Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe D6

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6 do wersji 1.10. Przed przejściem dalej wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
WAŻNE: przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego jest niemożliwe, jeśli Włącz jest aktualnie wybrane dla Sieć > Połączenie sieciowe w MENU USTAWIEŃ aparatu. Wybierz Wyłącz dla Połączenie sieciowe przed przejściem dalej.
Zmiany w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.00
 • • Użytkownicy mogą teraz wybierać pasmo (2,4 lub 5 GHz) dla identyfikatora SSID hosta podczas łączenia się z sieciami bezprzewodowymi za pomocą przekaźnika bezprzewodowego WT-6 zamocowanego do aparatu. Pasmo jest podane w oknie dialogowym wyboru sieci asystenta połączenia oraz na ekranie Przewodowa sieć LAN/WT po nawiązaniu połączenia.
 • • Udoskonalono działanie autofokusa podczas fotografowania z użyciem wizjera.
 • • Wybór pól AF działa teraz płynnie, nawet jeśli użytkownik nagle zmieni kierunek wybierakiem wielofunkcyjnym lub wybierakiem dodatkowym.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Autofokus czasami zapewniał nieprzewidywalne rezultaty, jeśli był używany w połączeniu z pewnymi obiektywami AF-S o otworach względnych większych niż f/2,8.
  • - Zamiast migać, wskaźnik sieci świecił nadal światłem stałym po nawiązaniu połączenia Ethernet.
  • - Przekaźnika bezprzewodowego WT-6 nie można było używać do podłączania się do sieci bezprzewodowych z identyfikatorami SSID zawierającymi spację, średnik („;”), znak „&” lub lewy ukośnik („\”).
  • - Wskaźniki prześwietlenia i niedoświetlenia w wizjerze były zamienione miejscami, gdy +0- było wybrane dla ustawienia osobistego f9 (Odwróć wskaźniki) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
  • - Odświeżanie wskaźników ekspozycji było powolne podczas regulacji czasu otwarcia migawki, przysłony lub czułości ISO za pomocą głównego lub przedniego pokrętła sterującego.
  • - Jeśli, kiedy Pole AF i tryb pola AF było wybrane dla ustawienia osobistego a5 (Zapisuj pola AF według orientacji) w MENU USTAW. OSOBISTYCH, czas czuwania upłynął z aparatem w orientacji portretowej (pionowej), po czym aparat został obrócony do orientacji krajobrazowej (poziomej) przed ponowną aktywacją licznika czasu czuwania, aparat nie przywracał trybu pola AF wybranego wcześniej dla orientacji krajobrazowej, lecz, zamiast tego, przełączał się na tryb pola AF wybrany wtedy, gdy aparat znajdował się w orientacji portretowej.
  • - Po usunięciu zdjęć poniższe wskazania nie były natychmiast aktualizowane tak, aby odzwierciedlać prawdziwą liczbę pozostałych zdjęć:
   • • liczba pozostałych zdjęć pokazana na górnym wyświetlaczu LED, gdy aparat był wyłączony oraz
   • • licznik zdjęć na tylnym wyświetlaczu LCD, kiedy Licznik zdjęć było wybrane dla ustawienia osobistego d12 (Tylny wyświetlacz LCD) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
  • - Elementu Opcje precyzyjnej korekty AF można było używać do zapisania tylko jednego zestawu wartości precyzyjnej korekty dla obiektywów AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4E TC1,4 FL ED VR: użytkownicy mogli zapisywać albo wartości do użytku z wbudowanym telekonwerterem, albo wartości do użytku bez niego, ale nie jedne i drugie wartości.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 4. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.10 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6
Obsługiwane aparaty D6
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Oprogramowanie sprzętowe „C” w wersji 1.00
Nazwa pliku F-D6-V110W.exe
Wymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany komputer i czytnik kart.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-D6-V110W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-D6-V110W.exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „D6Update”:
  • D6__0110.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D6__0110.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Włóż kartę pamięci do gniazda 1 aparatu i włącz aparat.
 6. Wybierz Sieć w MENU USTAWIEŃ i sprawdź, czy Wyłącz jest wybrane dla Połączenie sieciowe.
 7. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 8. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 9. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
DSLR_Firmup_Win_Pl.pdf (PDF) (0,23 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.10 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D6
Obsługiwane aparaty D6
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Oprogramowanie sprzętowe „C” w wersji 1.00
Nazwa pliku F-D6-V110M.dmg
Wymagania systemowe
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany komputer i czytnik kart.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-D6-V110M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-D6-V110M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „D6Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  • D6__0110.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D6__0110.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Włóż kartę pamięci do gniazda 1 aparatu i włącz aparat.
 5. Wybierz Sieć w MENU USTAWIEŃ i sprawdź, czy Wyłącz jest wybrane dla Połączenie sieciowe.
 6. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
DSLR_Firmup_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,20 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-D6-V110W.exe
  (Około 53.49 MB)

 • Pobierz

  F-D6-V110M.dmg
  (Około 61.57 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.