Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

Z 9 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere Z 9-kameraets "C"-firmware til versjon 4.01. Bruk [Firmware-versjon] i [OPPSETTSMENY] for å kontrollere kameraets firmware-versjon før du går videre. Du trenger ikke å laste ned denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.

Tid som kreves for å fullføre denne oppdateringen

Denne oppdateringen tar cirka 6 minutter. En fremdriftsindikator vises når oppdateringen starter, men dersom oppdateringen skjer fra en tidligere "C" firmware-versjon enn 2.00, kan det hende at det tar cirka 2 minutter før fremdriftsindikatoren vises. Ikke slå av kameraet før firmware-oppdateringen er fullført.

IPTC-forvalg

Ved å utføre denne oppdateringen fra firmwareversjon "C" 3.10 eller tidligere, slettes IPTC-forvalgene i kameraet. Dette er en tilsiktet konsekvens av forbedringer i IPTC-forvalgene. Brukere som ønsker å fortsette å bruke eksisterende forvalg, må kopiere dem til et minnekort ved hjelp av [IPTC] > [Laste/lagre] > [Spor 1]/[Spor 2] > [Kopier til kort] i [OPPSETTSMENY] før oppdateringen utføres. De lagrede forvalgene kan lastes inn fra minnekortet ved å velge [IPTC] > [Laste/lagre] > [Spor 1]/[Spor 2] > [Kopier til kamera] når oppdateringen er fullført.
Vær oppmerksom på at IPTC-forvalgene ikke kan lastes inn hvis menyinnstillingene ble lagret på et minnekort ved bruk av [Lagre/last inn menyinnstillinger] > [Lagre menyinnstillinger] i et kamera med firmwareversjon "C" 3.10 eller tidligere, og deretter lastes inn i kameraet ved bruk av [Lagre/last inn menyinnstillinger] > [Last inn menyinnstillinger] etter å ha utført denne oppdateringen. Sørg for å kopiere og laste inn IPTC-forvalgene individuelt med metoden beskrevet ovenfor.
Hvis denne oppdateringen utføres på et kamera med firmwareversjon "C" 4.00 eller nyere, kan de eksisterende IPTC-forvalgene brukes etter oppdatering uten å utføre de ovennevnte tiltakene.

Endringer fra "C" Firmware-versjon 4.00 til 4.01
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Kameraet kunne i sjeldne tilfeller slutte å reagere eller mislykkes i å spille inn film riktig hvis et forsøk på filminnspilling ble gjort etter at tidsbryteren for beredskapsstilling hadde utløpt, og deretter ble reaktivert med [Bildestørrelse/frekvens] satt til 1920×1080 i FILMINNSPILLINGSMENY.
  • - Funksjonene [Velg bildefelt] og [Bytt FX/DX] som var tildelt kamerakontroller, ble deaktivert når et alternativ for sakte film ble valgt.
  • - Det første bildet tatt med seriefotografering kunne noen ganger ikke oppnå riktig hvitbalanse når [Auto] eller [Naturlig lys automatikk] var valgt for hvitbalanse.
  • - Hvis fotograferingen fortsatte mens [ON] var valgt for [FOTOGRAFERINGSMENY] > [Bildeflimmerreduksjon], ville live view-visningen bli delvis forstyrret.
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra "C" Firmware-versjon 3.10 til 4.00

Merk: Brukere av følgende programvare må oppdatere til de nyeste versjonene.

 • • Camera Control Pro 2 versjon 2.36.0 eller nyere, IPTC Preset Manager versjon 1.3.0 eller nyere, NX Studio versjon 1.4.0 eller nyere, NX MobileAir versjon 1.2 eller nyere (Android-versjon), NX Field versjon 1.4 eller nyere

Merk: Endringene nedenfor under "Stillbildefotografering", "Filmopptak", "Avspilling", "Kontroller", "Visninger" og "Nettverk (også NX Field)" er nærmere beskrevet i Supplerende bruksanvisning for firmware-oppdateringer.

■ Stillbildefotografering

 • • Lagt til [Autoopptak] i fotograferingsmenyen. Ved å velge opptakskriterier fra [Bevegelse] (retningen motivet beveger seg i), [Avstand] (avstanden mellom motivet og kameraet) og [Motivregistrering] (om et motiv av en bestemt type registreres eller ikke), vil kameraet automatisk ta bilder når det registrerer motiver som oppfyller de valgte kriteriene. Vær oppmerksom på at [Avstand] er tilgjengelig med NIKKOR Z-objektiver, og kanskje ikke fungerer som forventet ved bruk med andre objektiver.
 • • Lengden på tiden kameraet fortsetter å bufre bilder før det avbryter opptaket under forhåndsopptaksfasen av høyhastighetsopptak er økt fra 30 til 300 sekunder.
 • • Lagt til [Stor] i tilgjengelige størrelsesalternativer for [Funksjon for kortet i spor 2] > [JPEG spor 1 – JPEG spor 2] i fotograferingsmenyen.
 • • Lagt til nye eksponeringstrinn for bruk under automatisk alternativ eksponering med [AE og alt. blitseksponeringer], [Alternativ ekspon. for AE] eller [Alternative blitseksponeringer] valgt for [Auto. altern. eksp. innstilt]. Denne endringen gjelder også for [Opptak med intervallutløser] > [Alternativer] > [Alternativ ekspon. for AE] > [Trinn].

■ Filmopptak

 • • Lagt til [Autoopptak] i filmopptaksmenyen. Ved å velge opptakskriterier fra [Bevegelse] (retningen motivet beveger seg i), [Avstand] (avstanden mellom motivet og kameraet) og [Motivregistrering] (om et motiv av en bestemt type registreres eller ikke), vil kameraet automatisk ta opp film når det registrerer motiver som oppfyller de valgte kriteriene. Vær oppmerksom på at [Avstand] er tilgjengelig med NIKKOR Z-objektiver, og kanskje ikke fungerer som forventet ved bruk med andre objektiver.
 • • Lagt til alternativer for lav ISO-følsomhet i [Innst. for ISO-følsomhet] > [ISO-følsomhet (M)] for bruk under N-Log filmopptak.
 • • Endret utvalget av tilgjengelige hastigheter for høyoppløsningszoom.
 • • Lagt til opptak i sakte film.

■ Avspilling

 • • Utførte endringer for elementene [Merk for opplasting til PC] og [Merk for opplasting (FTP)] i avspillingsmenyen "i" og lagt til [Merk for prioritert opplasting til PC] og [Merk for prioritert opplasting (FTP)].

■ Kontroller

 • • Lagt til støtte for den motorstyrte zoom-funksjonen på motorstyrte zoomobjektiver.
 • • Lagt til elementet [Innst. for ekspon.forsinkelse] i [MENY FOR EGEND. INNST.] i posisjon d6.
 • • Lagt til egendefinerte kontroller og roller som kan tildeles via følgende elementer i [MENY FOR EGEND. INNST.]. Nye alternativer for tilbakestilling har også blitt lagt til.
  • - f2 [Egendef. kontroller (opptak)]
  • - f3 [Egendef. kontroller (avspilling)]
  • - g2 [Egendef. kontroller]
  •    Blant funksjonene som nå kan tildeles via egendefinerte innstillinger f2 [Egendef. kontroller (opptak)] og g2 [Egendef. kontroller] finnes [Bytt øye], som kan brukes til å bytte fokus mellom motivets venstre og høyre øye.
  •    En ny funksjon [Zoomposisjon ved bildeveksling] > [Foretrekk fokuspunkt] for egendefinert innstilling f3 [Egendef. kontroller (avspilling)] kan brukes under avspillingszoom for å midtstille visningen på det aktive fokuspunktet for hvert bilde når du blar gjennom bildene ved hjelp av et kommandohjul.
   Velg [Foretrekk fokuspunkt] for f3 [Egendef. kontroller (avspilling)] > [Hovedkommandohjul] eller [underkommandohjul] > [Zoomposisjon ved bildeveksling]. (Sist oppdatert 13. juli 2023.)
 • • Utførte oppdateringer for [Info om objektiv uten CPU] i [OPPSETTSMENY].
 • • Økte tegngrensen for "Category"-oppføringer i IPTC-forvalg.
 • • Omstrukturerte elementet [Kameralyder] i [OPPSETTSMENY] med nye alternativer, inkludert nye lyder og justering av volumnivå for den elektroniske lukkeren.

■ Visninger

 • • Lagt til informasjon om fokusavstand i indikatoren for fokusavstand som vises under manuell fokusering.
 • • Alternativet som er valgt for [Søkerdisplaystørrelse] (tidligere [Søkerdisplaystørrelse (foto Lv)]) i [OPPSETTSMENY] gjelder nå også i film- og avspillingsmodus.

■ Nettverk (også NX Field)

 • • Utførte endringer og tilføyelser for elementet [Koble til FTP-server] i [NETTVERKSMENY].
 • • Prosedyren for konfigurering av kameraet for synkronisert utløsning er endret, slik at antallet grupper som kan opprettes er økt til 20, og antallet kameraer i hver gruppe som kan styres fra masterkameraet er økt til 16.
 • • Lagt til [Overskriv inform. om opphavsrett] under [Koble til andre kameraer] i [NETTVERKSMENY].

■ App-relaterte endringer

Med NX MobileAir:
 • • kameraets live view for fotomodus viser nå NX MobileAir-status, og
 • • kamerainnstillinger som er lagret på et minnekort ved hjelp av [Lagre/last inn menyinnstillinger] kan nå lastes ned til smartenheten eller kopieres fra smartenheten til kameraets minnekort ved hjelp av NX MobileAir.

■ Andre endringer

 • • Forbedret nøyaktigheten til [3D følgefokus] for små motiver i rask bevegelse når [Auto], [Mennesker], [Dyr] eller [Kjøretøy] er valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] og ingen motiver av valgt type registreres.
 • • Forbedret fokusnøyaktigheten for mørke motiver med lav kontrast.
 • • Forbedret fokuslåsing med flimmerregistrering i kontinuerlig utløserfunksjon med lav hastighet.
 • • Utførte andre forbedringer av autofokusfunksjonen og dens pålitelighet.
 • • Forbedret ytelsen til automatisk hvitbalanse ved portrettfotografering.
 • • Korrigert et problem som noen ganger førte til at søkeren ble mørkere under avspilling når [Auto] var valgt for [Søkerens lysstyrke].
 • • Det er nå enklere å oppnå korrekt eksponering fra første bilde under fotografering med intervallutløser i omgivelser med høy kontrast, eller i omgivelser som er mørke nok til stjernevisning.
 • • Histogramvisningen er ikke lenger tilgjengelig når stjernevisning er aktivert.
 • • Endret varselet om lav filmkapasitet slik at det nå vises i hvitt på rød bakgrunn når det er mindre enn ett minutt igjen av filmen. Varselet vises nå også når det ikke pågår et opptak.
 • • Brukerne har nå mer presis kontroll når de blar gjennom filmer under avspilling ved hjelp av fremdriftsindikatoren.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Kameraet ville noen ganger slutte å svare hvis tidsbryteren for beredskapsstilling ble reaktivert etter at den hadde utløpt med [Prioriter søkeren (1)] eller [Prioriter søkeren (2)] valgt for [Begr. valg av skjermfunksjon] og høyhastighets bildeopptak valgt for [Utløserfunksjon].
  • - Kameraet ville noen ganger slutte å svare hvis det ble gjort endringer i Picture Control-parametrene under NEF (RAW)-behandling.
  • - I sjeldne tilfeller ville søkeren ikke vise fokuspunktet riktig under serieopptak.
  • - [Bildestørrelse] kunne ikke justeres ved å holde inne QUAL-knappen og rotere underkommandohjulet hvis et objektiv i DX-format ble vedlagt med [ON] valgt for [Bildestørrelseinnstillinger] > [Aktiver DX-bildestørrelser].
  • - SB-800-blitser ville noen ganger slutte å svare etter at bilder ble tatt med blitsen deaktivert.
  • - [Vignetteringskontroll] hadde noen ganger problemer med å kontrollere vignettering korrekt når et annet alternativ enn [Av] ble valgt.
  • - Brukerne kunne ikke lenger velge FX-bildeområdet etter å ha valgt DX-bildeområdet i Camera Control Pro 2 når alternativet 100p eller 120p var valgt for filmfrekvens.
  • - Fokus kunne fortsatt justeres ved hjelp av fokuseringsringen når [Disable] var valgt for [Manuell fokusring i AF-modus] i [MENY FOR EGEND. INNST.] hvis et annet alternativ enn [Ikke-lineært] var valgt for [Fokuseringsring-dreieområde] i [MENY FOR EGEND. INNST.].
  • - Batteriet ville tømmes raskere når kameraet var slått av hvis [ON] var valgt for [Koble til smartenhet] > [Wi-Fi-tilkobling] i [NETTVERKSMENY] selv om [OFF] var valgt for både [Bluetooth-tilkobling] og [Last opp mens av].
  • - De tyske og koreanske menyene og hjelpetekstene inneholdt skrivefeil.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 3.01 til 3.10
 • • Lagt til støtte for NIKKOR Z 85mm f/1.2 S-objektiver.
 • • Forbedret fokusnøyaktighet for motiver med lav kontrast under seriefotografering med [Bredt fokusområde-AF (S)], [Bredt fokusområde-AF (L)], [Bredt fokusområde-AF (C1)], [Bredt fokusområde-AF (C2)], [3D følgefokus] eller [Auto. valg av AF-søkefelt] valgt for [AF-søkefeltfunksjon].
 • • Forbedret bildefremføringshastighet under seriefotografering med blitser (ekstrautstyr).
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Elementet [Retusjering] > [Beskjær] i avspillingsmenyen "i" ville i sjeldne tilfeller lage forvrengte kopier eller ikke tillate valg av ønsket beskjæring.
  • - Kopier som ble opprettet ved å blande et stort antall bilder sammen ved bruk av elementet [Retusjering] > [Gjør lysere] i avspillingsmenyen "i" ville noen ganger vise et grønt fargeskjær.
  • - Rangering av bilder under avspillingszoom ville i noen tilfeller forstyrre visningen midlertidig.
  • - I svært sjeldne tilfeller ville kameraet slutte å reagere.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 3.00 til 3.01
 • • Fjernkontrollsgrepet MC-N10 kan nå brukes til synkronisert utløsing på kameraer koblet til via en 10-pinners fjernstyringskontakt.
 • • Forbedret følgefokus i fokusmodus AF-C når [Bredt fokusområde-AF (S)], [Bredt fokusområde-AF (L)], [Bredt fokusområde-AF (C1)] eller [Bredt fokusområde-AF (C2)] er valgt for [AF-søkefeltfunksjon].
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Hvis et annet alternativ enn [Motivregistrering av] ble valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] med [Bredt fokusområde-AF (S)], [Bredt fokusområde-AF (L)], [Bredt fokusområde-AF (C1)] eller [Bredt fokusområde-AF (C2)] valgt for [AF-søkefeltfunksjon], ville autofokus noen ganger svikte når motiver ble oppdaget utenfor fokuspunktet.
  • - Hvis [AF-søkefeltfunksjon], [AF søkefeltfunksjon + AF-ON], [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tildelt en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)] med [3D følgefokus] valgt for [AF-søkefeltfunksjon] i de lagrede innstillingene, ville kameraet noen ganger mislykkes enten i å fokusere eller spore det ønskede motivet når autofokus ble startet ved å trykke på den valgte kontrollen i fokusmodus AF-C.
  • - Når [AF-søkefeltfunksjon], [AF søkefeltfunksjon + AF-ON], [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tildelt en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)], ville kameraet i sjeldne tilfeller slutte å reagere hvis den valgte kontrollen ble trykket på rett før eller etter et opptak mens [Knappenåls-AF] eller [Enkeltpunkt-AF] var valgt for [AF-søkefeltfunksjon].
  • - FTP-feil ville noen ganger oppstå under tilkobling til FTP-servere.
  • - Opplasting til visse FTP-servere kunne fortsette på ubestemt tid uten at bilder be lastet opp.
  • - Når egendefinert innstilling d14 [Utløsetidspunktindikator] ble lagt til i [MIN MENY] eller [SISTE INNSTILLINGER], kunne innstillingen ikke velges i noen av disse menyene, og den kunne heller ikke fjernes fra [MIN MENY] ved å bruke [Fjern elementer].
Endringer fra "C" Firmware-versjon 2.11 til 3.00

Merk: Endringene som er oppført nedenfor, under "Stillbildefotografering", "Filmopptak", "Visninger", "Avspilling", "Kontroller" og "Nettverk", er beskrevet i Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende bruksanvisning for firmware-oppdateringer).

■ Stillbildefotografering

 • • Elementet [Bildestørrelse] i fotograferingsmenyen er nå [Bildestørrelseinnstillinger], og det tilbyr nye alternativer som bare gjelder for bilder som er tatt med DX-bildefelt.
 • • Lagt til [C60] til bildefrekvensene som er tilgjengelige for fotografering med høyhastighetsopptak. Egendefinert innstilling d4 i [MENY FOR EGEND. INNST.] er nå [Forhåndsopptaksalterativer].
 • • Lagt til [Høyfrekvensflimmerreduksjon] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
 • • Lagt til [Nullstill fokusposisjon automatisk] under [Opptak med fokusforskyvning] i [FOTOGRAFERINGSMENY].

■ Filmopptak

 • • Lagt til [Høyfrekvensflimmerreduksjon] i [FILMINNSPILLINGSMENY].
 • • Lagt til [Hi-Res-zoom] i [FILMINNSPILLINGSMENY].
 • • Lagt til [Nullstill med fjernkontroll] under [Tidskode] i [FILMINNSPILLINGSMENY].

■ Visninger

 • • Skjermmodusen [Prioriter søkeren] er erstattet av [Prioriter søkeren (1)] og [Prioriter søkeren (2)].
 • • Utvidet området for skjermens lysstyrkealternativer slik at det inkluderer både lysere og mørkere innstillinger.
 • • Lagt til følgende alternativer til [MENY FOR EGEND. INNST.]:
  • - Lagt til alternativet [Farge på 3D-følgefokuspunkt] for egendefinert innstilling a11 [Visning av fokuspunkt].
  • - Lagt til alternativene [Alltid] og [Bare når det ikke brukes blits] for egendefinert innstilling d9 [Visningsinnstilling (fotografi Lv)] > [Vis effekten av innstillinger].

■ Avspilling

 • • Elementet [Drei til høydeformat] i avspillingsmenyen er nå [Autoroter bilder]. Hvis [ON] (PÅ) velges, vil avspillingen på skjermen og i søkeren roteres automatisk for å samsvare med kameraretningen.
 • • Avspillingsvisningen viser nå fargetemperaturen for bilder tatt med [Manuell forhåndsinnstilling] valgt for [Hvitbalanse].
 • • Alternativene er nå tilgjengelig for bruk som en gruppe av hver serie med fotografier tatt med serieopptaksfunksjonene.
 • • Lagt til [Filinformasjon] for alternativene som er tilgjengelige under [Visn.alternativer for avspilling] i [AVSPILLINGSMENY].

■ Kontroller

 • • Lagt til et fullformateringsalternativ under [Formater minnekort] i [OPPSETTSMENY] for bruk med kompatible CFexpress-minnekort.
 • • Lagt til følgende alternativer i [MENY FOR EGEND. INNST.]:
  • - Lagt til alternativet [Forsink. autom. tilb. til type A] for egendefinert innstilling d14 [Utløsetidspunktindikator].
  • - Lagt til [Måleo. for sentr.dom. lysm.] for elementene som er tilgjengelige for tilpassing av opptaksdisplayene med egendefinert innstilling d18 [Tilpasset skjerm-opptaksdisplay] og d19 [Tilpasset søker-opptaksdisplay].
  • - Egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)], f3 [Egendef. kontroller (avspilling)] og g2 [Egendef. kontroller] gir nå tilgang til et utvidet utvalg av egendefinerte funksjoner og kontroller.

■ Nettverk

 • • Tilkoblingsstatus vises nå i opptaksdisplayet når kameraet er koblet til en FTP-server.
 • • Kameraet støtter nå FTPS.
 • • Lagt til elementet [ATOMOS AirGlu BT-alternativer] under [NETTVERKSMENY].

■ Andre endringer

 • • Forbedret nøyaktighet for autofokus.
 • • Forbedret ytelse for autofokus med svak belysning, noe som reduserer minimumsnivået for belysning som kreves med 0,5 EV.
 • • Redusert følsomheten for [3D følgefokus] til gjenstander som passerer mellom motivet og kameraet.
 • • Forbedret fokusytelse når [Dyr] er valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] under [3D følgefokus].
 • • Redusert tendens til at kameraet fokuserer på bakgrunnen under motivregistrering når [Bredt fokusområde-AF (S/L/C1/C2)], [3D følgefokus] eller [Auto. valg av AF-søkefelt] velges.
 • • Fokuseringstopp, elektronisk avstandsmåling og indikator for fokusavstand er nå tilgjengelig når fokus justeres med objektivets fokuseringsring, ikke bare i manuell fokuseringsmodus, men også sammen med andre fokuseringsfunksjoner. I tillegg er det foretatt justeringer for hvor lenge indikatoren for fokusavstand vises.
 • • Lukkertiden, blenderåpningen og ISO-følsomheten vises nå hvis eksponeringen justeres mens visningen av live view er zoomet inn.
 • • Forbedret respons for manuell fokusering i filmmodus og når lydløs modus velges under stillbildefotografering.
 • • Opptaksdisplayet viser nå status for synkronisert utløsertilkobling. Det er også gjort forbedringer i visningen i listen over eksterne kameraer, som du kan åpne via [Koble til andre kameraer] > [Liste over eksterne kameraer] i [NETTVERKSMENY].
 • • [Português (PT)] er lagt til språkene som er tilgjengelige via elementet [Språk (Language)] i [OPPSETTSMENY] for Z 9-kameraer som selges i Canada og USA.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Hvis (a) AF-S ble valgt som fokuseringsfunksjon, (b) en AF-søkefeltfunksjon som støttet motivregistrering ble valgt via en kontroll som [AF søkefeltfunksjon + AF-ON] hadde blitt tilordnet ved bruk av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)] og (c) et annet alternativ enn [Motivregistrering av] var valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] i [FOTOGRAFERINGSMENY], ville det å trykke på den egendefinerte kontrollen noen ganger føre til at motivregistreringen ikke kunne aktiveres.
  • - Hvis (a) 3D-følgefokus var valgt for AF-søkefeltfunksjon, (b) et annet alternativ enn [Motivregistrering av] ble valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] i [FOTOGRAFERINGSMENY] og (c) fotograferingsinnstillingene som ble hentet frem via en kontroll som [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tilordnet ved å bruke egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)] førte til at [3D følgefokus] ble valgt for [AF-søkefeltfunksjon] og [Motivregistrering av] valgt for [AF-motivregistreringsalternativer], ville motivregistrering fortsette under AF-ON etter at den egendefinerte kontrollen ble trykket inn.
  • - Hvis (a) AF-C ble valgt som fokuseringsmodus, (b) et annet alternativ enn [3D følgefokus] var valgt for AF-søkefeltfunksjon, (c) et annet alternativ enn [Motivregistrering av] ble valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] i [FOTOGRAFERINGSMENY] og (d) fotograferingsinnstillingene som ble hentet via en kontroll som [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tildelt ved å bruke egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)] førte til at [3D følgefokus] ble valgt for [AF-søkefeltfunksjon], ville ikke motivregistrering bli utført der det var forventet når AF-ON ble startet via den egendefinerte kontrollen.
  • - Lukkertider på 1/320 s til 1/640 s ville gi ujevn eksponering på tvers av bildefeltet i bilder tatt med SB‑800-blitser ved hjelp av automatisk FP-høyhastighetssynkronisering.
  • - Valg av en annen bank for egendefinerte innstillinger i [MENY FOR EGEND. INNST.] etter at du valgte en annen innstilling enn standardinnstillingen for [Auto. alternative ekspon.] > [Trinn] i [FOTOGRAFERINGSMENY] ville ført til at verdien for [Auto. alternative ekspon.] > [Trinn] i [FOTOGRAFERINGSMENY] gikk tilbake til 1.
  • - Opptaksinformasjonen ville i sjeldne tilfeller forsvinne fra søkeren.
  • - Forsøk på å ta opp 8K-video med et NIKKOR Z 14-30mm f/4S-objektiv montert og et annet alternativ enn [Av] valgt for [Bildestabilisator] i [FILMINNSPILLINGSMENY] ville noen ganger føre til at kameraet sluttet å svare.
  • - Sporing av små motiver eller lavkontrastmotiver mot en ensfarget bakgrunn, som for eksempel en blå himmel, ville noen ganger føre til at fokusområdet ble flyttet til toppen av skjermen.
  • - Valg av [C30] eller [C120] for utløserfunksjon når et annet alternativ enn [Av] ble valgt for [Aktiv D-Lighting] i [FOTOGRAFERINGSMENY] ville føre til at skjermens eller søkerens lysstyrke ble endret.
  • - Kameraet ville i sjeldne tilfeller ikke kunne ta opp 8K-video på riktig måte.
  • - I filmmodus ville kameraet mislykkes i å øke blenderåpningen (senke f/-tallet) etter å ha nådd den øvre grensen for ISO-følsomhet med eksponeringskontroll P og S, hvis verdien valgt for [Innst. for ISO-følsomhet] > [Maksimal følsomhet] i [FILMINNSPILLINGSMENY] var under [12800].
 • • Lagt til støtte for fjernkontrollsgrepene MC-N10.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 2.10 til 2.11
 • • Korrigert et problem som i sjeldne tilfeller ville få kameraet til å slutte å svare.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 2.00 til 2.10
 • • [Høyfrekvensflimmerreduksjon] har blitt lagt til funksjonene som kan tilordnes kamerakontrollene ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)]. For mer informasjon, se Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende bruksanvisning for firmware-oppdateringer).
 • • Autofokus er nå bedre til å spore små motiver.
 • • Autofokus gir nå mer nøyaktige resultater med menneskelige portrettmotiver registrert via øye-/ansiktsregistrering-AF med [Kontinuerlig AF] valgt for [Fokusfunksjon].
 • • Rettet et problem som resulterte i at kameraet fokuserte på bakgrunnen når [Enkeltpunkt-AF], [Dynamisk AF-område (S)] eller [Dynamisk AF-område (M)] var valgt for [AF-søkefeltfunksjon], eller når [Bredt fokusområde-AF (C1)] eller [Bredt fokusområde-AF (C2)] var valgt med en egendefinert fokusområdestørrelse på [1×1].
 • • Du kan nå forvente bedre resultater fra bildestabilisatoren når du tar panoreringsbilder med kameraet pekende opp eller ned og et annet alternativ enn [Av] valgt for [Bildestabilisator].
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Med visse objektiver med Z-fatning ville valg av [Fokuser] for egendefinert innstilling a1 [Valg av AF-C-prioritet] med [Kontinuerlig AF] valgt for [Fokusfunksjon] noen ganger deaktivere utløseren selv når motivet var i fokus.
  • - [Blenderlås] kunne ikke velges for egendefinert innstilling f4 [Kontrollås] i modusene M og A når et objektiv med F-fatning var montert.
  • - Tilordning av [Hent opptaksfunksjoner] til en kontroll ved bruk av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)] ville gjøre [Lagre gjeldende innstillinger] utilgjengelig når et objektiv med F-fatning utstyrt med en blenderring og strømkontakter var montert.
  • - Automatisk fortegningskontroll ville noen ganger ikke bli brukt på bilder tatt med [ON] valgt for [Auto. fortegningskontroll] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
  • - Kameraet gjenkjente ikke egendefinerte Picture Controls som er lagret på et minnekort ved hjelp av Mac-utgaven av Picture Control Utility 2.
  • - Bruk av hent opptaksfunksjoner kunne noen ganger føre til uforutsette endringer i eksponeringen dersom:
   • ▸ ISO-følsomheten ble satt til en fast verdi med eksponeringskontroll M,
   • ▸ et annet alternativ enn [Ikke behold eksponering] var valgt for egendefinert innstilling b7 [Behold eksp. når f/ endres] og
   • ▸ [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tildelt en kontroll ved bruk av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)], begge med ingen alternativ (eller kun eksponeringskontroll M) valgt for [Opptaksinnstilling] og uten å ha markert er alternativ for [Lukkertid], [Blenderåpning] eller [Innst. for ISO-følsomhet].
  • - Når [Hent opptaksfunksjoner] eller [Hent opptaksfunksjoner (hold)] ble tilordnet en kontroll ved hjelp av egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)], ville motivregistrering ikke fungere som forventet dersom innstillingen for [AF-motivregistreringsalternativer] ble gjenopprettet ved å trykke på kontrollen forskjellig fra alternativet som for øyeblikket var valgt for [AF-motivregistreringsalternativer] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.11 til 2.00
 • Merk: Endringene nedenfor under "Stillbildefotografering", "Videoopptak", "Visninger", "Avspilling" og "Kontroller" beskrives detaljert i Supplementary Firmware Update Manual (Supplerende bruksanvisning for firmware-oppdateringer).
 • Merk: Enkelte egendefinerte innstillinger er nummerert på nytt til følge av tilføyingen av nye menyalternativer.
 • Stillbildefotografering
 • • Lagt til nye AF-søkefeltfunksjoner [Bredt fokusområde-AF (C1)] og [Bredt fokusområde-AF (C2)].
 • • I fotograferingsmodus viser kontrollpanelet nå tilleggsinformasjon for lang eksponeringstid, inkludert forløpt tid og gjenstående tid.
 • • Høyhastighets bildeopptak har nå innstillingen "kontinuerlig bildeserie før utløsing".
 • • Endret prosedyren for å velge en fargetemperatur når [Velg fargetemperatur] er valgt for hvitbalanse.
 • • Endret størrelsen på området kameraet bruker til lysmåling av verdiene for [Manuell forhåndsinnstilling] av hvitbalanse.
 • Videoopptak
 • • Lagt til nye AF-søkefeltfunksjoner [Bredt fokusområde-AF (C1)] og [Bredt fokusområde-AF (C2)].
 • • Endret prosedyren for å velge en fargetemperatur når [Velg fargetemperatur] er valgt for hvitbalanse.
 • • Endret størrelsen på området kameraet bruker til lysmåling av verdiene for [Manuell forhåndsinnstilling] av hvitbalanse.
 • • Lagt til zoomforhold på 50 % og 200 % for bruk under videoopptak.
 • • Kontrollpanelet viser nå gjeldende bildestørrelse og filmfrekvens i videomodus.
 • • Lagt til følgende alternativer til [FILMINNSPILLINGSMENY]:
  • - Lagt til RAW-videoopptaksalternativene [N-RAW 12-bits (NEV)] og [ProRes RAW HQ 12-bits (MOV)] under [Filmfiltype].
  • - Lagt til [Utvidet oversampling].
 • • Lagt til følgende alternativer til [MENY FOR EGEND. INNST.]:
  • - Lagt til alternativet [Vis filminformasjon] for egendefinert innstilling g1 [Tilpass i-menyen].
  • - Lagt til alternativet [Rask AF-ON] for egendefinert innstilling g2 [Egendef. kontroller].
  • - Lagt til [Fin ISO-kontroll (modus M)] i posisjon g8.
  • - Lagt til [Utvidet lukkertidutvalg (modus M)] i posisjon g9.
  • - Lagt til [Lysstyrkeinformasjonsvisning] i posisjon g14.
  • - Lagt til [Rød REC-bildefeltindikator] i posisjon g17.
 • • Lagt til følgende alternativ til [OPPSETTSMENY]:
  • - Lagt til alternativet [1080i (linjeflettet)] under [HDMI] > [Utgangsoppløsning].
 • Visninger
 • • Innført endringer i skjermvisningene [Bare søker] og [Prioriter søkeren].
 • • Lagt til indikatorer for selvutløser-timing for høyhastighetsopptak.
 • • Lagt til følgende alternativ til [MENY FOR EGEND. INNST.]:
  • - Lagt til [Høy-b/s-informasjon i søkeren] i posisjon d20.
 • • Lagt til følgende alternativer til [OPPSETTSMENY]:
  • - Lagt til alternativene [Lo 1] og [Lo 2] under [Søkerens lysstyrke] > [Manuell].
  • - Lagt til [Auto temperaturutkobling].
 • Avspilling
 • • Lagt til alternativet [Bevegelsesblanding] under [Retusjering] i "i"-menyen.
 • • Lagt til [Lagre påfølgende bilder] til alternativene som er tilgjengelige i "i"-menyen når videoavspilling er satt på pause.
 • • Du kan nå hoppe over alle bilder unntatt det første bildet i hver serie, når du blar gjennom bilder ved bruk av avspilling på full skjerm.
 • Kontroller
 • • Lagt til følgende alternativer til [MENY FOR EGEND. INNST.]:
  • - Lagt til [Fokuspunktvalghastighet] i posisjon a14.
  • - Lagt til alternativet [Hent opptaksfunksjoner (hold)] for egendefinert innstilling f2 [Egendef. kontroller (opptak)].
  • - Innført tillegg i listen over kontroller, som kan tilordnes egendefinerte roller ved hjelp av egendefinerte innstillinger f2 ([Egendef. kontroller (opptak)]) og g2 ([Egendef. kontroller]) og lagt til [Lagre fokusposisjon] og [Hent fokusposisjon] til funksjonene som kan tilordnes.
  • - Lagt til [Bytt rollene fokus.-/kontrollring] i posisjon f11 (fra og med 20. april 2022, er denne funksjonen kun tilgjengelig med NIKKOR Z 70–200mm f/2.8 VR S-objektiver).
  • - Lagt til [Foretrekk senter av undervelger] i posisjon f13.
 • • Lagt til følgende alternativ til [OPPSETTSMENY]:
  • - Innstillingene som lagres og lastes inn med [Lagre/last inn menyinnstillinger] inkluderer nå de for [Slett bilder fra begge spor] og [Kriterier for filtrert avspilling] i avspillingsmenyen.
 • Andre endringer
 • • Lagt til støtte for NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S-objektiver.
 • • Størrelsene som er tilgjengelige når bilder lastes ned ved hjelp av SnapBridge versjon 2.9.0 eller nyere inkluderer nå [8 megapixels (4K)] i tillegg til alternativene for eksisterende [Original format] (Originalformat) og [2 megapixels].
 • • Alternativer som er markert i "i"-menyen kan nå velges med midten av undervelgeren eller med multivelgeren for vertikalt opptak.
 • • Kontroller som [Hent opptaksfunksjoner] har blitt tilordnet ved hjelp av egendefinert innstilling f2, [Egendef. kontroller (opptak)], kan nå brukes med denne funksjonen mens kameraet er tilkoblet via USB til en enhet, som kjører apper som NX Tether eller NX MobileAir.
 • • Innført endringer i automatisk fokusering for forbedret pålitelighet, følgefokus og motivpåvisning i utilstrekkelig belysning.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Horisontale linjer ville i sjeldne tilfeller dukke opp i bilder tatt med eksponeringskontroll P og A.
  • - Nedbledning til under f/5,6 med [AF-C] valgt for fokuseringsmodus og [Fokuser] valgt for [Valg av AF-C-prioritet] ville noen ganger deaktivere utløseren i kombinasjon med høyhastighetsopptak.
  • - Motiver i langsom bevegelse vil noen ganger ikke være i fokus i bilder tatt med fokuseringsmodus [AF-C] ved blenderåpninger større enn f/2,8.
  • - Hvis du valgte [ON] for [Eksponeringsutjevning] under fotografering med intervallutløser når et objektiv uten CPU var montert, ville det oppstå gradvis forverring av overeksponeringen i hver bildeserie.
  • - Forsøk på å koble til SFTP-servere konfigurert ved hjelp av macOS ville resultere i en feil hvis ikke hjemmemappen ble valgt som destinasjon.
  • - Når brukere byttet fra en bank for egendefinerte innstillinger til en annen med en annen innstilling for egendefinert innstilling a9, [Begrensn. for fokusfunksjon], vil ikke innstillingen for fokuseringsmodus lagret i den andre banken gjenkalles; i stedet ville innstillingen fra den første banken fortsette uten å kunne endres.
  • - Kameraet vil noen ganger slutte å reagere hvis et bilde ble tatt med [På/ON] valgt både for [Bildevisning] i [AVSPILLINGSMENY] og for [Bildeflimmerreduksjon] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
  • - Meldinger på noen språk vil noen ganger ikke vises korrekt i skjermvisningene.
  • - Apper som NX Tether og SnapBridge viste feil verdier for største blenderåpning med noen objektiver under fjernstyrt fotografering.
  • - Tidsbryteren for beredskapsstilling ble i sjeldne tilfeller ikke reaktivert hvis utløseren ble trykket ned kort tid etter at tiden utløpte.
  • - Følgende problemer oppstod med eksponeringskontroll M hvis et annet alternativ enn [Ikke behold eksponering] ble valgt for egendefinert innstilling b7 ([Behold eksp. når f/ endres]) i [MENY FOR EGEND. INNST.] når [OFF] var valgt for [Innst. for ISO-følsomhet] > [Auto. ISO-følsomhetsktrl.] i fotograferingsmenyen:
   • ▸ Hvis du valgte [ISO-følsomhet] for egendefinert innstilling b7 ([Behold eksp. når f/ endres]) ble kameraet mindre responsiv når ISO-følsomhet ble justert med ISO-knappen og kommandohjulene. Kameraet viste også ISO-følsomheter lavere enn den laveste tilgjengelige verdien (i disse tilfellene var den laveste tilgjengelige verdien ISO 64).
   • ▸ Hvis du valgte [Lukkertid] for egendefinert innstilling b7 ([Behold eksp. når f/ endres]) ble kameraet mindre responsiv når lukkertiden ble justert med kommandohjulene.
  • - Når minnekortet ble tatt ut og satt inn igjen etter kopiering av hvitbalanse fra et eksisterende fotografi ved hjelp av [Hvitbalanse] > [Manuell forhåndsinnstilling] i [FOTOGRAFERINGSMENY] eller [FILMINNSPILLINGSMENY] ville det resultere i at bildet for det valgte forvalget ble vist som et tomt svart bilde.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.10 til 1.11
 • • Korrigert et problem som forhindret at kameraet fokuserte på registrerte motiver under videoopptak med alle følgende alternativer valgt i [FILMINNSPILLINGSMENY]:
  • - [Bildefelt] > [Velg bildefelt]: [DX]
  • - [AF-søkefeltfunksjon]: Hvilket alternativ som helst blant [Bredt fokusområde-AF (S)], [Bredt fokusområde-AF (L)], [Motivfølgende AF] og [Auto. valg av AF-søkefelt]
  • - [AF-motivregistreringsalternativer] > [Motivregistrering]: Alle andre alternativer enn [Motivregistrering av]
 • • Korrigerte trykkfeil i navnene til noen elementer i Gruppe a ([Fokuser]) i [MENY FOR EGEND. INNST.] på noen språk.
 • • Korrigerte et problem som i sjeldne tilfeller ville føre til at horisontale striper ble vist i en sirkel i midten på bilder tatt med en Z TELEKONVERTER TC-1.4x eller Z TELEKONVERTER TC-2.0x festet til et NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S-objektiv og et annet alternativ enn [Av] er valgt for [Vignetteringskontroll] i [FOTOGRAFERINGSMENY].
 • • Lagt til støtte for NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver (fra "C" firmware-versjon 1.10).
 • • Korrigerte følgende problemer (fra "C" firmware-versjon 1.10):
  • - Bruk av menyelementer som kun tilbyr alternativene [ON] og [OFF] ville noen ganger forstyrre menyvisningen når et objektiv som støtter egendefinert innstilling a14 ([Manuell fokusring i AF-modus]) i [MENY FOR EGEND. INNST.] var montert.
  • - Fargene i HLG eller N-Log ville ikke være riktig justert for visning i søkeren når [ON] ble valgt for egendefinert innstilling g8 ([Assistert visning]) i [MENY FOR EGEND. INNST.].
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.00 til 1.10
 • • Lagt til støtte for NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S-objektiver.
 • • Økt serieopptakslengden for bilder i dobbeltformat (NEF/RAW + JPEG eller JPEG + JPEG) tatt med 20 b/s i utløserfunksjonen kontinuerlig høy hastighet.
  • "C" firmware-versjon 1.00:
   • - NEF/RAW (høy effektivitet★) + JPEG basic (stor): ca. 3 sekunder *
   • - JPEG spor 1 – JPEG spor 2 (spor 1: JPEG fine (stor), spor 2: JPEG basic (liten)): ca. 3 sekunder *
  • "C" firmware-versjon 1.10:
   • - NEF/RAW (høy effektivitet★) + JPEG basic (stor): ca. 8 sekunder *
   • - JPEG spor 1 – JPEG spor 2 (spor 1: JPEG fine (stor), spor 2: JPEG basic (liten)): ca. 8 sekunder *

  * Lengden av et serieopptak som kan tas før opptakshastigheten synker. Tallene er referanseverdier oppnådd ved interne målinger som er utført ved bruk av et NIKKOR Z 50mm f/1.8 S-objektiv og et minnekort av typen ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB CFexpress. Serieopptakslengden vil synke under noen omstendigheter, inkludert hvis:

  • - [Sikkerhetskopi] er valgt for [Funksjon for kortet i spor 2] eller
  • - [ON] er valgt for [Auto. fortegningskontroll].
 • • Alternativer som er markert i listen [Kriterier for filtrert avspilling] i [AVSPILLINGSMENY] kan nå også velges og velges fra ved å skyve multivelgeren til høyre.
 • • Korrigerte et problem som forhindret at SB-5000 blitser (ekstrautstyr) synkroniserte med lukkeren når alle de følgende vilkårene var oppfylt:
  • - En lukkertid som er kortere enn korteste blitssynkroniserte lukkertid ble valgt med [1/200 s (Automatisk FP)] eller [1/250 s (Automatisk FP)] valgt for egendefinert innstilling e1 [Blitssynk. lukkertid] i [MENY FOR EGEND. INNST.].
  • - SB-5000 ble styrt via radiostyrt AWL ved hjelp av en trådløs fjernkontroll WR-R10 eller WR-R11a (ekstrautstyr) montert på kameraet.
  • - Blitsen ble ikke montert i kameraets tilbehørssko.
 • • Korrigerte følgende problemer:
  • - Bruk av menyelementer som kun tilbyr alternativene [ON] og [OFF] ville noen ganger forstyrre menyvisningen når et objektiv som støtter egendefinert innstilling a14 ([Manuell fokusring i AF-modus]) i [MENY FOR EGEND. INNST.] var montert.
  • - Fargene i HLG eller N-Log ville ikke være riktig justert for visning i søkeren når [ON] ble valgt for egendefinert innstilling g8 ([Assistert visning]) i [MENY FOR EGEND. INNST.].
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Slå på kameraet.
 2. Trykk på kameraets MENU-knapp, og velg [Firmware-versjon] i [OPPSETTSMENY] for å vise kameraets firmware-versjon.
 3. Kontroller kameraets firmware-versjon.
 4. Slå av kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn Z 9 "C" firmware-versjon 4.01
Kameraer som støttes Z 9
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–4.00
Filnavn F-Z9-V401W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 11
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.1
Merk: Kortleser og datamaskin påkrevet.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-Z9-V401W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-Z9-V401W.exe for å pakke ut følgende fil til en mappe med navnet "Z9Update":
  • Z_9_0401.bin (kameraets firmware)
 4. Bruk en kortleser og kopier "Z_9_0401.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1 og slå på kameraet.
 6. Velg [Firmware-versjon] i [OPPSETTSMENY], og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 7. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 8. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For detaljerte instruksjoner eller opplysninger om utstyret som trengs for å fullføre oppdateringen, last ned følgende pdf-fil:
Z-series_FirmUp_Win_No.pdf (PDF) (0,32 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn Z 9 "C" firmware-versjon 4.01
Kameraer som støttes Z 9
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–4.00
Filnavn F-Z9-V401M.dmg
Systemkrav
 • macOS Ventura versjon 13
 • macOS Monterey versjon 12
 • macOS Big Sur versjon 11
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra versjon 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
Merk: Kortleser og datamaskin påkrevet.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-Z9-V401M.dmg.
 2. Dobbeltklikk på F-Z9-V401M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder en mappe med navnet "Z9Update", som i sin tur inneholder følgende fil:
  • Z_9_0401.bin (kameraets firmware)
 3. Bruk en kortleser og kopier "Z_9_0401.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1 og slå på kameraet.
 5. Velg [Firmware-versjon] i [OPPSETTSMENY], og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 6. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 7. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For detaljerte instruksjoner eller opplysninger om utstyret som trengs for å fullføre oppdateringen, last ned følgende pdf-fil:
Z-series_FirmUp_Mac_No.pdf (PDF) (0,27 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Sluttbrukerlisensavtale

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.