Norsk

Selv om enheten din ikke støtter denne nedlastingstjenesten, kan den brukes til å vise nedlastingsinformasjon. Du kan sende koblinger til nedlastinger via e-post for nedlasting på en datamaskin.

D6 firmware

Velg ditt operativsystem.

 • Windows
 • Mac OS

Dette programvareoppdateringsprogrammet er for det kundeeide produktet oppgitt ovenfor (det "berørte produktet") og er kun tilgjengelig etter godkjennelse av avtalen nedenfor. Ved å velge "Aksepter" og klikke på "Last ned" aksepterer du avtalens vilkår og betingelser. Sørg for at du forstår avtalens betingelser før du begynner nedlastingen.

 • • Denne tjenesten leverer programvare som kan brukes til å oppdatere D6-kameraets "C"-firmware til versjon 1.11. Før du går videre, velger du Firmware-versjon i kameraets OPPSETTSMENY og kontrollerer kameraets firmware-versjon. Du trenger ikke å laste ned eller installere denne oppdateringen hvis firmwaren oppgitt ovenfor allerede er installert.
 • • Denne oppdateringen inkluderer alle endringer fra tidligere oppdateringer.
 • • Les informasjonen nedenfor før du går videre.
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.10 til 1.11
 • • Løst følgende problemer:
  • - Hvis du brukte zoomobjektiver der det ikke fantes noen tidligere lagrede verdier, ville resultatet av automatisk AF-finjustering ved én brennvidde (minimum eller maksimum) føre til at verdien for den gjenværende brennvidden ikke ble lagret på riktig måte. Denne korrigeringen ble utført sammen med endringer i arbeidsflyten.
  • - Når radiostyrt AWL ble brukt med to eller flere eksterne blitser, ville ikke blinkstyrken for i-TTL-blitsstyring bli justert for å gjenspeile verdiene som ble valgt for:
   • ▹ blitskompensasjon,
   • ▹ eksponeringskompensasjon (Hele bildefeltet valgt for egendefinert innstilling e3 Eksponeringskomp. for blits i MENY FOR EGEND. INNST.),
   • ▹ for alternative blitseksponeringer eller
   • ▹ trinnet til alternative eksponeringer/blitseksponeringer
Endringer fra tidligere versjoner
Endringer fra "C" Firmware-versjon 1.00 til 1.10
 • • Brukere kan nå velge ønsket bånd (2,4 eller 5 GHz) for SSID-verten når de kobler seg til trådløse nettverk via en trådløs sender WT-6 som er koblet til kameraet. Båndet er oppført i dialogen for nettverksvalg i Connection Wizard og etter tilkobling på Kablet LAN/WT-displayet.
 • • Automatisk fokusering med søkerfotografering er forbedret.
 • • Fokuspunktvalg fungerer nå jevnt selv om brukeren brått bytter retning på multivelgeren eller undervelgeren.
 • • Korrigert følgende problemer:
  • - Autofokus førte noen ganger til uforutsigbare resultater når funksjonen ble brukt med visse AF-S-objektiver med maksimale blenderåpninger større enn f/2,8.
  • - I stedet for å blinke forble nettverksindikatoren tent når en Ethernet-tilkobling ble opprettet.
  • - Den trådløse senderen WT-6 kunne ikke brukes til å bli med i trådløse nettverk med SSID-er som inneholdt et mellomrom, et semikolon (";"), en ampersand ("&") eller et omvendt skråstrek ("\", eller i JIS-tegnsettet, "¥").
  • - Indikatorene for over- og undereksponering i søkeren ble reversert når +0- ble valgt for egendefinert innstilling f9 (Omvendte indikatorer) i MENY FOR EGEND. INNST..
  • - Eksponeringsindikatorene brukte lang tid på å oppdateres når lukkertid, blenderåpning eller ISO-følsomhet ble justert ved hjelp av hoved- eller underkommandohjulet.
  • - Hvis, når Fokuspunkt og AF-søkefeltfunksjon ble valgt for egendefinert innstilling a5 (Lagre punkter etter retning) i MENY FOR EGEND. INNST., tidsbryteren for beredskapsstilling utløp med kameraet i stående (høy) retning og kameraet deretter ble rotert til liggende (bred) retning før tidsbryteren for beredskapsstilling ble aktivert på nytt, ville ikke kameraet gjenopprette AF-områdemodusen som tidligere var valgt for liggende retning, men ville i stedet bytte til AF-områdemodusen som var valgt når kameraet var i stående retning.
  • - Følgende ble ikke oppdatert umiddelbart for å gjenspeile det virkelige antallet gjenværende eksponeringer som ble igjen etter at bilder ble slettet:
   • • antall gjenværende eksponeringer som ble vist i det øverste kontrollpanelet når kameraet var slått av, og
   • • displayet for antall bildefelt på det bakre kontrollpanelet når Telleverk ble valgt for egendefinert innstilling d12 (Bakre kontrollpanel) i MENY FOR EGEND. INNST..
  • - Elementet Alternativer for AF-finjustering kunne brukes til å lagre bare ett sett med finjusteringsverdier for AF-S NIKKOR 180-400 mm f/4 E TC1,4 FL ED VR-objektiver: brukere kunne lagre begge verdiene for bruk med den innebygde telekonverteren eller verdier for bruk uten, men ikke begge deler.
Vise kameraets firmware-versjon
 1. Slå på kameraet.
 2. Trykk på kameraets MENU-knapp, og velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY for å vise kameraets firmware-versjon.
 3. Kontroller kameraets firmware-versjon.
 4. Slå av kameraet.
Produktbeskrivelse
Navn D6 "C" firmware-versjon 1.11
Kameraer som støttes D6
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–1.10
Filnavn F-D6-V111W.exe
Systemkrav
 • Microsoft Windows 10 Home
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 10 Enterprise
 • Microsoft Windows 8.1
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Enterprise
Merk: En datamaskin og en kortleser er påkrevd.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Opprett en mappe på datamaskinens harddisk og gi den ønsket navn.
 2. Last ned F-D6-V111W.exe til mappen som ble opprettet i trinn 1.
 3. Kjør F-D6-V111W.exe for å pakke ut følgende fil til en mappe med navnet "D6Update":
  • D6__0111.bin (kameraets firmware)
 4. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier "D6__0111.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 5. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1, og slå kameraet på.
 6. Velg Nettverk i kameraets OPPSETTSMENY og bekreft at Deaktiver er valgt for Nettverkstilkobling.
 7. Velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 8. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 9. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
DSLR_Firmup_Win_No.pdf (PDF) (0,22 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Produktbeskrivelse
Navn D6 "C" firmware-versjon 1.11
Kameraer som støttes D6
Kamera firmware-versjoner som støttes "C" firmware-versjoner 1.00–1.10
Filnavn F-D6-V111M.dmg
Systemkrav
 • macOS Catalina versjon 10.15
 • macOS Mojave versjon 10.14
 • macOS High Sierra versjon 10.13
 • macOS Sierra versjon 10.12
Merk: En datamaskin og en kortleser er påkrevd.
Opphavsrett Nikon Corporation
Arkivtype Selvutpakkende
Kopiering Ikke tillatt
Oppdatere kameraets firmware
 1. Last ned F-D6-V111M.dmg.
 2. Dobbeltklikk på F-D6-V111M.dmg-ikonet for å montere et diskbilde som inneholder en mappe med navnet "D6Update", som i sin tur inneholder følgende fil:
  • D6__0111.bin (kameraets firmware)
 3. Bruk et kortspor eller en kortleser og kopier "D6__0111.bin" til et minnekort som har blitt formatert i kameraet.
  Merk: Pass på å kopiere firmware til rotkatalogen (den øverste) på minnekortet. Kameraet vil ikke gjenkjenne den nye firmwaren hvis den er plassert i en mappe under rotkatalogen.
 4. Sett inn minnekortet i kameraets spor 1, og slå kameraet på.
 5. Velg Nettverk i kameraets OPPSETTSMENY og bekreft at Deaktiver er valgt for Nettverkstilkobling.
 6. Velg Firmware-versjon i OPPSETTSMENY, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre firmware-oppdateringen.
 7. Slå av kameraet og ta ut minnekortet når oppdateringen er ferdig.
 8. Bekreft at kameraets firmware er oppdatert til den nyeste versjonen.

Merk: For mer detaljerte instruksjoner eller informasjon om utstyret som er nødvendig for å fullføre oppdateringen, laster du ned følgende pdf-fil:
DSLR_Firmup_Mac_No.pdf (PDF) (0,19 MB)

Merk: Oppdateringer kan utføres for deg av en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Merk: Lisensen for programvaren med åpen kildekode som er inkludert i kameraets NVM Express-driver, kan vises under "BSD License (NVM Express Driver)".

Sluttbrukerlisensavtale

PDF-filer kan vises ved bruk av den gratis programvaren Adobe® Reader®.
Last ned Adobe® Reader®.