Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe COOLPIX W300

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatów COOLPIX W300 do wersji 1.5. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
 • WAŻNE :
 • • Ten pakiet zawiera dwie aktualizacje – jedną dla aparatu i jedną dla modułu GPS. Druga aktualizacja rozpocznie się po ponownym włączeniu aparatu po ukończeniu pierwszej aktualizacji. Jeśli oprogramowanie sprzętowe modułu GPS nie wymaga aktualizacji, instalacja zakończy się po pierwszej aktualizacji.
 • • Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu zostaną usunięte po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego. Przed aktualizacją oprogramowania należy wykonać kopię zapasową zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu. Instrukcje dotyczące kopiowania obrazów z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci znajdują się w instrukcji aparatu.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.5 w stosunku do wersji 1.4
 • • Usunięto problem uniemożliwiający parowanie aparatu z urządzeniami z systemem iOS, na których uruchomiona była aplikacja SnapBridge w systemie iOS 14 i iPadOS 14.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Naprawiono problem, który czasami powodował, że użytkownicy nie mogli włączyć aparatu, jeśli aparat przełączył się wcześniej w tryb uśpienia z włączoną rejestracją trasy. Włączenie aparatu po wyjęciu i ponownym włożeniu akumulatora kończyło wtedy rejestrację trasy.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.2
 • • Usunięto następujący problem:
  • - W zależności od stanu fotografowanego obiektu, aparat czasami stopniowo tracił ostrość podczas fotografowania poklatkowego, mimo tego że normalnie ostrość powinna zostać zablokowana przy pierwszym zdjęciu.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.2 w stosunku do wersji 1.1
 • • Ekran, gdy Macierz. strefa czas. lub Cel podróży jest wybrane w podmenu Ustawienia > Strefa czasowa i data > Strefa czasowa, przedstawia teraz tylko nazwy największych miast w aktualnie wybranej strefie czasowej.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Poprawiono dokładność danych o lokalizacji w pewnych miejscach (szczególnie w miejscach, gdzie dane o lokalizacji są uzupełniane danymi z satelitów QZSS „Michibiki”).
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Aparat czasami zawieszał się po włączeniu pod wodą.
  • - Wskaźnik danych o lokalizacji dla trybu aktywnego pokazywał sekundy w systemie dziesiętnym.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu, aby wyświetlić menu.
 3. Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w lewo, aby wyświetlić ikony menu, a następnie wyróżnij Ustawienia i naciśnij OK.
 4. Wyróżnij Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i naciśnij OK, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 5. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 6. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego COOLPIX W300
Obsługiwane aparaty COOLPIX W300
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.4
Nazwa pliku F-W300-V15W.exe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-W300-V15W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-W300-V15W.exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  W300Update
  - firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
   - firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)
   - gpsfirm.bin (oprogramowanie sprzętowe modułu GPS znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Po sprawdzeniu, czy przełącznik blokady zapisu karty pamięci („lock”) znajduje się w położeniu do „zapisu” (odblokowanym), włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparatu.
 6. Wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 7. Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji, wyłącz aparat i włącz go ponownie. Następnie aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GPS rozpocznie się automatycznie (jeśli aparat uruchomił się normalnie, oznacza to, że aktualizacja modułu GPS już została zakończona).
 8. Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu drugiej aktualizacji, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci. Zwróć uwagę, że druga aktualizacja potrwa dłużej od pierwszej.
 9. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania nie jest wersją 1.5, powtórz aktualizację od kroku 1.

Uwaga: zalecamy wykonanie kopii zapasowej zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
CPX_GPS_FirmUp_Win_Pl.pdf (PDF) (0,27 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu COOLPIX w 5 prostych krokach

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego COOLPIX W300
Obsługiwane aparaty COOLPIX W300
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.4
Nazwa pliku F-W300-V15M.dmg
System operacyjny
 • macOS Big Sur w wersji 11
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-W300-V15M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-W300-V15M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  W300Update
  - firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
   - firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)
   - gpsfirm.bin (oprogramowanie sprzętowe modułu GPS znajdujące się wewnątrz folderu „firmware”)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Po sprawdzeniu, czy przełącznik blokady zapisu karty pamięci („lock”) znajduje się w położeniu do „zapisu” (odblokowanym), włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparatu.
 5. Wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 6. Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu aktualizacji, wyłącz aparat i włącz go ponownie. Następnie aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu GPS rozpocznie się automatycznie (jeśli aparat uruchomił się normalnie, oznacza to, że aktualizacja modułu GPS już została zakończona).
 7. Gdy pojawi się komunikat informujący o zakończeniu drugiej aktualizacji, wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci. Zwróć uwagę, że druga aktualizacja potrwa dłużej od pierwszej.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania nie jest wersją 1.5, powtórz aktualizację od kroku 1.

Uwaga: zalecamy wykonanie kopii zapasowej zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,24 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu COOLPIX w 5 prostych krokach

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-W300-V15W.exe
  (Około 75.04 MB)

 • Pobierz

  F-W300-V15M.dmg
  (Około 81.03 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.