Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

ViewNX 2

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

ViewNX 2 to zintegrowane oprogramowanie do przeglądania i edytowania zdjęć oraz filmów. Aplikacje Nikon Transfer 2 (która służy do przesyłania zdjęć z aparatu do komputera) i Picture Control Utility 2 (która służy do modyfikowania osobistych ustawień Picture Control i zarządzania nimi) zostały włączone w skład oprogramowania ViewNX 2. Wzbogacono je ponadto o funkcje edycji filmów pochodzące z programu Nikon Movie Editor, które umożliwiają m.in. przycięcie materiału filmowego. Aplikacja współpracuje też bardziej efektywnie z serwisem NIKON IMAGE SPACE firmy Nikon, w którym można przechowywać i udostępniać zdjęcia.

To jest pełna wersja oprogramowania ViewNX 2.10.3 dla komputerów z systemami Windows i Mac OS X. Jeśli obecnie używane jest oprogramowanie ViewNX 2, po pobraniu tego pliku zostanie ono odinstalowane, a następnie zostanie zainstalowana wersja 2.10.3. To oprogramowanie obsługuje wszystkie cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe firmy Nikon, aparaty Nikon 1 i wszystkie aparaty COOLPIX z interfejsem USB.

Przed rozpoczęciem pobierania tego oprogramowania za pomocą jednego z łączy na dole strony należy się uważnie zapoznać z postanowieniami umowy licencyjnej.

Modyfikacje wprowadzone w wersji 2.10.3

Modyfikacje dotyczące wersji dla systemów Windows i Mac OS

 • Dodano obsługę aparatów D5500, COOLPIX L31 (model niedostępny w Japonii), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 i COOLPIX S2900 (model niedostępny w Japonii).

Dodatkowe modyfikacje w wersji dla systemu Windows

 • W przypadku konwertowania zdjęć do formatu JPEG za pomocą funkcji Convert Files (Konwertuj pliki) z wybranym dla opcji Quality (Jakość) ustawieniem Good Compression Ratio (Dobry stopień kompresji) lub Highest Compression Ratio (Najwyższy stopień kompresji) wynikowych obrazów JPEG nie można było wyświetlać w aplikacji ViewNX 2, Capture NX 2 ani Capture NX-D. Ten problem został rozwiązany.

Dodatkowe modyfikacje w wersji dla systemu Mac OS X

 • Dodano obsługę systemu operacyjnego OS X w wersji 10.10.1.
 • System OS X w wersji 10.7.5 nie jest już obsługiwany.
Uwagi
 • Przesyłanie plików za pomocą programu Nikon Transfer 2:
  – Przesyłanie zdjęć za pomocą programu Nikon Transfer 2 jest niemożliwe w przypadku wymienionych poniżej modeli aparatów. Aby przesłać zdjęcia do komputera w celu przechowywania, należy użyć czytnika kart.
  COOLPIX 910, 900, 600, 300, 100
  – Przesyłanie zdjęć za pomocą programu Nikon Transfer 2 jest niemożliwe w przypadku wymienionych poniżej modeli aparatów podłączonych do komputera. W celu przesłania zdjęć należy użyć czytnika kart.
  – D1, D1X i D1H
  – COOLPIX 990, 950, 880, 800 i 700
  – Po podłączeniu do komputera Mac aparatu D4S z wyłączonym zasilaniem i umieszczonymi w obu gniazdach kart pamięci kartami XQD i CompactFlash komputer może nie wykryć karty XQD po włączeniu aparatu. W takim przypadku należy odłączyć aparat od komputera, włączyć zasilanie aparatu, a następnie podłączyć go ponownie do komputera.
 • Ograniczenia dotyczące programu Nikon Movie Editor
  1. Maksymalna długość edytowanych filmów wynosi 60 minut w wersji dla systemu Windows i 30 minut w wersji dla systemu Mac OS.  
  2. Obowiązują poniższe ograniczenia w zakresie liczby filmów i zdjęć, które można dodawać do scenopisu.
  Windows
  – Możliwe jest wyświetlanie podglądu i eksportowanie projektu zawierającego maksymalnie 10 filmów lub łącznie maksymalnie 30 filmów i zdjęć. 
  – Po dodaniu do scenopisu filmu o długości kilku sekund z włączonymi efektami przejść może dojść do nieprawidłowego wyeksportowania pliku filmu, nawet jeśli nie przekracza on ograniczeń dotyczących liczby filmów i zdjęć.
  Mac OS
  – Możliwe jest wyświetlanie podglądu i eksportowanie projektu zawierającego cztery filmy w formacie H.264 (1920 × 1080 pikseli) i dwa zdjęcia. W projekcie można użyć więcej filmów i zdjęć w przypadku filmów w formacie H.264 nagranych z rozdzielczością 720p lub niższą.
  – Jeśli natomiast używane są wyłącznie filmy w formacie Motion JPEG (1080p), można wyświetlać podgląd projektów zawierających do 30 filmów i je eksportować.
  3. Filmy nagrane z ustawieniem 1080/60i są traktowane jak filmy o parametrach 1080/30p.
 • Zdjęcia NRW (RAW)
  Wyniki przetwarzania w oprogramowaniu ViewNX 2 zdjęć wykonanych z ustawieniem balansu bieli Auto (Automatyczny) i ustawieniem jakości zdjęcia NRW (RAW) mogą być inne niż po zastosowaniu wbudowanej w aparat funkcji przetwarzania zdjęć NRW (RAW).
 • Wyświetlanie zdjęć wykonanych aparatem D4S, D810, D3300 lub D5300
  W przypadku wyświetlania zdjęć wykonanych aparatem D4S, D810, D3300 lub D5300 w powiększeniu poniżej 25% mogą wystąpić różnice jasności między podglądem w formacie RAW a obrazami przesyłanymi w formacie TIFF.
 • Oceny nadawane w aparatach COOLPIX
  Oceny nadawane w aparatach COOLPIX w trybie odtwarzania nie są widoczne w oprogramowaniu ViewNX 2 ani w innych aplikacjach obsługujących oceny.
 • Odtwarzanie filmów w formacie H.264 w systemie Mac OS
  Kolory w filmach odtwarzanych na komputerze z systemem Mac OS będą jaśniejsze.
 • Wyświetlanie zdjęć w formacie MPO wykonanych w trybie 3D
  Zdjęcia w formacie MPO wykonane w trybie 3D można wyświetlać tylko w przeglądarce obsługującej zdjęcia 3D.
 • Tryb Uśmiech w aparatach COOLPIX L19, L20, S550 i S560
  W przypadku zdjęć zarejestrowanych w trybie Uśmiech informacje o programie tematycznym wyświetlane na palecie Metadata (Metadane) są nieprawidłowe. Wszystkie pozostałe operacje działają poprawnie.
 • Zdjęcia z plikami w formacie sidecar
  Program ViewNX 2 nie korzysta z plików w formacie sidecar podczas przetwarzania zdjęć. Z tego powodu wyniki przetwarzania będą inne niż uzyskane podczas przetwarzania przy użyciu programu Capture NX-D.
 • Programy Capture NX i Capture NX 2
  – Aplikacja Picture Control Utility 2 jest instalowana podczas instalacji tego oprogramowania. Nie można jej jednak uruchomić z poziomu oprogramowania Capture NX ani Capture NX 2.
  – Zdjęcia w formacie RAW zapisane z ustawieniem Thumbnail only (Tylko miniatura) wybranym dla opcji Embed Preview When Saving NEF/NRW (Osadź podgląd podczas zapisywania plików NEF/NRW) w preferencjach programu Capture NX 2 (w wersji 2.3.0 lub nowszej) będą miały ziarnisty wygląd podczas ich wyświetlania i drukowania z użyciem oprogramowania ViewNX 2.
 • Opcja Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synchronizuj datę i godzinę aparatu z komputerem po podłączeniu aparatu (tylko obsługiwane modele)) w wersji dla komputerów z systemem Mac OS
  Ustawienia daty i godziny aparatu nie zostaną zsynchronizowane z ustawieniami komputera, nawet gdy na panelu Preferences (Preferencje) programu Nikon Transfer 2 zaznaczono pole wyboru Synchronize camera date and time to computer when camera is connected (supported cameras only) (Synchronizuj datę i godzinę aparatu z komputerem po podłączeniu aparatu (tylko obsługiwane modele)), jeśli ustawienie opcji Calendar (Kalendarz) na panelu Language & Text > Formats (Język i tekst > Formaty) okna System preferences (Preferencje systemowe) jest inne niż Gregorian (Gregoriański).
 • Instalowanie pod kontrolą systemu operacyjnego OS X w wersji 10.10 „Yosemite”
  Aplikacje (ikony) ViewNX 2 i Picture Control Utility 2 mogą nie zostać dodane do Docku w przypadku ich instalowania na komputerze Mac z systemem operacyjnym OS X w wersji 10.10 „Yosemite”. W takim przypadku należy w razie potrzeby samodzielnie dodać je do Docku.
   

Wymagania systemowe

Windows


Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 (z dodatkiem SP1)
Microsoft Windows Vista (z dodatkiem SP2)

– Tylko wersje zainstalowane fabrycznie.

– Obsługiwane są 32- i 64-bitowe wersje systemów Windows 8.1, Windows 7 i Vista. Na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym w wersji 64-bitowej jedynie oprogramowanie ViewNX 2 oraz narzędzie Picture Control Utility 2 są uruchamiane jako aplikacje nominalnie 64-bitowe.

Mac OS X

Mac OS X wersja 10.10.1
Mac OS X wersja 10.9.5
Mac OS X wersja 10.8.5

Procesor
Zdjęcia:
Intel Celeron/Pentium 4/Core o częstotliwości taktowania co najmniej 1,6 GHz.

Filmy:
Odtwarzanie: Intel Pentium D 3 GHz lub szybszy.
Edycja: Intel Core i5 lub szybszy.

Odtwarzanie filmów o rozdzielczości 1280 × 720 pikseli lub wyższej z szybkością 30 kl./s lub większą albo filmów o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli lub wyższej:    
Zalecany jest procesor Intel Core i5 lub szybszy.

Procesor

Zdjęcia:
Intel Core lub Xeon.

Filmy:
Odtwarzanie: Intel Core Duo 2 GHz lub szybszy.
Edycja: Intel Core  i5 lub szybszy.

Odtwarzanie filmów o rozdzielczości 1280 × 720 pikseli lub wyższej z szybkością 30 kl./s lub większą albo filmów o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli lub wyższej:    
Zalecany jest procesor Intel Core i5 lub szybszy.

Pamięć RAM

64-bitowe wersje systemów Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  co najmniej 2 GB (zalecane co najmniej 4 GB)

32-bitowe wersje systemów Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista:  co najmniej 1 GB (zalecane co najmniej 2 GB)

Pamięć RAM

2 GB lub więcej (zalecane 4 GB lub więcej)

Wolne miejsce na dysku twardym

Co najmniej 1 GB (zalecane co najmniej 3 GB) na dysku głównym na potrzeby instalacji i do pracy.

Interfejs

Wymagany jest wbudowany port USB.
Podłącz aparat bezpośrednio do komputera – w przypadku podłączenia za pośrednictwem koncentratora USB lub innego urządzenia aparat może nie działać poprawnie.

Obsługiwane formaty plików

Zdjęcia w formacie JPEG (zgodne z Exif 2.2–2.3).

Zdjęcia w formatach RAW (NEF, NRW), MPO (3D) i TIFF, filmy, pliki dźwiękowe, zdjęcia wzorcowe dla funkcji usuwania kurzu oraz dane z rejestru GPS, rejestru wysokości i rejestru głębokości wody zapisane aparatami cyfrowymi marki Nikon.

Zdjęcia w formatach RAW (NEF, NRW), TIFF (RGB) i JPEG (RGB) oraz filmy w formatach MOV, AVI, MPEG1 i WMV zapisane przy użyciu oprogramowania firmy Nikon.

Obsługiwane aparaty

Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe firmy Nikon: od modelu D1 (wprowadzonego do sprzedaży w 1999 roku) do modelu D750 (wprowadzonego do sprzedaży we wrześniu 2014 roku), a także model D5500.

Aparaty Nikon 1: od modeli V1 i J1 (wprowadzonych do sprzedaży w 2011 roku) do modeli V3 i J4 (wprowadzonych do sprzedaży w maju 2014 roku), a także model S2.

Wszystkie aparaty z serii COOLPIX wprowadzone do sprzedaży od 1997 roku do października 2014 roku, począwszy od modelu COOLPIX E100 po modele COOLPIX L31 (niedostępny w Japonii), COOLPIX S3700, COOLPIX L32 i COOLPIX S2900 (niedostępny w Japonii).

Rozmiar pliku wersji 64-bitowej – 108.67 MB (wersja 64-bitowa)

(S-VNX2__-021003WF-EUREN-64BIT_.exe)

Rozmiar pliku wersji 32-bitowej – 107.77 MB (wersja 32-bitowa)

(S-VNX2__-021003WF-EUREN-32BIT_.exe)

Rozmiar pliku – 142.37 MB

(S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg)

 

Instalacja

 • Do zainstalowania tego programu wymagane są uprawnienia administratora.
 • Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć wszystkie programy antywirusowe, a następnie zamknąć oprogramowanie ViewNX 2 i wszystkie inne uruchomione aplikacje. 
 • Do systemów operacyjnych Windows dostępne są wersje 32- i 64-bitowa tego oprogramowania. Wersja 64-bitowa (S-VNX2__-021003WF-EUREN-64BIT_.exe) działa w 64-bitowym systemie operacyjnym, a wersja 32-bitowa (S-VNX2__-021003WF-EUREN-32BIT_.exe) działa w 32-bitowym systemie operacyjnym. Należy pobrać i uruchomić plik odpowiedni dla używanego systemu operacyjnego. Wersję do systemu Mac OS X można uruchomić z pliku o nazwie S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg. Należy pobrać i uruchomić plik odpowiedni dla używanego systemu operacyjnego.
 • W przypadku instalowania oprogramowania ViewNX 2 w wersji dla systemu Mac OS X, jeśli w napędzie CD znajduje się poprzednia wersja tego oprogramowania lub w komputerze jest zamontowany obraz dysku z poprzednią wersją tego oprogramowania, przed zainstalowaniem najnowszej wersji należy wyjąć dysk CD lub odmontować ten obraz dysku. 

  Windows

 1. Utwórz nowy folder na dysku twardym i nadaj mu odpowiednią nazwę.
 2. Pobierz do folderu utworzonego w punkcie 1 odpowiednią wersję tego oprogramowania przeznaczoną do systemu Windows.
 3. Uruchom pobrany plik EXE w Eksploratorze Windows, aby uruchomić instalator programu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
Mac OS X
 1. Utwórz nowy folder na dysku twardym i nadaj mu odpowiednią nazwę.
 2. Pobierz do folderu utworzonego w punkcie 1 wersję tego oprogramowania przeznaczoną do systemu Mac OS X.
 3. Kliknij dwukrotnie plik DMG, aby zamontować obraz dysku. Wewnątrz obrazu dysku zostanie utworzony plik.
 4. Uruchom ten plik, aby rozpocząć działanie instalatora programu.
 5. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z monitem o ponowne uruchomienie komputera, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 • W przypadku, gdy oprogramowanie to jest instalowane na komputerze, na którym zainstalowano też oprogramowanie ViewNX w wersji 1.x lub Nikon Transfer w wersji 1.x, oprogramowanie ViewNX w wersji 1.x lub Nikon Transfer w wersji 1.x zostanie odinstalowane.

Umowa

 • Pobierz
 • Pobierz
 • Pobierz

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Około 142.30 MB)

 • Pobierz

  S-VNX2__-021003MF-NSAEN-ALL___.dmg
  (Około 142.57 MB)

 • Pobierz

  S-VNX2__-021003MF-EUREN-ALL___.dmg
  (Około 142.37 MB)

 • Pobierz

  S-VNX2__-021003MF-CNDEN-ALL___.dmg
  (Około 142.39 MB)

 • Pobierz

  S-VNX2__-021003MF-INTEN-ALL___.dmg
  (Około 142.30 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.