Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Webcam Utility (Windows)

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

Informacje o programie Webcam Utility

Webcam Utility to moduł pozwalający na korzystanie z aparatu Nikon w roli kamery internetowej po jego podłączeniu do komputera kablem USB.
Aparat działa jako kamera internetowa, gdy program „Nikon Webcam Utility” jest wybrany jako zewnętrzna kamera w aplikacji do wideokonferencji.

Uwagi
 • • To oprogramowanie jest dystrybuowane w formie pliku o nazwie „S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe”. Pobierz i uruchom plik, aby przeprowadzić aktualizację.
 • • W czasie przeprowadzania aktualizacji użytkownik musi być zalogowany do konta z uprawnieniami administratora.
 • • Przed uruchomieniem programu instalacyjnego zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Opis produktu
Nazwa Webcam Utility w wersji 1.1.1
Nazwa pliku S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Wymagania systemowe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
Uwaga: tylko preinstalowane wersje 64-bitowe.
Procesor Intel z serii Celeron, Pentium 4 lub Core, z taktowaniem 1 GHz lub szybszy
Pamięć RAM 4 GB lub więcej
Obsługiwane aparaty cyfrowe
 • • Aparaty Z 9, Z 8, Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z f, Z fc, Z 50 i Z 30
 • • Aparaty D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500
Uwaga: Niektóre z powyższych produktów mogły nie być zapowiedziane lub wprowadzone na rynek we wszystkich krajach lub regionach.
Ostatnia aktualizacja 31 sierpnia 2023 r.
Przetestowane aplikacje do wideokonferencji
 • • Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger, Google Meet
Uwagi
 • • Wybierz tryb P, S, A lub M podczas korzystania z aparatu D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500.
 • • Mikrofony aparatu nie są obsługiwane. Użyj zewnętrznego mikrofonu lub mikrofonu dołączonego do komputera.
 • • Jeśli podgląd na żywo zakończy się przedwcześnie, wybierz dłuższe wartości dla [Czas wyłączenia monitora] > [Podgląd na żywo] w menu aparatu.
 • • Rozmiar ekranu podglądu na żywo jest ustawiony na stałe na XGA. Aparaty D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 oraz D3500 wykorzystują tylko część VGA obrazu XGA, przez co ekran podglądu na żywo tych aparatów jest wyświetlany w mniejszym rozmiarze.
 • • Przybliżona maksymalna liczba klatek na sekundę wynosi od 10 do 15 kl./s.
 • • Temperatura aparatu może wzrastać, a podgląd na żywo może zakończyć się po długim okresie użytkowania. Poczekaj, aż aparat ostygnie.
 • • Korzystanie z podglądu na żywo zwiększa zużycie energii akumulatora.
 • • Zamknij programy NX Tether, Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2 przed nawiązaniem połączenia z aparatem.
 • • Podczas korzystania z programu NX Tether, Nikon Transfer 2 lub Camera Control Pro 2, zakończ połączenie z „Webcam Utility” w aplikacji do wideokonferencji.
 • • Gdy aparat jest podłączony do komputera, regulacja ustawień aparatu może być niemożliwa. Przed rozpoczęciem regulacji ustawień, wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
 • • Rozmiar klatki to 1024 x 768 pikseli (XGA). Niektóre aplikacje do wideokonferencji internetowych mogą korzystać z innych współczynników proporcji.
 • • Po nawiązaniu połączenia między aparatem a komputerem uważaj, aby nie wyjąć karty pamięci, gdy dioda dostępu do karty pamięci świeci.
 • • Podgląd na żywo może nie zakończyć się automatycznie po upływie czasu autowyłączenia podglądu na żywo.
 • • Podgląd na żywo może nie zakończyć się po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu, a w takim wypadku można go zakończyć, włączając i wyłączając aparat jeszcze raz.
 • • Aparat może nie zakończyć trybu [Tryb komputera], gdy aplikacja do wideokonferencji internetowych zostanie zamknięta. [Tryb komputera] można zakończyć, odłączając kabel USB.
 • • Wysuń wysuwane obiektywy przed użyciem.
 • • Wybierz tryb M podczas korzystania z obiektywów bez procesora w połączeniu z aparatami D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500.
 • • Podczas korzystania z aparatów D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500 bez włożonej karty pamięci, wybierz [Spust migawki działa] dla [Puste gniazdo, blok. spustu].
 • • Uruchomienie podglądu na żywo może trwać dłużej, jeśli na karcie pamięci znajduje się duża liczba zdjęć.
 • • Jeśli moduł Nikon Webcam Utility zostanie wybrany jako źródło sygnału wideo, gdy uruchomiony jest program NX Tether, Camera Control Pro 2 lub Nikon Transfer 2, połączenie z aparatem nie zostanie nawiązane i widok przez obiektyw aparatu nie będzie wyświetlany.
 • • Kiedy do programu Webcam Utility jednocześnie uzyskuje dostęp wiele aplikacji do wideokonferencji, podgląd na żywo jest dostępny tylko w jednej z nich.

• Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Wszelkie inne użyte nazwy handlowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zmiany w wersji 1.1.1 w stosunku do wersji 1.1.0
 • • Dodano obsługę systemu Windows 11.
 • • Dodano obsługę wersji 2.00 oprogramowania sprzętowego aparatu Z 9.
 • • Dodano obsługę aparatu Z 30.
 • • Dodano obsługę aparatu Z 8.
 • • Dodano obsługę aparatu Z f.

Ostatnia aktualizacja 31 sierpnia 2023 r.

Instalacja
 1. Utwórz folder na dysku twardym i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom S-NWU___-010101WF-ALLIN-ALL___.exe w celu uruchomienia instalatora oprogramowania.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć instalację.
 • Uwagi:
  • • Po zakończeniu instalacji nie ma potrzeby uruchamiania oprogramowania. Do menu lub pulpitu nie zostanie dodany żaden skrót.
  • • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.
Sprawdzanie, czy oprogramowanie jest zainstalowane
 1. Podłącz aparat do komputera kablem USB.
 2. Włącz aparat.
 3. Uruchom aplikację do wideokonferencji i wybierz „Nikon Webcam Utility” jako kamerę zewnętrzną.
 4. Sprawdź, czy obraz z aparatu jest wyświetlany w aplikacji do wideokonferencji.
Dezinstalacja
 1. Wybierz Ustawienia > System.
 2. Wybierz Aplikacje i funkcje.
 3. Wybierz „Webcam Utility” z listy i wybierz Odinstaluj, aby uruchomić program odinstalowujący.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.

Umowa

 • Pobierz
 • Pobierz

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.