Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe KeyMission 80

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego kamer KeyMission 80 do wersji 1.4. Przed przejściem dalej sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego kamery. Nie ma konieczności pobierania tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Używaj najnowszej wersji aplikacji SnapBridge.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Usunięto następujący problem:
  • - Kiedy użytkownicy podejmowali próbę sparowania aparatu z urządzeniem inteligentnym przy pomocy aplikacji SnapBridge w systemie iOS 13, parowanie kończyło się niepowodzeniem i wyświetlany był informujący o tym komunikat.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.2
 • • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ładowanie kamery podłączonej do komputera przez USB, jeśli kamera była wyłączona.
 • • Usunięto problem, który powodował, że zdjęcia zarejestrowane z użyciem „obiektywu do wykonywania autoportretów (obiektyw 2)” były obrócone do pozycji pionowej, gdy były zrobione aparatem ustawionym w orientacji krajobrazowej (poziomej).
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.2 w stosunku do wersji 1.1
 • • Ograniczono występowanie problemu, który zakłócał parowanie lub powodował niestabilność połączenia, kiedy aparat był używany w połączeniu z wersją aplikacji SnapBridge dla systemu Android.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Wprowadzono ulepszenia dotyczące problemu, który powodował utratę stabilności połączeń między aparatem a wersjami aplikacji SnapBridge zgodnymi z systemem iOS 10.2.
 • • Poprawiono niezawodność pobierania filmów i zdjęć z użyciem aplikacji SnapBridge.
 • • Usunięto problem, który powodował, że podczas zdalnego fotografowania z użyciem aplikacji SnapBridge wyświetlane było przybliżenie.
 • • Usunięto problem, który powodował, że dane o lokalizacji przekazywane przez smartfona były rejestrowane błędnie, gdy On (Włącz) było wybrane dla Upload location (Przesyłaj lokalizację) w karcie Connect (Połącz) aplikacji SnapBridge.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Uruchom kamerę KeyMission 80 i przejdź do ekranu fotografowania.
 2. Naciśnij przycisk MENU i wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w SET_UP Menu ustawień, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
 3. Sprawdź bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego kamery.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.4 oprogramowania sprzętowego KeyMission 80
Obsługiwane aparaty KeyMission 80
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.3
Nazwa pliku F-KM80-V14W.exe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-KM80-V14W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-KM80-V14W.exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 6. Wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w SET_UP Menu ustawień i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację. Kamera wyłączy się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 7. Włącz kamerę, a następnie sformatuj kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM170-KM80_FirmUp_Win_En.pdf (PDF) (0,38 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.4 oprogramowania sprzętowego KeyMission 80
Obsługiwane aparaty KeyMission 80
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersja 1.0–1.3
Nazwa pliku F-KM80-V14M.dmg
System operacyjny
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-KM80-V14M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-KM80-V14M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 5. Wybierz Camera settings (Ustawienia kamery) > Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) w SET_UP Menu ustawień i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację. Kamera wyłączy się automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 6. Włącz kamerę, a następnie sformatuj kartę pamięci.
 7. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
KM170-KM80_FirmUp_Mac_En.pdf (PDF) (0,35 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-KM80-V14M.dmg
  (Około 5.90 MB)

 • Pobierz

  F-KM80-V14W.exe
  (Około 4.35 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.