Polski

Mimo że to urządzenie nie obsługuje tej usługi pobierania, można go używać do wyświetlania informacji dotyczących pobierania. Odnośniki do plików do pobrania można przesłać pocztą elektroniczną na inne urządzenie w celu pobrania.

Oprogramowanie sprzętowe Z 7

Wybierz system operacyjny.

 • Windows
 • Mac OS

Niniejszy program do aktualizacji oprogramowania jest przeznaczony dla produktu wymienionego powyżej („produkt objęty uaktualnieniem”), którego właścicielem jest klient, i jest udostępniany jedynie pod warunkiem akceptacji umowy wymienionej poniżej. Wybierając „Akceptuję” i klikając „Pobierz”, użytkownik potwierdza akceptację warunków umowy. Proszę uważnie przeczytać warunki umowy przed rozpoczęciem pobierania.

 • • Ta usługa zapewnia oprogramowanie służące do aktualizacji oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 7 do wersji 2.10. Przed przejściem dalej wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ aparatu i sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu. Nie ma konieczności pobierania ani instalacji tej aktualizacji, jeśli oprogramowanie sprzętowe wymienione powyżej już jest zainstalowane.
 • • Ta aktualizacja obejmuje wszystkie zmiany dokonane w poprzednich aktualizacjach.
 • • Przeprowadzenie tej aktualizacji wymaga czytnika kart XQD.
 • • Przed przejściem dalej przeczytaj informacje poniżej.
Zmiany w wersji 2.10 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 2.01
 • • Dodano obsługę optycznej VR dla obiektywów NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR i NIKKOR Z DX 50–250 mm f/4,5–6,3 VR z mocowaniem Z. Zwróć uwagę, że podłączenie tych obiektywów wyłącza opcję Migawka mechaniczna dla ustawienia osobistego d5 (Typ migawki) w grupie d (Fotografowanie/wyświetl.) w MENU USTAW. OSOBISTYCH, pozostawiając jedynie wybór opcji Automatyczna i Elektron. przednia kurt. migawki.
 • • Czułość ISO można teraz regulować za pomocą pierścienia sterującego obiektywu i Czułość ISO została dodana do opcji dostępnych dla ustawienia osobistego f2 (Osobisty przydział sterowania) > Pierścień sterujący obiektywu w grupie f (Elementy sterujące) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
 • • Od dnia 14 listopada 2019 r. wskaźnik przysłony na wyświetlaczu informacji na obiektywie dla obiektywów NIKKOR Z 24–70 mm f/2,8 S oraz NIKKOR Z 58 mm f/0,95 S Noct pokazuje zarówno bieżącą wartość przysłony, jak i sąsiednie wartości przysłony w trybach A i M.
 • • Gdy Włącz było wybrane dla Automatyczny dobór ISO i opcja nie zawierająca „synchronizacji z długimi czasami ekspozycji” została wybrana dla Tryb lampy błyskowej, czas otwarcia migawki był poprzednio ograniczony do wartości między wybranymi dla ustawienia osobistego e1 (Czas synchronizacji błysku) a e2 (Czas migawki dla błysku), ale to zostało teraz zmienione tak, aby odpowiadało działaniu cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych, co w rezultacie powoduje, że najdłuższy czas migawki odpowiada teraz wartości wybranej dla Automatyczny dobór ISO > Najdłuższy czas migawki.
 • • Naprawiono błąd, który w bardzo rzadkich przypadkach powodował, że aparat nieprawidłowo nagrywał filmy z 1920x1080; 120p wybranym dla Rozmiar klatki/liczba klatek.
 • • Usunięto problem, który czasami powodował występowanie „szumów” w postaci białych linii na dole ekranu, gdy wizjer elektroniczny był włączony.
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował występowanie „szumów” w postaci cienkich poziomych linii wyświetlanych w całym kadrze na filmach i w widoku podglądu na żywo.
 • • Usunięto błędy w strefach czasowych UTC dla następujących trzech miast na ekranie Strefa czasowa i data > Strefa czasowa w MENU USTAWIEŃ:
  • Caracas: było -4:30, teraz jest -4:00
  • Casablanca: było 00:00, teraz jest +1:00
  • Ankara: było +2:00, teraz jest +3:00
 • • Naprawiono problem, który powodował wyświetlanie nieprawidłowej daty utworzenia w oknach dialogowych „właściwości” systemu Windows 10 dla filmów i filmów poklatkowych utworzonych za pomocą aparatu, a także kopii utworzonych za pomocą elementów sterujących aparatu używanych do edycji filmów.
Zmiany w stosunku do poprzednich wersji
Zmiany w wersji 2.01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 2.00
 • Rozwiązano następujące problemy:
  • • Jeśli aparat wykrył twarze podczas robienia zdjęć lub nagrywania filmów z ustawieniami wymienionymi poniżej, w bardzo rzadkich przypadkach zaczynał reagować wolniej, wyświetlał błąd lub całkowicie przestawał reagować na polecenia.
   • Zdjęcia
   • Automatycz. wybór pola AF wybrane dla Tryb pola AF w MENU FOTOGRAFOWANIA
   • Włącz wykrywanie twarzy i oczu lub Włącz wykrywanie twarzy wybrane dla ustawienia osobistego a4 (Wykr. tw./oczu z aut. wyb. AF) w MENU USTAW. OSOBISTYCH
   • Nagrywanie filmów
   • Automatycz. wybór pola AF wybrane dla Tryb pola AF w MENU NAGRYWANIA FILMÓW
   • Włącz wykrywanie twarzy i oczu lub Włącz wykrywanie twarzy wybrane dla ustawienia osobistego a4 (Wykr. tw./oczu z aut. wyb. AF) w MENU USTAW. OSOBISTYCH
  • • W bardzo rzadkich przypadkach dolne części zdjęć zrobionych z wybranymi wszystkimi poniższymi ustawieniami nie wyglądały zgodnie z oczekiwaniami:
   • - Pokrętło trybu pracy obrócone w położenie AUTO, P lub A
   • - Opcja NEF (RAW) wybrana dla Jakość zdjęcia w MENU FOTOGRAFOWANIA
   • 14-bitowa wybrane dla Zapisywanie NEF (RAW) > Głębia kolorów NEF (RAW) w MENU FOTOGRAFOWANIA
   • Automatyczna wybrane dla ustawienia osobistego d5 (Typ migawki) w MENU USTAW. OSOBISTYCH
   • - Tryb wyzwalania migawki Seryjne szybkie (rozszerzone) wybrany przyciskiem trybu wyzwalania migawki/samowyzwalacza
Zmiany w wersji 2.00 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.03
 • • Dodano autofokus z wykrywaniem oczu do użytku podczas fotografowania. Aby włączyć autofokus z wykrywaniem oczu, wybierz:
  • - AF-S lub AF-C dla Tryb ustawiania ostrości w MENU FOTOGRAFOWANIA
  • - Automatycz. wybór pola AF dla Tryb pola AF w MENU FOTOGRAFOWANIA
  • - Włącz wykrywanie twarzy i oczu dla ustawienia osobistego a4 (Wykr. tw./oczu z aut. wyb. AF) w MENU USTAW. OSOBISTYCH
  Jeśli aparat wykryje twarz fotografowanej osoby, twarz ta zostanie otoczona bursztynową ramką wskazującą na pole AF. Jeśli wykryte zostaną oczy fotografowanej osoby, bursztynową ramka wskazującą na pole AF otoczone zostanie jedno z oczu. Jeśli aparat wykryje więcej niż jedną twarz lub jedno oko, po obu stronach pola AF pojawią się trójkąty. Aby przestawić pole AF na inną twarz lub inne oko, naciśnij wybierak wielofunkcyjny lub wybierak dodatkowy w lewo lub w prawo.
 • • Poprawiono wydajność autofokusa dla zdjęć i filmów rejestrowanych przy słabym oświetleniu: -2 – 19 EV (autofokus przy słabym oświetleniu -4 – 19 EV), zmierzone w trybie fotografowania z pojedynczym AF (AF-S) z ISO 100 w temperaturze 20°C z obiektywem f/2.
 • • Wprowadzono następujące ulepszenia do opcji Seryjne szybkie (rozszerzone) dla Tryb wyzwalania migawki:
  • - Teraz na zmiany dotyczące obiektu podczas fotografowania reaguje nie tylko ostrość, ale również ekspozycja
  • - Ekran zdjęć seryjnych po zapełnieniu bufora pamięci jest teraz czytelniejszy
 • • Skrócono czas wyłączania ekranu (czas zaciemnienia) dla robienia zdjęć z Włącz lub Włącz (tylko monitor) wybranym dla Podgląd zdjęć w MENU ODTWARZANIA.
 • • Element d5 w MENU USTAW. OSOBISTYCH, wcześniej noszący nazwę Elektron. przednia kurt. migawki, nosi teraz nazwę Typ migawki i oferuje wybór spośród następujących opcji: Automatyczna, Migawka mechaniczna i Elektron. przednia kurt. migawki. Jeśli wybrane jest Automatyczna, aparat automatycznie wybierze typ migawki w zależności od czasu otwarcia migawki.
 • • Pole AF zmienia teraz kolor na inny kolor, gdy przycisk AF-ON zostanie naciśnięty lub spust migawki zostanie wciśnięty do połowy, gdy wybrane jest Automatycz. wybór pola AF i wykrywanie twarzy lub śledzenie celu jest włączone.
 • • Zmodyfikowano i poprawiono tekst pomocy.
 • • Rozwiązano następujące problemy:
  • - Aparat przestawał reagować na polecenia, jeśli wykonano pewne czynności podczas przesyłania sygnału wyjściowego przez złącze HDMI z 3840 x 2160 (4K UHD) wybranym jako rozmiar klatki.
  • - Wartość wybrana dla maksymalnej czułości była czasami przekraczana podczas nagrywania filmów w trybie M z Włącz wybranym dla Automat. dobór ISO (tryb M), jeśli Aktywna funkcja D-Lighting była włączona.
  • - Ekran czasami przez chwilę zachowywał się w sposób nieoczekiwany w trybie filmowania przed nagrywaniem lub w jego trakcie.
  • - Elementy na liście „Moje menu“ czasami nie były wyświetlane poprawnie.
Zmiany w wersji 1.03 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.02
 • • Gdy Włącz jest wybrane dla HDMI > Zaawansowane > Ustawienie N-Log w MENU USTAWIEŃ, teraz Maksymalna czułość działa podczas nagrywania filmów, jeśli:
  • - aparat pracuje w trybie P (automatyka programowa), S (automatyka z preselekcją czasu) lub A (automatyka z preselekcją przysłony) albo
  • - aparat pracuje w trybie M (tryb manualny) i Włącz jest wybrane dla Ustawienia czułości ISO > Automat. dobór ISO (tryb M) w MENU NAGRYWANIA FILMÓW.
 • • Usunięto problem, który powodował, że oprogramowanie innych firm pokazywało niewłaściwą wartość dla pola ogniskowej odpowiednika formatu 35 mm Exif dla zdjęć zrobionych z obiektywem bez procesora podłączonym poprzez adapter do mocowania FTZ z ogniskową określoną za pomocą pozycji Dane obiektywu bez CPU w MENU USTAWIEŃ.
 • • Usunięto problem, który powodował, że zdjęcia zrobione z użyciem opcjonalnych lamp błyskowych były prześwietlone, jeśli twarz została wykryta w trybach lampy błyskowej, w których Automatycz. wybór pola AF zostałby wybrany dla Tryb pola AF.

Uwaga: proszę również koniecznie przeczytać punkt „Zmiany w stosunku do poprzednich wersji”, który został zaktualizowany poprzez dodanie nowych informacji w „Zmiany w wersji 1.02 oprogramowania sprzętowego „C” w stosunku do wersji 1.01”.

Zmiany w wersji 1.02 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.01
 • • Usunięto problem, który powodował migotanie ekranu podczas przesuwania zdjęć w trakcie powiększenia w trybie odtwarzania po zrobieniu przez użytkownika zdjęć z użyciem wizjera z opcją Najpierw wizjer wybraną jako tryb monitora i odsunięciu przez użytkownika oka od wizjera przed rozpoczęciem odtwarzania.
 • • Usunięto problem powodujący awarię programu Capture NX-D lub ViewNX-i podczas wyświetlania zdjęć w formacie NEF (RAW) zrobionych z następującymi opcjami wybranymi dla HDR (wysoki zakres dynamiki) w MENU FOTOGRAFOWANIA:
  • - Tryb HDR: Włącz (seria) lub Włącz (pojedyncze zdjęcie)
  • - Zapisz pojedyncze zdjęcia (NEF): Włącz
 • • Usunięto problem pozwalający aparatowi na przekroczenie wartości wybranej w Ustawienia czułości ISO > Maksymalna czułość w MENU NAGRYWANIA FILMÓW, jeśli wybrana wartość mieściła się w zakresie od ISO 200 do 20 000 i Włącz było wybrane dla MENU NAGRYWANIA FILMÓW > Elektronicz. reduk. drgań.
 • • Zaktualizowano część ekranów pomocy.
Nowe informacje
 • • Usunięto problem, który powodował wybieranie niewłaściwej przysłony w trybie P (automatyka programowa) w połączeniu z lampą błyskową podłączoną do aparatu, w warunkach gdy normalnie powinna wybrana zostać przysłona o wartości f/32.
 • • Usunięto problem, który uniemożliwiał synchronizację lamp błyskowych sterowanych przez radiowy zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia z czasami otwarcia migawki wynoszącymi 1/100 s i krótszymi, gdy:
  • Włącz było wybrane dla Wykon. zdjęć z red. migotania w MENU FOTOGRAFOWANIA oraz
  • Włącz było wybrane dla ustawienia osobistego d5 (Elektron. przednia kurt. migawki) w MENU USTAW. OSOBISTYCH.
Zmiany w wersji 1.01 oprogramowania sprzętowego „C“ w stosunku do wersji 1.00
 • • Usunięto problem, który w rzadkich przypadkach powodował, że aparat przestawał reagować na polecenia podczas rejestrowania serii zdjęć z NEF (RAW) wybranym dla Jakość zdjęcia i Włącz wybranym dla Bezgłośne fotografowanie w MENU FOTOGRAFOWANIA.
 • • Jeśli Spust migawki działa jest wybrane dla Puste gniazdo, blok. spustu w MENU USTAWIEŃ, dostęp do opcji Podgląd zdjęć w MENU ODTWARZANIA można teraz uzyskiwać, gdy do aparatu nie jest włożona karta pamięci.
Wyświetlanie wersji oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Włącz aparat.
 2. Naciśnij przycisk MENU aparatu i wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ, aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 3. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu.
 4. Wyłącz aparat.
Opis produktu
Nazwa Wersja 2.10 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 7
Obsługiwane aparaty Z 7
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–2.01 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku F-Z7-V210W.exe
Wymagania systemowe
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
Uwaga: wymagany czytnik kart XQD.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Utwórz folder na dysku twardym komputera i nadaj mu dowolną nazwę.
 2. Pobierz F-Z7-V210W.exe do folderu utworzonego w kroku 1.
 3. Uruchom F-Z7-V210W.exe, aby wyodrębnić następujący plik do folderu o nazwie „Z7Update”:
  • Z_7_0210.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 4. Przy pomocy czytnika kart XQD skopiuj „Z_7_0210.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 5. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 6. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 7. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 8. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
Z-series_FirmUp_Win_Pl.pdf (PDF) (0,33 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Opis produktu
Nazwa Wersja 2.10 oprogramowania sprzętowego „C” aparatu Z 7
Obsługiwane aparaty Z 7
Obsługiwane wersje oprogramowania sprzętowego aparatu Wersje 1.00–2.01 oprogramowania sprzętowego „C”
Nazwa pliku F-Z7-V210M.dmg
Wymagania systemowe
 • macOS Catalina w wersji 10.15
 • macOS Mojave w wersji 10.14
 • macOS High Sierra w wersji 10.13
 • macOS Sierra w wersji 10.12
 • OS X 10.11.6
 • OS X 10.10.5
 • OS X 10.9.5
 • OS X 10.8.5
 • OS X 10.7.5
 • Mac OS X 10.6.8
Uwaga: wymagany czytnik kart XQD.
Prawa autorskie Nikon Corporation
Typ archiwum Samowyodrębniające się
Reprodukcja Niedozwolona
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu
 1. Pobierz F-Z7-V210M.dmg.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę F-Z7-V210M.dmg, aby zamontować obraz dysku zawierający folder o nazwie „Z7Update”, który z kolei zawiera następujący plik:
  • Z_7_0210.bin (oprogramowanie sprzętowe aparatu)
 3. Przy pomocy czytnika kart XQD skopiuj „Z_7_0210.bin” na kartę pamięci sformatowaną uprzednio w aparacie.
  Uwaga: dopilnuj, aby skopiować oprogramowanie sprzętowe do głównego katalogu (najwyższego rzędu) na karcie pamięci. Aparat nie rozpozna nowego oprogramowania sprzętowego, jeśli plik zostanie umieszczony w folderze znajdującym się w katalogu głównym.
 4. Włóż kartę pamięci do aparatu i włącz aparat.
 5. Wybierz Wersja programu w MENU USTAWIEŃ i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć uaktualnienie oprogramowania sprzętowego.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci.
 7. Potwierdź, czy oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do nowej wersji.

Uwaga: aby uzyskać szczegółowe instrukcje lub informacje na temat sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia aktualizacji, pobierz następujący plik PDF:
Z-series_FirmUp_Mac_Pl.pdf (PDF) (0,28 MB)

Uwaga: przeprowadzenie aktualizacji można zlecić w autoryzowanym serwisie firmy Nikon.

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 • Pobierz

  F-Z7-V210W.exe
  (Około 27.87 MB)

 • Pobierz

  F-Z7-V210M.dmg
  (Około 33.03 MB)

Pliki PDF można wyświetlać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Adobe® Reader®.
Pobierz Adobe® Reader®.