Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware D4

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi utilizat pentru a actualiza firmware-le „А“ și „B“ ale aparatului foto D4 la versiunea 1.11. Actualizarea poate fi realizată simultan atât pentru firmware-ul „А“, cât şi pentru firmware-ul „B“. Înainte de a continua, selectaţi Versiune firmware în fila MENIU SETARE a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.
IMPORTANT: Actualizările firmware nu pot fi efectuate dacă este selectat Activare pentru Reţea > Conexiune de reţea în MENIU SETARE. Înainte de a continua, selectaţi Dezactivare pentru Conexiune de reţea.

Notă

 • • Înainte de a începe actualizarea, va fi necesar ca utilizatorii cardurilor de memorie Lexar de tip CompactFlash® cu viteză de transfer de 400× şi de 1000× să urmeze pașii de aici pentru a proba compatibilitatea.
 • • Nu încercaţi să încărcaţi setările salvate utilizând opţiunea Salvare/încărcare setări pentru versiunea firmware „А“ 1.05/versiunea „B“ 1.03 sau anterioară pe un aparat foto D4 cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 sau mai recentă. Setările salvate cu versiunea firmware „А“ 1.05/versiunea „B“ 1.03 sau anterioară nu sunt compatibile cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 sau mai recentă a aparatului foto D4.
Modificările versiunii firmware „А“/„B“ 1.10 față de versiunea „А“/„B“ 1.11
 • • Au fost adăugate următoarele suporturi pentru obiectivele AF-P:
  • - Dacă temporizatorul standby se opreşte după focalizare, poziţia de focalizare nu se va mai modifica la reactivarea temporizatorului.
  • - Atunci când focalizarea este reglată prin rotirea inelului de focalizare a obiectivului, indicatorul de focalizare din vizor (și, în vizualizarea în timp real, punctul de focalizare de pe monitor) clipește acum pentru a indica momentul când s-a atins focalizarea la infinit sau distanţa minimă de focalizare.
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele AF-P DX.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Atunci când fotografiile erau efectuate utilizând Camera Control Pro 2 după ce setarea personalizată d10 (Mod întârziere expunere) era activată din MENIU SETARE PERSONALIZ., uneori, software-ul afişa în mod eronat un mesaj care anunţa că nu a putut fi efectuată nicio fotografie.
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările versiunii firmware „А“ 1.05/versiunii „B“ 1.03 față de versiunea „А“/„B“ 1.10
 • • A fost adăugată o opţiune Asoc. buton Fn la distanţă la poziţia f17 din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • • A fost adăugat suport pentru cardurile de memorie CompactFlash cu capacităţi de peste 128 GB.
 • • Dacă butonul AF-ON este utilizat pentru focalizare în timpul fotografierii prin vizor atunci când este selectată opțiunea Numai AF-ON pentru setarea personalizată a4 (Activare AF) din MENIU SETARE PERSONALIZ., focalizarea va rămâne blocată atunci când butonul este eliberat. Anterior, obturatorul putea fi declanşat atunci în orice moment, dar în condiţiile următoare acest comportament a fost modificat astfel încât obturatorul nu se va declanşa dacă aparatul foto nu poate focaliza:
  • - Opțiunea AF-S este selectată pentru modul AF
  • - Opțiunea Punct unic AF este selectată pentru mod zonă AF
  • - Focalizare este selectată pentru setarea personalizată a2 (Selecție prioritate AF-S) din MENIU SETARE PERSONALIZ. Este disponibil un manual suplimentar care descrie această funcție.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina afișarea mesajului „Err“ pe panoul superior de control atunci când atât cardurile XQD, cât și cele CompactFlash, erau introduse în aparatul foto.

Notă

 • • Înainte de a începe actualizarea, va fi necesar ca utilizatorii cardurilor de memorie Lexar de tip CompactFlash® cu viteză de transfer de 400× şi de 1000× să urmeze pașii de aici pentru a proba compatibilitatea.
 • • Nu încercați să încărcați setările salvate utilizând opțiunea Salvare/încărcare setări pentru versiunea firmware „А“ 1.05/versiunea „B“ 1.03 sau anterioară pe un aparat foto D4 cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10. Setările salvate cu versiunea firmware „А“ 1.05/versiunea „B“ 1.03 sau anterioară nu sunt compatibile cu versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 a aparatului foto D4.
 • • Înainte de a utiliza un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a copia fotografii pe un computer de pe un card de memorie cu o capacitate care depăşeşte 128 GB, asiguraţi-vă că atât sistemul de operare al computerului, cât și cititorul de carduri, suportă capacităţi de peste 128 GB, deoarece, în caz contrar, este posibil să întâmpinați probleme, cum ar fi să nu se poată transfera imagini. Reţineţi că, deoarece cardurile de memorie cu capacităţi de peste 128 GB sunt acceptate de versiunea firmware „А“/„B“ 1.10 a aparatului foto, fişierele pot fi copiate acum prin USB.
Modificările versiunii firmware „А“ 1.04/versiunii „B“ 1.02 față de versiunea „А“ 1.05/versiunea „B“ 1.03
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele AF-S NIKKOR 800 mm f/5.6E FL ED VR.
 • • A fost îmbunătățit randamentul balansului de alb automat.
 • • Au fost îmbunătățite claritatea și profunzimea imaginii.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca previzualizarea expunerii să fie activată întotdeauna în timpul fotografierii cu vizualizare în timp real în modul de expunere M (manual).
 • • A fost rezolvată o problemă care determina apariția unei benzi violet pe marginea din dreapta a fotografiilor TIFF de dimensiuni mici.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina ca fotografiile JPEG să nu se poată deschide în anumite aplicaţii.
 • • A fost rezolvată o problemă care, în circumstanțe rare, determina inconsistențe în rezultatele produse de opțiunile de Balans de alb cu balansul de alb fixat, precum Presetare manuală și Alegere temp. culoare.
Modificările versiunii firmware „А“ 1.03/versiunii „B“ 1.02 față de versiunea „А“ 1.04/versiunea „B“ 1.02
 • • A fost îmbunătățită urmărirea subiecților în mișcare atunci când AF-C (AF servo continuă) este selectată pentru modul AF în timpul fotografierii prin vizor.
Modificările versiunii firmware „А“/„B“ 1.02 față de versiunea „А“ 1.03/versiunea „B“ 1.02
 • • A fost îmbunătățită acuratețea focalizării pentru combinațiile obiectiv/teleconvertor cu o diafragmă maximă combinată de f/8.
Modificările versiunii firmware „А“/„B“ 1.01 față de versiunea „А“/„B“ 1.02
 • Formatare card memorie poate fi acum adăugată la MENIUL MEU.
 • • A fost adăugată conversia spaţiu culoare pentru imaginile Adobe RGB afişate pe monitorul aparatului foto, astfel încât să nu se producă nicio pierdere de saturaţie.
 • • A fost îmbunătățită fiabilitatea conexiunii atunci când aparatul foto este în modul Încărcare FTP.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina selectarea valorii minime a diafragmei atunci când filmele erau filmate cu P sau S selectate pentru Mod expunere și opțiunea Inel diafragmă selectată pentru setarea personalizată f10 (Personaliz. selectoare com.) > Setare diafragmă din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca opțiunile Capture NX 2 și ViewNX 2 să afișeze incorect punctul de focalizare pentru fotografii efectuate în timpul înregistrării unui film cu opțiunea 1920×1080; 30 fps; decupare, 1920×1080; 25 fps; decupare sau 1920×1080; 24 fps; decupare selectată pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre și opțiunea Cadru în filmare selectată pentru setarea personalizată g4 (Asociere buton declanşare) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca aparatul foto să nu mai răspundă dacă opțiunea Formatare card memorie era selectată în MENIU SETARE în modul server HTTP.
Modificările versiunii firmware „А“/„B“ 1.00 față de versiunea „А“/„B“ 1.01
 • • A fost rezolvată o problemă care, în cazuri rare, determina ca monitorul să se stingă și aparatul foto să nu mai răspundă cu indicatorul luminos pentru acces card de memorie aprins în cazul în care erau efectuate fotografii în timpul redării.
 • • A fost rezolvată o problemă la funcționalitatea rețelei care, la anumite setări, determina ca imaginile NEF (RAW) să fie transferate atunci când opțiunea Numai JPEG era selectată pentru Trimitere fişier ca.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca, la anumite setări, timpul de expunere, diafragma sau compensarea expunerii să se modifice în cazul în care selectorul de comandă era utilizat pentru a mări sau a micșora fotografiile în conformitate cu o funcție adăugată utilizând setarea personalizată f15 (Zoom redare) din MENIU SETARE PERSONALIZ.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „А“/„B“ versiunea 1.11 pentru aparatul foto D4
Aparate foto compatibile D4
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „А“/„B“ versiunile 1.00–1.10
Nume fişier F-D4-V111W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-D4-V111W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-D4-V111W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „D4Update”:
  • D4__0111.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D4__0111.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 6. Selectaţi Reţea în MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 7. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 8. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 9. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Win_Ro.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Descrierea produsului
Nume Firmware „А“/„B“ versiunea 1.11 pentru aparatul foto D4
Aparate foto compatibile D4
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „А“/„B“ versiunile 1.00–1.10
Nume fişier F-D4-V111M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-D4-V111M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-D4-V111M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „D4Update”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • D4__0111.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D4__0111.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta 1 de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 5. Selectaţi Reţea în MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.