Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną do komputera w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe COOLPIX B500

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatów COOLPIX B500 do wersji 1.5. Przed przejściem dalej wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.

Ważne

Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu zostaną usunięte po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego. Przed aktualizacją oprogramowania należy wykonać kopię zapasową zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu. Instrukcje dotyczące kopiowania obrazów z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci znajdują się w instrukcji aparatu.

Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.5 w stosunku do wersji 1.4
 • • Usunięto następujący problem:
  • - Kiedy użytkownicy podejmowali próbę sparowania aparatu z urządzeniem inteligentnym przy pomocy aplikacji SnapBridge w systemie iOS 13, parowanie kończyło się niepowodzeniem i wyświetlany był informujący o tym komunikat.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.4 w stosunku do wersji 1.3
 • • Zmieniono ostrzeżenie dotyczące obiektywu wyświetlane po włączeniu aparatu.
 • • Usunięto błąd, który powodował tworzenie nowego folderu i ponowne rozpoczynanie numeracji plików od pliku o nazwie DSCN0001.JPG po wykonaniu pewnych czynności.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.3 w stosunku do wersji 1.1
 • • Ekran, gdy Macierz. strefa czas. lub Cel podróży jest wybrane w podmenu Ustawienia > Strefa czasowa i data > Strefa czasowa, przedstawia teraz tylko nazwy największych miast w aktualnie wybranej strefie czasowej.
Zmiany w wersji oprogramowania sprzętowego 1.1 w stosunku do wersji 1.0
 • • Dodano obsługę aplikacji SnapBridge w wersji dla systemu iOS.
 • • Zaktualizowano część tekstu pomocy.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Zdejmij pokrywkę obiektywu i włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu, aby wyświetlić menu.
 3. Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w lewo, aby wyświetlić ikony menu, a następnie wyróżnij Ustawienia i naciśnij OK.
 4. Wyróżnij Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i naciśnij OK, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 5. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 6. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego COOLPIX B500
Obsługiwane aparaty COOLPIX B500
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersje 1.0–1.4
Nazwa pliku F-B500-V15W.exe
System operacyjny
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-B500-V15W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-B500-V15W.exe, aby wyodrębnić oprogramowanie sprzętowe do podfolderu w nowym folderze. W wyniku tego powstanie struktura plików i folderów przedstawiona poniżej:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 4. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Włóż kartę pamięci do aparatu, zdejmij pokrywkę obiektywu i włącz aparat.
 6. Wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: zalecamy wykonanie kopii zapasowej zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
CPX_MS_FirmUp_Win_Pl.pdf (PDF) (0,20 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu COOLPIX w 5 prostych krokach

Opis produktu
Nazwa Wersja 1.5 oprogramowania sprzętowego COOLPIX B500
Obsługiwane aparaty COOLPIX B500
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego Wersje 1.0–1.4
Nazwa pliku F-B500-V15M.dmg
System operacyjny
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Uwaga: wymagany jest czytnik kart lub komputer z wbudowanym gniazdem karty pamięci.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-B500-V15M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-B500-V15M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający poniższy folder i plik:
  • firmware (podfolder zawierający oprogramowanie sprzętowe)
  • firmware.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu znajdujące się w folderze „firmware”)
 3. Przy pomocy gniazda kart lub czytnika kart skopiuj folder „firmware” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować folder „firmware” do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Włóż kartę pamięci do aparatu, zdejmij pokrywkę obiektywu i włącz aparat.
 5. Wybierz Wersja oprogramow. w menu Ustawienia i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 7. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: zalecamy wykonanie kopii zapasowej zdjęć zapisanych w pamięci wewnętrznej aparatu przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu, aby uzyskać instrukcje dotyczące kopiowania zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Uwaga: Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu koniecznego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
CPX_MS_FirmUp_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,16 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu COOLPIX w 5 prostych krokach

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-B500-V15W.exe
  (Około 11.45 MB)

 • Pobierz

  F-B500-V15M.dmg
  (Około 15.85 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.