Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe KeyMission 360

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego kamer KeyMission 360 do wersji 1.6. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego kamery. Nie ma konieczności pobierania tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Używaj najnowszej wersji aplikacji SnapBridge 360/170.
 • • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zakończyć parowanie pomiędzy aparatem a urządzeniem inteligentnym. W razie potrzeby sparuj urządzenia ponownie.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.6 w stosunku do wersji 1.5
 • • Usunięto problem uniemożliwiający parowanie aparatu z urządzeniami, na których uruchomiona była aplikacja SnapBridge 360/170 w systemie iOS i iPadOS.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.5 w stosunku do wersji 1.4
 • • Nieskompresowane nagranie wideo odwzorowanego równoodległościowo widoku przez obiektyw można teraz przesyłać przez złącze HDMI wraz z dźwiękiem z mikrofonu aparatu. W celu uzyskania dalszych informacji skorzystaj z instrukcji online.
 • • Naprawiono problem, który powodował widoczne zróżnicowanie kontrastu na zdjęciach zarejestrowanych z użyciem aktywnej funkcji D-Lighting.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Poprawiono parowanie oraz łączność między aparatem a urządzeniami z systemem operacyjnym Android, na których uruchomiona jest aplikacja SnapBridge 360/170.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.2
 • • Wprowadzono ulepszenia dotyczące problemu, który powodował utratę stabilności połączeń między aparatem a wersjami aplikacji SnapBridge 360/170 zgodnymi z systemem iOS 10.2.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.2 w stosunku do wersji 1.1
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował, że części zarejestrowanych zdjęć były czarno-białe.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Dodano obsługę systemu iOS 10. Użytkownicy iOS 10 muszą również przeprowadzić aktualizację aplikacji SnapBridge 360/170 do najnowszej wersji, która obsługuje iOS 10.
 • • Poprawiona łączność podczas parowania z aplikacją SnapBridge 360/170.
 • • Usunięto problem, który powodował, że sferyczne zdjęcia 360° nie były wyświetlane jako sferyczne zdjęcia 360° po przesłaniu do serwisu Facebook.
 • • Pliki zarejestrowane z użyciem funkcji Loop recording (Nagrywanie w pętli) są teraz dzielone na maksymalnie 6 części zamiast 5 części.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
Komputery
 1. Podłącz komputer do kamery KeyMission 360 i uruchom program KeyMission 360/170 Utility.
 2. Kliknij zakładkę Set (Ustaw).
 3. Użyj opcji Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego), aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
Urządzenia inteligentne
 1. Uruchom aplikację SnapBridge 360/170 i sparuj urządzenie inteligentne z aparatem (jeśli urządzenia już są sparowane, aplikacja SnapBridge 360/170 nawiąże połączenie automatycznie po uruchomieniu).
 2. Stuknij Camera settings (Ustawienia kamery) w zakładce Camera (Kamera).
 3. Użyj opcji Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego), aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.6 oprogramowania sprzętowego KeyMission 360
Obsługiwane aparaty KeyMission 360
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.5
Nazwa pliku F-KM360-V16W.exe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-KM360-V16W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-KM360-V16W.exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  • KM360Update (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • update.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „KM360Update”)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj plik „update.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w kamerze przy pomocy programu KeyMission 360/170 Utility lub aplikacji SnapBridge 360/170.
 5. Włóż kartę pamięci do kamery.
 6. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zdjęć i przycisk filmowania na kamerze, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. Dioda LED stanu wyłączy się po zakończeniu aktualizacji.
 7. Użyj programu KeyMission 360/170 Utility lub aplikacji SnapBridge 360/170 do potwierdzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM360_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,39 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.6 oprogramowania sprzętowego KeyMission 360
Obsługiwane aparaty KeyMission 360
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.5
Nazwa pliku F-KM360-V16M.dmg
System operacyjny
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-KM360-V16M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-KM360-V16M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  • KM360Update (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • update.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „KM360Update”)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj plik „update.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w kamerze przy pomocy programu KeyMission 360/170 Utility lub aplikacji SnapBridge 360/170.
 4. Włóż kartę pamięci do kamery.
 5. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zdjęć i przycisk filmowania na kamerze, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. Dioda LED stanu wyłączy się po zakończeniu aktualizacji.
 6. Użyj programu KeyMission 360/170 Utility lub aplikacji SnapBridge 360/170 do potwierdzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM360_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,42 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-KM360-V16M.dmg
  (Około 4.68 MB)

 • Pobierz

  F-KM360-V16W.exe
  (Około 4.13 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.