Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Webcam Utility (Mac)

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

Informacje o programie Webcam Utility

Program Webcam Utility pozwala na korzystanie z aparatu Nikon w roli kamery internetowej po jego podłączeniu do komputera przez gniazdo USB.
Aparat działa jako kamera internetowa, gdy program „Nikon Webcam Utility” jest wybrany jako zewnętrzna kamera w aplikacji do wideokonferencji.

Uwagi
 • • To oprogramowanie jest dystrybuowane w formie pliku o nazwie „S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg”. Pobierz i uruchom plik, aby przeprowadzić aktualizację.
 • • Podczas uruchamiania oprogramowania pojawi się monit wymagający wprowadzenia hasła administratora.
 • • Przed rozpoczęciem instalacji zamknij program Capture NX-D i wszystkie inne aplikacje, w tym wszelkie oprogramowanie antywirusowe.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Ogólne informacje
Nazwa Webcam Utility
Wersja 1.0.1
Nazwa pliku S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
Wymagania systemowe
System operacyjny
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
Procesor Apple Silicon albo Intel z serii Core lub Xeon, z taktowaniem 1 GHz lub szybszy
Pamięć RAM 2 GB lub więcej
Obsługiwane aparaty cyfrowe
 • • Aparaty Z 7II, Z 7, Z 6II, Z 6, Z 5, Z 50, Z fc, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500
  • Uwaga: Niektóre z powyższych produktów mogły nie być zapowiedziane lub wprowadzone na rynek we wszystkich krajach lub regionach.
Przetestowane aplikacje do wideokonferencji
 • Intel
 • • Wersja internetowa: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Meet i Facebook Messenger. Przeglądarka Safari nie jest obsługiwana. Proszę używać przeglądarki Chrome.
 • • Aplikacja: Zoom i Facebook Messenger. Brak zgodności z aplikacjami nieobsługującymi wirtualnych kamer.
 • Apple Silicon
 • • Wersja internetowa: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Facebook Messenger oraz Google Meet. Przeglądarka Safari nie jest obsługiwana. Proszę używać przeglądarki Chrome. Zwróć uwagę, że program Webcam Utility działa jako uniwersalna wtyczka, a na komputerach Apple Silicon działa jako natywna aplikacja Apple Silicon w uniwersalnej wersji Chrome.
Uwagi
 • • Wybierz tryb P, S, A lub M podczas korzystania z aparatu D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500.
 • • Mikrofony aparatu nie są obsługiwane. Użyj zewnętrznego mikrofonu lub mikrofonu dołączonego do komputera.
 • • Jeśli podgląd na żywo zakończy się przedwcześnie, wybierz dłuższe wartości dla Czas wyłączenia monitora > Podgląd na żywo w menu aparatu.
 • • Ekrany podglądu na żywo aparatów D810, D750, D7200, D5600, D5500, D5300 i D3500 są małe.
 • • Temperatura aparatu może wzrastać, a podgląd na żywo może zakończyć się po długim okresie użytkowania. Poczekaj, aż aparat ostygnie.
 • • Korzystanie z podglądu na żywo zwiększa zużycie energii akumulatora.
 • • Zamknij programy Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2 przed podłączeniem komputera do aparatu.
 • • Nie podejmuj prób używania programu Webcam Utility z wieloma aplikacjami do wideokonferencji jednocześnie.
 • • Podczas korzystania z programu Nikon Transfer 2 lub Camera Control Pro 2, zakończ połączenie z „Webcam Utility” w aplikacji do wideokonferencji.
 • • Gdy aparat jest podłączony do komputera, regulacja ustawień aparatu może być niemożliwa. Przed rozpoczęciem regulacji ustawień, wyłącz aparat i odłącz kabel USB.
 • • Rozmiar klatki to 1024 x 768 pikseli (XGA). Niektóre aplikacje do wideokonferencji internetowych mogą korzystać z innych współczynników proporcji.
 • • Po nawiązaniu połączenia z aparatem uważaj, aby nie wyjąć karty pamięci, gdy dioda dostępu do karty pamięci świeci.
 • • Podgląd na żywo może nie zakończyć się automatycznie po upływie czasu autowyłączenia podglądu na żywo.
 • • Podgląd na żywo może nie zakończyć się po włączeniu i wyłączeniu aparatu. Wyłącz aparat i włącz go ponownie.
 • • Wysuń wysuwane obiektywy przed użyciem.
 • • Wybierz tryb M podczas korzystania z obiektywów bez procesora w połączeniu z aparatami D750, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500.
 • • Podczas korzystania z aparatów D5, D810, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300 lub D3500 bez włożonej karty pamięci, wybierz Spust migawki działa dla Puste gniazdo, blok. spustu.
 • • Uruchomienie podglądu na żywo może trwać dłużej, jeśli na karcie pamięci znajduje się duża liczba zdjęć.

• macOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. w USA i innych krajach.
• Wszelkie inne użyte nazwy handlowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zmiany w wersji 1.0.1 w stosunku do wersji 1.0.0
 • • Dodano obsługę macOS Big Sure w wersji 11.
 • • Dodano obsługę Apple Silicon. Zwróć uwagę, że program Webcam Utility działa jako uniwersalna wtyczka, a na komputerach Apple Silicon działa jako natywna aplikacja Apple Silicon w uniwersalnej wersji Chrome.
 • • Dodano obsługę aparatu Z fc.
Instalacja
 1. Utwórz folder na dysku twardym i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg w celu uruchomienia instalatora oprogramowania.
 4. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zakończyć instalację.
 • Uwagi:
  • • Po zakończeniu instalacji nie ma potrzeby uruchamiania oprogramowania. Do menu lub pulpitu nie zostanie dodany żaden skrót.
  • • Konieczne może być ponowne uruchomienia komputera Mac.
Sprawdzanie, czy oprogramowanie jest zainstalowane
 1. Podłącz aparat do komputera kablem USB.
 2. Włącz aparat.
 3. Uruchom aplikację do wideokonferencji i wybierz „Nikon Webcam Utility” jako kamerę zewnętrzną.
 4. Sprawdź, czy obraz z aparatu jest wyświetlany w aplikacji do wideokonferencji.

Umowa

 • Pobierz
 • Pobierz
 • Pobierz

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Około 5.50 MB)

 • Pobierz

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Około 5.50 MB)

 • Pobierz

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Około 5.50 MB)

 • Pobierz

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Około 5.50 MB)

 • Pobierz

  S-NWU___-010001MF-ALLIN-ALL___.dmg
  (Około 5.50 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.