Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe KeyMission 170

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego kamer KeyMission 170 do wersji 1.4. Przed przejściem dalej wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w menu SET_UP (konfiguracja) kamery i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego kamery. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Używaj najnowszej wersji aplikacji SnapBridge 360/170.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Usunięto następujący problem:
  • - Kiedy użytkownicy podejmowali próbę sparowania aparatu z urządzeniem inteligentnym przy pomocy aplikacji SnapBridge 360/170 w systemie iOS 13, parowanie kończyło się niepowodzeniem i wyświetlany był informujący o tym komunikat.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.2
 • • Dodano obsługę wersji 1.1.5 aplikacji SnapBridge 360/170 dla systemu iOS.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.2 w stosunku do wersji 1.1
 • • Wprowadzono ulepszenia dotyczące problemu, który powodował utratę stabilności połączeń między aparatem a wersjami aplikacji SnapBridge 360/170 zgodnymi z systemem iOS 10.2.

Uwaga: Użytkownicy iOS 10.2 muszą również przeprowadzić aktualizację aplikacji SnapBridge 360/170 do najnowszej wersji, która obsługuje iOS 10.2.

Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował, że aparat wyświetlał komunikat informujący, że użycie niektórych kart pamięci jest niemożliwe.
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował, że kamera przestawała reagować na elementy sterujące po podłączeniu lub odłączeniu kabli HDMI.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Uruchom kamerę KeyMission 170 i przejdź do ekranu fotografowania.
 2. Naciśnij przycisk OK i wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w menu SET_UP (konfiguracja), aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
 3. Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.4 oprogramowania sprzętowego KeyMission 170
Obsługiwane aparaty KeyMission 170
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.3
Nazwa pliku F-KM170-V14W.exe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-KM170-V14W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-KM170-V14W.exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
 5. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 6. Wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w menu SET_UP (konfiguracja) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację. Kamera wyłączy się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 7. Włącz kamerę, a następnie sformatuj kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.4 oprogramowania sprzętowego KeyMission 170
Obsługiwane aparaty KeyMission 170
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.3
Nazwa pliku F-KM170-V14M.dmg
System operacyjny
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-KM170-V14M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-KM170-V14M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
 4. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 5. Wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w menu SET_UP (konfiguracja) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację. Kamera wyłączy się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 6. Włącz kamerę, a następnie sformatuj kartę pamięci.
 7. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-KM170-V14W.exe
  (Około 34.73 MB)

 • Pobierz

  F-KM170-V14M.dmg
  (Około 42.33 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.