Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe WT-7

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika WT-7 do wersji 1.5. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Tę aktualizację oprogramowania sprzętowego wykonuje się z przekaźnikiem WT-7 podłączonym do aparatu. Patrz „Zgodne aparaty”, aby uzyskać listę zgodnych aparatów.
 • • Po aktualizacji używaj przekaźnika WT-7 w połączeniu z programem Wireless Transmitter Utility w wersji 1.9.1 lub nowszej.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zgodne aparaty

Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej WT-7 można użyć następujących aparatów:

 • • Z 7II (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • Z 6II (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • Z 7 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • Z 6 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • D850 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • D810 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.12 lub nowszej)
 • • D810A (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.02 lub nowszej)
 • • D780 (wersja 1.00 oprogramowania sprzętowego C aparatu)
 • • D750 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.11 lub nowszej)
 • • D500 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.00 lub nowszej)
 • • D7200 (oprogramowanie sprzętowe C aparatu w wersji 1.02 lub nowszej)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.5 w stosunku do wersji 1.4
 • • Dodano obsługę aparatów Z 7II i Z 6II.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Dodano obsługę aparatu D780.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.2
 • • Dodano obsługę aparatów Z 7 i Z 6.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.2 w stosunku do wersji 1.1
 • • Dodano obsługę aparatu D850.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Aparaty D810, D810A, D750 i D7200 są teraz obsługiwane.
 • • Tryb serwera HTTP jest teraz dostępny w języku tureckim.
 • • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał korzystanie z połączeń w trybie PASV z pewnymi serwerami FTP.
Korzystanie z przekaźnika WT-7 w połączeniu z aparatami D810, D810A, D750 i D7200
 • Patrz „Instrukcja obsługi dla osób korzystających z przekaźnika WT-7 w połączeniu z aparatami D810, D810A, D750 lub D7200”.
Korzystanie z przekaźnika WT-7 w połączeniu z aparatami D850 i D500
 • Patrz „Instrukcja obsługi WT-7”.
Korzystanie z przekaźnika WT-7 w połączeniu z aparatami Z 7 i Z 6
 • Patrz „Instrukcja sieciowa Z 7/Z 6”.
Korzystanie z przekaźnika WT-7 w połączeniu z aparatami D780
 • Patrz „Connecting to Networks Using the WT-7” (Nawiązywanie połączenia z sieciami za pomocą przekaźnika WT-7) w dokumencie „D780 Reference Manual” (Dokumentacja aparatu D780).
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego
 1. Połącz aparat z przekaźnikiem WT-7 za pomocą kabla USB i włącz oba urządzenia.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Sieć > Opcje > Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego przekaźnika WT-7.
  Uwaga: jeśli korzystasz z aparatu z serii Z, wybierz MENU USTAWIEŃ > Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Opcje > Wersja programu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego lampy WT-7.
 4. Wyłącz aparat i przekaźnik WT-7.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego WT-7
Obsługiwane przekaźniki bezprzewodowe WT-7
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego przekaźników bezprzewodowych Wersje oprogramowania sprzętowego 1.0-1.4
Nazwa pliku F-WT7-V15_W.exe
Wymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany komputer i czytnik kart.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-WT7-V15_W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-WT7-V15_W.exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „WT7Update”:
  • _WT7_15_.bin (oprogramowanie sprzętowe przekaźnika bezprzewodowego)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „_WT7_15_.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
 5. Włóż kartę pamięci do aparatu. Jeśli aparat pozwala na wybranie jednego gniazda jako gniazda podstawowego i drugiego gniazda jako gniazda pomocniczego, włóż kartę do gniazda aktualnie wybranego jako gniazdo podstawowe. W przeciwnym razie włóż kartę do gniazda 1.
 6. Połącz aparat z przekaźnikiem WT-7 za pomocą kabla USB i włącz oba urządzenia.
 7. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Sieć > Opcje > Wersja programu > Aktualizuj wersję w MENU USTAWIEŃ, po czym postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  Uwaga: jeśli korzystasz z aparatu z serii Z, wybierz MENU USTAWIEŃ > Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Przekaźnik bezprzewodowy > Używaj, a następnie wybierz MENU USTAWIEŃ > Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Opcje > Wersja programu i wybierz Aktualizuj wersję. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 8. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat oraz przekaźnik WT-7 i wyjmij kartę pamięci.
 9. Włącz aparat oraz przekaźnik WT-7 i sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
WT-7_FirmUp_Win_Pl.pdf (PDF) (0,30 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego WT-7
Obsługiwane przekaźniki bezprzewodowe WT-7
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego przekaźników bezprzewodowych Wersje oprogramowania sprzętowego 1.0-1.4
Nazwa pliku F-WT7-V15_M.dmg
Wymagania systemowe
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany komputer i czytnik kart.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego
 1. Pobierz F-WT7-V15_M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-WT7-V15_M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „WT7Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  • _WT7_15_.bin (oprogramowanie sprzętowe przekaźnika bezprzewodowego)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „_WT7_15_.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
 4. Włóż kartę pamięci do aparatu. Jeśli aparat pozwala na wybranie jednego gniazda jako gniazda podstawowego i drugiego gniazda jako gniazda pomocniczego, włóż kartę do gniazda aktualnie wybranego jako gniazdo podstawowe. W przeciwnym razie włóż kartę do gniazda 1.
 5. Połącz aparat z przekaźnikiem WT-7 za pomocą kabla USB i włącz oba urządzenia.
 6. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Sieć > Opcje > Wersja programu > Aktualizuj wersję w MENU USTAWIEŃ, po czym postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  Uwaga: jeśli korzystasz z aparatu z serii Z, wybierz MENU USTAWIEŃ > Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Przekaźnik bezprzewodowy > Używaj, a następnie wybierz MENU USTAWIEŃ > Przekaźnik bezprzew. (WT-7) > Opcje > Wersja programu i wybierz Aktualizuj wersję. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat oraz przekaźnik WT-7 i wyjmij kartę pamięci.
 8. Włącz aparat oraz przekaźnik WT-7 i sprawdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
WT-7_FirmUp_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,24 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-WT7-V15_W.exe
  (Około 22.66 MB)

 • Pobierz

  F-WT7-V15_M.dmg
  (Około 22.89 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.