru setarea personalizată g8 (Asistență vizualizare) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.10 faţă de versiunea 1.00
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • A fost mărită durata seriei pentru imaginile în format dublu (NEF/RAW + JPEG sau JPEG + JPEG) realizate la 20 fps în modul de declanșare continuu cu viteză ridicată.
  • Versiunea 1.00 a firmware-ului „C”:
   • - NEF/RAW (Eficienţă ridicată★) + JPEG basic (mare): Aprox. 3 secunde *
   • - Fanta 1 JPEG - Fanta 2 JPEG (Fanta 1: JPEG fine (mare); Fanta 2: JPEG basic (mică)): Aprox. 3 secunde *
  • Versiunea 1.10 a firmware-ului „C”:
   • - NEF/RAW (Eficienţă ridicată★) + JPEG basic (mare): Aprox. 8 secunde *
   • - Fanta 1 JPEG - Fanta 2 JPEG (Fanta 1: JPEG fine (mare); Fanta 2: JPEG basic (mică)): Aprox. 8 secunde *

  * Durata seriei care poate fi realizată înainte de scăderea vitezei de avansare a cadrelor. Valorile de referință sunt obținute prin intermediul măsurătorilor realizate în interior cu un obiectiv NIKKOR Z 50mm f/1.8 S și un card de memorie ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. Durata seriei va scădea în anumite circumstanțe, inclusiv dacă:

  • Copie de rezervă este selectată pentru Rolul cardului din Fanta 2 sau
  • ON este selectat pentru Control automat al distors..
 • • Acum, opțiunile evidențiate în lista Criterii redare filtrată din MENIU REDARE pot fi selectate și deselectate prin apăsarea selectorului multiplu spre dreapta.
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica sincronizarea unităților bliț opționale SB-5000 cu obturatorul atunci când erau îndeplinite toate condițiile următoare:
  • - Era selectat un timp de expunere mai scurt decât viteza de sincronizare a blițului cu 1/200 s (FP automat) sau 1/250 s (FP automat) selectat pentru setarea personalizată e1 Timp sincronizare bliț din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE.
  • - SB-5000 era controlat prin AWL radio folosind o telecomandă opțională fără fir WR-R10 sau WR-R11a montată pe aparatul foto.
  • - Unitatea bliț nu era montată pe cupla pentru accesorii a aparatului foto.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Utilizarea elementelor din meniu care oferă numai opțiunile ON și OFF deforma uneori afișajul meniului atunci când era atașat un obiectiv care accepta setarea personalizată a14 (Inel focal. manuală în mod AF) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE.
  • - Culorile din HLG sau N-Log nu erau ajustate corect pentru afișarea în vizor atunci când era selectat ON pentru setarea personalizată g8 (Asistență vizualizare) din MENIU SETĂRI PERSONALIZATE.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 2.10 pentru aparatul foto Z 9
Aparate foto compatibile Z 9
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–2.00
Nume fişier F-Z9-V210W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Notă: Sunt necesare un cititor de carduri și un computer.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-Z9-V210W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-Z9-V210W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „Z9Update”:
  • Z_9_0210.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind un cititor de carduri, copiaţi „Z_9_0210.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 5. Introduceți cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto și porniți aparatul foto.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucțiuni sau informații detaliate privind echipamentele necesare pentru a realiza actualizarea, descărcați următorul fișier pdf:
Z-series_FirmUp_Win_Ro.pdf (PDF) (0,32 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 2.10 pentru aparatul foto Z 9
Aparate foto compatibile Z 9
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–2.00
Nume fişier F-Z9-V210M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS Monterey versiunea 12
 • macOS Big Sur versiunea 11
 • macOS Catalina versiunea 10.15
 • macOS Mojave versiunea 10.14
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
Notă: Sunt necesare un cititor de carduri și un computer.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-Z9-V210M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-Z9-V210M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „Z9Update”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • Z_9_0210.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind un cititor de carduri, copiaţi „Z_9_0210.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 4. Introduceți cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto și porniți aparatul foto.
 5. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 6. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 7. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucțiuni sau informații detaliate privind echipamentele necesare pentru a realiza actualizarea, descărcați următorul fișier pdf:
Z-series_FirmUp_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,27 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.