Română

Deși dispozitivul dumneavoastră nu acceptă acest serviciu de descărcare, el poate fi utilizat pentru a vizualiza informații despre descărcare. Link-urile către descărcări pot fi trimise prin e-mail pentru descărcarea pe un computer.

Firmware D4S

Selectaţi sistemul de operare.

 • Windows
 • Mac OS

Acest program pentru actualizarea software-ului este destinat produselor deţinute de clienţi enumerate mai sus (numite „produse vizate”) şi este oferit numai după acceptarea acordului menţionat mai jos. Selectând „Accept” şi dând clic pe „Descărcare”, se consideră că aţi acceptat termenii şi condiţiile acordului. Înainte de a începe descărcarea, asiguraţi-vă că aţi înţeles termenii acordului.

 • • Acest serviciu furnizează un software care poate fi folosit pentru a actualiza firmware-ul „C” al aparatului foto D4S la versiunea 1.33. Înainte de a continua, selectaţi Versiune firmware în fila MENIU SETARE a aparatului foto şi verificaţi versiunea firmware-ului aparatului foto. Nu va fi nevoie să descărcaţi sau să instalaţi această actualizare dacă firmware-ul precizat mai sus este instalat deja.
 • • Înainte de a continua, citiţi informaţiile de mai jos.
IMPORTANT: Nu se pot realiza actualizări firmware dacă în acel moment este selectat Activare pentru Reţea > Conexiune de reţea în MENIU SETARE. Înainte de a continua, selectaţi Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.33 faţă de versiunea 1.32
 • • Au fost adăugate următoarele suporturi pentru obiectivele AF-P:
  • - Dacă temporizatorul standby se opreşte după focalizare, poziţia de focalizare nu se va mai modifica la reactivarea temporizatorului.
  • - Atunci când focalizarea este reglată prin rotirea inelului de focalizare a obiectivului, indicatorul de focalizare din vizor (și, în vizualizarea în timp real, punctul de focalizare de pe monitor) clipește acum pentru a indica momentul când s-a atins focalizarea la infinit sau distanţa minimă de focalizare.
 • • A fost adăugat suport pentru obiectivele AF-P DX.
Modificări faţă de versiunile anterioare
Modificările din versiunea firmware „C” 1.32 faţă de versiunea 1.31
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme care apăreau, în cazuri rare, atunci când se făceau fotografii RAW+JPEG iar în ambele fante, fanta pentru XQD și fanta pentru CompactFlash, erau introduse carduri pe care era permisă scrierea, era selectat Fanta pr. RAW - Fanta sec. JPEG pentru Funcţia fantei secundare în MENIU FOTOGRAFIERE și era selectat Activată pentru Reţea > Opțiuni > Trimitere automată în MENIU SETARE.
  • - Uneori, aparatul foto se bloca sau repornea după ce utilizatorii (1) apăsau butonul de declanșare până la capăt fără să activeze mai întâi temporizatorul standby și apoi (2) lăsau temporizatorul să se oprească sau închideau aparatul foto fără să reactiveze mai întâi temporizatorul.
  • - Dacă butonul de declanșare era apăsat până la capăt pentru a începe fotografierea cu temporizatorul standby oprit, uneori prima fotografie nu era nici marcată pentru transfer și nici încărcată.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.31 faţă de versiunea 1.30
 • • A fost rezolvată o problemă care apărea cu versiunea de firmware 3.00 a telecomenzii fără fir WR-R10. În cazuri rare, aparatul foto nu reușea să afișeze numărul de expuneri rămase sau dura aproximativ un minut ca acesta să se închidă atunci când WR-R10 era conectat.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.30 faţă de versiunea 1.20
 • • A fost adăugată o opţiune Control înregistrare externă la elementul HDMI din MENIU SETARE. În cazul în care aparatul foto este conectat prin intermediul HDMI la un dispozitiv de înregistrare de la alţi producători care acceptă Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA2 sau NINJA BLADE), selectarea Activat permite utilizarea comenzilor aparatului foto pentru pornirea şi oprirea înregistrării. Mai multe informaţii sunt disponibile într-un manual suplimentar.
  Notă:
  • • Alegeţi o opţiune diferită de 576p (progresiv) sau 480p (progresiv) pentru HDMI > Rezoluţie ieşire din MENIU SETARE.
  • • Alegeţi o opţiune diferită de Automat pentru HDMI > Rezoluţie ieşire din MENIU SETARE atunci când este selectată 640x 424; 30p sau 640x 424; 25p pentru Setări film > Dim. cadru/cadenţă cadre din MENIU FOTOGRAFIERE.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - În cazuri rare, obturatorul nu se declanşa când utilizatorul încerca să facă fotografii în vizualizarea în timp real film.
  • - Puteau fi auzite aproximativ 4 secunde de paraziţi audio pe înregistrările audio realizate cu dispozitive de înregistrare HDMI externe în cursul vizualizării în timp real film.
  • - Compensarea expunerii nu reuşea să producă rezultatele dorite dacă era selectată o valoare negativă atunci când imaginile NEF (RAW) erau procesate folosind opţiunea Procesare NEF (RAW) din MENIU RETUŞARE.
  • - În cazuri rare, imaginile nu erau înregistrate corect când era selectat HDR (high dynamic range) în MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - În orientarea portret, monitorul nu va arăta punctul de focalizare în locul corect dacă a fost selectat 5:4 (30x24) pentru Alegere zonă imagine.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.20 faţă de versiunea 1.10
 • • Acum, Mod bliţ principal de comandă poate fi selectat pentru e3: Bliţ opţional din MENIU SETARE PERSONALIZ. atunci când este ataşată o unitate bliţ opţională SB-500. *
 • • Opţiunile balans de alb Automat şi Bliţ pot fi utilizate acum cu lampa LED de pe unitatea bliţ opţională SB-500.
 • • Balansul de alb automat este acum mai uniform.
 • • Nu mai există o limită pentru numărul de fotografii care pot fi realizate într-o singură serie la timpi de expunere de 4 s sau mai lungi atunci când este selectat un mod declanşare continuă în modul de expunere S sau M. *
 • • Nu mai există o limită pentru cât de mult poate rămâne deschis obturatorul atunci când este selectat „Durată” pentru timpul de expunere. *
 • • Am modificat modul de afişare în vizor a punctelor de focalizare dacă aparatul foto este rotit între orientările „pe lat” (peisaj) şi „pe înalt” (portret) cu Punct focalizare şi mod zonă AF selectat pentru a10: Stocare după orientare în MENIU SETARE PERSONALIZ. şi puncte de focalizare diferite alese în fiecare orientare. De asemenea, am modificat modul de afişare a punctelor de focalizare în vizor dacă este apăsat un buton cu funcţie focalizare pe obiectiv cu Mod zonă AF selectat pentru f19: But. cu funcţii focal. pe obiectiv în MENIU SETARE PERSONALIZ..
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Dacă utilizatorul focaliza folosind butonul AF-ON înainte de a fotografia în modul declanşare continuă, cadenţa cadrelor scădea în următoarele condiţii: AF-S selectat pentru modul de focalizare, punct unic AF selectat pentru mod zonă AF şi Focalizare selectat pentru a2: Selecţie prioritate AF-S şi Numai AF-ON selectat pentru a4: Activare AF în MENIU SETARE PERSONALIZ..
  • - Când era ataşat un obiectiv AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR era afişat „Err” pe panoul de control superior şi fotografiile nu puteau fi realizate în anumite condiţii de expunere.
  • - Uneori, imaginile nu erau afişate corect în timpul examinării imaginii dacă era folosit zoom redare în timp ce indicatorul luminos acces card memorie era aprins.
  • - Imaginile nu dispăreau de pe afişaj dacă era folosită o telecomandă fără fir opţională WR-1 cu Activată selectată pentru Examinare imagine în MENIU REDARE.
  • - Afişajul informaţiilor despre fotografie al aparatului foto nu arăta intervalul corect pentru fotografiile realizate cu o unitate bliţ opţională în modul prioritate distanţă manual (GN).
  • - Când fotografiile realizate folosind un obiectiv PC-E erau vizualizate în  Capture NX-D şi cu alt software de la Nikon,  Metadata (Metadate) menţiona obiectivul ca fiind de tip E în loc de tip D.
  • - Afişajul informaţiilor despre fotografie pentru filmele, imaginile statice din filme şi fotografiile realizate cu opţiunea timp declanşator Fără sunet menţionau uneori valori incorecte pentru timpul de expunere, diafragmă şi sensibilitatea ISO.
  • - Dacă aparatul foto era conectat prin intermediul HDMI la un televizor compatibil 4K, nici aparatul foto, nici televizorul nu afişau corect meniurile.
  • - Uneori, volumul nu putea fi reglat dacă indicatorii erau ascunşi în timpul redării filmului (Fără (numai imagine)).
  • - Dacă în aparatul foto erau introduse atât un card XQD, cât şi un card CompactFlash când acesta era conectat la un computer, computerul nu recunoştea cardul XQD.
 • • Au fost modificate unele texte ale mesajelor de ajutor.

* Mai multe informaţii sunt disponibile într-un manual suplimentar.

Modificările din versiunea firmware „C” 1.10 faţă de versiunea 1.01
 • • Selectarea SPORT pentru reducerea vibraţiilor când este ataşat un obiectiv AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR nu mai afectează viteza de avansare a cadrelor în modul declanşare continuă. Acum, rata rămâne la fel ca atunci când reducerea vibraţiilor este OFF.
 • • Acum, se utilizează exFAT în locul FAT 32 când cardurile de memorie cu capacităţi de peste 128 GB sunt formatate în aparatul foto.
 • • Acum, apăsarea butonului înregistrare film când meniurile sunt afişate în timpul vizualizării în timp real film închide meniurile şi reia vizualizarea în timp real film. Apăsaţi butonul înregistrare film din nou pentru a începe înregistrarea.
 • • Acum, centrul selectorului multiplu poate fi folosit în vizualizarea în timp real pentru a mări pe punctul de focalizare selectat atunci când este ales Activare/dezactivare zoom pentru setarea personalizată f1 (Buton central sel. multiplu) > Mod redare, cu toate că punctul de focalizare nu este afişat.
 • • Textul mesajului de ajutor pentru opţiunea setării personalizate f19 (But. cu funcţii focal. pe obiectiv) > Punct focalizare presetat a fost îmbunătăţit.
 • • Au fost rezolvate următoarele probleme:
  • - Numărul de fotografii indicate ca disponibile în memoria tampon în modul declanşare continuă (C-REM) varia în funcţie de opţiunea selectată pentru Înregistrare NEF (RAW) > Ad. de culoare NEF (RAW) când era selectat Mică pentru Înregistrare NEF (RAW) > Dimensiune imagine în MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - Dacă era selectat Depăşire pentru Funcţia fantei secundare în MENIU FOTOGRAFIERE şi  PC + CARD era selectat pentru Destination (Destinaţie) în Camera Control Pro 2, declanşarea obturatorului se dezactiva când cardul din fanta principală era plin.
  • - Indiferent dacă examinarea imaginii fusese activată prin selectarea Activată pentru Examinare imagine în MENIU REDARE, imaginea nu era afişată după fotografiere dacă obturatorul era declanşat după oprirea temporizatorului standby.
  • - Imaginile redate în cadru întreg prin intermediul HDMI erau afişate la rezoluţie scăzută când nu erau mărite.
  • - Efectele controlului automat al distorsiunilor nu erau vizibile în timpul examinării imaginii. Acest lucru se aplica dacă era selectat Activată pentru Examinare imagine în MENIU REDARE când fotografiile erau realizate cu Activat selectat pentru Control automat al distors. în MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - Efectele controlului automat al distorsiunilor nu erau reflectate în fotografierea cu expunere multiplă cu Activată selectat pentru Examinare imagine în MENIU REDARE şi Activat selectat pentru Control automat al distors. în MENIU FOTOGRAFIERE.
  • - Folosirea Balans de alb > Presetare manuală pentru copierea balansului de alb dintr-o imagine cu un comentariu determina copierea a numai 24 de caractere din comentariu în presetarea selectată.
  • - Dacă era selectat LAN Cablată pentru Reţea > Alegere hardware în MENIU SETARE şi Obţinere automată era selectat pentru adresa IP când fusese selectat Încărcare FTP în Expert conexiuni, alegerea alocării automate a adresei din nou după ce conectarea la serverul FTP eşuase, determina resetarea adresei IP la 000.000.000.000.
  • - Filmele cu o cadenţă a cadrelor de 30p, 25p sau 24p nu erau afişate corespunzător pe televizoarele conectate prin HDMI dacă era selectat 1080p (progresiv) pentru HDMI > Rezoluţie ieşire în MENIU SETARE.
  • - Copierea presetărilor IPTC pe aparatul foto: Încercarea de a previzualiza un fişier cu un profil care conţinea caractere pe doi octeţi determina blocarea aparatului foto.
  • - Adăugarea elementelor la Meniul meu: Aparatul foto afişa OK chiar dacă opţiunea evidenţiată în acel moment în Adăugare elemente nu putea fi adăugată la Meniul meu.
  • - În unele meniuri, pictogramele sau caracterele se suprapuneau sau caracterele erau afişate la distanţă prea mare spre dreapta când era selectat  عربي (Arabă) pentru Limbă (Language) în MENIU SETARE.
Modificările din versiunea firmware „C” 1.01 faţă de versiunea 1.00
 • • Dacă era selectat Vizualizare histograme pentru setarea personalizată f1 (Buton central sel. multiplu) > Mod redare, apăsarea centrului selectorului multiplu în timpul redării nu producea rezultatele dorite dacă imaginea fusese înregistrată cu NEF (RAW) + JPEG fine, NEF (RAW) + JPEG normal sau NEF (RAW) + JPEG basic selectat pentru Calitate imagine şi era selectat un afişaj informaţii fotografie diferit de prezentare generală sau histogramă RGB. Această problemă a fost rezolvată.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina modificarea saturaţiei în afişajele zonelor luminoase şi histogramei RGB ca răspuns la zonele luminoase care clipeau.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina modificarea saturaţiei când erau mărite imaginile înregistrate cu Adobe RGB selectat pentru Spaţiu culoare.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina reducerea clarităţii când imaginile în orientarea portret erau mărite într-un pas sau în doi paşi cu Activată selectată pentru Rotire pe înalt în MENIU REDARE.
 • • A fost rezolvată o problemă care determina ca uneori imaginile NEF (RAW) fotografiate cu NEF (RAW) selectat pentru Calitate imagine să nu se înregistreze corect dacă fotografiile erau realizate folosind opţiunile „comprimat” şi apoi „compresie diferită de fără pierderi”.
Vizualizarea versiunii firmware a aparatului foto
 1. Porniţi aparatul foto.
 2. Apăsaţi butonul MENU al aparatului foto şi selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE pentru a afişa versiunea firmware a aparatului foto.
 3. Verificaţi versiunea firmware a aparatului foto.
 4. Opriţi aparatul foto.
Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.33 pentru aparatul foto D4S
Aparate foto compatibile D4S
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.32
Nume fişier F-D4S-V133W.exe
Cerinţe de sistem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Creaţi un folder pe hard disk-ul computerului şi denumiţi-l cum doriţi.
 2. Descărcaţi F-D4S-V133W.exe în folderul creat la pasul 1.
 3. Executaţi F-D4S-V133W.exe pentru a extrage următorul fişier într-un folder numit „D4SUpdate”:
  • D4S_0133.bin (firmware-ul aparatului foto)
 4. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D4S_0133.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 5. Introduceţi cardul de memorie în fanta principală de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 6. Selectaţi Reţea în  MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat  Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 7. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 8. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 9. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Win_Ro.pdf (PDF) (0,22 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Descrierea produsului
Nume Firmware „C” versiunea 1.33 pentru aparatul foto D4S
Aparate foto compatibile D4S
Versiuni firmware ale aparatelor foto compatibile Firmware „C” versiunile 1.00–1.32
Nume fişier F-D4S-V133M.dmg
Cerinţe de sistem
 • macOS High Sierra versiunea 10.13
 • macOS Sierra versiunea 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Notă: Este necesar un cititor de carduri sau un computer cu fantă pentru card de memorie încorporată.
Drepturi de autor Nikon Corporation
Tip de arhivă Auto-extractabilă
Reproducere Nepermisă
Actualizarea firmware-ului aparatului foto
 1. Descărcaţi F-D4S-V133M.dmg.
 2. Daţi dublu clic pe pictograma F-D4S-V133M.dmg pentru a monta o imagine de disc conţinând un folder denumit „D4SUpdate”, care, la rândul lui, conţine următorul fişier:
  • D4S_0133.bin (firmware-ul aparatului foto)
 3. Folosind o fantă pentru card sau un cititor de carduri, copiaţi „D4S_0133.bin” pe un card de memorie care a fost formatat în aparatul foto.
 4. Introduceţi cardul de memorie în fanta principală de pe aparatul foto şi porniţi aparatul foto.
 5. Selectaţi Reţea în  MENIU SETARE şi asiguraţi-vă că este selectat  Dezactivare pentru Conexiune de reţea.
 6. Selectaţi Versiune firmware din MENIU SETARE şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea firmware-ului.
 7. După finalizarea actualizării, opriţi aparatul foto şi scoateţi cardul de memorie.
 8. Asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat la noua versiune.

Notă: Pentru instrucţiuni mai detaliate sau informaţii despre echipamentul necesar pentru finalizarea actualizării, descărcaţi următorul fişier pdf:
DSLR_Firmup_Mac_Ro.pdf (PDF) (0,19 MB)

Notă: Actualizările pot fi efectuate pentru dumneavoastră de către un reprezentant de service autorizat Nikon.

Acord de licenţă pentru utilizatorul final

Fişierele PDF pot fi vizualizate utilizând software-ul gratuit Adobe® Reader®.
Descărcaţi Adobe® Reader®.