Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

D6 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere D6-kameraets "C"-firmware til versjon 1.40. Før du går videre, velger du Firmware-versjon i kameraets OPPSETTSMENY og kontrollerer kameraets firmware-versjon. Du trenger ikke å laste ned eller installere denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.33 til 1.40
 • • Lagt til elementet Merk alle for send (kablet LAN/WT) i avspillingsmeny "i" som kan brukes til å markere for å laste opp alle bilder, som oppfyller kriteriene som for øyeblikket er valgt for filtrert avspilling.
 • • Det har blitt gjort endringer i knappene som brukes til å markere bilder for opplasting når kameraet er koblet til en datamaskin eller FTP-server:
  • - Bilder kan nå markeres for prioritert opplasting ved å holde OK-knappen nede og trykke multivelgeren mot venstre.
  • - Ved å holde OK-knappen inne og trykke på midten av multivelgeren, markeres bilder nå for opplasting uten prioritet.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Automatisk hvitbalanse fungerte ikke som forventet hvis (a) hvitbalanse ikke var blant innstillingene som ble hentet via egendefinert innstilling f3 (Egendef. kontroller) > Hent opptaksfunksjoner eller Hent opptaksfunksjoner (hold) i MENY FOR EGEND. INNST. eller (b) bruk av Hent opptaksfunksjoner eller Hent opptaksfunksjoner (hold) ble utført mens eksponering og hvitbalanse var låst ved bruk av en kontroll tildelt AE/AWB-lås (hold) via egendefinert innstilling f3 (Egendef. kontroller) i MENY FOR EGEND. INNST.
  • - Blenderåpningen ble tilbakestilt når forhåndsvisningsknappen ble trykket på for å zoome inn på live view-visningen ved største blenderåpning.
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.32 til 1.33
 • • Korrigerte et problem som i svært sjeldne tilfeller førte til at en serie med to bilder ble tatt med et enkelt trykk på utløseren når Enkeltbilde var valgt som utløserfunksjon.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.31 til 1.32
 • • Korrigert et problem som i svært sjeldne tilfeller førte til at lukkeren ikke ble utløst når utløseren ble trykket ned under serieopptak av et portrettmotiv.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.30 til 1.31
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Å vekke kameraet ved å trykke på en kontroll, slik som AF-ON-knappen, etter at tidsbryteren for beredskapsstilling hadde utløpt, ville i svært sjeldne tilfeller forårsake endring av kamerainnstillinger, eller opptak ville starte uten at utløseren ble trykket på.
  • - Utløseren ville i svært sjeldne tilfeller slutte å reagere etter en bildeserie tatt med kontinuerlig utløserfunksjon eller etter en avbruddsfri serie med bilder tatt i rask rekkefølge med utløserfunksjon for enkeltbilde.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.20 til 1.30
 • • Et nytt alternativ, Behold eksp. når f/ endres, har blitt lagt til menyen for egendefinerte innstillinger ved posisjon b8. Når Av er valgt for Innst. for ISO-følsomhet > Auto. ISO-følsomhetsktrl. i fotograferingsmenyen når eksponeringskontroll M brukes, kan handlinger som å bytte til et objektiv med et annet blenderåpningsområde føre til utilsiktede endringer i blenderåpningen. Hvis et annet alternativ enn Av er valgt for Behold eksp. når f/ endres, vil kameraet justere lukkertiden eller ISO-følsomheten for å opprettholde eksponeringen med gjeldende verdi.

  Andre handlinger som beholdning av automatisk eksponering gjelder for inkluderer:

  • - zoomjustering på objektiver som har forskjellige verdier for største blenderåpning ved maksimal og minste zoom,
  • - montering av en telekonverter, og
  • - endring av fokusavstanden når et mikroobjektiv er montert.
 • • Det er gjort endringer for å forbedre påliteligheten til autofokusoperasjonen.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.11 til 1.20
 • • Et element for Hent opptaksfunksjoner (hold) har blitt lagt til egendefinert innstilling f3 Egendef. kontroller. Hvis du tildeler denne rollen til en kontroll, kan du hente frem tidligere lagrede verdier for innstillinger, slik som eksponering og lysmåling, ved å trykke på kontrollen én gang under søkerfotografering. De tidligere verdiene kan gjenopprettes ved å trykke på kontrollen en gang til. Hent opptaksfunksjoner (hold) kan tildeles knappene Forhåndsvisningsknapp, Fn1-knapp, Fn2-knapp, Fn-knapp for vertikalt opptak, AF-ON-knapp, Undervelger – midten, AF-ON-knapp - verti. opptak, Filmopptaksknapp eller Fokusfunksjonsknapper på obj..
 • • Et nytt alternativ, Foretrekk senter av undervelger, har blitt lagt til menyen for egendefinerte innstillinger ved posisjon f13. Ved standardinnstillingene kan ikke undervelgeren brukes til å plassere fokuspunktet mens midten trykkes ned, men hvis du velger Av for Foretrekk senter av undervelger, kan du holde ned midten og fremdeles plassere fokuspunktet ved å skyve undervelgeren opp, ned, til venstre eller til høyre. Du kan for eksempel tildele AF-søkefeltfunksjon til midten av undervelgeren og deretter bruke undervelgeren til å plassere fokuspunktet samtidig som midten fremdeles kan brukes i rollen som AF-søkefeltfunksjon.
 • • Et element for Fokuspunktvalghastighet har blitt lagt til egendefinert innstilling a17 Alternativer for fokuspunkt. Hastigheten som fokuspunktene for søkerfotografering kan drive sin syklus i ved å holde undervelgeren eller beholde multivelgeren opp, ned, til venstre eller til høyre kan velges mellom Normal, Høy og Ekstra høy.
 • • Rangeringer vises nå til enhver tid under avspillingszoom, selv når Ingen (bare bildet) er valgt for visningsalternativer for avspilling.
 • • Kameraet kan nå fokusere på utilstrekkelig belyste motiver med lav kontrast på en mer pålitelig måte når dynamisk AF-område er valgt for AF-søkefeltfunksjon.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.10 til 1.11
 • • Løst følgende problemer:
  • - Hvis du brukte zoomobjektiver der det ikke fantes noen tidligere lagrede verdier, ville resultatet av automatisk AF-finjustering ved én brennvidde (minimum eller maksimum) føre til at verdien for den gjenværende brennvidden ikke ble lagret på riktig måte. Denne korrigeringen ble utført sammen med endringer i arbeidsflyten.
  • - Når radiostyrt AWL ble brukt med to eller flere eksterne blitser, ville ikke blinkstyrken for i-TTL-blitsstyring bli justert for å gjenspeile verdiene som ble valgt for:
   • ▹ blitskompensasjon,
   • ▹ eksponeringskompensasjon (Hele bildefeltet valgt for egendefinert innstilling e3 Eksponeringskomp. for blits i MENY FOR EGEND. INNST.),
   • ▹ for alternative blitseksponeringer eller
   • ▹ trinnet til alternative eksponeringer/blitseksponeringer
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.00 til 1.10
 • • Brukere kan nå velge ønsket bånd (2,4 eller 5 GHz) for SSID-verten når de kobler seg til trådløse nettverk via en trådløs sender WT-6 som er koblet til kameraet. Båndet er oppført i dialogen for nettverksvalg i Connection Wizard og etter tilkobling på Kablet LAN/WT-displayet.
 • • Automatisk fokusering med søkerfotografering er forbedret.
 • • Fokuspunktvalg fungerer nå jevnt selv om brukeren brått bytter retning på multivelgeren eller undervelgeren.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Autofokus førte noen ganger til uforutsigbare resultater når funksjonen ble brukt med visse AF-S-objektiver med maksimale blenderåpninger større enn f/2,8.
  • - I stedet for å blinke forble nettverksindikatoren tent når en Ethernet-tilkobling ble opprettet.
  • - Den trådløse senderen WT-6 kunne ikke brukes til å bli med i trådløse nettverk med SSID-er som inneholdt et mellomrom, et semikolon (";"), en ampersand ("&") eller et omvendt skråstrek ("\", eller i JIS-tegnsettet, "¥").
  • - Indikatorene for over- og undereksponering i søkeren ble reversert når +0- ble valgt for egendefinert innstilling f9 (Omvendte indikatorer) i MENY FOR EGEND. INNST..
  • - Eksponeringsindikatorene brukte lang tid på å oppdateres når lukkertid, blenderåpning eller ISO-følsomhet ble justert ved hjelp av hoved- eller underkommandohjulet.
  • - Hvis, når Fokuspunkt og AF-søkefeltfunksjon ble valgt for egendefinert innstilling a5 (Lagre punkter etter retning) i MENY FOR EGEND. INNST., tidsbryteren for beredskapsstilling utløp med kameraet i stående (høy) retning og kameraet deretter ble rotert til liggende (bred) retning før tidsbryteren for beredskapsstilling ble aktivert på nytt, ville ikke kameraet gjenopprette AF-områdemodusen som tidligere var valgt for liggende retning, men ville i stedet bytte til AF-områdemodusen som var valgt når kameraet var i stående retning.
  • - Følgende ble ikke oppdatert umiddelbart for å gjenspeile det virkelige antallet gjenværende eksponeringer som ble igjen etter at bilder ble slettet:
   • • antall gjenværende eksponeringer som ble vist i det øverste kontrollpanelet når kameraet var slått av, og
   • • displayet for antall bildefelt på det bakre kontrollpanelet når Telleverk ble valgt for egendefinert innstilling d12 (Bakre kontrollpanel) i MENY FOR EGEND. INNST..
  • - Elementet Alternativer for AF-finjustering kunne brukes til å lagre bare ett sett med finjusteringsverdier for AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4 E TC1,4 FL ED VR-objektiver: brukere kunne lagre begge verdiene for bruk med den innebygde telekonverteren eller verdier for bruk uten, men ikke begge deler.
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Slå på kameraet.
 2. Trykk på kameraets MENU-knapp, og velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY for å vise kameraets firmware-versjon.
 3. Kontroller kameraets firmware-versjon.
 4. Slå av kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn D6 "C" firmware-versjon 1.40
Kameraer som støttes D6
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–1.33
Filnavn F-D6-V140W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Merk: En datamaskin og en kortleser er påkrevd.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-D6-V140W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-D6-V140W.exe for å pakke ut følgende fil til en mappe med navnet "D6Update":
  • D6__0140.bin (kameraets firmware)
 4. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier "D6__0140.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1, og slå kameraet på.
 6. Velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 7. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 8. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
DSLR_Firmup_Win_No.pdf (PDF) (0,22 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn D6 "C" firmware-versjon 1.40
Kameraer som støttes D6
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–1.33
Filnavn F-D6-V140M.dmg
Systemkrav
 • macOS Big Sur versjon 11
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra versjon 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
Merk: En datamaskin og en kortleser er påkrevd.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-D6-V140M.dmg.
 2. Dobbeltklikk på F-D6-V140M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder en mappe med navnet "D6Update", som i sin tur inneholder følgende fil:
  • D6__0140.bin (kameraets firmware)
 3. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier "D6__0140.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1, og slå kameraet på.
 5. Velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 6. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 7. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
DSLR_Firmup_Mac_No.pdf (PDF) (0,19 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Sluttbrukerlisensavtale

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.