Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

COOLPIX W300 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere firmware for COOLPIX W300-kameraer til versjon 1.5. Kontroller kameraets firmware-versjon før du fortsetter. Du trenger ikke å laste ned eller installere denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.
 • VIKTIG :
 • • Denne pakken inneholder to oppdateringer: én for selve kameraet og den andre for GPS-modulen. Den andre oppdateringen starter når du slår på kameraet igjen etter at den første oppdateringen er fullført. Hvis GPS-modulens firmware ikke krever en oppdatering, avsluttes installasjonen etter den første oppdateringen.
 • • Bilder lagret i kameraets interne minne slettes når firmware er oppdatert. Pass på å sikkerhetskopiere bilder som er lagret i kameraets interne minne før du oppdaterer kameraets firmware. Se kamerahåndboken for instruksjoner om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.
Endringer fra Firmware-versjon 1.4 til 1.5
 • • Korrigert et problem som forhindret paring mellom kameraet og iOS-enheter som kjører appen SnapBridge under iOS 14 og iPadOS 14.
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra Firmware-versjon 1.3 til 1.4
 • • Løst et problem som noen ganger førte til at brukere ikke kunne slå på kameraet hvis det gikk i hvilemodus mens en sporlogg var aktiv. Sporloggen stoppes hvis du slår på kameraet etter at du har tatt ut og satt inn batteriene igjen.
Endringer fra Firmware-versjon 1.2 til 1.3
 • • Korrigert følgende problem:
  • - Avhengig av motivet, ville kameraet noen ganger gradvis miste fokus under intervallfotografering, til tross for at fokus normalt forventes å bli låst ved det første bildet.
Endringer fra Firmware-versjon 1.1 til 1.2
 • • Skjermbildet når Tidssone hjemme eller Reisemål er valgt i undermenyen Oppsett > Tidssone og dato > Tidssone viser nå bare navn på storbyer i den valgte tidssonen.
Endringer fra Firmware-versjon 1.0 til 1.1
 • • Forbedret nøyaktigheten av stedsdata på bestemte steder (spesielt de stedene hvor stedsdata blir forsterket av data fra "Michibiki" QZSS-satellitter).
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Kameraet kunne noen ganger fryse når det ble slått på under vann.
  • - Visningen av stedsdata i aktiv modus viste sekunder med desimalbrøk.
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Slå kameraet på.
 2. Trykk på kameraets MENU-knapp for å vise menyene.
 3. Trykk multivelgeren til venstre for å vise menyikoner, deretter markerer du Oppsett og trykker på OK.
 4. Marker Firmware-versjon i Oppsettsmenyen og trykk på OK for vise kameraets firmware-versjon.
 5. Kontroller kameraets firmware-versjon.
 6. Slå av kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX W300 Firmware-versjon 1.5
Kameraer som støttes COOLPIX W300
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.4
Filnavn F-W300-V15W.exe
Operativsystem
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-W300-V15W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-W300-V15W.exe for å pakke ut firmwaren i en undermappe i den nye mappen. Filen og mappehierarkiet som opprettes følger nedenfor:
  W300Update
  - firmware (undermappen som inneholder firmwaren)
   - firmware.bin (kameraets firmware, plassert i "firmware"-mappen)
   - gpsfirm.bin (firmware for GPS-modulen, plassert i "firmware"-mappen)
 4. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Etter at du har bekreftet at minnekortets skrivebeskyttelsesbryter ("lås") er i "skrive"- (ulåst) posisjon, setter du minnekortet inn i kameraet og slår kameraet på.
 6. Velg Firmware-versjon i Oppsettsmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 7. Når en melding vises som sier at oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og slår det deretter på igjen. Firmware-oppdateringen for GPS-modulen starter da automatisk (hvis kameraet starter normalt, er oppdateringen av GPS-modulen allerede fullført).
 8. Når en melding vises som sier at den andre oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og fjerner minnekortet. Merk at den andre oppdateringen tar lengre tid enn den første.
 9. Bekreft at kameraets firmware har blitt oppdatert til den nyeste versjonen. Hvis gjeldende firmware ikke er versjon 1.5, gjentar du oppdateringen fra trinn 1.

Merk: Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer bildene i kameraets innebygde minne før du oppdaterer firmwaren. Se kameraets bruksanvisning for informasjon om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
CPX_GPS_FirmUp_Win_No.pdf (PDF) (0,27 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Oppdatere COOLPIX-kameraets firmware i 5 enkle steg

Produktbeskrivelse
Navn COOLPIX W300 Firmware-versjon 1.5
Kameraer som støttes COOLPIX W300
Firmware-versjoner som støttes Versjon 1.0–1.4
Filnavn F-W300-V15M.dmg
Operativsystem
 • macOS Big Sur versjon 11
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra versjon 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
Merk: Du trenger en kortleser eller en datamaskin med innebygd minnekortspor.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Gjengivelse Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-W300-V15M.dmg.
 2. Dobbelklikk på F-W300-V15M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder mappen og filen under:
  W300Update
  - firmware (undermappen som inneholder firmwaren)
   - firmware.bin (kameraets firmware, plassert i "firmware"-mappen)
   - gpsfirm.bin (firmware for GPS-modulen, plassert i "firmware"-mappen)
 3. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier mappen "firmware" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere mappen "firmware" til rotkatalogen (øverst) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Etter at du har bekreftet at minnekortets skrivebeskyttelsesbryter ("lås") er i "skrive"- (ulåst) posisjon, setter du minnekortet inn i kameraet og slår kameraet på.
 5. Velg Firmware-versjon i Oppsettsmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 6. Når en melding vises som sier at oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og slår det deretter på igjen. Firmware-oppdateringen for GPS-modulen starter da automatisk (hvis kameraet starter normalt, er oppdateringen av GPS-modulen allerede fullført).
 7. Når en melding vises som sier at den andre oppdateringen er fullført, slår du av kameraet og fjerner minnekortet. Merk at den andre oppdateringen tar lengre tid enn den første.
 8. Bekreft at kameraets firmware har blitt oppdatert til den nyeste versjonen. Hvis gjeldende firmware ikke er versjon 1.5, gjentar du oppdateringen fra trinn 1.

Merk: Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer bildene i kameraets innebygde minne før du oppdaterer firmwaren. Se kameraets bruksanvisning for informasjon om kopiering av bilder fra internminnet til et minnekort.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
CPX_GPS_FirmUp_Mac_No.pdf (PDF) (0,23 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Oppdatere COOLPIX-kameraets firmware i 5 enkle steg

Sluttbrukerlisensavtale

 • Last ned

  F-W300-V15W.exe
  (Ca. 75.04 MB)

 • Last ned

  F-W300-V15M.dmg
  (Ca. 81.03 MB)

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.