Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe D6

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6 do wersji 1.60. Przed przejściem dalej wybierz [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ] aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagany jest czytnik kart i komputer.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS

Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6 (wykonanej podczas pierwszej aktualizacji), oprogramowanie sprzętowe modułu GNSS zostanie zaktualizowane podczas drugiej aktualizacji. Aby przeprowadzić drugą aktualizację, wykonaj kroki 3, 4 i 5 procedury „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu”.

Uwaga: przeprowadzenie drugiej aktualizacji nie jest wymagane, jeśli oprogramowanie sprzętowe G modułu GNSS już jest w wersji 0.17, ponieważ w przypadku tej wersji udoskonalenia zostały już wprowadzone.

Zmiany w wersji 1.60 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.51
 • • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS jest teraz dostępna.
  Uwaga: przeprowadzenie drugiej aktualizacji nie jest wymagane, jeśli oprogramowanie sprzętowe G modułu GNSS już jest w wersji 0.17, ponieważ w przypadku tej wersji udoskonalenia zostały już wprowadzone.
  Uwaga: patrz „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS”, aby uzyskać informacje na temat procedur aktualizacji.
 • • Oprogramowanie sprzętowe modułu GNSS zostało zaktualizowane.
  • - Lepsza sprawność pozyskiwania danych o lokalizacji podczas korzystania w pewnych obszarach, gdzie możliwe jest pozyskiwanie danych z satelit systemu „QZSS” (ang. Quasi-Zenith Satellite System).
 • • Domyślne wartości następujących ustawień wyświetlanych w przypadku nawiązywania połączenia bezprzewodowego zostały zmienione:
  • - Klucze szyfrowania
  • - Hasło wyświetlane po przywróceniu domyślnych ustawień aparatu
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji 1.51 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.50
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Robienie zdjęć z [Włącz] wybranym dla [Redukcja migotania] > [Ustaw. redukcji migotania] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] oraz otworem przysłony zmniejszonym za pomocą elementu sterującego aparatu, do którego przypisano podgląd głębi ostrości, lub za pomocą przycisku zmniejszania otworu przysłony na obiektywie PC w rzadkich przypadkach powodowało, że aparat przestawał reagować i wyświetlał „Err” na górnym wyświetlaczu LCD i w wizjerze.
  • - Dwukrotne stuknięcie w ekran w celu anulowania powiększenia w trybie odtwarzania powodowało, że aparat nie wyłączał się automatycznie po upływie czasu wybranego dla ustawienia osobistego c4 [Czas wyłączenia monitora] > [Odtwarzanie] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - Przesunięcie przełącznika trybu redukcji drgań w obiektywie AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED z ustawienia „ON” na „OFF” wyłączało autofokus w aparacie, do którego podłączony był obiektyw.
Zmiany w wersji 1.50 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.40
 • • Element [USB] został dodany do menu ustawień. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • • Kiedy opcja [Wczytaj funkcje fotografowania] jest przypisana do elementu sterującego za pomocą ustawienia osobistego f3 [Osobiste sterowanie] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH], można jej teraz używać, gdy aparat jest podłączony przez USB do urządzenia, na którym pracuje aplikacja, taka jak NX Tether lub NX MobileAir.
Zmiany w wersji 1.40 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.33
 • • Dodano pozycję Wyb. wsz., aby wys. (prz. LAN/WT) do menu odtwarzania „i”, której można używać do oznaczania do przesłania wszystkich zdjęć spełniających kryteria aktualnie wybrane do odtwarzania z użyciem filtra.
 • • Wprowadzono zmiany do przycisków używanych do oznaczania zdjęć do przesłania, gdy aparat jest podłączony do komputera lub serwera FTP:
  • - Zdjęcia można teraz oznaczać do priorytetowego przesłania, przytrzymując przycisk OK i wciskając wybierak wielofunkcyjny w lewo.
  • - Przytrzymanie przycisku OK i naciśnięcie środka wybieraka wielofunkcyjnego powoduje teraz oznaczenie zdjęć do przesłania bez priorytetu.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Funkcja automatycznego balansu bieli nie działała zgodnie z oczekiwaniami, gdy (a) balans bieli nie należał do ustawień wczytanych za pomocą ustawienia osobistego f3 (Osobiste sterowanie) > Wczytaj funkcje fotografowania lub Wczytaj funkcje fot. (wciś.) w MENU USTAW. OSOBISTYCH albo gdy (b) użyto opcji Wczytaj funkcje fotografowania lub Wczytaj funkcje fot. (wciś.), gdy ekspozycja i balans bieli były zablokowane za pomocą elementu sterującego, do którego przypisano funkcję Blokada eksp./AWB (wciśnięta) za pomocą ustawienia osobistego f3 (Osobiste sterowanie) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
  • - Wartość przysłony była resetowana po wciśnięciu przycisku podglądu w celu przybliżenia widoku w trybie podglądu na żywo, gdy przysłona była ustawiona na otwór względny.
Zmiany w wersji 1.33 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.32
 • • Usunięto problem, który w bardzo rzadkich przypadkach powodował, że po jednym naciśnięciu spustu migawki wykonywana była seria dwóch zdjęć, gdy Pojedyncze zdjęcie było wybrane jako tryb wyzwalania migawki.
Zmiany w wersji 1.32 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.31
 • • Usunięto problem, który w bardzo rzadkich przypadkach powodował, że migawka nie była wyzwalana po naciśnięciu spustu migawki podczas kolejnych zdjęć fotografowanej osoby.
Zmiany w wersji 1.31 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.30
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Wybudzenie aparatu poprzez naciśnięcie elementu sterującego, takiego jak przycisk AF-ON, po upływie czasu czuwania, w bardzo rzadkich przypadkach powodowało zmianę ustawień aparatu lub rozpoczęcie fotografowania bez naciskania spustu migawki.
  • - W bardzo rzadkich przypadkach spust migawki przestawał reagować po zarejestrowaniu serii zdjęć w trybie seryjnego wyzwalania migawki lub po wykonaniu serii zdjęć raz za razem bez przerwy w trybie zdjęć pojedynczych.
Zmiany w wersji 1.30 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.20
 • • Nowa opcja, Zach. eksp. przy zm. l. f/, została dodana do menu ustawień osobistych pod pozycją b8. Kiedy Wyłącz jest wybrane dla Ustawienia czułości ISO > Automatyczny dobór ISO w menu fotografowania w trybie M, czynności, takie jak zmiana obiektywu na obiektyw o innym zakresie przysłony, mogą powodować niezamierzone zmiany przysłony. Jeśli opcja inna niż Wyłącz jest wybrana dla Zach. eksp. przy zm. l. f/, aparat dostosuje czas otwarcia migawki lub czułość ISO w celu zachowania bieżącej wartości ekspozycji.

  Inne czynności, do których zastosowanie ma automatyczne zachowywanie ekspozycji:

  • - regulacja ogniskowej w obiektywach, które mają różne wartości otworu względnego przy maksymalnej i minimalnej ogniskowej,
  • - podłączanie telekonwertera oraz
  • - zmiana odległości zdjęciowej, gdy podłączony jest obiektyw do makrofotografii.
 • • Wprowadzono zmiany w celu poprawy niezawodności działania układu autofokusa.
Zmiany w wersji 1.20 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.11
 • • Element Wczytaj funkcje fot. (wciś.) został dodany do ustawienia osobistego f3 Osobiste sterowanie. Przypisanie tej funkcji do elementu sterującego umożliwia wczytywanie wcześniej zapisanych wartości ustawień, takich jak ekspozycja i sposób pomiaru, poprzez jednokrotne naciśnięcie elementu sterującego podczas fotografowania z użyciem wizjera. Poprzednie wartości można przywrócić, naciskając element sterujący drugi raz. Wczytaj funkcje fot. (wciś.) można przypisać do następujących elementów sterujących: Przycisk podglądu, Przycisk Fn1, Przycisk Fn2, Przycisk Fn dla kadru pionowego, Przycisk AF-ON, Środek wybieraka dodatkowego, Przycisk AF-ON dla kadru pion., Przycisk nagrywania filmu lub Przyc. funk. ust. ostrości obiekt.
 • • Nowa opcja, Pref. śr. wybieraka dodatk., została dodana do menu ustawień osobistych pod pozycją f13. Mimo tego, że przy ustawieniach domyślnych wybieraka dodatkowego nie można używać do ustalania położenia pola AF, gdy środek wybieraka jest wciśnięty, wybranie Wyłącz dla Pref. śr. wybieraka dodatk. pozwala na przytrzymywanie środka wybieraka i ustalanie położenia pola AF poprzez naciskanie wybieraka dodatkowego do góry, w dół, w lewo lub w prawo. Na przykład, można przypisać Tryb pola AF do środka wybieraka dodatkowego, a następnie używać wybieraka dodatkowego do ustalania położenia pola AF, zachowując jednocześnie możliwość korzystania ze środka wybieraka dodatkowego do funkcji Tryb pola AF.
 • • Element Prędkość wyboru pola AF został dodany do ustawień osobistych a17 Opcje pól AF. Prędkość, z jaką można przełączać między polami AF do fotografowania z użyciem wizjera poprzez przytrzymywanie wybieraka dodatkowego lub przytrzymywanie wybieraka wielofunkcyjnego wciśniętego do góry, w dół, w lewo lub w prawo, można wybrać spośród opcji Normalna, Duża i Bardzo duża.
 • • Oceny są teraz wyświetlane cały czas podczas korzystania z powiększenia w trybie odtwarzania, nawet gdy Brak (tylko zdjęcie) jest wybrane jako opcja widoku odtwarzania.
 • • Aparat może teraz bardziej niezawodnie ustawiać ostrość na słabo oświetlone obiekty o słabym kontraście, kiedy AF z dynamicznym wyborem pola jest wybrany jako Tryb pola AF.
Zmiany w wersji 1.11 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.10
 • • Usunięto następujące problemy:
  • - W przypadku obiektywów o zmiennej ogniskowej, dla których nie istniały wcześniej zapisane wartości, przeprowadzenie precyzyjnej korekty autofokusa przy jednej ogniskowej (minimalnej lub maksymalnej) powodowało, że wartość dla pozostałej ogniskowej nie była zapisywana poprawnie. Temu rozwiązaniu towarzyszyła zmiana kolejności wykonywania czynności obsługowych.
  • - Podczas korzystania z radiowego AWL w połączeniu z dwiema lub więcej zdalnymi lampami błyskowymi, moc błysku dla sterowania błyskiem i-TTL nie była dostosowywana w celu odzwierciedlenia wartości wybranych dla:
   • ▹ kompensacji błysku,
   • ▹ kompensacji ekspozycji (Cały kadr wybrane dla ustawienia osobistego e3 Komp. eksp. dla lampy błysk. w MENU USTAW. OSOBISTYCH),
   • ▹ kroku braketingu mocy błysku oraz
   • ▹ kroku braketingu ekspozycji/mocy błysku
Zmiany w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.00
 • • Użytkownicy mogą teraz wybierać pasmo (2,4 lub 5 GHz) dla identyfikatora SSID hosta podczas łączenia się z sieciami bezprzewodowymi za pomocą przekaźnika bezprzewodowego WT-6 zamocowanego do aparatu. Pasmo jest podane w oknie dialogowym wyboru sieci asystenta połączenia oraz na ekranie Przewodowa sieć LAN/WT po nawiązaniu połączenia.
 • • Udoskonalono działanie autofokusa podczas fotografowania z użyciem wizjera.
 • • Wybór pól AF działa teraz płynnie, nawet jeśli użytkownik nagle zmieni kierunek wybierakiem wielofunkcyjnym lub wybierakiem dodatkowym.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Autofokus czasami zapewniał nieprzewidywalne rezultaty, jeśli był używany w połączeniu z pewnymi obiektywami AF-S o otworach względnych większych niż f/2,8.
  • - Zamiast migać, wskaźnik sieci świecił nadal światłem stałym po nawiązaniu połączenia Ethernet.
  • - Przekaźnika bezprzewodowego WT-6 nie można było używać do podłączania się do sieci bezprzewodowych z identyfikatorami SSID zawierającymi spację, średnik („;”), znak „&” lub lewy ukośnik („\” lub, w przypadku zestawu znaków JIS, „¥”).
  • - Wskaźniki prześwietlenia i niedoświetlenia w wizjerze były zamienione miejscami, gdy +0- było wybrane dla ustawienia osobistego f9 (Odwróć wskaźniki) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
  • - Odświeżanie wskaźników ekspozycji było powolne podczas regulacji czasu otwarcia migawki, przysłony lub czułości ISO za pomocą głównego lub przedniego pokrętła sterującego.
  • - Jeśli, kiedy Pole AF i tryb pola AF było wybrane dla ustawienia osobistego a5 (Zapisuj pola AF według orientacji) w MENU USTAW. OSOBISTYCH, czas czuwania upłynął z aparatem w orientacji portretowej (pionowej), po czym aparat został obrócony do orientacji krajobrazowej (poziomej) przed ponowną aktywacją licznika czasu czuwania, aparat nie przywracał trybu pola AF wybranego wcześniej dla orientacji krajobrazowej, lecz, zamiast tego, przełączał się na tryb pola AF wybrany wtedy, gdy aparat znajdował się w orientacji portretowej.
  • - Po usunięciu zdjęć poniższe wskazania nie były natychmiast aktualizowane tak, aby odzwierciedlać prawdziwą liczbę pozostałych zdjęć:
   • • liczba pozostałych zdjęć pokazana na górnym wyświetlaczu LED, gdy aparat był wyłączony oraz
   • • licznik zdjęć na tylnym wyświetlaczu LCD, kiedy Licznik zdjęć było wybrane dla ustawienia osobistego d12 (Tylny wyświetlacz LCD) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
  • - Elementu Opcje precyzyjnej korekty AF można było używać do zapisania tylko jednego zestawu wartości precyzyjnej korekty dla obiektywów AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR: użytkownicy mogli zapisywać albo wartości do użytku z wbudowanym telekonwerterem, albo wartości do użytku bez niego, ale nie jedne i drugie wartości.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ], aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 4. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.60 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6
Obsługiwane aparaty D6
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–1.51 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku D6__0160.bin
Prawa autorskie Nikon Corporation
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz następujący plik oprogramowania sprzętowego na komputer.
  Sprawdź, czy masz pobrany plik oprogramowania sprzętowego na komputerze.
  • D6__0160.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 2. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D6__0160.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 3. Włóż kartę pamięci do gniazda 1 aparatu i włącz aparat.
 4. Wybierz [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ] i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 5. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 6. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Uwaga: informacje na temat licencji na oprogramowanie typu open-source wykorzystane w sterowniku NVM Express aparatu podane są w punkcie „BSD License (NVM Express Driver)”.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  D6__0160.bin
  (Około 61.98 MB)

 • Pobierz

  D6__0160.bin
  (Około 61.98 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.