Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe Z 9

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 9 do wersji 5.00. Użyj opcji [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ], aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu przed przejściem dalej. Nie ma konieczności pobierania tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagany jest czytnik kart i komputer.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.

Czas wymagany do ukończenia tej aktualizacji

Ta aktualizacja potrwa około 6 minut. Pasek postępu zostanie wyświetlony w momencie rozpoczęcia aktualizacji, ale w przypadku aktualizacji z wersji oprogramowania sprzętowego „C” starszej niż 2.00 można zauważyć, że wyświetlenie paska postępu potrwa około 2 minut. Nie wyłączaj aparatu do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Zapisane dane IPTC

Przeprowadzenie tej aktualizacji z wersji 3.10 lub starszej oprogramowania sprzętowego „C” spowoduje usunięcie zapisanych danych IPTC z aparatu. Jest to zamierzona konsekwencja wprowadzenia ulepszeń do zapisanych danych IPTC. Użytkownicy zamierzający dalej korzystać z istniejących zapisanych danych muszą skopiować je na kartę pamięci za pomocą opcji [IPTC] > [Ładuj/zapisz] > [Gniazdo 1]/[Gniazdo 2] > [Kopiuj na kartę] w [MENU USTAWIEŃ] przed przeprowadzeniem aktualizacji. Zapisane dane można wczytać z karty pamięci za pomocą opcji [IPTC] > [Ładuj/zapisz] > [Gniazdo 1]/[Gniazdo 2] > [Kopiuj do aparatu] po zakończeniu aktualizacji.
Zwróć uwagę, że wczytanie zapisanych danych IPTC jest niemożliwe, jeśli ustawienia menu zostały zapisane na karcie pamięci za pomocą opcji [Zapisz/ładuj ustawienia menu] > [Zapisz ustawienia menu] w aparacie z wersją 3.10 lub starszą oprogramowania sprzętowego „C” i wczytane do aparatu za pomocą opcji [Zapisz/ładuj ustawienia menu] > [Załaduj ustawienia menu] po wykonaniu tej aktualizacji. Koniecznie skopiuj i wczytaj zapisane dane IPTC oddzielnie, korzystając ze sposobu opisanego powyżej.
Jeśli ta aktualizacja zostanie wykonana na aparacie z wersją 4.00 lub nowszą oprogramowania sprzętowego „C”, istniejące zapisane dane IPTC mogą być używane po aktualizacji bez podejmowania kroków opisanych powyżej.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS

Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 9 (wykonanej podczas pierwszej aktualizacji), oprogramowanie sprzętowe modułu GNSS zostanie zaktualizowane podczas drugiej aktualizacji. Aby przeprowadzić drugą aktualizację, wykonaj kroki 3, 4 i 5 procedury „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu”.

Uwaga: przeprowadzenie drugiej aktualizacji nie jest wymagane, jeśli oprogramowanie sprzętowe G modułu GNSS już jest w wersji 0.17, ponieważ w przypadku tej wersji udoskonalenia zostały już wprowadzone.

Zmiany w wersji 5.00 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 4.10

Uwaga: użytkownicy następującego oprogramowania będą musieli zaktualizować je do najnowszych wersji.

 • • Camera Control Pro 2 w wersji 2.37.0 lub nowszej, NX Studio w wersji 1.6.1 lub nowszej oraz SnapBridge w wersji 2.11.0 lub nowszej.

Uwaga: zmiany wymienione poniżej pod „Fotografowanie”, „Nagrywanie filmów”, „Odtwarzanie”, „Elementy sterujące”, „Wyświetlanie” oraz „Sieć” są omówione szczegółowo w dokumencie Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: z powodu dodania nowych elementów menu zmieniono numerację niektórych elementów menu ustawień osobistych.

■ Fotografowanie

 • • Dodano następujące funkcje do [Automatyczne przechwytywanie] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] i zmieniono je.
  • - Datę i czas rozpoczęcia automatycznego przechwytywania (wyzwalania migawki rozpoznanym obiektem) można teraz skonfigurować z wyprzedzeniem
  • - Dodano [DX (24×16)] do opcji obszaru zdjęcia
  • - Dodano [Samoloty] do opcji typu wykrywanych obiektów
  • - Automatyczne wyzwalanie rozpoznanym obiektem jest teraz dostępne w połączeniu z ręcznym ustawianiem ostrości aparatu
  • - Wygląd i nazwy niektórych elementów na ekranie ustawień uległy zmianie
  • - Zasięg wykrywania dostępny dla [Zaawansowane: Odległość] został zwiększony
 • • Dodano opcję [C15] szybkie rejestrowanie klatek + tryb wyzwalania migawki.
 • • Dodano tryb ustawiania częstotliwości do [Red. migot. z wysoką częstotliw.] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] pozwalający na konfigurację zapisanych ustawień częstotliwości.
 • • Dodano [Portret o bogatych odcieniach] do [Ustaw funkcję Picture Control].
 • • Dodano [Balans wyglądu portretu] do [MENU FOTOGRAFOWANIA].
 • • Dodano [Miękki odcień skóry] do [MENU FOTOGRAFOWANIA].
 • • Dodano [Tryb redukcji szum. z wys. ISO] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] pozwalający na wybór trybu przetwarzania redukcji szumów.
 • • Dostępne są nowe opcje jakości zdjęcia dla funkcji „szybkie rejestrowanie klatek + fotografowanie” w [Ustawienia jakości zdjęcia] > [Jakość zdjęcia (HSFC)] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].
 • • Przybliżenie widoku podglądu na żywo wynosi teraz do 400%.
 • • Lampy LED Profoto A10 o ciągłym świetle można teraz używać jako diody wspomagającej AF.
  Uwaga: konieczna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy Profoto A10. Szczegółowe informacje można znaleźć na witrynie internetowej firmy Profoto.

■ Nagrywanie filmów

 • • Dodano następujące funkcje do [Automatyczne przechwytywanie] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] i zmieniono je.
  • - Datę i czas rozpoczęcia automatycznego przechwytywania (wyzwalania migawki rozpoznanym obiektem) można teraz skonfigurować z wyprzedzeniem
  • - Dodano [DX] do opcji obszaru zdjęcia
  • - Dodano [Samoloty] do opcji typu wykrywanych obiektów
  • - Automatyczne wyzwalanie rozpoznanym obiektem jest teraz dostępne w połączeniu z ręcznym ustawianiem ostrości aparatu
  • - Wygląd i nazwy niektórych elementów na ekranie ustawień uległy zmianie
  • - Zasięg wykrywania dostępny dla [Zaawansowane: Odległość] został zwiększony
 • • Dodano [Portret o bogatych odcieniach] do ustawień Picture Control.
 • • Dodano [Balans wyglądu portretu] do [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • • Dodano [Miękki odcień skóry] do [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • • Dodano następujące funkcje do [Zoom cyfrowy w wysokiej rozdz.] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] i zmieniono je.
  • - Zmieniony został kolor ramki pola AF widocznej na ekranie fotografowania informujący o ustawieniu ostrości, gdy zoom cyfrowy w wysokiej rozdzielczości jest włączony.
  • - Z zoomu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości można teraz korzystać za pomocą wybieraka dodatkowego.
 • • Przybliżenie widoku podglądu na żywo wynosi teraz do 400%.
 • • Dodano funkcję dołączania nazw plików używanych w aparacie podczas nagrywania filmów video na zewnętrznej nagrywarce obsługującej przesyłanie nazw plików przez złącze HDMI. Następujące zewnętrzne nagrywarki Atomos obsługują tę funkcję (stan na marzec 2024 r.).
  • - Ninja V *
  • - Ninja V+ *
  • - Ninja (modele z roku 2023)
  • - Ninja Ultra
  • - Shogun (modele z roku 2023)
  • - Shogun Ultra
  • - Shogun Connect *

  * Niektóre nagrywarki mogą wymagać aktualizacji systemu operacyjnego ATOMOS lub płatnej aktywacji nagrywarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z ATOMOS.

■ Odtwarzanie

 • • Dodano [Szybkość odtwarzania] w menu „i” odtwarzania filmów.
 • • Dodano [Dostosuj opcje retuszu] do [Retusz] w menu „i” odtwarzania.
 • • Dodano [Automatyczny obrót zdjęć] w menu odtwarzania.
 • • Dodano [Opcje automat. odtwarzania serii] do [Odtwarzanie serii] w menu odtwarzania.
 • • Podczas przewijania zdjęć utrzymywana jest teraz bieżąca orientacja, nawet w przypadku obrócenia aparatu.
 • • Bieżąca szybkość odtwarzania jest teraz wyświetlana w widoku odtwarzania podczas oglądania filmu w widoku pełnoekranowym.
 • • Dodano [4608×3072; 14,2 mln] do [Retusz] > [Zmień wielkość] w menu „i” odtwarzania, kiedy wyświetlane są zdjęcia w formacie RAW.

■ Elementy sterujące

 • • Dodano więcej osobistych elementów sterujących i funkcji możliwych do przypisania z użyciem następujących elementów w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - f1 i g1 [Dostosuj menu <i>]
  • - f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)] i g2 [Osobiste sterowanie]
  • - f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)]

     Wybierz [Preferuj pole AF(prior. ostr. twarzy)] dla f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] > [Główne pokrętło sterowania] lub [Przednie pokrętło sterujące] > [Poz. zoomu podczas przewij. zdjęć].
  Ustawienia dla f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] > [Główne pokrętło sterowania] lub [Przednie pokrętło sterujące] > [Przewijanie zdjęć] można teraz stosować podczas przewijania zdjęć w trakcie powiększenia w trybie odtwarzania.
  Wybór trybu monitora można teraz przypisać do przycisków Protect/Fn4 i Audio.

 • • Tryby fotografowania/filmowania można teraz wybierać oddzielnie w trybie fotografowania i trybie video.
  Uwaga: tryby fotografowania/filmowania we wszystkich bankach fotografowania/filmowania od „A” do D” zostają ustawione na P zaraz po aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 • • Dodano [Szerokość ramki pola AF] do a11 [Wyświetlanie pola AF] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
 • • Dodano element [Maks. przysł. PŻ man. os.] do [MENU USTAW. OSOBISTYCH] pod pozycją a14.
 • • Dodano elementy [Naciś. do poł., aby anul. zoom (MF)] do [MENU USTAW. OSOBISTYCH] pod pozycjami d19 i g17.
 • • Balans bieli i kompensację ekspozycji można teraz regulować podczas wczytywania ustawień funkcji fotografowania za pomocą wciskania (przytrzymywania) przycisku.
 • • Wprowadzono zmiany do sposobu przeprowadzania całkowitego formatowania za pomocą opcji [Formatowanie karty pamięci] w [MENU USTAWIEŃ].

■ Wyświetlanie

 • • Zmieniono miejsce, w którym wyświetlane jest ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci w trybie video.

■ Sieć

 • • Teraz w przypadku braku stabilności lub zakłócenia połączenia z akcesorium ATOMOS AirGlu BT pojawia się ostrzeżenie.
 • • Dodano [Połączenie Wi-Fi (STA mode)], co pozwala na podłączenie aparatu do urządzenia inteligentnego za pośrednictwem punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
 • • Numery portów można teraz określać za pomocą [Połącz z serwerem FTP] w [MENU SIECI].
 • • Dodano [Prześlij w formacie HEIF] do [Połącz z serwerem FTP] > [Opcje] w [MENU SIECI].
  Uwaga: zdjęcia HEIF po konwersji nie są przechowywane na karcie pamięci.
 • • Akcesoriów ATOMOS AirGlu BT i zdalnych uchwytów sterujących MC-N10 można teraz używać razem.
 • • Automatycznie uzyskany adres IP zostanie zachowany po wyłączeniu automatycznego nadawania adresów IP.
 • • Automatycznie uzyskane adresy bramek/serwerów DNS są teraz wyświetlane na ekranie edycji TCP/IP.
 • • Nazwy plików zdjęcia i dźwięku będą teraz zgodne, jeśli nazwa pliku zdjęcia zostanie zmieniona podczas przenoszenia.
 • • Domyślne wartości następujących ustawień wyświetlanych w przypadku nawiązywania połączenia bezprzewodowego zostały zmienione:
  • - Klucze szyfrowania
  • - Hasło wyświetlane po przywróceniu domyślnych ustawień aparatu

■ Inne zmiany

 • • Kiedy [Tryb pola AF] jest ustawione na [Śledzenie 3D] i fotografowana osoba zajmuje stosunkowo dużą część kadru oraz wiele oczu zostanie wykrytych w pobliżu pola AF używanego do śledzenia, aparat przydzieli priorytet ustawieniu ostrości na oko znajdujące się bliżej tego pola AF.
 • • Czas, po którym ekran fotografowania ściemnia się po zwolnieniu migawki, gdy [ON] jest wybrane dla [Redukcja migotania zdjęć] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] został skrócony.
 • • Teraz histogram RGB jest lepiej widoczny, gdy [Tryb 1] lub [Tryb 2] jest wybrane dla d12 [Wyświetlanie ciepłych kolorów] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
 • • [MENU USTAWIEŃ] > [Wersja programu] wyświetla teraz oprogramowanie sprzętowe „G” modułu GNSS.
 • • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS jest teraz dostępna.
  Uwaga: przeprowadzenie drugiej aktualizacji nie jest wymagane, jeśli oprogramowanie sprzętowe G modułu GNSS już jest w wersji 0.17, ponieważ w przypadku tej wersji udoskonalenia zostały już wprowadzone.
  Uwaga: patrz „Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GNSS”, aby uzyskać informacje na temat procedur aktualizacji.
 • • Oprogramowanie sprzętowe modułu GNSS zostało zaktualizowane.
  • - Lepsza sprawność pozyskiwania danych o lokalizacji podczas korzystania w pewnych obszarach, gdzie możliwe jest pozyskiwanie danych z satelit systemu „QZSS” (ang. Quasi-Zenith Satellite System).
 • • Usunięto następujące problemy:
  • - Precyzyjna korekta wartości ustawionych w [Opcje precyzyjnej korekty AF] w menu ustawień nie była stosowana, gdy obiekt został wykryty z [Szerokie pole AF (M)], [Szerokie pole AF (D)], [Szerokie pole AF (C1)] lub [Szerokie pole AF (C2)] wybranym dla [Tryb pola AF].
  • - Przełączenie na widok odtwarzania i podjęcie próby obsługi wybieraka dodatkowego nie dawało oczekiwanych rezultatów, gdy dioda dostępu do karty pamięci świeciła po zarejestrowaniu serii zdjęć, kiedy [Odtwarzanie serii] > [Wybierak dod. wyśw. pierwsze zdj.] w [MENU ODTWARZANIA] było włączone.
  • - Uzyskanie optymalnej ekspozycji było czasami niemożliwe podczas wykonywania zdjęć seryjnych lub fotografowania z użyciem przesunięcia ostrości.
  • - Wyzwalanie migawki było czasami zablokowane, gdy jako czas otwarcia migawki wybrany był „Czas B”.
  • - Czasami obiekty mogły nie być wykrywane w prawidłowym położeniu podczas fotografowania samolotów raz za razem.

Ostatnia aktualizacja 29 marca 2024 r.

Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji 4.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 4.01
 • • Dodano [Ptaki] i [Samoloty] do [Opcje wykrywania obiektu AF] w menu fotografowania i menu nagrywania filmów.
Zmiany w wersji 4.01 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 4.00
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - W rzadkich przypadkach aparat przestawał reagować lub nie nagrywał filmu prawidłowo, jeśli podjęto próbę nagrania filmu po upływie czasu czuwania i ponownym uruchomieniu licznika czasu czuwania z [Rozmiar klatki/liczba klatek] ustawionym na 1920x1080 w MENU NAGRYWANIA VIDEO.
  • - Funkcje [Wybierz obszar zdjęcia] i [Przełącznik FX/DX] przypisane do elementów sterujących aparatu były wyłączane po wybraniu opcji filmu w zwolnionym tempie.
  • - Pierwsze zdjęcie z serii zdjęć czasami nie uzyskiwało właściwego balansu bieli, gdy [Automatyczny] lub [Autom. dla naturaln. oświetl.] było wybrane dla balansu bieli.
  • - Jeśli fotografowanie było kontynuowane, gdy [ON] było wybrane dla [MENU FOTOGRAFOWANIA] > [Redukcja migotania zdjęć], ekran fotografowania w trybie podglądu na żywo był częściowo zniekształcony.
Zmiany w wersji 4.00 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 3.10

Uwaga: użytkownicy następującego oprogramowania będą musieli zaktualizować je do najnowszych wersji.

 • • Camera Control Pro 2 w wersji 2.36.0 lub nowszej, IPTC Preset Manager w wersji 1.3.0 lub nowszej, NX Studio w wersji 1.4.0 lub nowszej, NX MobileAir w wersji 1.2 lub nowszej (wydanie dla systemu Android), NX Field w wersji 1.4 lub nowszej

Uwaga: zmiany wymienione poniżej pod „Fotografowanie”, „Nagrywanie filmów”, „Odtwarzanie”, „Elementy sterujące”, „Wyświetlanie” oraz „Sieć (również NX Field)” są omówione szczegółowo w dokumencie Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

■ Fotografowanie

 • • Dodano [Automatyczne przechwytywanie] do menu fotografowania. Użytkownicy mogą wybrać kryteria rejestrowania obrazu spośród [Ruch] (kierunek ruchu fotografowanego obiektu), [Odległość] (odległość fotografowanego obiektu od aparatu) oraz [Wykrywanie obiektu] (czy wykryty został obiekt danego typu, czy nie), a aparat będzie robić zdjęcia automatycznie po wykryciu obiektów spełniających wybrane kryteria. Zwróć uwagę, że [Odległość] jest dostępna w połączeniu z obiektywami NIKKOR Z i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w połączeniu z innymi obiektywami.
 • • Czas, przez jaki aparat będzie kontynuować buforowanie klatek przed anulowaniem fotografowania podczas fazy zapisu serii przed zwolnieniem migawki dla rejestrowania zdjęć z wysoką liczbą klatek na sekundę, został wydłużony z 30 do 300 sekund.
 • • Dodano [Duża] do opcji wielkości dostępnych dla [Rola karty w gnieździe 2] > [JPEG gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2] w menu fotografowania.
 • • Dodano nowe kroki braketingu do użytku podczas automatycznego braketingu, gdy [Braketing mocy błysku i AE], [Braketing AE] lub [Braketing mocy błysku] jest wybrane dla [Sposób real. aut. braketingu]. Ta zmiana ma również zastosowanie do [Fotogr. z interwalometrem] > [Opcje] > [Braketing AE] > [Wielkość kroku EV].

■ Nagrywanie filmów

 • • Dodano [Automatyczne przechwytywanie] do menu nagrywania filmów. Użytkownicy mogą wybrać kryteria rejestrowania obrazu spośród [Ruch] (kierunek ruchu fotografowanego obiektu), [Odległość] (odległość fotografowanego obiektu od aparatu) oraz [Wykrywanie obiektu] (czy wykryty został obiekt danego typu, czy nie), a aparat będzie nagrywać film automatycznie po wykryciu obiektów spełniających wybrane kryteria. Zwróć uwagę, że [Odległość] jest dostępna w połączeniu z obiektywami NIKKOR Z i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w połączeniu z innymi obiektywami.
 • • Dodano opcje niskiej czułości ISO do [Ustawienia czułości ISO] > [Czułość ISO (tryb M)] do użytku podczas nagrywania filmów zgodnych z N-Log.
 • • Zmieniono zakres prędkości dostępnych dla zoomu z wysoką rozdzielczością.
 • • Dodano nagrywanie filmów w zwolnionym tempie.

■ Odtwarzanie

 • • Wprowadzono zmiany do elementów [Wybierz, aby przesłać na komputer] oraz [Wybierz do przesłania (FTP)] w menu „i” odtwarzania oraz dodano [Wyb., aby prioryt. przesył. na komp.] i [Wybierz, aby priorytetowo przesyłać (FTP)].

■ Elementy sterujące

 • • Dodano obsługę funkcji zoomu sterowanego elektrycznie w obiektywach z zoomem sterowanym elektrycznie.
 • • Dodano element [Tryb opóźnienia ekspozycji] do [MENU USTAW. OSOBISTYCH] pod pozycją d6.
 • • Dodano więcej osobistych elementów sterujących i funkcji możliwych do przypisania z użyciem następujących elementów w [MENU USTAW. OSOBISTYCH]. Dodano również nowe opcje resetowania.
  • - f2[Osobiste sterow. (fotografow.)]
  • - f3[Osobiste sterow. (odtwarzanie)]
  • - g2[Osobiste sterowanie]
  •    Do funkcji, które można teraz przypisać z użyciem ustawień osobistych f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)] i g2 [Osobiste sterowanie], należy opcja [Przełącz oczy], której można używać do przełączania ostrości między lewym a prawym okiem fotografowanej osoby.
  •    Nowej funkcji [Poz. zoomu podczas przewij. zdjęć] > [Preferuj pole AF] dla ustawienia osobistego f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] można użyć w trakcie korzystania z powiększenia w trybie odtwarzania, aby wyśrodkować ekran na aktywne pole AF dla każdego ze zdjęć podczas przewijania zdjęć pokrętłem sterującym.
   Wybierz [Preferuj pole AF] dla f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] > [Główne pokrętło sterowania] lub [Przednie pokrętło sterujące] > [Poz. zoomu podczas przewij. zdjęć].
 • • Zaktualizowano [Dane obiektywu bez CPU] w [MENU USTAWIEŃ].
 • • Zwiększono limit znaków dla wpisów w polu „Category” w zapisanych danych IPTC.
 • • Zmieniono strukturę elementu [Dźwięki aparatu] w [MENU USTAWIEŃ] poprzez dodanie nowych opcji obejmujących nowe dźwięki i możliwości regulacji głośności elektronicznej migawki.

■ Wyświetlanie

 • • Dodano informacje o odległości zdjęciowej do wskaźnika odległości zdjęciowej wyświetlanego podczas ręcznego ustawiania ostrości.
 • • Opcja wybrana dla [Rozmiar wyświetlacza wizjera] (wcześniej [Rozmiar ekranu wizjera (zdjęcie Lv)]) w [MENU USTAWIEŃ] ma teraz również zastosowanie w trybach nagrywania filmów oraz odtwarzania.

■ Sieć (również NX Field)

 • • Wprowadzono zmiany i dodano nowe opcje do elementu [Połącz z serwerem FTP] w [MENU SIECI].
 • • Zmieniono procedurę stosowaną podczas konfigurowania aparatu w celu zsynchronizowanego wyzwalania, zwiększając liczbę grup, które można utworzyć, do dwudziestu, a liczbę aparatów w każdej z grup, którymi można sterować z głównego aparatu, zwiększono do szesnastu.
 • • Dodano [Nadpisz inf. o prawach autor.] pod [Połącz z innymi aparatami] w [MENU SIECI].

■ Zmiany dotyczące aplikacji

Dotyczące NX MobileAir:
 • • ekran podglądu na żywo aparatu w trybie fotografowania wyświetla teraz stan NX MobileAir oraz
 • • ustawienia aparatu zapisane na karcie pamięci z użyciem [Zapisz/ładuj ustawienia menu] można teraz pobrać do urządzenia inteligentnego lub skopiować z urządzenia inteligentnego na kartę pamięci aparatu za pomocą NX MobileAir.

■ Inne zmiany

 • • Poprawiono dokładność funkcji [Śledzenie 3D] w przypadku małych i szybko poruszających się obiektów, kiedy [Automatycznie], [Ludzie], [Zwierzęta] lub [Pojazdy] jest wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF] i nie został wykryty żaden obiekt wybranego typu.
 • • Poprawiono dokładność ustawiania ostrości dla ciemnych obiektów o niskim kontraście.
 • • Poprawiono przenoszenie ostrości z wykrywaniem migotania w trybie seryjnego wyzwalania migawki z niską prędkością.
 • • Wprowadzono inne ulepszenia działania i niezawodności autofokusa.
 • • Poprawiono działanie automatycznego balansu bieli podczas fotografii portretowej.
 • • Usunięto problem, który czasami powodował ściemnianie wizjera podczas odtwarzania, gdy [Automatycznie] było wybrane dla [Jasność wizjera].
 • • Teraz łatwiej jest uzyskać prawidłową ekspozycję od pierwszego zdjęcia podczas fotografowania z interwalometrem w warunkach wysokiego kontrastu lub warunkach wystarczająco ciemnych, aby można było korzystać z widoku światła gwiazd.
 • • Ekran histogramu nie jest już dostępny w widoku światła gwiazd.
 • • Zmieniono ostrzeżenie o krótkim pozostałym czasie nagrywania filmu, które jest teraz wyświetlane białe na czerwonym tle, jeśli pozostaje mniej niż minuta pozostałego czasu nagrywania. To ostrzeżenie jest teraz również wyświetlane, gdy nagrywanie nie jest w toku.
 • • Użytkownicy mogą teraz bardziej precyzyjnie sterować przewijaniem filmów podczas odtwarzania z użyciem paska postępu.
 • • Usunięto następujące problemy:
  • - Aparat czasami przestawał reagować, jeśli licznik czasu czuwania został aktywowany ponownie po upływie czasu czuwania, gdy [Najpierw wizjer (1)] lub [Najpierw wizjer (2)] było wybrane dla [Ogran. wybór trybu monitora] i rejestrowanie zdjęć z wysoką prędkością było wybrane dla [Tryb wyzwalania migawki].
  • - Aparat czasami przestawał reagować, jeśli wprowadzono zmiany do parametrów Picture Control podczas przetwarzania zdjęć w formacie NEF (RAW).
  • - W rzadkich przypadkach wizjer nie wyświetlał prawidłowo pola AF w trybie zdjęć seryjnych.
  • - Ustawień dla [Wielkość zdjęcia] nie można było regulować poprzez przytrzymywanie przycisku QUAL i obracanie przednim pokrętłem sterującym, jeśli podłączony był obiektyw formatu DX, a [ON] było wybrane dla [Ustawienia wielkości zdjęcia] > [Włącz wielkości zdjęć DX].
  • - Lampy błyskowe SB-800 czasami przestawały reagować po zrobieniu zdjęć z wyłączoną lampą błyskową.
  • - Funkcja [Korekcja winietowania] czasami nie korygowała prawidłowo winietowania, gdy wybrana była opcja inna niż [Wyłącz].
  • - Użytkownicy nie mogli już wybrać obszaru zdjęcia FX po wybraniu obszaru zdjęcia DX w Camera Control Pro 2 z opcją 100p lub 120p wybraną dla liczby klatek na sekundę rejestrowanej podczas nagrywania filmów.
  • - Ostrość można było nadal regulować za pomocą pierścienia ustawiania ostrości, gdy [Disable] było wybrane dla [Pierścień ręczn. ust. ostr. w tr. AF] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH], jeśli opcja inna niż [Nielinearne] była wybrana dla [Zakres obrotu pierś. ust. ostrości] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - Akumulator rozładowywał się szybciej, gdy aparat był wyłączony, jeśli [ON] było wybrane dla [Połącz z urz. intelig.] > [Połączenie Wi-Fi] w [MENU SIECI], nawet jeśli [OFF] było wybrane zarówno dla [Połączenie Bluetooth] jak i [Wysyłaj po wyłączeniu].
  • - Niemieckie i koreańskie menu oraz tekst pomocy zawierały literówki.
Zmiany w wersji 3.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 3.01
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z 85mm f/1.2 S.
 • • Poprawiono dokładność ustawiania ostrości na obiekty o słabym kontraście podczas wykonywania zdjęć seryjnych, gdy [Szerokie pole AF (M)], [Szerokie pole AF (D)], [Szerokie pole AF (C1)], [Szerokie pole AF (C2)], [Śledzenie 3D] lub [Automatyczny wybór pola AF] jest wybrane dla [Tryb pola AF].
 • • Poprawiono szybkość rejestracji zdjęć podczas robienia zdjęć seryjnych z użyciem opcjonalnych lamp błyskowych.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Pozycja [Retusz] > [Przycinanie] w menu odtwarzania „i” w rzadkich przypadkach powodowała tworzenie zniekształconych kopii lub nie pozwalała na wybór żądanego obszaru przycięcia.
  • - Kopie utworzone poprzez połączenie dużej liczby zdjęć za pomocą pozycji [Retusz] > [Jasno] w menu odtwarzania „i” czasami miały zielone zabarwienie.
  • - Ocenianie zdjęć podczas powiększenia w trybie odtwarzania w niektórych przypadkach powodowało tymczasowe zaburzenia wyświetlania.
  • - W skrajnie rzadkich przypadkach aparat przestawał reagować.
Zmiany w wersji 3.01 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 3.00
 • • Zdalnego uchwytu sterującego MC-N10 można teraz używać do synchronizacji wyzwalania migawki w aparatach podłączonych przez 10-stykowe gniazdo zdalnego sterowania.
 • • Poprawiono śledzenie ostrości w trybie ustawiania ostrości AF-C, kiedy [Szerokie pole AF (M)], [Szerokie pole AF (D)], [Szerokie pole AF (C1)] lub [Szerokie pole AF (C2)] jest wybrane dla [Tryb pola AF].
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Jeśli opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] z [Szerokie pole AF (M)], [Szerokie pole AF (D)], [Szerokie pole AF (C1)] lub [Szerokie pole AF (C2)] wybranym dla [Tryb pola AF], autofokus czasami nie był w stanie ustawić ostrości w przypadku wykrycia obiektów poza polem AF.
  • - Jeśli [Tryb pola AF], [Tryb pola AF + AF-ON], [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] było przypisane do elementu sterującego za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)] z [Śledzenie 3D] wybranym dla [Tryb pola AF] w zapisanych ustawieniach, aparat czasami nie był w stanie ustawić ostrości na żądany obiekt lub śledzić go, gdy autofokus został uruchomiony poprzez naciśnięcie wybranego elementu sterującego w trybie ustawiania ostrości AF-C.
  • - Kiedy [Tryb pola AF], [Tryb pola AF + AF-ON], [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] było przypisane do elementu sterującego za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], w rzadkich przypadkach aparat przestawał reagować na polecenia, jeśli wybrany element sterujący został wciśnięty bezpośrednio przed zrobieniem zdjęcia lub po zrobieniu zdjęcia, kiedy [Precyzyjny AF] lub [Jednopolowy AF] było wybrane dla [Tryb pola AF].
  • - Podczas połączenia z serwerami FTP czasami występowały błędy FTP.
  • - Przesyłanie na niektóre serwery FTP trwało w nieskończoność, a żadne zdjęcia nie były przesyłane.
  • - Po dodaniu do [MOJE MENU] lub [OSTATNIE USTAWIENIA], ustawienia osobistego d14 [Wskaźnik czasu zwalniania] nie można było wybrać w żadnym z tych menu, ani usunąć go z [MOJE MENU] za pomocą [Usuń elementy].
Zmiany w wersji 3.00 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2.11

Uwaga: zmiany wymienione poniżej pod „Fotografowanie”, „Filmowanie”, „Ekrany”, „Odtwarzanie”, „Elementy sterujące” oraz „Sieć” są opisane szczegółowo w dokumencie Supplementary Firmware Update Manual (Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego).

■ Zdjęcia

 • • Element [Wielkość zdjęcia] w menu fotografowania nosi teraz nazwę [Ustawienia wielkości zdjęcia] i zawiera nowe opcje mające zastosowanie wyłącznie do zdjęć robionych z użyciem obszaru zdjęcia DX.
 • • Dodano [C60] do wartości liczby klatek rejestrowanych na sekundę dostępnych dla rejestracji obrazu z wysoką liczbą klatek na sekundę. Ustawienie osobiste d4 w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] nosi teraz nazwę [Opcje zapisu serii przed zwoln. mig.].
 • • Dodano [Red. migot. z wysoką częstotliw.] do [MENU FOTOGRAFOWANIA].
 • • Dodano [Autom. resetowanie pozycji ostrości] pod [Fotografow. z przesun. ostrości] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].

■ Filmowanie

 • • Dodano [Red. migot. z wysoką częstotliw.] do [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • • Dodano [Zoom cyfrowy w wysokiej rozdz.] do [MENU NAGRYWANIA VIDEO].
 • • Dodano [Zresetuj za pomocą pilota] pod [Kod czasowy] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO].

■ Ekrany

 • • Tryb monitora [Najpierw wizjer] został zastąpiony przez [Najpierw wizjer (1)] i [Najpierw wizjer (2)].
 • • Zwiększono zakres opcji jasności monitora o jaśniejsze i ciemniejsze ustawienia.
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
  • - Dodano opcję [Kolor pola AF śledzenia 3D] dla ustawienia osobistego a11 [Wyświetlanie pola AF].
  • - Dodano opcje [Zawsze] i [Tylko gdy lampa błys. n. jest używ.] dla ustawienia osobistego d9 [Wyświetl tryb (zdjęcie Lv)] > [Pokaż efekty ustawień].

■ Odtwarzanie

 • • Element [Obrót zdjęć pionowych] w menu odtwarzania nosi teraz nazwę [Automatyczny obrót zdjęć]. Jeśli wybrane jest [ON], ekrany odtwarzania na monitorze i w wizjerze będą obracać się automatycznie, dopasowując się do orientacji aparatu.
 • • Ekran odtwarzania przedstawia teraz temperaturę barwową dla zdjęć zrobionych z [Pomiar manualny] wybranym dla [Balans bieli].
 • • Teraz dostępne są opcje do przetwarzania jako grupy poszczególnych serii zdjęć zrobionych w trybach seryjnego wyzwalania migawki.
 • • Dodano [Informacje o pliku] do opcji dostępnych pod [Opcje odtwarzania] w [MENU ODTWARZANIA].

■ Elementy sterujące

 • • Dodano opcję całkowitego formatowania pod [Formatowanie karty pamięci] w [MENU USTAWIEŃ] do użytku w połączeniu ze zgodnymi kartami pamięci CFexpress.
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
  • - Dodano opcję [Opóźn. aut. przywrac. do Type A] dla ustawienia osobistego d14 [Wskaźnik czasu zwalniania].
  • - Dodano [Obszar pomiaru centralnego] do elementów dostępnych do dostosowywania ekranów fotografowania z użyciem ustawień osobistych d18 [Niest. monitor ekranu fotogr.] oraz d19 [Niest. wizjer ekranu fotograf.].
  • - Ustawienia osobiste f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], f3 [Osobiste sterow. (odtwarzanie)] oraz g2 [Osobiste sterowanie] oferują teraz dostęp do rozbudowanego wyboru osobistych funkcji i elementów sterujących.

■ Sieć

 • • Stan połączenia jest teraz przedstawiony na ekranie fotografowania, kiedy aparat jest podłączony do serwera FTP.
 • • Aparat obsługuje teraz FTPS.
 • • Dodano element [Opcje urządzenia ATOMOS AirGlu BT] do [MENU SIECI].

■ Inne zmiany

 • • Poprawiono dokładność autofokusa.
 • • Poprawiono działanie autofokusa przy słabym oświetleniu, obniżając minimalny wymagany poziom natężenia oświetlenia o 0,5 EV.
 • • Zmniejszono wrażliwość funkcji [Śledzenie 3D] na obiekty przemieszczające się pomiędzy fotografowanym obiektem a aparatem.
 • • Poprawiono działanie układu ustawiania ostrości, gdy [Zwierzęta] jest wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF] podczas korzystania z opcji [Śledzenie 3D].
 • • Ograniczono tendencję aparatu do ustawiania ostrości na tło podczas wykrywania obiektu, gdy wybrane było [Szerokie pole AF (M/D/C1/C2)], [Śledzenie 3D] lub [Automatyczny wybór pola AF].
 • • Podświetlanie kolorem krawędzi obszaru, na który ustawiona jest ostrość („focus peaking”), wskaźnik ustawienia ostrości oraz wskaźnik odległości są teraz dostępne podczas regulacji ostrości z użyciem pierścienia ustawiania ostrości obiektywu nie tylko w trybie manualnym, ale również w innych trybach ustawiania ostrości. Poza tym dostosowano czas wyświetlania wskaźnika odległości.
 • • Czas otwarcia migawki, wartość przysłony i czułość ISO zostaną teraz wyświetlone, jeśli ekspozycja zostanie dostosowana, gdy widok w trybie podglądu na żywo jest przybliżony.
 • • Poprawiono reakcję na ręczne ustawianie ostrości w trybie video oraz gdy tryb bezgłośny jest wybrany podczas fotografowania.
 • • Ekran fotografowania przedstawia teraz stan połączenia z urządzeniem do synchronizacji wyzwalania migawki. Wprowadzono również ulepszenia do wyświetlania informacji na liście zdalnych aparatów, do której dostęp uzyskuje się przez [Połącz z innymi aparatami] > [Lista zdalnych aparatów] w [MENU SIECI].
 • • [Português (PT)] dodano do języków dostępnych poprzez element [Język (Language)] w [MENU USTAWIEŃ] dla aparatów Z 9 sprzedawanych w Kanadzie i USA.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Jeśli (a) AF-S było wybrane jako tryb ustawiania ostrości, (b) tryb pola AF obsługujący wykrywanie obiektu był wybrany z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Tryb pola AF + AF-ON] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], oraz (c) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA], naciśnięcie osobistego elementu sterującego czasami nie włączało wykrywania obiektu.
  • - Jeśli (a) śledzenie 3D było wybrane dla trybu pola AF, (b) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] oraz (c) ustawienia fotografowania wczytane z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], zawierały ustawienie [Śledzenie 3D] wybrane dla [Tryb pola AF] oraz [Wyłącz wykrywanie obiektu] wybrane dla [Opcje wykrywania obiektu AF], wykrywanie obiektu działało nadal podczas korzystania z funkcji AF-ON po wciśnięciu osobistego elementu sterującego.
  • - Jeśli (a) AF-C było wybrane jako tryb ustawiania ostrości, (b) opcja inna niż [Śledzenie 3D] była wybrana jako tryb pola AF, (c) opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu] była wybrana dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] oraz (d) ustawienia fotografowania wczytane z użyciem elementu sterującego, do którego przypisano [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], zawierały ustawienie [Śledzenie 3D] wybrane dla [Tryb pola AF], wykrywanie obiektu nie działało w oczekiwanych sytuacjach, jeśli funkcja AF-ON została uruchomiona osobistym elementem sterującym.
  • - Czasy otwarcia migawki od 1/320 s do 1/640 s powodowały uzyskiwanie nierównej ekspozycji w całym kadrze na zdjęciach zrobionych za pomocą lamp błyskowych SB-800 z użyciem automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki.
  • - Wybranie innego banku ustawień osobistych w [MENU USTAW. OSOBISTYCH] po wybraniu ustawienia innego niż domyślne dla [Autobraketing] > [Wielkość kroku EV] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] powodowało powrót wartości dla [Autobraketing] > [Wielkość kroku EV] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] do 1.
  • - W rzadkich przypadkach informacje zdjęciowe znikały z wizjera.
  • - Podjęcie próby nagrania filmu w rozdzielczości 8K z podłączonym obiektywem NIKKOR Z 14-30mm f/4S i opcją inną niż [Wyłącz] wybraną dla [Redukcja drgań] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] czasami powodowało, że aparat przestawał reagować na polecenia.
  • - Śledzenie obiektów małych lub o słabym kontraście na tle o jednolitej barwie, takim jak błękitne niebo, czasami powodowało przesunięcie pola ostrości na górę ekranu.
  • - Wybranie [C30] lub [C120] jako trybu wyzwalania ostrości, kiedy opcja inna niż [Wyłącz] była wybrana dla [Aktywna funkcja D-Lighting] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] czasami powodowało zmianę jasności monitora lub wizjera.
  • - W rzadkich przypadkach aparat nie nagrywał prawidłowo filmów w rozdzielczości 8K.
  • - W trybie video aparat nie zwiększał przysłony (nie zmniejszał wartości liczby f) po dotarciu do górnego limitu czułości ISO w trybach P i S, jeśli wartość wybrana dla [Ustawienia czułości ISO] > [Maksymalna czułość] w [MENU NAGRYWANIA VIDEO] była niższa od [12800].
 • • Dodano obsługę zdalnych uchwytów sterujących MC-N10.
Zmiany w wersji 2.11 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2.10
 • • Usunięto problem, który w bardzo rzadkich przypadkach powodował, że aparat przestawał reagować na polecenia.
Zmiany w wersji 2.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2.00
 • • Opcja [Red. migot. z wysoką częstotliw.] została dodana do funkcji, które można przypisać do elementów sterujących aparatu za pomocą ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)]. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Supplementary Firmware Update Manual (Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego).
 • • Autofokus lepiej śledzi teraz małe obiekty.
 • • Autofokus zapewnia teraz dokładniejsze rezultaty w przypadku fotografowanych osób wykrytych przez AF z wykrywaniem oczu/twarzy, gdy [Ciągły AF] jest wybrane dla [Tryb ustawiania ostrości].
 • • Usunięto problem, który powodował, że aparat ustawiał ostrość na tło, gdy [Jednopolowy AF], [AF z dynam. wyborem pola (M)] lub [AF z dynam. wyborem pola (Ś)] było wybrane dla [Tryb pola AF], lub gdy [Szerokie pole AF (C1)] albo [Szerokie pole AF (C2)] było wybrane w połączeniu z osobistym polem ostrości o rozmiarach [1×1].
 • • Można teraz oczekiwać lepszych rezultatów działania redukcji drgań podczas panoramowania z aparatem skierowanym do góry lub w dół i opcją inną niż [Wyłącz] wybraną dla [Redukcja drgań].
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - W przypadku niektórych obiektywów z mocowaniem Z, wybranie [Ostrość] dla ustawienia osobistego a1 [Priorytet w trybie AF-C] z [Ciągły AF] wybranym dla [Tryb ustawiania ostrości] czasami blokowało wyzwalanie migawki, nawet gdy ostrość była ustawiona na obiekt.
  • - Wybór opcji [Blokada wartości przysłony] dla ustawienia osobistego f4 [Blokada sterowania] w trybach M i A był niemożliwy, gdy do aparatu podłączony był obiektyw z mocowaniem F.
  • - Przypisanie [Wczytaj funkcje fotografowania] do elementu sterującego z użyciem ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)] uniemożliwiało użycie opcji [Zapisz bieżące ustawienia], gdy do aparatu podłączony był obiektyw z mocowaniem F wyposażony w pierścień przysłony i styki zasilania.
  • - Automatyczna korekcja dystorsji czasami nie była stosowana do zdjęć zrobionych z [ON] wybranym dla [Automat. korekcja dystorsji] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].
  • - Aparat nie rozpoznawał osobistych ustawień Picture Control zapisanych na karcie pamięci z użyciem wersji programu Picture Control Utility 2 na komputery Mac.
  • - Wczytanie funkcji fotografowania czasami powodowało nieoczekiwane zmiany ekspozycji, jeśli:
   • ▸ czułość ISO była ustawiona na stałą wartość w trybie M,
   • ▸ opcja inna niż [Wyłącz zachowanie ekspozycji] była wybrana dla ustawienia osobistego b7 [Zach. eksp. przy zm. l. f/] oraz
   • ▸ opcja [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] była przypisana do elementu sterującego z użyciem ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], zarówno gdy żadna opcja nie była wybrana dla [Tryb fotografowania] (lub gdy wybrany był tylko tryb M), jak i w sytuacji, gdy nie została zaznaczona żadna z opcji [Czas otwarcia migawki], [Przysłona] oraz [Ustawienia czułości ISO].
  • - Kiedy [Wczytaj funkcje fotografowania] lub [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] było przypisane do elementu sterującego z użyciem ustawienia osobistego f2 [Osobiste sterow. (fotografow.)], wykrywanie obiektu nie działało zgodnie z oczekiwaniami, jeśli ustawienie dla [Opcje wykrywania obiektu AF] wczytane poprzez wciśnięcie elementu sterującego różniło się od opcji aktualnie wybranej dla [Opcje wykrywania obiektu AF] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].
Zmiany w wersji 2.00 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.11
 • Uwaga: zmiany wymienione poniżej pod „Fotografowanie”, „Filmowanie”, „Ekrany”, „Odtwarzanie” oraz „Elementy sterujące” są opisane szczegółowo w dokumencie Supplementary Firmware Update Manual (Dodatkowa instrukcja dotycząca aktualizacji oprogramowania sprzętowego).
 • Uwaga: zmieniono numerację niektórych ustawień osobistych z powodu dodania nowych opcji menu.
 • Fotografowanie
 • • Dodano tryby pola AF [Szerokie pole AF (C1)] oraz [Szerokie pole AF (C2)].
 • • W trybie fotografowania wyświetlacz LCD przedstawia teraz dodatkowe informacje dotyczące długiego czasu naświetlania, w tym czas, jaki upłynął, i pozostały czas.
 • • Rejestrowanie klatek z wysoką prędkością oferuje teraz rejestrację typu „seria przed wyzwoleniem”.
 • • Zmieniono procedurę wyboru temperatury barwowej, gdy [Wybór temperatury barwowej] jest wybrane dla balansu bieli.
 • • Zmieniono rozmiar obszaru, którego aparat używa do pomiaru wartości dla ustawienia [Pomiar manualny] balansu bieli.
 • Filmowanie
 • • Dodano tryby pola AF [Szerokie pole AF (C1)] oraz [Szerokie pole AF (C2)].
 • • Zmieniono procedurę wyboru temperatury barwowej, gdy [Wybór temperatury barwowej] jest wybrane dla balansu bieli.
 • • Zmieniono rozmiar obszaru, którego aparat używa do pomiaru wartości dla ustawienia [Pomiar manualny] balansu bieli.
 • • Dodano współczynniki zoomu wyświetlania wynoszące 50% i 200% do użytku podczas filmowania.
 • • Wyświetlacz LCD wyświetla teraz bieżący rozmiar klatki i liczbę klatek rejestrowaną na sekundę w trybie video.
 • • Dodano następujące elementy do [MENU NAGRYWANIA VIDEO]:
  • - Dodano opcje nagrywania filmów RAW [N-RAW 12-bitowy (NEV)] oraz [ProRes RAW HQ 12-bitowy (MOV)] RAW do [Typ pliku video].
  • - Dodano [Wydłużone nadpróbkowanie].
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
  • - Dodano opcję [Wyświetl informacje o video] dla ustawienia osobistego g1, [Dostosuj menu i].
  • - Dodano opcję [Szybkie włączenie autofokusa (AF)] dla ustawienia osobistego g2, [Osobiste sterowanie].
  • - Dodano [Precyzyjny dobór ISO (tryb M)] pod pozycją g8.
  • - Dodano [Rozsz. zakr. czas. otw. mig.(tryb M)] pod pozycją g9.
  • - Dodano [Ekran Informacje o jasności] pod pozycją g14.
  • - Dodano [Czerwony wskaźnik kadru REC] pod pozycją g17.
 • • Dodano następujący element do [MENU USTAWIEŃ]:
  • - Dodano opcję [1080i (przepleciony)] pod [HDMI] > [Rozdzielczość wyjściowa].
 • Ekrany
 • • Wprowadzono zmiany do trybów monitora [Tylko wizjer] oraz [Najpierw wizjer].
 • • Dodano wskaźniki czasu wyzwalania dla rejestracji klatek z wysoką prędkością.
 • • Dodano następujący element do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
  • - Dodano [Wyśw. wizjera o wys. liczbie kl./s] pod pozycją d20.
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAWIEŃ]:
  • - Dodano opcje [Lo 1] i [Lo 2] pod [Jasność wizjera] > [Manualna].
  • - Dodano [Temp. do autom. wyłączenia].
 • Odtwarzanie
 • • Dodano opcję [Łączenie ruchu] pod [Retusz] w menu odtwarzania „i”.
 • • Dodano [Zapisz kadry po kolei] do opcji dostępnych w menu „i”, gdy odtwarzanie wideo jest wstrzymane.
 • • Użytkownicy mogą teraz pomijać wszystkie zdjęcia poza pierwszym z każdej serii podczas przeglądania zdjęć ekran po ekranie w widoku pełnoekranowym.
 • Elementy sterujące
 • • Dodano następujące elementy do [MENU USTAW. OSOBISTYCH]:
  • - Dodano [Prędkość wyboru pola AF] pod pozycją a14.
  • - Dodano opcję [Wczytaj funkcje fot. (wciś.)] dla ustawienia osobistego f2, [Osobiste sterow. (fotografow.)].
  • - Dodano elementy do listy elementów sterujących, do których można przypisać własne funkcje za pomocą ustawienia osobistego f2 ([Osobiste sterow. (fotografow.)]) i g2 ([Osobiste sterowanie]), a także dodano [Zapisz pozycję ostrości] i [Przywróć pozycję ostrości] do funkcji, które można przypisać.
  • - Dodano [Przełącz role ostr./pierś. steruj.] pod pozycją f11 (od 20 kwietnia 2022 r. ta funkcja jest dostępna wyłącznie w połączeniu z obiektywami NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S).
  • - Dodano [Pref. śr. wybieraka dodatk.] pod pozycją f13.
 • • Dodano następujący element do [MENU USTAWIEŃ]:
  • - Ustawienia zapisywane i wczytywane z użyciem [Zapisz/ładuj ustawienia menu] obejmują teraz ustawienia dla [Usuń zdjęcia z obu gniazd] oraz [Kryteria odtwarzania z filtrem] z menu odtwarzania.
 • Inne zmiany
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
 • • Rozmiary zdjęć dostępne podczas pobierania zdjęć z użyciem SnapBridge w wersji 2.9.0 lub nowszej obejmują teraz opcję [8 megapixels (4K)] (8 megapikseli (4K)) poza istniejącymi opcjami [Original format] (Format oryginalny) oraz [2 megapixels] (2 megapiksele).
 • • Opcje wyróżnione w menu „i” można teraz wybierać za pomocą środka wybieraka dodatkowego lub środka wybieraka wielofunkcyjnego dla kadru pionowego.
 • • Elementów sterujących, do których przypisano [Wczytaj funkcje fotografowania] przy pomocy ustawienia osobistego f2, [Osobiste sterow. (fotografow.)], można teraz używać w tej roli, gdy aparat jest podłączony przez USB do urządzenia, na którym pracują aplikacje, takie jak NX Tether lub NX MobileAir.
 • • Wprowadzono zmiany do pracy autofokusa w celu poprawy niezawodności, śledzenia ostrości oraz wykrywania obiektów przy słabym oświetleniu.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - W rzadkich przypadkach poziome linie pojawiały się na zdjęciach zrobionych w trybach P i A.
  • - Zmniejszenie wartości przysłony poniżej f/5,6, gdy [AF-C] było wybrane dla trybu ostrości i [Ostrość] było wybrane dla [Priorytet w trybie AF-C] czasami uniemożliwiało wyzwolenie migawki w trybie rejestracji klatek z wysoką prędkością.
  • - Obiekty poruszające się powoli czasami nie były ostre na zdjęciach zrobionych w trybie ostrości [AF-C] z otworami przysłony większymi niż f/2,8.
  • - Wybranie [ON] dla [Wygładzanie ekspozycji] podczas fotografowania z interwalometrem, gdy obiektyw bez procesora był podłączony do aparatu, powodowało stopniowo pogarszające się prześwietlenie wszystkich serii zdjęć.
  • - Próby podłączenia do serwerów SFTP skonfigurowanych z użyciem systemu macOS kończyły się niepowodzeniem i wystąpieniem błędu, jeśli jako miejsce docelowe nie wybrano folderu domowego.
  • - Kiedy użytkownicy przełączali z jednego banku ustawień osobistych na inny bank, w którym zapisano inne ustawienie dla ustawienia osobistego a9, [Ograniczenia trybu ustaw. ostrości], ustawienie dla trybu ostrości zapisane w drugim banku nie było wczytywane. Zamiast tego nadal stosowane było ustawienie z pierwszego banku i jego zmiana była niemożliwa.
  • - Aparat czasami przestawał reagować, jeśli zdjęcie zostało zrobione z opcją [Włącz/ON] wybraną zarówno dla [Podgląd zdjęć] w [MENU FOTOGRAFOWANIA] jak i dla [Redukcja migotania zdjęć] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].
  • - Wiadomości w niektórych językach czasami nie mieściły się na ekranie.
  • - Aplikacje, takie jak NX Tether i SnapBridge, wyświetlały nieprawidłowe wartości otworu względnego dla niektórych obiektywów podczas fotografowania zdalnego.
  • - W rzadkich okolicznościach licznik czasu czuwania nie był aktywowany ponownie, jeśli spust migawki został wciśnięty niedługo po upływie czasu czuwania.
  • - Następujące problemy występowały w trybie M, jeśli opcja inna niż [Wyłącz zachowanie ekspozycji] była wybrana dla ustawienia osobistego b7 ([Zach. eksp. przy zm. l. f/]) w [MENU USTAW. OSOBISTYCH], kiedy [OFF] było wybrane dla [Ustawienia czułości ISO] > [Automatyczny dobór ISO] w menu fotografowania:
   • ▸ Wybranie [Czułość ISO] dla ustawienia osobistego b7 ([Zach. eksp. przy zm. l. f/]) powodowało, że aparat wolniej reagował na polecenia podczas regulacji czułości ISO przyciskiem ISO i pokrętłami sterowania. Aparat wyświetlał również wartości czułości ISO niższe od najniższej dostępnej wartości (w tych okolicznościach najniższa dostępna wartość wynosiła ISO 64).
   • ▸ Wybranie [Czas otwarcia migawki] dla ustawienia osobistego b7 ([Zach. eksp. przy zm. l. f/]) powodowało, że aparat wolniej reagował na polecenia podczas regulacji czasu otwarcia migawki pokrętłami sterowania.
  • - Wyjęcie karty pamięci i włożenie jej z powrotem po skopiowaniu balansu bieli z istniejącego zdjęcia za pomocą opcji [Balans bieli] > [Pomiar manualny] z [MENU FOTOGRAFOWANIA] lub [MENU NAGRYWANIA VIDEO] powodowało wyświetlenie zdjęcia dla wybranej zmierzonej wartości w postaci pustego i czarnego obrazu.
Zmiany w wersji 1.11 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.10
 • • Usunięto problem, który uniemożliwiał aparatowi ustawianie ostrości na wykryte obiekty podczas nagrywania filmu, kiedy wszystkie z poniższych ustawień były wybrane w [MENU NAGRYWANIA VIDEO]:
  • - [Obszar zdjęcia] > [Wybierz obszar zdjęcia]: [DX]
  • - [Tryb pola AF]: dowolne ustawienie spośród [Szerokie pole AF (M)], [Szerokie pole AF (D)], [AF ze śledzeniem obiektu] lub [Automatyczny wybór pola AF]
  • - [Opcje wykrywania obiektu AF] > [Wykrywanie obiektu]: dowolna opcja inna niż [Wyłącz wykrywanie obiektu]
 • • Usunięto literówki w nazwach niektórych pozycji w Grupie a ([Ostrość]) [MENU USTAW. OSOBISTYCH] w niektórych wersjach językowych.
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował pojawianie się poziomych pasków w kole pośrodku zdjęć zrobionych z TELEKONWERTEREM Z TC-1,4x lub TELEKONWERTEREM Z TC-2,0x podłączonym do obiektywu NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S i opcją inną niż [Wyłącz] wybraną dla [Korekcja winietowania] w [MENU FOTOGRAFOWANIA].
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S (od wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C”).
 • • Usunięto następujące problemy (od wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C”):
  • - Korzystanie z pozycji menu oferujących do wyboru jedynie opcje [ON] i [OFF] czasami powodowało nieprawidłowe wyświetlanie ekranu menu, gdy podłączony był obiektyw obsługujący ustawienie osobiste a14 ([Pierścień ręczn. ust. ostr. w tr. AF]) w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - Barwy w trybie HLG lub N-Log nie były prawidłowo dostosowywane do wyświetlania w wizjerze, gdy [ON] było wybrane dla ustawienia osobistego g8 ([Asystent przeglądania]) w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
Zmiany w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.00
 • • Dodano obsługę obiektywów NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S.
 • • Zwiększono długość serii zdjęć dla zdjęć robionych w dwóch formatach jednocześnie (NEF/RAW + JPEG lub JPEG + JPEG) z prędkością 20 kl./s w trybie ciągłego wyzwalania migawki z wysoką prędkością.
  • Wersja 1.00 oprogramowania sprzętowego „C”:
   • - NEF/RAW (wysoka wydajność★) + JPEG basic (duża): około 3 sekundy *
   • - JPEG gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2 (gniazdo 1: JPEG fine (duża); gniazdo 2: JPEG basic (mała)): około 3 sekundy *
  • Wersja 1.10 oprogramowania sprzętowego „C”:
   • - NEF/RAW (wysoka wydajność★) + JPEG basic (duża): około 8 sekund *
   • - JPEG gniaz. 1 – JPEG gniaz. 2 (gniazdo 1: JPEG fine (duża); gniazdo 2: JPEG basic (mała)): około 8 sekund *

  * Długość serii, jaką można zarejestrować przed spadkiem liczby klatek rejestrowanych na sekundę. Dane liczbowe to wartości odniesienia uzyskane za pomocą pomiarów firmowych wykonanych z użyciem obiektywu NIKKOR Z 50mm f/1.8 S oraz karty pamięci ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. W niektórych okolicznościach długość serii zmniejszy się, np. jeśli:

  • - [Kopia zapasowa] jest wybrane dla [Rola karty w gnieździe 2] lub
  • - [ON] jest wybrane dla [Automat. korekcja dystorsji].
 • • Opcje wyróżnione na liście [Kryteria odtwarzania z filtrem] w [MENU ODTWARZANIA] można teraz również wybierać i cofać ich wybór, naciskając wybierak wielofunkcyjny w prawo.
 • • Usunięto problem, który uniemożliwiał synchronizację opcjonalnych lamp błyskowych SB-5000 z migawką, gdy wszystkie poniższe warunki były spełnione:
  • - Czas otwarcia migawki krótszy od czasu synchronizacji błysku był wybrany, gdy [1/200 s (Tryb Auto FP)] lub [1/250 s (Tryb Auto FP)] było wybrane dla ustawienia osobistego e1 [Czas synchronizacji błysku] w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - Lampa SB-5000 była kontrolowana z użyciem radiowego AWL przy pomocy opcjonalnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-R10 lub WR-R11a zamontowanego na aparacie.
  • - Lampa błyskowa nie była zamontowana na sankach mocujących aparatu.
 • • Usunięto następujące problemy:
  • - Korzystanie z pozycji menu oferujących do wyboru jedynie opcje [ON] i [OFF] czasami powodowało nieprawidłowe wyświetlanie ekranu menu, gdy podłączony był obiektyw obsługujący ustawienie osobiste a14 ([Pierścień ręczn. ust. ostr. w tr. AF]) w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
  • - Barwy w trybie HLG lub N-Log nie były prawidłowo dostosowywane do wyświetlania w wizjerze, gdy [ON] było wybrane dla ustawienia osobistego g8 ([Asystent przeglądania]) w [MENU USTAW. OSOBISTYCH].
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ], aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 4. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 5.00 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 9
Obsługiwane aparaty Z 9
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–4.10 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku Z_9_0500.bin
Prawa autorskie Nikon Corporation
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz następujący plik oprogramowania sprzętowego na komputer.
  Sprawdź, czy masz pobrany plik oprogramowania sprzętowego na komputerze.
  • Z_9_0500.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 2. Przy pomocy czytnika kart skopiuj „Z_9_0500.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 3. Włóż kartę pamięci do gniazda 1 aparatu i włącz aparat.
 4. Wybierz [Wersja programu] w [MENU USTAWIEŃ] i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 5. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 6. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Uwaga: informacje na temat licencji na oprogramowanie typu open-source wykorzystane w sterowniku NVM Express aparatu podane są w punkcie „BSD License (NVM Express Driver)”.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  Z_9_0500.bin
  (Około 95.16 MB)

 • Pobierz

  Z_9_0500.bin
  (Około 95.16 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.