Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe D850

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D850 do wersji 1.11. Przed przejściem dalej wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zmiany w wersji 1.11 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.10
 • • Usunięto problem, który uniemożliwiał aktualizacje oprogramowania sprzętowego niektórych obiektywów i akcesoriów.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji 1.10 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.03
 • • Aparat obsługuje teraz również bezpośrednie połączenia Wi-Fi z urządzeniami, na których uruchomiona jest aplikacja SnapBridge. Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Dodatek do instrukcji obsługi”, w którym ta funkcja jest opisana. Przed użyciem tej funkcji przeprowadź aktualizację do następującej wersji aplikacji:
  • - SnapBridge w wersji 2.5.4 lub nowszej
 • • Usunięto następujący problem:
  • - Aparat miał czasami trudności w ustawianiu ostrości na obiekty znajdujące się w polach AF na krawędziach kadru.
Zmiany w wersji 1.03 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.02
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował opóźnienie wyzwolenia migawki lub rozpoczęcie pracy układu autofokusa.
Zmiany w wersji 1.02 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.01
 • • Ekran MENU USTAWIEŃ > Strefa czasowa i data > Strefa czasowa przedstawia teraz tylko nazwy największych miast w aktualnie wybranej strefie czasowej.
Zmiany w wersji 1.01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.00
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Użytkownicy zamykający opcję Czyść matrycę po dodaniu tej opcji do listy MOJE MENU po otwarciu tej listy, powracali nie do listy MOJE MENU, lecz do MENU USTAWIEŃ.
  • - Na zdjęciach zrobionych z Włącz wybranym dla Redukcja szumów - dł. naśw. czasami występowały zwiększone szumy lub cienie z zielonkawym zabarwieniem.
  • - Niewielkie opóźnienie zmiany przysłony do pozycji maksymalnej występowało czasami po zrobieniu zdjęcia z czasem otwarcia migawki dłuższym od 1/10 s (z wyjątkiem obiektywów typu E oraz PC-E).
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 4. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.11 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D850
Obsługiwane aparaty D850
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–1.10 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku F-D850-V111W.exe
Wymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-D850-V111W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-D850-V111W.exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „D850Update”:
  • D850_0111.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D850_0111.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci aparatu aktualnie wybranego jako gniazdo podstawowe, a następnie włącz aparat.
 6. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
DSLR_Firmup_Win_Pl.pdf (PDF) (0,23 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.11 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu D850
Obsługiwane aparaty D850
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–1.10 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku F-D850-V111M.dmg
Wymagania systemowe
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-D850-V111M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-D850-V111M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „D850Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  • D850_0111.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj „D850_0111.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci aparatu aktualnie wybranego jako gniazdo podstawowe, a następnie włącz aparat.
 5. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 7. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
DSLR_Firmup_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,20 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-D850-V111W.exe
  (Około 23.99 MB)

 • Pobierz

  F-D850-V111M.dmg
  (Około 26.57 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.