Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware D750

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto D750 la versiunea 1.15. Înainte de a continua, selectaţi Versiune firmware în fila MENIU SETARE a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Această actualizare include toate modificările făcute în actualizările anterioare.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.15 faţă de versiunea 1.13
 • • A fost rezolvată o problemă care determina aplicarea suplimentară a controlului distorsiunii în fotografiile realizate cu un obiectiv AF-P DX NIKKOR 10-20 mm f/4.5-5.6G VR la o distanță focală de 10 mm și cu FX (36x24) 1.0x selectat pentru Zonă imagine > Alegere zonă imagine, Dezactivată selectată pentru Zonă imagine > Decupare automată DX și Activat selectat pentru Control automat al distors. în MENIU FOTOGRAFIERE.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca fotografiile realizate cu obiective non-CPU să fie supraexpuse când erau făcute prin apăsarea butonului de declanșare până la capăt într-o singură mișcare în următoarele condiții: temporizatorul standby dezactivat, Activat selectat pentru setarea personalizată c1 (Buton declanșare AE-L) din MENIU SETARE PERSONALIZ. și informațiile despre obiectiv precizate folosind opțiunea Date obiectiv non-CPU din MENIU SETARE.
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 1.13 faţă de versiunea 1.12
 • MENIU SETARE > Fus orar şi dată > Fus orar afișează acum doar numele orașelor importante din zona selectată în acel moment.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.12 faţă de versiunea 1.11
 • • A fost adăugat suport pentru următoarele funcții ale obiectivelor AF-P:  
  • - Dacă temporizatorul standby se opreşte după ce aparatul foto a focalizat, poziţia de focalizare nu se va modifica la reactivarea temporizatorului.
  • - În modul focalizare manuală, indicatorul de focalizare din vizor (sau, în vizualizarea în timp real, punctul de focalizare selectat pe monitor) va clipi pentru a arăta că s-a atins focalizarea la infinit sau distanța minimă de focalizare prin rotirea inelului de focalizare.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Când fotografiile erau vizualizate după fotografierea cu opțiunea Depăşire selectată pentru Rolul cardului din Fanta 2 din MENIU FOTOGRAFIERE, aparatul foto afișa uneori penultima fotografie făcută.
  • - Uneori, sensibilitatea microfonului nu se regla corect când filmele erau înregistrate cu Sensibilitate automată > Sensibilitate microfon.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.11 faţă de versiunea 1.10
 • • Acum, transmițătorul fără fir WT-7 este acceptat.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Erau afișate histograme incorecte pentru unele imagini vizualizate pe afișajul histogramei RGB în timpul redării.
  • - Dacă era selectat Activat pentru Control automat al distors., apăreau distorsiuni la marginile fotografiilor realizate cu NEF (RAW) + JPEG fine selectat pentru Calitate imagine și Medie selectată pentru Dimensiune imagine.
  • - Opţiunea aleasă pentru setarea personalizată f5 (Personaliz. selectoare com.) > Schimbare princ./sec. în grupul f (Comenzi) din MENIU SETARE PERSONALIZ. nu era salvată atunci când era selectat Salvare setări pentru opţiunea Salvare/încărcare setări din MENIU SETARE.
  • - Uneori, imaginile nu erau înregistrate.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.10 faţă de versiunea 1.02
 • • A fost adăugată o opţiune Control înregistrare externă la elementul HDMI din MENIU SETARE. În cazul în care aparatul foto este conectat prin intermediul HDMI la un dispozitiv de înregistrare de la alţi producători care acceptă Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 sau NINJA BLADE), selectarea Activat permite utilizarea comenzilor aparatului foto pentru pornirea şi oprirea înregistrării. Mai multe informaţii sunt disponibile într-un manual suplimentar.
  Notă: Alegeţi o opţiune diferită de 576p (progresiv) sau 480p (progresiv) pentru HDMI > Rezoluţie ieşire din MENIU SETARE.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Luminozitatea afişajului fotografierii cu vizualizare în timp real nu se modifica atunci când selectorul de comandă era rotit pentru a regla compensarea expunerii cu Activată (Reset. automată) selectată pentru b Măsurare/expunere > b3 Compensare expunere facilă > Compensare expunere facilă din MENIU SETARE PERSONALIZ.
  • - Cu toate că butonul previzualizare reducea diafragma obiectivului la diafragma maximă atunci când îi era atribuit rolul Previzualizare, indicatorul diafragmă maximă nu apărea pe monitor.
  • - În cazuri rare, obturatorul nu se declanşa când utilizatorul încerca să facă fotografii în vizualizarea în timp real film.
  • - Puteau fi auzite aproximativ 4 secunde de paraziţi audio pe înregistrările audio realizate cu dispozitive de înregistrare HDMI externe în cursul vizualizării în timp real film.
  • - Timpul de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO afişate pe monitor în cursul vizualizării în timp real film difereau de valorile din fişierul film final.
  • - O parte dintre punctele de focalizare dispăreau dacă utilizatorul mărea în timp ce reţeaua de încadrare era afişată.
  • - Uneori, volumul nu putea fi reglat dacă filmele erau redate cu indicatorii ascunşi în timpul redării cadru întreg (Fără (numai imagine)).
  • - Compensarea expunerii nu reuşea să producă rezultatele dorite dacă era selectată o valoare negativă atunci când imaginile NEF (RAW) erau procesate folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din MENIU RETUŞARE.
  • - În cazuri rare, imaginile nu erau înregistrate corect când era selectat HDR (high dynamic range) în MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - Dacă era selectat Activată pentru Uniformizare expunere în cursul fotografierii cu temporizator de interval, fiecare cadru care urma după primul era supraexpus.
  • - Numerele fişierelor nu erau atribuite în ordinea corespunzătoare.
  • - Punctul de focalizare nu era afişat în locul corect pe monitor.
  • - În unele limbi, caracterele sau părţi din caractere lipseau din afişajul MENIU SETARE > Date de locaţie > Poziţie.
  • - În unele limbi, caracterele sau părţi din caractere lipseau din afişajul MENIU SETARE > Reglare fină AF > Listare valori salvate.
  • - În unele regiuni nu era afişat nimic atunci când era selectat Marcaj de conformitate în fila MENIU SETARE.
 • • O parte din textul de ajutor a fost modificat.
 • • Acum, reducerea optimă a vibraţiilor este disponibilă cu obiectivele cu reducerea vibraţiilor.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.02 faţă de versiunea 1.01
 • • Utilizarea aparatului foto este acum mai sigură.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.01 faţă de versiunea 1.00
 • • A fost rezolvată o problemă care făcea ca fotografiile realizate cu unităţile bliţ opţionale cu folosirea sincronizării rapide FP automate să fie supraexpuse când era selectat Activat pentru Setări sensibilitate ISO > Control sensib. ISO auto. în fila MENIU FOTOGRAFIERE. (Sincronizarea rapidă FP automată se activează prin selectarea 1/200 s (FP automat) sau a 1/250 s (FP automat) pentru e1 Timp sincronizare bliţ în fila MENIU SETARE PERSONALIZ.)
 • • Au fost rezolvate problemele cu meniul şi celelalte afişaje de pe monitorul aparatului foto şi de pe televizor atunci când televizoarele 4K erau conectate prin intermediul HDMI.
 • • A fost redus zgomotul care putea fi auzit uneori când era selectată o opţiune diferită de Dezactivat pentru d1 Bip în MENIU SETARE PERSONALIZ.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.15 pentru aparatul foto D750
Aparate foto compatibile D750
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.13
Nume fişier F-D750-V115W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-D750-V115W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-D750-V115W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „D750Update”:
  • D750_0115.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D750_0115.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Win_Ro.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.15 pentru aparatul foto D750
Aparate foto compatibile D750
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.13
Nume fişier F-D750-V115M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS Mojave versiunea 10.14
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-D750-V115M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-D750-V115M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „D750Update”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • D750_0115.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D750_0115.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
  Notă: Asigurați-vă că firmware-ul este copiat în directorul rădăcină (principal) al cardului de memorie. Aparatul foto nu va recunoaște noul firmware dacă acesta se află într-un folder din directorul rădăcină.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 5. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 6. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 7. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.