Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware D800

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi utilizat pentru a actualiza firmware-le „А“ și „B“ ale aparatului foto D800 la versiunea 1.11. Actualizarea poate fi realizată simultan atât pentru firmware-ul „А“, cât şi pentru firmware-ul „B“. Înainte de a continua, selectaţi Versiune firmware în fila MENIU SETARE a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.

Notă

 • • Înainte de a începe actualizarea, va fi necesar ca utilizatorii cardurilor de memorie Lexar de tip CompactFlash® cu viteză de transfer de 400× şi de 1000× să urmeze pașii de aici pentru a proba compatibilitatea.
 • • Nu încercaţi să încărcaţi setările salvate utilizând opţiunea Salvare/încărcare setări pentru versiunea firmware „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02 sau anterioară pe un aparat foto D800 cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 sau mai recentă. Setările salvate cu versiunea firmware „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02 sau anterioară nu sunt compatibile cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 sau mai recentă a aparatului foto D800.
Modificările versiunii firmware „А“/„B“ 1.10 față de versiunea „А“/„B“ 1.11
 • • Au fost adăugate următoarele suporturi pentru obiectivele AF-P:
  • - Dacă temporizatorul standby se opreşte după focalizare, poziţia de focalizare nu se va mai modifica la reactivarea temporizatorului.
  • - Atunci când focalizarea este reglată prin rotirea inelului de focalizare a obiectivului, indicatorul de focalizare din vizor (și, în vizualizarea în timp real, punctul de focalizare de pe monitor) clipește acum pentru a indica momentul când s-a atins focalizarea la infinit sau distanţa minimă de focalizare.
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele AF-P DX.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Atunci când fotografiile erau efectuate utilizând Camera Control Pro 2 după ce setarea personalizată d10 (Mod întârziere expunere) era activată din MENIU SETARE PERSONALIZ., uneori, software-ul afişa în mod eronat un mesaj care anunţa că nu a putut fi efectuată nicio fotografie.
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările versiunii firmware „А“ 1.01/versiunii „B“ 1.02 față de versiunea „А“/„B“ 1.10
 • • A fost adăugată Asociere buton înreg. film la poziția f13 din MENIU SETARE PERSONALIZ. *
 • • Odată cu adăugarea opțiunii Asociere buton înreg. film la poziţia f13 din MENIU SETARE PERSONALIZ., opțiunea Asociere MB-D12 AF-ON din MENIU SETARE PERSONALIZ. a fost reatribuită poziţiei f14.
 • • A fost adăugată Asoc. buton Fn la distanţă la poziția f15 din MENIU SETARE PERSONALIZ. *
 • • Au fost adăugate sau redenumite caracteristici pentru utilizarea cu versiunea firmware 2.0 a unității de comunicare UT-1. Prin urmare, o opțiune Reţea (UT-1) a fost adăugată la meniul de setare și o opțiune Transmiţător fără fir din meniul de setare a fost redenumită Transmiţător fără fir (WT-4). A fost adăugată următoarea funcție:
  • - Modul HTTP: Conținutul cardului de memorie al aparatului foto poate fi vizualizat, precum și fotografii preluate de la distanță dintr-un computer sau dintr-un iPhone utilizând un navigator web.
  • Următoarele funcții au fost redenumite:
  • - Funcția „Mod transfer (FTP)“ este acum „Încărcare FTP“ și este utilizată pentru a încărca fotografii şi filme de pe cardul de memorie al aparatului foto pe un server ftp imediat după fotografiere (filmare)
  • - Funcția „Mod transfer (PC)“ este acum „Transfer imagine“ și este utilizată pentru a încărca fotografii şi filme de pe cardul de memorie al aparatului foto pe un computer imediat după fotografiere (filmare)
  • - Funcția „Mod PC“ este acum „Control aparat foto“ și este utilizată cu software-ul opțional Camera Control Pro 2 pentru a controla aparatul foto de la distanță și pentru a salva fotografii și filme pe un computer
 • Caracteristicile menționate anterior necesită versiunea firmware 2.0 sau mai recentă a UT-1 şi versiunea 1.5.0 sau mai recentă a Utilitarului transmiţătorului fără fir. Reţineţi că, după actualizarea firmware-ului aparatului foto, nu veţi mai putea utiliza setările de reţea şi de conexiune create cu versiuni anterioare şi va trebui să reglaţi din nou setările pentru conexiune.
 • • A fost adăugat suport pentru actualizările firmware ale unității de comunicare UT-1.
 • • A fost adăugat suport pentru cardurile de memorie CompactFlash cu capacităţi de peste 128 GB.
 • • Dacă butonul AF-ON este utilizat pentru focalizare în timpul fotografierii prin vizor atunci când este selectată opțiunea Numai AF-ON pentru setarea personalizată a4 (Activare AF) din MENIU SETARE PERSONALIZ., focalizarea va rămâne blocată atunci când butonul este eliberat. Anterior, obturatorul putea fi declanşat atunci în orice moment, dar în condiţiile următoare acest comportament a fost modificat astfel încât obturatorul nu se va declanşa dacă aparatul foto nu poate focaliza: *
  • - Opțiunea AF-S este selectată pentru modul AF
  • - Opțiunea Punct unic AF este selectată pentru mod zonă AF
  • - Focalizare este selectată pentru setarea personalizată a2 (Selecție prioritate AF-S) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca Listare valori salvate să nu poată afișa lista completă atunci când valorile pentru reglare fină de 12 sau 18 ale obiectivelor erau salvate utilizând Reglare fină AF > Valoare salvată din meniul de setare.
 • • A fost rezolvată o problemă care împiedica aparatul foto să măsoare valorile pentru presetarea balansului de alb atunci când fotografierea cu vizualizare în timp real era selectată cu selectorul vizualizare în timp real şi opțiunea Înregistrare filme era selectată pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton declanşare) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca uneori unitățile bliţ cu control la distanţă să nu se declanșeze când blițul încorporat era utilizat în modul bliţ principal de comandă.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina ca indicatorul luminos de acces card de memorie să necesite mai mult timp decât de obicei pentru a se stinge, lăsând comenzile lipsite de reacție pentru o perioadă îndelungată.

* Este disponibil un manual suplimentar care descrie această funcție.

Notă

 • • Înainte de a începe actualizarea, va fi necesar ca utilizatorii cardurilor de memorie Lexar de tip CompactFlash® cu viteză de transfer de 400× şi de 1000× să urmeze pașii de aici pentru a proba compatibilitatea.
 • • Nu încercați să încărcați setările salvate utilizând opțiunea Salvare/încărcare setări pentru versiunea firmware „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02 sau anterioară pe un aparat foto D800 cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10. Setările salvate cu versiunea firmware „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02 sau anterioară nu sunt compatibile cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 a aparatului foto D800.
 • • Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a copia fotografii pe un computer de pe un card de memorie cu o capacitate care depăşeşte 128 GB, asiguraţi-vă că atât sistemul de operare al computerului, cât și cititorul de carduri, suportă capacităţi de peste 128 GB, deoarece, în caz contrar, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi să nu se poată transfera imagini. Reţineţi că, deoarece cardurile de memorie cu capacităţi de peste 128 GB sunt acceptate de versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 a aparatului foto, fişierele pot fi copiate acum prin USB.
Modificările versiunii firmware „А“ 1.00/versiunii „B“ 1.01 față de versiunea „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele AF-S NIKKOR 800 mm f/5.6E FL ED VR.
 • • A fost îmbunătățită urmărirea subiecților în mișcare atunci când AF-C (AF servo continuă) este selectată pentru modul AF în timpul fotografierii prin vizor.
 • • A fost adăugată conversia spaţiu culoare pentru imaginile Adobe RGB afişate pe monitorul aparatului foto, astfel încât să nu se producă nicio pierdere de saturaţie.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca previzualizarea expunerii să fie activată întotdeauna în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real în modul de expunere M (manual).
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina ca înregistrarea filmului să se termine având timp de înregistrare încă disponibil.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina apariția unei benzi violet pe marginea din dreapta a fotografiilor TIFF de dimensiuni mici.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina ca fotografiile JPEG să nu se poată deschide în anumite aplicaţii.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina inconsistențe în rezultatele produse de opțiunile de Balans de alb cu balansul de alb fixat, precum Presetare manuală și Alegere temp. culoare.
Modificările versiunii firmware „А“ 1.00/versiunii „B“ 1.00 față de versiunea „А“ 1.01/versiunea „B“ 1.02
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri rare, determina ca monitorul să se stingă și aparatul foto să nu mai răspundă cu indicatorul luminos pentru acces card de memorie aprins în cazul în care erau efectuate fotografii în timpul redării.
 • • A fost rezolvată o problemă la transmiţătorul fără fir WT-4 care, la anumite setări, determina ca imaginile NEF (RAW) să fie transferate atunci când opțiunea Numai JPEG era selectată pentru Trimitere fişier ca.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca o umbră întunecată să apară în partea de jos a fotografiilor efectuate cu opțiunea 5 : 4 (30×24) selectată pentru Zonă imagine şi o altă opțiune decât Dezactivat selectată pentru D-Lighting activ.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „А“/„B“ versiunea 1.11 pentru aparatul foto D800
Aparate foto compatibile D800
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „А“/„B“ versiunile 1.00–1.10
Nume fişier F-D800-V111W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-D800-V111W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-D800-V111W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „D800Update”:
  • D800_0111.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D800_0111.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta aparatului foto selectată în acel moment ca fantă principală şi porniți aparatul foto.
 6. Selectaţi Reţea în MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 7. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 8. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 9. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Win_Ro.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Descrierea produsului
Nume Firmware „А“/„B“ versiunea 1.11 pentru aparatul foto D800
Aparate foto compatibile D800
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „А“/„B“ versiunile 1.00–1.10
Nume fişier F-D800-V111M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-D800-V111M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-D800-V111M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „D800Update”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • D800_0111.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D800_0111.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta aparatului foto selectată în acel moment ca fantă principală şi porniți aparatul foto.
 5. Selectaţi Reţea în MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.