Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware D6

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto D6 la versiunea 1.20. Înainte de a continua, selectaţi Versiune firmware în fila MENIU SETARE a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Această actualizare include toate modificările făcute în actualizările anterioare.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.20 faţă de versiunea 1.11
 • • A fost adăugat un element Reluare funcții fotografiere (menţ.) la setarea personalizată f3 Comenzi personalizate. Atribuirea acestui rol unei comenzi vă permite să reapelați din memorie valorile salvate anterior pentru setări precum expunerea și măsurarea, prin apăsarea comenzii o dată în timpul fotografierii prin vizor. Valorile anterioare pot fi restabilite prin apăsarea comenzii a doua oară. Reluare funcții fotografiere (menţ.) poate fi asociată cu Buton previzualizare, Buton Fn1, Buton Fn2, Buton Fn pentru fotogr. verticală, Buton AF-ON, Centru selector secundar, Buton AF-ON pt. fotogr. verticală, Buton înregistrare film sau Butoane cu funcţii focal. pe obiectiv.
 • • A fost adăugată o opțiune nouă, Prefer centrul selec. secundar, la meniul setări personalizate la poziția f13. Deși la setările implicite selectorul secundar nu poate fi utilizat pentru a poziționa punctul de focalizare în timp ce este apăsat centrul, selectarea Dezactivată pentru Prefer centrul selec. secundar vă permite să mențineți apăsat centrul și să poziționați totuși punctul de focalizare prin apăsarea selectorului secundar în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta. De exemplu, puteți să atribuiți Mod zonă AF centrului selectorului secundar și apoi să utilizați selectorul secundar pentru a poziționa punctul de focalizare în timp ce centrul continuă să își îndeplinească rolul de Mod zonă AF.
 • • A fost adăugat un element Viteză selectare punct focalizare la setarea personalizată a17 Opțiuni punct focalizare. Viteza cu care se poate efectua un ciclu de selectare al punctelor de focalizare la fotografierea prin vizor – fie prin menținerea apăsată a selectorului secundar, fie prin menținerea apăsată a selectorului multiplu în sus, în jos, la stânga sau la dreapta – poate fi aleasă dintre Normală, Mare și Foarte mare.
 • • Acum, evaluările sunt afișate permanent în timpul zoom-ului redare, chiar dacă este selectată Fără (numai imagine) pentru opțiunile de afișare a redării.
 • • Aparatul foto poate focaliza acum mai bine pe subiectele cu contrast scăzut slab luminate atunci când este selectată zonă dinamică AF pentru Mod zonă AF.
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 1.11 faţă de versiunea 1.10
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazul obiectivelor cu zoom pentru care nu existau valori salvate anterior, efectuarea reglării fine AF automate la o distanță focală (minimă sau maximă) determina ca valoarea pentru distanța focală rămasă să nu poată fi salvată corect. Această rezolvare a fost însoțită de modificări în derularea operațiunilor.
  • - Când AWL controlat prin radio era folosită cu două sau mai multe unități bliț cu control la distanță, puterea blițului pentru controlul blițului i-TTL nu era reglată pentru a reflecta valorile alese pentru:
   • ▹ compensarea blițului,
   • ▹ compensarea expunerii (Întregul cadru selectat pentru setarea personalizată e3 Comp. expunere pentru bliț în MENIU SETARE PERSONALIZ.),
   • ▹ treapta de bracketing bliț sau
   • ▹ treapta de bracketing expunere/bliț.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.10 faţă de versiunea 1.00
 • • Utilizatorii pot alege acum banda (2,4 sau 5 GHz) pentru SSID-ul gazdă atunci când se conectează la rețele fără fir prin intermediul unui transmițător fără fir WT-6 atașat la aparatul foto. Banda este listată în dialogul de selecție rețelei al expertului de conexiuni din afișajul LAN cablată/WT.
 • • Focalizarea automată pentru fotografierea prin vizor a fost îmbunătățită.Selectarea punctelor de focalizare funcționează acum lin, chiar dacă utilizatorul schimbă brusc direcțiile pe selectorul multiplu sau pe selectorul secundar.
 • • Selectarea punctelor de focalizare funcționează acum lin, chiar dacă utilizatorul schimbă brusc direcțiile pe selectorul multiplu sau pe selectorul secundar.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Focalizarea automată producea uneori rezultate imprevizibile atunci când era utilizată cu anumite obiective AF-S cu diafragme maxime mai mari de f/2.8.
  • -  În loc să clipească, indicatorul de rețea rămânea aprins atunci când se stabilea o conexiune Ethernet.
  • - Transmițătorul fără fir WT-6 nu putea fi folosit pentru a se conecta la rețele fără fir cu SSID-uri care conțineau un spațiu, punct și virgulă („;”), semnul „&” sau bara oblică inversă („\” sau, în setul de caractere JIS, simbolul „¥”).
  • - Indicatorii de supraexpunere și subexpunere din vizor erau inversați atunci când era selectat +0- pentru setarea personalizată f9 (Inversare indicatori) din MENIU SETARE PERSONALIZ..
  • - Indicatorii de expunere se actualizau lent când timpul de expunere, diafragma sau sensibilitatea ISO erau reglate folosind selectorul de comandă principal sau secundar.
  • - În cazul în care, atunci când Punct focalizare şi mod zonă AF era selectat pentru setarea personalizată a5 (Stocare puncte după orientare) din MENIU SETARE PERSONALIZ., temporizatorul standby expira cu aparatul foto în orientarea portret (pe înalt), iar apoi aparatul foto era rotit în orientarea pe peisaj (pe lat) înainte de reactivarea temporizatorului standby, aparatul foto nu restabilea modul zonă AF selectat anterior pentru orientarea peisaj, ci, în schimb, trecea în modul AF selectat atunci când aparatul foto era în orientarea portret.
  • - Următoarele nu se actualizau imediat pentru a reflecta numărul real de expuneri rămase după ștergerea imaginilor:
   • • numărul de expuneri rămase afișat pe panoul de control superior când aparatul foto era oprit și
   • • numărul de cadre afișat pe panoul de control posterior când era selectat Contor cadre pentru setarea personalizată d12 (Panou control posterior) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
  • - Elementul Opțiuni de reglare fină AF nu putea fi folosit pentru a stoca doar un set de valori de reglare fină pentru obiectivele AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR: utilizatorii puteau stoca fie valorile pentru utilizarea cu teleconvertorul încorporat, fie valorile pentru utilizarea fără acesta, dar nu ambele valori.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.20 pentru aparatul foto D6
Aparate foto compatibile D6
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.11
Nume fişier F-D6-V120W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Notă: Sunt necesare un computer și un cititor de carduri.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-D6-V120W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-D6-V120W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „D6Update”:
  • D6__0120.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D6__0120.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Win_Ro.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.20 pentru aparatul foto D6
Aparate foto compatibile D6
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.11
Nume fişier F-D6-V120M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS Big Sur versiunea 11
 • macOS Catalina versiunea 10.15
 • macOS Mojave versiunea 10.14
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
Notă: Sunt necesare un computer și un cititor de carduri.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-D6-V120M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-D6-V120M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „D6Update”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • D6__0120.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D6__0120.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 5. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 6. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 7. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Notă: Licența pentru software-ul open-source inclus în driverul NVM Express al aparatului foto poate fi găsită în „BSD License (NVM Express Driver)”.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.